Εργαλείο γραμμής εντολών NBLookup.exe

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:830578
Περίληψη
NBLookup είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο γραμμής εντολών που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο UDP (User Datagram) για την αποστολή ερωτημάτων ονομάτων NetBIOS σε διακομιστές Microsoft Windows Internet Naming Service (WINS). NBLookup απαιτεί TCP/IP έκδοσης 4 για εκτέλεση. Διακομιστές WINS δέχεται αιτήσεις επίλυσης ονομάτων σε θύρα UDP 137.

NBLookup εκτελείται στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
 • Microsoft Windows NT 4.0
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows Server 2003
Μπορείτε να αποκτήσετε NBLookup από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου NBLookupV1.exe.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε το αρχείο αυτό για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

NBLookup μπορεί να εκτελεστεί σε κατάσταση λειτουργίας γραμμής εντολών, σε αλληλεπιδραστική κατάσταση λειτουργίας και σε κατάσταση λίστα ερωτήματος. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τη σωστή σύνταξη για κάθε κατάσταση λειτουργίας.
Κατάσταση λειτουργίαςΣύνταξη
Γραμμής εντολώνnblookup [-επιλογές]NetBIOS_Name_to_Query
Αλληλεπιδραστικήnblookup [-επιλογές]
Λίστα ερωτήματοςnblookup - ql input_file [-qr report_file]

Λειτουργία γραμμής εντολών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση λειτουργίας γραμμής εντολών για να στείλετε ένα μεμονωμένο ερώτημα ονόματος NetBIOS σε ένα μεμονωμένο διακομιστή WINS. Αφού εμφανιστεί η απόκριση, το πρόγραμμα τερματίζεται. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πιθανές τιμές επιστροφής για αυτό το ερώτημα.
Επιστρέφεται τιμήΠεριγραφήΛεπτομέρειες (Details)
0ερώτημα θετική απάντησηΕάν το όνομα έχει επιλυθεί (Εάν NBLookup επιστρέφει μια διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) για το όνομα), NBLookup επιστρέφει την τιμή0και η έξοδος από.
1όνομα αρνητική απόκρισηΤο όνομα δεν υπάρχει και δεν είναι δυνατό να επιλυθούν.
99ΣΦΑΛΜΑNBLookup αντιμετώπισε ένα σφάλμα.

Αυτές οι τιμές επιστροφής μπορεί να είναι χρήσιμη σε δέσμες ενεργειών.

Για να κλείσετε NBLookup πριν να ολοκληρωθεί σε λειτουργία γραμμής εντολών, πατήστε CTRL + C.

Επιλογές γραμμής εντολών λειτουργίας

Λειτουργία γραμμής εντολών χρησιμοποιεί την ακόλουθη σύνταξη:
nblookup [-επιλογές]NetBIOS_Name_to_Query
NetBIOS_Name_to_Queryπρέπει να είναι ένα έγκυρο όνομα NetBIOS που έχει 15 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Αυτό το NetBIOS όνομα δεν μπορεί να περιέχει τελεία (.) χαρακτήρες (στιγμές) ή τυχόν ειδικούς χαρακτήρες όπως εμπορικά "και" (&) ή σύμβολα ποσοστού (%).

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει περιγραφές για τις επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με NBLookup σε λειτουργία γραμμής εντολών.
ΕπιλογήΠεριγραφήΛεπτομέρειες (Details)
/s-Χρησιμοποιείται για να καθορίσετε τον διακομιστή WINS σε ερώτημα- Can be an IP address or a NetBIOS name
- Default value is the local system's WINS server
/x- Used to specify the NetBIOS suffix to query- Must be a valid NetBIOS suffix
- Must be in hexadecimal format
- Default value is20(File Server service)
- Examples:00,20,1B,1C
/suffix_help- Used to display a list of common NetBIOS suffixes- Cannot be used with any other option
/T- Used to specify the timeout period for the query- Valid range: 1 to 20 seconds
- Example:/t 5
/ r- Used to specify the number of queries (the number of retries that you want)- Causes the query to retry if there is no response
- Valid range: 1 to 20
- Example:/r 8
/nr- Used to specify no recursion for the query- Turns off recursion
- By default, queries use recursion
/i- Used to specify the NetBIOS scope ID- ID is appended to the NetBIOS name for the query
- ID is case sensitive
- Can be used only on networks that use scope IDs
- Example:/i MyScopeId

Command-Line Mode Examples

The following example queries WINS server 169.254.1.10 for the File Server service that computer1 has registered:
nblookup /s 169.254.1.10 computer1
The following example queries the WINS server that is named WINS1 for the domain controllers that are registered in the domain that is named DOMAIN1:
nblookup /s WINS1 /x 1C DOMAIN1

Interactive Mode

This mode is similar to the interactive mode of the NSLookup tool.

NBLookup starts a command shell that accepts a limited number of commands and parameter settings. You can use this mode to troubleshoot issues that require you to send the same queries repeatedly, although each repetition may use different parameter settings.

To exit NBLookup before it has completed in interactive mode, typeΚάντε έξοδοήΈξοδος (Exit)και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER. The program exits the command shell and the program ends.

Interactive Mode Options

Interactive mode uses the following syntax:
nblookup [-options]
The following table lists the options that are available in interactive mode.
ΕπιλογήΠεριγραφή
helpή?- Used to display information about common commands
shelpή?s- Used to display common NetBIOS suffixes (the 16th character)
NAME- Used to query the default WINS server for the specified NetBIOS name
server NAME- Used to set the default WINS server to the specified NetBIOS name or IP address
IPConfig- Used to display the IP configuration of the local system; runs from inside the command shell
SETOPTION=value- Used to set specified option values

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τοSETOPTION=valueoption to set specified option values for NBLookup. The following table describes the option values that you can set by using theSETΕπιλογή.
Option and valueΠεριγραφήΛεπτομέρειες (Details)
set all- Used to display the current option values
set suffix=x- Used to set the query type- Examples:00,20,03,1B,1C
set suffix=*- Used to set query types 00, 20, and 03 in one command
set type=x- Used to set the query type- Same assuffix=x
- Examples:00,20,03,1B,1C
set type=*- Used to set query types 00, 20, and 03 in one command- Same assuffix=*
set timeout=n- Used to set the query timeout period in seconds- Valid range: 1 to 20
set retry=n- Used to set the number of query retries- Valid range: 1 to 20
set norecurse- Used to turn off recursion- By default, recursion is on
set recurse-Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση αναδρομή-Από προεπιλογή, αναδρομή είναι ενεργοποιημένη
το αναγνωριστικό συνόλου = x-Χρησιμοποιείται για να ορίσετε το Αναγνωριστικό πεδίου NetBIOS για το ερώτημα-Να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε Αναγνωριστικό εμβέλειας αλφαριθμητικό
-Απαιτείται μόνο αν τα αναγνωριστικά εμβέλειας που χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον
-Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαναφέρετε το Αναγνωριστικό εμβέλειας εκτελώνταςτο αναγνωριστικό συνόλου =

Για να προβάλετε μια λίστα με τους τύπους ερωτήματος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τοσύνολο επίθημα = xΕπιλογή τύπουnblookup /suffix_helpσε μια γραμμή εντολών, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER ή τύπουshelpαπό μέσα NBLookup.

Παραδείγματα για την αλληλεπιδραστική κατάσταση λειτουργίας

Για να χρησιμοποιήσετε NBLookup σε αλληλεπιδραστική κατάσταση λειτουργίας, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
Διαδρομή\NBLookup.exe
ΣΗΜΕΙΩΣΗΣε αυτό το παράδειγμα,Διαδρομήείναι η διαδρομή του αρχείου NBLookup.exe στον υπολογιστή σας.

Το μεγαλύτερο - από το σύμβολο (>) εμφανίζεται στο περιβάλλον NBLookup ως μια γραμμή εντολών. Για να εκτελέσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εντολές, πληκτρολογήστε την εντολή κατά την>ερώτηση και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
 • Η ακόλουθη εντολή εμφανίζει τη διεύθυνση IP της προεπιλεγμένης WINS διακομιστή:
  SERVER
 • Η ακόλουθη εντολή ορίζει τον τύπο ερωτήματος1B(Κύριο πρόγραμμα περιήγησης):
  Ορίστε τον τύπο = 1B
 • Η ακόλουθη εντολή ζητάει τον προεπιλεγμένο διακομιστή WINS για κύρια προγράμματα περιήγησης του τομέα. Σε αυτό το παράδειγμα, ο τομέας ονομάζεται TESTDOMAIN.
  testdomain
  Κατά την εκτέλεση αυτής της εντολής, NBLookup εμφανίζονται δεδομένα εξόδου παρόμοια με τα ακόλουθα:
  Recursion is onQuerying WINS Server: 157.55.253.218NetBIOS Name: testdomainSuffix: 1BName returned: TESTDOMAINRecord type: UniqueIP Address: 157.54.5.150
  ΣΗΜΕΙΩΣΗΣε αυτό το παράδειγμα,157.54.5.150είναι η διεύθυνση IP του κύριου προγράμματος περιήγησης του τομέα TESTDOMAIN.
 • Η ακόλουθη εντολή ορίζει τον τύπο ερωτήματοςΗ υπηρεσία σταθμού εργασίας(00), για ναΥπηρεσία Messenger Service (Messenger Service)(03), και ναΗ υπηρεσία διακομιστή αρχείων(20):
  Ορίστε τον τύπο = *
 • Η ακόλουθη εντολή εμφανίζει τις τρέχουσες τιμές επιλογής:
  Ορισμός όλων
 • Η ακόλουθη εντολή υποβάλλει ερώτημα για τον προεπιλεγμένο διακομιστή WINS για την υπηρεσία σταθμού εργασίας, η υπηρεσία Messenger Service και η υπηρεσία διακομιστή αρχείων που έχουν καταχωρηθεί με τον υπολογιστή που ονομάζεται MYSERVER:
  ο_διακομιστής_μου

Λειτουργία λίστα ερωτήματος

Κατάσταση ερωτήματος λίστα χρησιμοποιεί την ακόλουθη σύνταξη:
nblookup - ql input_file [-qr report_file]
Λειτουργία λίστας ερώτημα χρησιμοποιεί ένα αρχείο εισόδου για να καθορίσετε τις παραμέτρους ερωτημάτων WINS.

Επιλογές λειτουργίας λίστα ερωτήματος

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις επιλογές που είναι διαθέσιμες σε κατάσταση λίστα ερωτήματος.
ΕπιλογήΠεριγραφήΛεπτομέρειες (Details)
/ql-Χρησιμοποιείται για την εκτέλεση NBLookup σε κατάσταση ερωτήματος λίστας-Αποστέλλει Ερωτήματα που έχουν καθοριστεί στο αρχείο εισόδου κειμένου της υπηρεσίας WINS
-Πρέπει να καθορίσετε τη διαδρομή και το όνομα του αρχείου εισόδου
-Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν με τις επιλογές γραμμής εντολών λειτουργίας
/qr-Χρησιμοποιείται για να καθορίσετε το όνομα του αρχείου αναφοράς για τη δημιουργία κατά τη χρήση/ql-Χρησιμοποιείται μόνο με το/qlΕπιλογή
-Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν με τις επιλογές γραμμής εντολών λειτουργίας
-Πρέπει να καθορίσετε τη διαδρομή και το όνομα του αρχείου αναφοράς
-Αυτόματα επισυνάπτει την επέκταση .htm με το καθορισμένο όνομα αρχείου
-Από προεπιλογή, το όνομα του αρχείου αναφοράς είναι Nblookup.htm
/ql-Χρησιμοποιείται για να δημιουργήσετε ένα δείγμα αρχείου εισόδου που ονομάζεται nblookup.txt-Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί με άλλες επιλογές
-Η εντολή autocreate
/y-Χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο αναφοράς χωρίς ερώτηση-Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν με τις επιλογές γραμμής εντολών λειτουργίας
-Χρήσιμα σε δέσμες ενεργειών

Παραδείγματα Mode λίστα ερωτήματος

Η ακόλουθη εντολή δημιουργεί ένα δείγμα αρχείου εισόδου που ονομάζεται-nblookup.txt:
nblookup /ql
Η ακόλουθη εντολή εκτελεί ερωτήματα που έχουν καθοριστεί στο αρχείο εισαγωγής που ονομάζεται nblookup.txt. Στη συνέχεια, η εντολή δημιουργεί μια έκθεση που ονομάζεται Myreport.htm:
nblookup /ql /qr nblookup.txt myreport

Αρχείο εισόδου

After you have identified all the WINS servers and all the WINS records that are important in your environment, you can write your own customized NBLookup input files. You can then use these customized files with NBLookup and DNSLint to help you with administration, ongoing maintenance, and troubleshooting.

DNSLint is a tool for DNS troubleshooting. DNSLint also has a/ql(Query List) option. You can use NBLookup and DNSLint to quickly collect information about WINS and DNS records that are important in your environment.

NBLookup verifies the specified input file before using its contents to send WINS queries. NBLookup verifies the specified IP addresses to make sure that they are valid. NBLookup also verifies the validity of each field on each line. Comments that start with a semicolon (;) are ignored. Comments that start with a plus sign (+) are printed in the report. Typically, these comments are small (less than 500 characters).

After NBLookup has verified the input file, it starts to send the WINS queries that are listed in the input file to the WINS servers that are specified in the input file. If a destination WINS server does not respond to a query, NBLookup retries the query. If the WINS server does not respond again, NBLookup bypasses any other queries that are specified in the input file for that WINS server. This behavior avoids the delay that occurs if many WINS queries are sent to a server that is not responding. For example, if two queries to a WINS server time out two times, NBLookup does not send any other queries that are listed in the input file to that WINS server.

Input File Format

The input file has the following format:
NBLookup[wins~server] 192.168.138.20mydomain,1b 	mydomain,1c 	dc1,20,nr	dc1,00 host,*
The following table describes the elements of this input file.
ΚωδικόςΠεριγραφήΛεπτομέρειες (Details)
NBLookup- Used to specify that the file is an NBLookup input file- The first item that NBLookup tries to locate when it opens the input file
- Must appear at the top of the file
- If NBLookup is not the first word that the tool reads when it opens the file, NBLookup rejects the specified input file and generates an error
[wins~server] 192.168.138.20- Used to specify the IP address of a WINS server to send queries to- Must include[wins~server]and a valid IP address
- If either of these components is missing, NBLookup rejects the specified input file and generates an error
mydomain,1bANDmydomain,1c- Used to specify the queries that NBLookup sends to the specified WINS server- Details appear in the "Query Format" section of this article

Query Format

The queries in the input file use the following syntax:
mydomain,1b
The first field in the line is the NetBIOS name to query. In this example, the name is mydomain. A comma must follow the NetBIOS name. No spaces are permitted on either side of the comma.

The second field follows the comma that appears immediately after the NetBIOS name to query. The second field is the type of record or the NetBIOS suffix (the 16th character) to query for. (For more information about common valid types, see the "Common Valid Record Types" table that appears later in this section.)

If the suffix that is specified is the asterisk character (*), NBLookup queries for the specified name by using the 00, the 20, and the 03 records in one command.

A comma always follows the type of record. No spaces are permitted on either side of the comma.

You may use an optional third field to turn recursion on or off. This field immediately follows the comma that appears after the second field. By default, recursion is on. To turn off recursion, append,nrafter the query type.

Nothing follows the third field. The first two fields are required and no spaces are permitted in the query line.

ΣΗΜΕΙΩΣΗYou can view the list of common valid record types by running one of the following commands:
 • In command-line mode:nblookup /suffix_help
 • In interactive mode:shelpήs

Κοινές τύποι εγγραφών είναι έγκυρο

NAMENumber(h)TYPEέκφραση Χρήσης
<computername></computername>00UΣταθμός εργασίας τ/υ
<computername></computername>01UΥπηρεσία Messenger Service (Messenger Service)
<\--__msbrowse__></\--__msbrowse__>01GΚύριο πρόγραμμα περιήγησης
<computername></computername>03UΥπηρεσία Messenger Service (Messenger Service)
<computername></computername>06UΟ απομακρυσμένος Διακομιστής πρόσβασης υπηρεσίας
<computername></computername>1FUNetDDE τ/υ
<computername></computername>20UΤο αρχείο διακομιστή υπηρεσίας
<computername></computername>21UΟ απομακρυσμένος Διακομιστής πρόσβασης προγράμματος-πελάτη υπηρεσίας
<computername></computername>22UExchange Ανταλλαγής (MSMail Connector)
<computername></computername>23UΧώρο αποθήκευσης του Exchange
<computername></computername>24UExchange Directory
<computername></computername>30UΜόντεμ Υπηρεσία διακομιστή κοινής χρήσης
<computername></computername>31UΜόντεμ Υπηρεσία προγράμματος-πελάτη κοινής χρήσης
<computername></computername>43UΟι υπολογιστές-πελάτες SMS Remote Control
<computername></computername>44USMS Εργαλείο απομακρυσμένου ελέγχου διαχειριστές
<computername></computername>45UΟι υπολογιστές-πελάτες SMS απομακρυσμένης συνομιλίας
<computername></computername>46UΥπολογιστές-πελάτες SMS απομακρυσμένη μεταφορά
<computername></computername>87UMicrosoft Exchange MTA
<computername></computername>6AUMicrosoft IMC του Exchange
<computername></computername>ΗUΔικτύου Παράγοντα Εποπτείας
<computername></computername>BFUΔικτύου Η εφαρμογή εποπτείας
<username></username>03UΥπηρεσία Messenger Service (Messenger Service)
<domain></domain>00GΌνομα_τομέα
<domain></domain>1BUΤομέας κύριο πρόγραμμα περιήγησης
<domain></domain>1 CGDomain Controllers
<domain></domain>1 DUΚύριο πρόγραμμα περιήγησης
<domain></domain>GΥπηρεσία προγράμματος περιήγησης τις εκλογές
<inet~services></inet~services>1 CGIIS
<is~computer name=""></is~computer>00UIIS

Τύποι NBLookup σχολίων

NBLookup υποστηρίζει δύο τύπους σχολίων που χρησιμοποιούν δύο διαφορετικά σύμβολα:
 • Το σύμβολο ερωτηματικό (;) υποδεικνύει ένα σχόλιο που παραβλέπει NBLookup. Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα σχόλιο στο αρχείο εισόδου που είναι ορατά, μόνο κατά την επεξεργασία του αρχείου εισόδου, προσθέστε αυτόν τον τύπο του σχολίου.
 • Το σύμβολο συν (+) δείχνει ένα σχόλιο που εμφανίζεται στην αναφορά HTML. Εάν θέλετε να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες στην έκθεση που καθιστά ευκολότερο για την κατανόηση της αναφοράς, χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο του σχολίου.
Το ακόλουθο δείγμα αρχείου εισόδου περιέχει δύο τύπους σχόλια. Αυτό το δείγμα αρχείου δημιουργείται με την εκτέλεση τηςnblookup /ql autocreateΕντολή.
NBLookup;This is a sample NBLookup input file.;This is the type of file that NBLookup reads when you specify the /ql option.;This file must be in ANSI text format (use Notepad.exe).;The first word in all NBLookup input files must be NBLookup,;as you can see at the top of this sample file.;A semicolon (;) indicates a comment that NBLookup ignores when it processes the file.;A plus sign (+) indicates a comment that will appear in the HTML report;and in the optional text report.;Use this type of comment when you want to add additional information to the report;to make it easier to understand;This file is made up of three types of data:;	1. WINS server (or servers) to query;	2. WINS queries;	3. Optional NetBIOS Scope ID;[wins~server] 169.254.46.138;This line specifies the IP address of a WINS server to send queries to;[wins~server] must be specified, followed by a valid IP address.;Later lines in the file indicate the queries to send to this server:;server1,20;host1,00,nr;mydomain,1b;mydomain,1c;Format of queries:;	first field = NetBIOS name to query;	maximum of 15 valid characters;	second field = type of record to query for;	examples: 00, 20, 1B, 1C;	run /suffix_help for a list of valid query types;These two fields are required, they are delimited by using a comma.; No spaces are permitted.;	third field = disable recursion option;	By default, NBLookup uses recursion.;	You can send a query and request recursion.;	example: nr;This field is optional. If you use it, this field must follow the second field and a comma.;[scopeid] 'my_scopeid';This line specifies the scope ID to use for all later queries.;Replace my_scopeid with the scope ID that you want.;Note: Scope IDs are case sensitive and must be between single quotation marks.;[scopeid] ';reset';This line resets the scope ID for all later queries.;Only use scope IDs in your queries if you use scope IDs in your environment.[wins~server] 192.168.138.20+This WINS server is named wins1.cp.msft.net.mydomain,1b 	;identifies PDCmydomain,1c 	;identifies 20 PDCs[scopeid] 'edmonton'	;set scope id to edmontondc1,20,nr	;file server service with no recursiondc1,00 ;workstation service[scopeid] ';reset' 	;Do not use a scope ID for the next query.host,00 ;workstation service
Το αρχείο εισόδου δείγματος-nblookup.txt δημιουργείται στον τοπικό κατάλογο. Εάν το αρχείο υπάρχει ήδη, θα σας ζητηθεί από NBLookup για δικαίωμα αντικατάστασής του.

Για να επεξεργαστείτε το αρχείο, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
nblookup /ql input.txt

Παραδείγματα χρήσης NBLookup

Εάν επιβεβαιώσετε ένα καθορισμένο σύνολο εγγραφών WINS στον WINS πολλών διακομιστών, οι πληροφορίες αυτές βοηθούν να για να διαγνώσετε και να επιδιορθώσετε προβλήματα που λείπει ή μπορεί να οφείλεται σε εσφαλμένες εγγραφές WINS.

Για παράδειγμα, αν οι υπολογιστές-πελάτες αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την προσπάθειά τους να συνδεθείτε στον τομέα, βεβαιωθείτε ότι το 1 C εγγραφές που τα προγράμματα-πελάτες χρησιμοποιούν για τον εντοπισμό ελεγκτών τομέα είναι διαθέσιμοι και είναι ακριβείς. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε αν το WINS είναι μια αιτία του προβλήματος.

Επίσης, εάν λαμβάνετε αναφορές ότι οι χρήστες υπάρχουν προβλήματα αναζήτησης στο δίκτυο, χρησιμοποιώντας το NetBIOS περιήγηση μέσω της Εξερεύνησης των Windows, αυτό το εργαλείο επιβεβαιώνει γρήγορα όλες τις εγγραφές 1B που εμπλέκονται με NetBIOS περιήγηση στο δίκτυο, σε όλους τους διακομιστές WINS που θα έπρεπε να έχουν αυτές τις εγγραφές. Επομένως, μπορείτε να προσδιορίσετε γρήγορα αν λείπει ή εσφαλμένες εγγραφές WINS ενδέχεται να σχετίζονται με το πρόβλημα.

Σε άλλη περίπτωση, ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την προσπάθειά τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε κοινόχρηστα αρχεία σε διακομιστές, χρησιμοποιώντας τα ονόματα των διακομιστών. Ωστόσο, οι χρήστες να αποκτήσετε πρόσβαση σε κοινόχρηστα στοιχεία του, χρησιμοποιώντας τις διευθύνσεις IP. Για να προσδιορίσετε αν η επίλυση ονομάτων είναι το πρόβλημα ή να αποκλείσετε επίλυσης ονομάτων ως μια πιθανή αιτία, πρέπει να επαληθεύσετε όλες τις σχετικές WINS εγγραφές σε όλους τους διακομιστές WINS που χρησιμοποιούνται για την επίλυση του ονόματος του διακομιστή. Για να/qlΕπιλογή (λίστα ερωτήματος) που επιτρέπει NBLookup για να διαβάσετε τις οδηγίες από το καθορισμένο αρχείο κειμένου παρέχει αυτήν τη λειτουργικότητα. After NBLookup has verified that the file is a valid NBLookup input file, it runs the queries that are specified in the file and then returns the results in an easy-to-read HTML report. Administrators can customize this input file to specify the WINS servers to query and to specify the WINS records to look for on each server.


Αναφορές
For additional information about the DNSLint tool, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
321045Description of the DNSLint Utility
330105How to verify large numbers of DNS records by using DNSLint
nblookup, NB Lookup, nblookup.exe, 830578 Secure channel, wins, nslookup, name resolution, zone transfer, replication

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Properties

Article ID: 830578 - Last Review: 12/22/2010 09:15:00 - Revision: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbdownload kbwinservnetwork kbinfo kbmt KB830578 KbMtel
Feedback