Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιορισμός της γραμμής εντολών συμβολοσειρά εντολών (Cmd. exe)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:830473
Περίληψη
Αυτό το άρθρο ασχολείται περιορισμός στο μήκος του το συμβολοσειρές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από τη γραμμή εντολών στη γραμμή εντολών (Cmd.exe) και τις μεθόδους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον περιορισμό.
Περισσότερες πληροφορίες
Σε υπολογιστές με Microsoft Windows XP ή νεότερη έκδοση, το το μέγιστο μήκος της συμβολοσειράς που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη γραμμή εντολών είναι 8191 χαρακτήρες. Σε υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows 2000 ή Windows NT 4.0, το το μέγιστο μήκος της συμβολοσειράς που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη γραμμή εντολών είναι 2047 χαρακτήρες.

Αυτός ο περιορισμός ισχύει στη γραμμή εντολών, μεμονωμένα μεταβλητές περιβάλλοντος (όπως η μεταβλητή PATH) που έχουν μεταβιβαστεί από άλλους Οι διαδικασίες και όλα που μεταβλητής περιβάλλοντος. Εάν χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εντολών Για να εκτελέσετε αρχεία δέσμης, αυτός ο περιορισμός ισχύει επίσης για την επεξεργασία δέσμης αρχείων.

Παραδείγματα

Η ακόλουθη λίστα παρέχει ορισμένα παραδείγματα του τρόπου αυτού του περιορισμού ισχύει για εντολές που εκτελούνται σε μια γραμμή εντολών και εντολές που χρησιμοποιείτε στο ένα αρχείο δέσμης.
 • Στη γραμμή εντολών, το συνολικό μήκος τα ακόλουθα δεν μπορεί να περιέχει περισσότερες από μία γραμμή εντολών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη γραμμή εντολών 2047 ή 8191 χαρακτήρες (ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα):
  cmd.exe /k ExecutableFile.exe παράμετρος1, παράμετρος2 ... parameterN
 • Σε ένα αρχείο δέσμης, το συνολικό μήκος την ακόλουθη εντολή γραμμή που χρησιμοποιείτε στο αρχείο δέσμης δεν μπορεί να περιέχει περισσότερες από δύο 2047 ή 8191 χαρακτήρες (ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα):
  cmd.exe /k ExecutableFile.exe παράμετρος1, παράμετρος2 ... parameterN
  Αυτός ο περιορισμός ισχύει για γραμμές εντολών που είναι που περιέχονται σε αρχεία δέσμης, όταν χρησιμοποιείτε μια γραμμή εντολών για να εκτελέσετε τη δέσμη το αρχείο.
 • Στη γραμμή εντολών, το συνολικό μήκος τουEnvironmentVariable1 Αφού αναπτύξετεEnvironmentVariable2 καιEnvironmentVariable3 δεν είναι δυνατό να περιέχει περισσότερες από μία 2047 ή 8191 χαρακτήρες (ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα):
  c: > Ορισμός EnvironmentVariable1=EnvironmentVariable2EnvironmentVariable3
 • Σε ένα αρχείο δέσμης, το συνολικό μήκος την ακόλουθη εντολή δεν είναι δυνατή γραμμή μετά την ανάπτυξη μεταβλητές περιβάλλοντος στη γραμμή εντολών περιέχει περισσότερες 2047 ή 8191 χαρακτήρες (ενδεχομένως να σας λειτουργικό σύστημα):
  ExecutableFile.exe παράμετρος1παράμετρος2
 • Παρόλο που ο περιορισμός Win32 για μεταβλητές περιβάλλοντος είναι 32.767 χαρακτήρες, εντολών αγνοεί οποιεσδήποτε μεταβλητές περιβάλλοντος που είναι έχουν μεταβιβαστεί από τη γονική διεργασία και είναι μεγαλύτερο από το δικό του περιορισμούς 2047 ή 8191 χαρακτήρες (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SetEnvironmentVariable λειτουργία, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Τρόπος επίλυσης του περιορισμού

Για να αντιμετωπίσετε τον περιορισμό, χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μεθόδους (ανάλογα με την περίπτωσή σας):
 • Τροποποιήστε τα προγράμματα που απαιτούν μεγάλη γραμμές εντολών, έτσι ώστε να Χρησιμοποιήστε ένα αρχείο που περιέχει πληροφορίες παραμέτρων και στη συνέχεια συμπεριλάβετε το το όνομα του αρχείου στη γραμμή εντολών.

  Για παράδειγμα, αντί να χρησιμοποιήσετε το ExecutableFile.exe Παράμετρος1 Παράμετρος2 ...ParameterN γραμμή εντολών σε ένα αρχείο δέσμης, να τροποποιήσετε το πρόγραμμα για να χρησιμοποιήσετε μια εντολή γραμμή που είναι παρόμοια με την ακόλουθη γραμμή εντολών όπουParameterFile είναι ένα αρχείο που περιέχει το απαιτούμενο παράμετροι)παράμετρος1 παράμετρος2...ParameterN):
  ExecutableFile.exe c:\temp\ParameterFile.txt
 • Τα προγράμματα που χρησιμοποιούν μεταβλητές περιβάλλοντος μεγάλο ώστε να τροποποιήσετε Οι μεταβλητές περιβάλλοντος που να περιέχει λιγότερους από 2047 ή 8191 χαρακτήρες (ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα).

  Για παράδειγμα, εάν η ΔΙΑΔΡΟΜΉ περιέχει περισσότερους από 2047 ή 8191 χαρακτήρες (ως μεταβλητή περιβάλλοντος κατάλληλο για το λειτουργικό σας σύστημα), χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μεθόδους Για να μειώσετε τον αριθμό των χαρακτήρων:
  • Χρησιμοποιήστε μικρότερα ονόματα για φακέλους και αρχεία.
  • Μειώστε το βάθος των δένδρων φάκελο.
  • Αποθήκευση αρχείων σε λιγότερους φακέλους, έτσι ώστε να είναι λιγότερες φακέλων απαιτείται στη μεταβλητή περιβάλλοντος PATH.
  • Εξετάστε τις πιθανές μεθόδους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μείωση της εξάρτησης της ΔΙΑΔΡΟΜΉΣ για τον εντοπισμό αρχείων .dll.
το cmd.exe cmd "εντολών" 2048 2047 2046 8192 8191 γραμμή εντολών ΔΙΑΔΡΟΜΉ μεταβλητής περιβάλλοντος

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 830473 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/29/2011 14:49:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbinfo kbmt KB830473 KbMtel
Σχόλια