Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Όταν ξεκινάτε το Outlook 2007 ή το Outlook 2003, εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Οι παράμετροι του RPC δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά" (RPC is not configured properly) κατά τη χρήση ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Exchange Server

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να κάνετε εκκίνηση του Microsoft Office Outlook 2007 ή του Microsoft Office Outlook 2003 και έχετε ρυθμίσει το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για ένα διακομιστή Microsoft Exchange Server, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Οι παράμετροι ενός στοιχείου συστήματος, του RPC, που απαιτείται από το Outlook για σύνδεση στο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

(A system component, RPC, required by Outlook to connect to the e-mail server is not configured properly. For more information, contact your system administrator.)
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης στο
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν λείπει κάποια από τις ακόλουθες τιμές μητρώου στο μητρώο των Microsoft Windows.

Όνομα τιμήςΔεδομένα τιμής
ncacn_npRpcrt4.dll
ncacn_ip_tcpRpcrt4.dll
ncadg_ip_udpRpcrt4.dll
ncacn_httpRpcrt4.dll
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Τερματίστε τη λειτουργία όλων των προγραμμάτων των Microsoft Windows.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 3. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε regedit και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Αναπτύξτε το μητρώο στο εξής κλειδί:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
 5. Εάν κάποια από τις τιμές μητρώου που παρατίθενται στην ενότητα "Αιτία" (Cause) αυτού του άρθρου λείπει από το κλειδί ClientProtocols, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο ClientProtocols, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τιμή ακολουθίας χαρακτήρων (String Value).
  • Πληκτρολογήστε το Όνομα τιμής (Value Name) της καταχώρησης που λείπει και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Κάντε δεξιό κλικ στο Όνομα τιμής (Value Name) που πληκτρολογήσατε στο δεύτερο βήμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  • Πληκτρολογήστε τα κατάλληλα Δεδομένα τιμής (Value Data) για το Όνομα τιμής (Value Name) που πληκτρολογήσατε στο δεύτερο βήμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Επαναλάβετε το βήμα 5 για κάθε τιμή που λείπει στο κλειδί ClientProtocols.
Σημείωση Εάν οι καταχωρήσεις μητρώου που αναφέρθηκαν προηγουμένως λείπουν από το Μητρώο των Windows, το Microsoft Outlook δεν έχει δυνατότητα σύνδεσης σε ένα διακομιστή του Microsoft Exchange.
OL2007 OL2003
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 830914 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/04/2007 09:59:16 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

 • kbstartprogram kbemail kbpending kberrmsg kbprb KB830914
Σχόλια