Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Excel 2002: 11 Νοεμβρίου 2003

Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει ενημερωμένη έκδοση κώδικα για το Microsoft Excel 2002. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα επιλύει ένα θέμα ευπάθειας που παρουσιάζεται σε συγκεκριμένα σενάρια, όπου ένα αρχείο του Excel 2002 μπορεί να τροποποιηθεί ώστε μια μακροεντολή που συμπεριλαμβάνει εντολές Microsoft Excel 4.0 Macro Language (XLM) πιθανώς να εκτελεστεί χωρίς να έχει εκδοθεί προειδοποίηση ασφαλείας μακροεντολής. Επιπλέον, πολλά άλλα ζητήματα επιλύονται όπως περιγράφεται παρακάτω σε αυτό το άρθρο. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Excel 2002 αποτελεί μέρος των συνεχών προσπαθειών της Microsoft να παρέχει τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων στους πελάτες της.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Microsoft Excel 2002: KB830350.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας συμπεριλήφθηκε πρώτη φορά στο Office XP Service Pack 3. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο Service Pack του Office XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307841 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack του Office XP
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα

Σημαντικό Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα, βεβαιωθείτε ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
 • Microsoft Windows Installer 2.0
  Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα, θα πρέπει να εγκαταστήσετε τον Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την απαίτηση, ανατρέξτε στην ενότητα "Απαιτήσεις Windows Installer για την ενημερωμένη έκδοση κώδικα" του άρθρου αυτού.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)
  Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα, εγκαταστήστε το Office XP SP-2.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του Office XP Service Pack 2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  325671 OFFXP: Επισκόπηση του Office XP Service Pack 2

Ενημερωμένη έκδοση κώδικα προγράμματος-πελάτη

Εάν εγκαταστήσατε το Excel 2002 από CD-ROM, έχετε τις εξής δύο επιλογές:
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" της Microsoft στο Web για αυτόματη εγκατάσταση όλων των πρόσφατων ενημερωμένων εκδόσεων, που περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα Service Pack και τις δημόσιες ενημερωμένες εκδόσεις.
 • Εγκαταστήστε μόνο την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Excel 2002: KB830350, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω σε αυτό το άρθρο.
Σημείωση Η Microsoft συνιστά να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα του προγράμματος-πελάτη, χρησιμοποιώντας την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web. Η τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web εντοπίζει τη συγκεκριμένη εγκατάσταση του Microsoft Office που διαθέτετε και σας ζητά να εγκαταστήσετε ακριβώς ό,τι χρειάζεται, για να εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση του Office είναι πλήρως ενημερωμένη.

Τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web

Προκειμένου να εντοπιστούν από την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web οι απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις τις οποίες πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Αφού ολοκληρωθεί ο εντοπισμός, θα εμφανιστεί μια λίστα με προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις για να τις εγκρίνετε. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη εγκατάστασης (Start Installation), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εγκατάσταση μόνο της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Excel 2002: KB830350

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center) (στα αγγλικά):
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Νοεμβρίου 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Αφού κάνετε κλικ στη σύνδεση για λήψη της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save), για να αποθηκεύσετε το αρχείο Officexp-kb830350-client-enu.exe στον επιλεγμένο φάκελο.
 2. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Officexp-kb830350-client-enu.exe.
 3. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα, κάντε κλικ στo κουμπί Ναι (Yes).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης (License Agreement).
 5. Όταν σας ζητηθεί να τοποθετήσετε το CD-ROM του Office XP στη μονάδα, τοποθετήστε το και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Σημείωση Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα δεν είναι δυνατή η κατάργησή της. Για να επιστρέψετε σε μια εγκατάσταση πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα, πρέπει να καταργήσετε το Office XP και, στη συνέχεια, να το εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό CD-ROM.

Διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα

Εάν εγκαταστήσατε το προϊόν του Office XP που διαθέτετε από μια θέση διακομιστή, ο διαχειριστής του διακομιστή πρέπει να ενημερώσει τη θέση διακομιστή με τη διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα και να αναπτύξει την ενημερωμένη εκείνη έκδοση στον υπολογιστή σας.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center) (στα αγγλικά):
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Νοεμβρίου 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Εάν εσείς είστε ο διαχειριστής του διακομιστή, αφού κάνετε κλικ στη σύνδεση για λήψη της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης κώδικα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save), για να αποθηκεύσετε το αρχείο Officexp-kb830350-fullfile-enu.exe στον επιλεγμένο φάκελο.
 2. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Officexp-kb830350-fullfile-enu.exe.
 3. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα, κάντε κλικ στo κουμπί Ναι (Yes).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης (License Agreement).
 5. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε τα αρχεία που θα εξαχθούν (Type the location where you want to place the extracted files), πληκτρολογήστε c:\KB830350 και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Όταν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε το φάκελο, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 7. Εάν είστε εξοικειωμένοι με τη διαδικασία ενημέρωσης της διαχειριστικής σας εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).

  Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)
  msiexec /a Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI/p C:\KB830350\Αρχείο_MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  όπου Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Office XP (για παράδειγμα, C:\Office XP), Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων .msi για το προϊόν του Office XP (για παράδειγμα, Proplus.msi) και Αρχείο_MSP είναι το όνομα της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης κώδικα (για παράδειγμα, EXCELff.msp).

  Σημείωση Μπορείτε να προσθέσετε το διακόπτη /qb+ στη γραμμή εντολών, έτσι ώστε το παράθυρο διαλόγου Διαχειριστική εγκατάσταση του Office XP (Office XP Administrative Installation) και το παράθυρο διαλόγου Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (End User License Agreement) να μην εμφανίζονται.
 8. Για να αναπτύξετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα στους σταθμούς εργασίας υπολογιστών-πελατών, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).

  Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)
  msiexec /i Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI REINSTALL=Λίστα_δυνατοτήτων REINSTALLMODE=vomu
  όπου Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Office XP (για παράδειγμα, C:\Office XP), Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων MSI για το προϊόν του Office XP (για παράδειγμα, Proplus.msi) και Λίστα_δυνατοτήτων είναι η λίστα με τα ονόματα των δυνατοτήτων (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων) που πρέπει να εγκατασταθούν ξανά για την ενημερωμένη έκδοση κώδικα. Για να εγκαταστήσετε όλες τις δυνατότητες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή REINSTALL=ALL ή μπορείτε να εγκαταστήσετε τις δυνατότητες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Προϊόντα του OfficeΟνόματα δυνατοτήτων
Microsoft Office XP (όλες οι εκδόσεις)EXCELFiles,WORDNonBootFiles
Excel 2002EXCELFiles

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης και ανάπτυξής της σε σταθμούς εργασίας υπολογιστών-πελατών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
301348 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εγκατάσταση δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης σε διαχειριστικές εγκαταστάσεις του Office XP
Αυτό το άρθρο περιέχει βασικές οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση μιας δημόσιας διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης. Mπορείτε επίσης να μεταβείτε στο ακόλουθο άρθρο του Microsoft Office XP Resource Kit. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Τρόπος καθορισμού της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα

Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις των αρχείων που ακολουθούν:
  Όνομα αρχείου  Έκδοση  ---------------------------  Excel.exe    10.0.5815.0
Για να εξακριβώσετε ποια έκδοση του Microsoft Excel είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν πολλές εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Εάν διαφέρουν, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Στο τμήμα παραθύρου Αποτελέσματα αναζήτησης (Search Results), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και οι φάκελοι (All files and folders) στην περιοχή Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion).
 3. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε Excel.exe και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 4. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Excel.exe και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στην καρτέλα Έκδοση (Version), προσδιορίστε την έκδοση του Excel που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθορισμού της έκδοσης του Excel που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
291331 Τρόπος ελέγχου της έκδοσης του Office XP
ΣημείωσηΑν η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Excel 2002: KB830350 είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, παρουσιάζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Excel 2002: KB830350:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει ήδη εφαρμοστεί ή συμπεριλαμβάνεται σε ενημερωμένη έκδοση που έχει ήδη εφαρμοστεί.

(This update has already been applied or is included in an update that has already been applied.)

Απαιτήσεις ενημερωμένης έκδοσης κώδικα του Windows Installer

Η εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο απαιτεί τον Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Τόσο τα Microsoft Windows XP όσο και το Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) περιλαμβάνουν τον Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση.

Για να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του Windows Installer για τα Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 και Microsoft Windows Millennium Edition (Me), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του Windows Installer για τα Microsoft Windows NT 4.0 και Windows 2000, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Λίστα θεμάτων που επιδιορθώνονται με την ενημερωμένη έκδοση κώδικα

Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Excel 2002: KB830350 επιλύει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα πακέτα επειγουσών επιδιορθώσεων του Excel 2002 μετά το Service Pack 2:
822347 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Excel 2002 μετά το Service Pack 2: 7 Ιουνίου 2003
823338 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Excel 2002 μετά το Service Pack 2: 11 Ιουλίου 2003
823969 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Excel 2002 μετά το Service Pack 2: 10 Αυγούστου 2003
827134 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Excel 2002 μετά το Service Pack 2: 22 Αυγούστου 2003
827143 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Excel 2002 μετά το Service Pack 2: 28 Αυγούστου 2003
827978 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Excel 2002 μετά το Service Pack 2: 19 Σεπτεμβρίου 2003
827984 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Excel 2002 μετά το Service Pack 2: 25 Σεπτεμβρίου 2003
829340 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων κώδικα του Excel 2002 μετά το Service Pack 2: 6 Οκτωβρίου 2003
Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Excel 2002: KB830350 επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
325207 XL2002: Οι επεξεργασίες σε Συγκεντρωτικούς Πίνακες δεν επαναφέρουν νέες στήλες
330157 XL2002: Το Excel κλείνει, όταν κάνετε κλικ σε στοιχείο ελέγχου ActiveX
324491 Λήψη του μηνύματος λάθους "Ενδέχεται να έχουν γίνει αλλαγές στο αρχείο..." κατά την αποθήκευση βιβλίου εργασίας σε διακομιστή δικτύου σε Excel 2002 ή Excel 2003
330345 Excel 2002: Αφού τερματιστεί το Excel χάνονται οι προσαρμοσμένες γραμμές εργαλείων
331401 XL2002: Το Excel ίσως σταματήσει να ανταποκρίνεται αν κληθεί η μέθοδος Calculate από ασύγχρονο συμβάν COM
811207 Δεν είναι δυνατή η προβολή των δεδομένων που αντιγράφετε από το Excel 2002 στην προεπισκόπηση του Front Page 2002
811344 XL2002: Ένα πρόσθετο βιβλίο εργασίας με το όνομα "Αντικείμενο" (Object) ανοίγει και το Excel φαίνεται να μην ανταποκρίνεται
811157 XL2002: Το Excel φαίνεται να μην ανταποκρίνεται όταν καταργείτε υποσύνολα
811161 Οι ετικέτες δεδομένων εξαφανίζεται αν η τιμή είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη τιμή του άξονα
327365 XL2002: Το βιβλίο εργασίας καθυστερεί να ανοίξει
812384 XL2002: Μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του αρχείου" (Unable to Read File) κατά το άνοιγμα βιβλίου εργασίας
812647 XL2002: Δεν ενημερώνονται αυτόματα οι συνδέσεις σε αντικείμενο OLE κατά το άνοιγμα αρχείου στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer)
812668 XL2002: Το Excel φαίνεται να μην ανταποκρίνεται κατά τη μετατροπή κειμένου σε στήλες σε φύλλο εργασίας προηγούμενης έκδοσης
814020 XL2002: Τα δεδομένα του Excel αλλάζουν μορφή γραμματοσειράς αφού επεξεργαστείτε τα δεδομένα του Excel στο Word
815196 OFFXP: Οι ετικέτες σε επικολλημένο αντικείμενο γραφήματος του Excel είναι παραμορφωμένες, ατελείς ή δεν είναι δυνατή η ανάγνωσή τους
821272 OFFXP: Να μην επιτρέπεται στο Office XP η δημιουργία νέων οργανογραμμάτων σε μορφή Office XP
816997 XL2002: Ο υπολογισμός ώρας σε Συγκεντρωτικό Πίνακα μπορεί να μην είναι ακριβής
820432 XL2002: Εμφανίζονται σχόλια σε λάθος θέση σε βιβλίο εργασίας που έχει αποθηκευτεί ως ιστοσελίδα
819853 XL2002: Μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του αρχείου" (Unable to Read File) κατά το άνοιγμα αρχείου του Excel που περιέχει αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα
821136 XL2002: Δεν είναι δυνατή η χρήση DDE από προγράμματα-πελάτες για την εκτέλεση εντολής RUN, προκειμένου να εκτελεστεί ενσωματωμένη μακροεντολή μετά από ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας
821292 XL2002: Μήνυμα λάθους: Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης:'13' Ασυμφωνία τύπων
821078 XL2002: Το Excel τερματίζει όταν ζωγραφίζετε μια γραμμή σύνδεσης σε ένα γράφημα
821564 XL2002: Οι μορφές ημερομηνίας χάνονται όταν μετακινείτε δεδομένα μέσω προγραμματισμού από μια περιοχή στην άλλη
821273 XL2002: Το βιβλίο εργασίας δεν εκτυπώνεται όταν χρησιμοποιείτε το Excel σε επίπεδο υπολογιστή χειρός
823026 Μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του αρχείου" κατά το άνοιγμα βιβλίου εργασίας και την προσπάθεια ενημέρωσης συνδέσεων
831959 XL2002: Λήψη μηνύματος λάθους "Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα προστατευμένου αρχείου" κατά το άνοιγμα αρχείου κειμένου οριοθετημένου με στηλοθέτες
Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Excel 2002: KB830350 επιδιορθώνει τα ακόλουθα θέματα για τα οποία δεν υπήρχε προηγουμένως τεκμηρίωση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
 • Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε τοποθεσία πρωτοκόλλου FTP στο Web κατά την Αυτόματη Αναδημοσίευση αρχείου.
 • Λείπουν δεδομένα από αρχείο που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.
 • Το Excel κλείνει απροσδόκητα, όταν κάνετε κλικ στην εντολή "Προεπισκόπηση εκτύπωσης" (Print Preview).
 • Το Excel σταματάει να ανταποκρίνεται κατά την επεξεργασία μεγάλου τύπου.
 • Το Excel δεν είναι δυνατό να ολοκληρώσει την εργασία, όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Παρακολούθηση αλλαγών" (Track Changes).
 • Οι τιμές σύνθετων πλαισίων επαναφέρονται στην προεπιλεγμένη τιμή.
 • Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση συνδέσεων με αρχεία σε ασφαλή διακομιστή Web.
 • Παρουσιάζονται μηνύματα λάθους μακροεντολής, όταν ορίζετε ιδιότητες σε Συγκεντρωτικό Πίνακα.
 • Παρουσιάζεται μήνυμα λάθους "Μη αναμενόμενο σφάλμα" (Unexpected Error) στο πρόγραμμα περιήγησης Web με βασικό έλεγχο ταυτότητας.
 • Το Excel κλείνει απροσδόκητα κατά την εκτέλεση μακροεντολής για την εισαγωγή αλλαγών σελίδας.
 • Τα αντικείμενα σχεδίασης μετακινούνται ή αλλάζουν μέγεθος κατά την αποθήκευση βιβλίου εργασίας.
 • Αναφέρεται εσφαλμένη προέλευση αρχείου, όταν ανοίγετε αρχείο κειμένου.
 • Μήνυμα λάθους Unable to derive parameter information..., όταν υποβάλλετε ερώτημα σε διακομιστή SQL.
 • Το Excel κλείνει απροσδόκητα, όταν ένας κύβος OLAP περιέχει κενές τιμές.
 • Το κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας κλείνει απροσδόκητα κατά την προσπάθεια αποθήκευσης.
 • Παρουσιάζεται μήνυμα λάθους στο Excel 2002.

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε τοποθεσία πρωτοκόλλου FTP στο Web κατά την Αυτόματη Αναδημοσίευση αρχείου.

Όταν αποθηκεύετε αλλαγές σε δημοσιευμένη τοποθεσία στο Web στο Excel 2002, ίσως παρουσιαστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Η λειτουργία Αυτόματης Αναδημοσίευσης στοιχείων σε ιστοσελίδες δημιούργησε προειδοποιητικά μηνύματα ή σφάλματα.

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη διεύθυνση τοποθεσίας πρωτοκόλλου ftp κατά την Αυτόματη Αναδημοσίευση αρχείου.

(The operation to Auto Republish items to web pages generated warnings or errors.

Cannot Access ftp site address when Auto Republishing a file.)

Λείπουν δεδομένα από αρχείο που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.

Όταν ανοίξετε το αρχείο του Excel που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης, λείπουν όλα τα δεδομένα από το αρχείο.

Το Excel κλείνει απροσδόκητα, όταν κάνετε κλικ στην εντολή "Προεπισκόπηση εκτύπωσης" (Print Preview).

Αν, στο Excel 2002, ανοίξετε υπολογιστικό φύλλο XML από στοιχείο Web υπολογιστικού φύλλου του Office XP, τότε το Excel ίσως κλείσει απροσδόκητα όταν κάνετε κλικ στην εντολή Προεπισκόπηση εκτύπωσης (Print Preview) του μενού Αρχείο (File).

Το Excel σταματάει να ανταποκρίνεται κατά την επεξεργασία μεγάλου τύπου

Το Excel 2002 ίσως σταματήσει να ανταποκρίνεται, όταν προσπαθήσετε να επεξεργαστείτε μεγάλο τύπο σε κελί που περιέχει σύνδεση.

Το Excel δεν είναι δυνατό να ολοκληρώσει την εργασία, όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Παρακολούθηση αλλαγών" (Track Changes).

Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Παρακολούθηση αλλαγών" (Track Changes) και ενεργοποιήσετε την επιλογή για επισήμανση αλλαγών σε νέο φύλλο εργασίας, μπορεί να παρουσιαστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το Excel δεν είναι δυνατό να ολοκληρώσει αυτήν την εργασία με τους διαθέσιμους πόρους. Επιλέξτε λιγότερα δεδομένα ή κλείστε άλλες εφαρμογές.

(Excel cannot complete the task with available resources. Choose less data or close other applications.)

Οι τιμές σύνθετων πλαισίων επαναφέρονται στην προεπιλεγμένη τιμή.

Αν ένα φύλλο εργασίας του Excel 2002 περιέχει δύο ή περισσότερα σύνθετα πλαίσια ActiveX και αλλάζετε την τιμή του πρώτου σύνθετου πλαισίου και στη συνέχεια κάνετε αλλαγή σε άλλο σύνθετο πλαίσιο, ίσως πραγματοποιηθεί επαναφορά του πρώτου πλαισίου στην προεπιλεγμένη τιμή του.

Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση συνδέσεων με αρχεία σε ασφαλή διακομιστή Web.

Δεν μπορείτε να ενημερώσετε συνδέσεις βιβλίου εργασίας του Microsoft Excel που υπάρχει σε ασφαλή διακομιστή Web, ο οποίος χρησιμοποιεί φακέλους Web. Για παράδειγμα, μπορεί να παρουσιαστεί μία από τις ακόλουθες συμπεριφορές:
 • Όταν κάνετε κλικ στην εντολή Συνδέσεις (Links) του μενού Επεξεργασία (Edit) για να ενημερώσετε τις συνδέσεις αυτόματα, ίσως παρουσιαστεί μήνυμα λάθους όμοιο με το ακόλουθο:
  Δεν βρέθηκε το αρχείο προέλευσης

  (Source file not found).
 • Όταν ανοίξετε το βιβλίο εργασίας για αυτόματη ενημέρωση των συνδέσεων, οι συνδέσεις δεν ενημερώνονται με τις πιο πρόσφατες τιμές. Ίσως παρουσιαστεί σφάλμα #REF! στα κελιά.

Παρουσιάζονται μηνύματα λάθους μακροεντολής, όταν ορίζετε ιδιότητες σε Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Όταν εκτελείτε κώδικα μακροεντολής που έχει μετατραπεί από προηγούμενη έκδοση του Excel, ίσως παρουσιαστούν τα ακόλουθα μηνύματα λάθους στο Excel 2002 όταν η μακροεντολή ορίζει τις ιδιότητες Συγκεντρωτικού Πίνακα:
-2147417848 Η μέθοδος Style του αντικειμένου Range απέτυχε

(Method 'Style' of Object 'Range' Failed)
Δεν είναι δυνατή η λήψη της ιδιότητας TableRange2 από την κλάση PivotTable

(Unable to get the TableRange2 property of the PivotTable Class)

Παρουσιάζεται μήνυμα "Μη αναμενόμενο σφάλμα" (Unexpected Error) στο πρόγραμμα περιήγησης Web με βασικό έλεγχο ταυτότητας.

Όταν ενημερώνετε σύνδεση από ένα φύλλο του Excel σε άλλο φύλλο του Excel, ίσως παρουσιαστεί μήνυμα λάθους "Μη αναμενόμενο σφάλμα" (Unexpected Error) αν τα αρχεία υπάρχουν σε διακομιστή IIS με βασικό έλεγχο ταυτότητας και ανοίγονται στον Microsoft Internet Explorer.

Το Excel κλείνει απροσδόκητα κατά την εκτέλεση μακροεντολής για την εισαγωγή αλλαγών σελίδας.

Όταν εκτελείτε μακροεντολή VBA (Visual Basic for Applications) της Microsoft για εισαγωγή αλλαγών σελίδας στο φύλλο εργασίας του Excel, το Excel ίσως κλείσει απροσδόκητα μετά τη λήψη του ακόλουθου μηνύματος λάθους:
Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης '-2147417848 (80010108)':

Σφάλμα αυτοματοποίησης
Το αντικείμενο που κλήθηκε έχει αποσυνδεθεί από τα προγράμματα-πελάτες του

(Run-time error '-2147417848 (80010108)':

Automation error
The object invoked has disconnected from its clients.)

Τα αντικείμενα σχεδίασης μετακινούνται ή αλλάζουν μέγεθος κατά την αποθήκευση βιβλίου εργασίας.

Ίσως υπάρξει μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους αντικειμένων σχεδίασης που είναι τοποθετημένα σε γράφημα κατά την αποθήκευση βιβλίου εργασίας τη στιγμή που το ενεργό βιβλίο εργασίας είναι κάποιο άλλο.

Αναφέρεται εσφαλμένη προέλευση αρχείου, όταν ανοίγετε αρχείο κειμένου.

Ο "Οδηγός εισαγωγής κειμένου" (Text Import Wizard) ίσως αναφέρει εσφαλμένη προέλευση αρχείου κατά το άνοιγμα αρχείου κειμένου (*.txt) στο Excel 2002 (για παράδειγμα: κινέζικα απλοποιημένα, ιαπωνικά ή κυριλλικά).


Μήνυμα λάθους Unable to Derive Parameter Information... όταν υποβάλλετε ερώτημα σε διακομιστή SQL

Ίσως λάβετε τα ακόλουθα μηνύματα λάθους στο Excel 2002, όταν υποβάλλετε ερώτημα σε διακομιστή SQL των Microsoft Windows 2000:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Unable to derive parameter information when parameter marker is a function argument
Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Invalid descriptor index

Το Excel κλείνει απροσδόκητα, όταν ένας κύβος OLAP περιέχει κενές τιμές.

Αν αποθηκεύσετε και κλείσετε αρχείο του Excel 2002 που περιέχει διάσταση κενών τιμών από κύβο OLAP στο πεδίο σελίδας Συγκεντρωτικού Γραφήματος, τότε το Excel ίσως τερματίσει απροσδόκητα όταν ανοίξετε πάλι το βιβλίο εργασίας σας.

Το κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας κλείνει απροσδόκητα κατά την προσπάθεια αποθήκευσης

Κατά το άνοιγμα ή την αποθήκευση κοινόχρηστου βιβλίου εργασίας του Excel 2002, το Excel ίσως κλείσει απροσδόκητα και μπορεί να παρουσιαστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το Excel δημιούργησε σφάλματα και θα τερματιστεί.

(Excel has generated errors and will be shutdown)

Παρουσιάζεται μήνυμα λάθους στο Excel 2002

Παρουσιάζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους του Excel 2002:
Η εφαρμογή Microsoft Excel αντιμετώπισε πρόβλημα και πρέπει να τερματιστεί η λειτουργία της. Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση.

Για να δείτε τα δεδομένα που περιέχει αυτή η αναφορά σφάλματος, κάντε κλικ εδώ.

(Microsoft product has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.

To see what data this error report contains, click here.)
Όταν προβάλλετε τα δεδομένα στην αναφορά λάθους, η αναφορά περιέχει μια υπογραφή σφάλματος παρόμοια με κάποια από τις ακόλουθες υπογραφές σφάλματος:
Όνομα εφαρμ.  Έκδοση εφαρμ.  Όνομα λειτ.μον. Έκδοση λειτ.μον. Μετατόπιση------------------------------------------------------------------------ Excel.exe    10.0.3708.0   Fm20.dll     2.1.7017.1    0000f2e2 Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0    70898 Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0    00149a67 Excel.exe    10.0.3506.0   Mso.dll     10.0.3501.0    0001518e Excel.exe    10.0.5018.0   Excel.exe    10.0.5018.0    1.82E+04 Excel.exe    10.0.5018.0   Excel.exe    10.0.5018.0    18200 Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0    18245 Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0    0001823f Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0    0001828a Excel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0    18030 Excel.exe    10.0.3207.0   Excel.exe    10.0.3207.0    000181d0 Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0    18118 Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0    001c50df Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0    18127 Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0    0001811c Excel.exe    10.0.4109.0   Excel.exe    10.0.4109.0    00024d90 Excel.exe    10.0.5508.0   Excel.exe    10.0.5508.0    00448F45 Excel.exe    10.0.4721.0   Excel.exe    10.0.4721.0    449134 Excel.exe    10.0.4721.0   Excel.exe    10.0.4721.0    449131 Excel.exe    10.0.4721.0   Excel.exe    10.0.4721.0    0044912e Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0    00448b01 Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0    00448afb Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0    00448afe Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0    00448a70 Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0    00448a6d Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0    00448a6a Excel.exe    10.0.4109.0   Excel.exe    10.0.4109.0    448147 Excel.exe    10.0.4109.0   Excel.exe    10.0.4109.0    0044814d Excel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0    004460a4 Excel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0    0044609e Excel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0    004460a1 Excel.exe    10.0.3207.0   Excel.exe    10.0.3207.0    0044795c
Επιπλέον, άλλες εκδόσεις προγραμμάτων, εκδόσεις λειτουργικής μονάδας και μετατοπίσεις είναι πιθανές.
ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ενημέρωση ασφάλεια σφάλμα περιβάλλον ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος_εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο ειδικά_κατασκευασμένο επηρεαζόμενο
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 830350 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/25/2007 05:49:29 - Αναθεώρηση: 5.3

 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • atdownload kbservicepack kbsecurity kbinfo kbupdate KB830350
Σχόλια