Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε μια τοποθεσία Web ή να ολοκληρώσετε μια συναλλαγή μέσω Internet ή λαμβάνετε μια ιστοσελίδα HTTP 500 (εσωτερικό σφάλμα διακομιστή)

Συμπτώματα
Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σύνδεση με μια τοποθεσία Web ή η ολοκλήρωση μιας συναλλαγής Internet μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 832894 (MS04-004). Για παράδειγμα, όταν υποβάλετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας σε μια τοποθεσία Web με ασφάλεια SSL, χρησιμοποιώντας μια φόρμα σε μια ιστοσελίδα HTTPS, ενδέχεται να λάβετε μια ιστοσελίδα HTTP 500 (εσωτερικό σφάλμα διακομιστή).
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει μετά την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 832894 (MS04-004) ή της επείγουσας επιδιόρθωσης 821814 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition ή Windows 98.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
832894 MS04-004: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
821814 Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους "η εμφάνιση της σελίδας δεν είναι δυνατή" (page cannot be displayed), όταν κάνετε δημοσίευση μια τοποθεσία η οποία απαιτεί έλεγχο ταυτότητας
Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894 (MS04-004) και η επείγουσα επιδιόρθωση 821814 αλλάζουν τον τρόπο που οι επεκτάσεις Internet για τα Windows (Wininet.dll) επαναλαμβάνουν την προσπάθεια υποβολής αιτήσεων POST, όταν ένας διακομιστής Web αποκαθιστά τη σύνδεση. Τα προγράμματα που χρησιμοποιούν λειτουργίες API (Application Programming Interface) του Wininet (Windows Internet) για τη δημοσίευση δεδομένων (όπως ένα όνομα χρήστη ή ένας κωδικός πρόσβασης) σε ένα διακομιστή Web επαναλαμβάνουν την προσπάθεια υποβολής αίτησης POST χωρίς να περιλαμβάνουν τα δεδομένα POST, εάν ο διακομιστής Web διακόψει (ή αποκαταστήσει) την αρχική αίτηση σύνδεσης.

Σημείωση Μια αίτηση POST δεν περιλαμβάνει δεδομένα POST, εάν το μήκος του περιεχομένου της έχει τιμή 0 ή εάν είναι κενή.

Ορισμένες φορές, αυτή η συμπεριφορά αποτρέπει ακόμα μία επαναφορά και επιτρέπει την ολοκλήρωση του ελέγχου ταυτότητας. Ωστόσο, ίσως να εμφανιστεί μια ιστοσελίδα HTTP 500 (εσωτερικό σφάλμα διακομιστή), εάν ο διακομιστής Web πρέπει να συμπεριλάβει τα δεδομένα POST, όταν γίνεται επανάληψη της προσπάθειας υποβολής της αίτησης POST από το Wininet.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες ενημέρωσης

Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, επισκεφθείτε την τοποθεσία Microsoft Windows Update στο Web και εγκαταστήστε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 831167: Οι διαχειριστές μπορούν να κάνουν λήψη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center) ή από τον κατάλογο ενημερωμένων εκδόσεων των Microsoft Windows (Microsoft Windows Update Catalog), για να την αναπτύξουν σε πολλούς υπολογιστές. Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε αργότερα αυτήν την ενημερωμένη έκδοση σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, αναζητήστε αυτόν τον αναγνωριστικό αριθμό άρθρου χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Επιλογές αναζήτησης για προχωρημένους" (Advanced Search Options) στον Κατάλογο ενημερωμένων εκδόσεων των Windows (Windows Update Catalog).

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης ενημερωμένων εκδόσεων από τον κατάλογο ενημερωμένων εκδόσεων των Windows (Windows Update Catalog), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
323166 Τρόπος λήψης ενημερωμένων εκδόσεων και προγραμμάτων οδήγησης των Windows από τον κατάλογο του Windows Update (Windows Update Catalog)
Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Q831167.exe (32-bit) (Αγγλική έκδοση)
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Q831167.exe (32-bit) (Ελληνική έκδοση)
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Q831167.exe (64-bit) (Αγγλική έκδοση)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 12 Φεβρουαρίου 2004

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης θα πρέπει να εκτελείται το Internet Explorer 6 SP1 (έκδοση 6.00.2800.1106) σε μια από τις εξής εκδόσεις των Windows:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition, Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Service Pack 3, Service Pack 4
 • Microsoft Windows NT Workstation, Server και Terminal Server Edition 4.0 Service Pack 6a
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Σημείωση Επειδή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894 (MS04-004) υποστηρίζει τα Windows 98, τα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition), τα Windows Millennium Edition και το Windows 2000 SP2, η ενημερωμένη έκδοση θα υποστηρίζεται επίσης σε αυτά τα λειτουργικά συστήματα.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες αντικατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την ενημερωμένη έκδοση 821814 για τα Windows XP, τα Windows 2000, τα Windows NT 4.0, τα Windows Millennium Edition, τα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition) και τα Windows 98.

Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν αντικαθιστά την ενημερωμένη έκδοση 821814 για τον Windows Server 2003, επειδή το ζήτημα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο δεν εμφανίζεται σε υπολογιστές που βασίζονται στον Windows Server 2003.

Πληροφορίες ανάπτυξης

Τα πακέτα για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση υποστηρίζουν τους εξής διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /q: Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα ή απόκρυψη μηνυμάτων, όταν γίνεται εξαγωγή αρχείων.
 • /q:u: Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα χρήστη. Κατά την εγκατάσταση χωρίς μηνύματα χρήστη, εμφανίζονται ορισμένα παράθυρα διαλόγου στο χρήστη.
 • /q:a Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα διαχειριστή. Κατά την εγκατάσταση χωρίς μηνύματα διαχειριστή, δεν εμφανίζεται κανένα παράθυρο διαλόγου στο χρήστη.
 • /t: διαδρομή Καθορισμός της θέσης του προσωρινού φακέλου που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) ή του φακέλου προορισμού για την εξαγωγή των αρχείων (όταν χρησιμοποιείται ο διακόπτης /c).
 • /c Εξαγωγή των αρχείων χωρίς εγκατάστασή τους. Εάν δεν καθορίζεται ο διακόπτης /t: διαδρομή, σας ζητείται ένας φάκελος προορισμού.
 • /c: διαδρομή Καθορισμός της διαδρομής και του ονόματος του αρχείου .inf ή του αρχείου .exe του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).
 • /r:n Χωρίς επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση.
 • /r:i Αίτηση προς το χρήστη να κάνει επανεκκίνηση του υπολογιστή, εάν απαιτείται, εκτός από την περίπτωση που αυτός ο διακόπτης χρησιμοποιείται με το διακόπτη /q:a.
 • /r:a Επανεκκίνηση του υπολογιστή πάντα μετά την εγκατάσταση.
 • /r:s Επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση χωρίς να ζητείται έγκριση του χρήστη.
 • /n:v Χωρίς έλεγχο έκδοσης. Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη με προσοχή, για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση οποιασδήποτε έκδοσης του Internet Explorer.
Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση χωρίς την παρέμβαση του χρήστη και χωρίς επανεκκίνηση, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
q831167.exe /q:a /r:n

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση       Μέγεθος Όνομα αρχείου Πλατφόρμα  ------------------------------------------------------------------------  06-Feb-2004 18:05 6.0.2800.1405   588.288 Wininet.dll     07-Feb-2004 01:41 6.0.2800.1405  1.796.608 Wininet.dll  IA-64
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Εάν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης που αναφέρεται στην ενότητα "Προτεινόμενη αντιμετώπιση", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες ενέργειες μέσω διακομιστή για την αντιμετώπιση του ζητήματος:
 • Αυξήστε το χρονικό όριο διατήρησης HTTP εν ενεργεία στο διακομιστή Web ή στο διακομιστή μεσολάβησης. Δεν υπάρχει ρύθμιση στις υπηρεσίες Microsoft Internet Information Services (IIS) για τον έλεγχο του χρονικού ορίου διατήρησης εν ενεργεία, εκτός από την τιμή KeepAliveTime στο μητρώο των Windows. Με ορισμένους διακομιστές Web και με ορισμένους διακομιστές μεσολάβησης, όμως, μπορείτε να καθορίσετε χρόνο λήξης για τη σύνδεση. Εάν μπορείτε να ορίσετε χρόνο λήξης για τη σύνδεση στο διακομιστή Web ή στο διακομιστή μεσολάβησης, αυξήστε το χρονικό όριο διατήρησης εν ενεργεία. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του διακομιστή Web για τη σωστή ρύθμιση του ονόματος και της τιμής. Η προεπιλεγμένη τιμή του χρονικού ορίου διατήρησης εν ενεργεία για τον Internet Explorer είναι ένα λεπτό (60 δευτερόλεπτα). Επομένως, στο διακομιστή Web ή στο διακομιστή μεσολάβησης πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα χρονικό όριο διατήρησης HTTP εν ενεργεία που να υπερβαίνει το ένα λεπτό.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους KeepAliveInterval και KeepAliveTime των Windows και την παράμετρο KeepAliveTimeout του Internet Explorer, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  314053 Ρυθμίσεις παραμέτρων TCP/IP και NBT για Windows XP
  120642 Ρυθμίσεις παραμέτρων TCP/IP και NBT για Windows 2000 ή Windows NT
  813827 Τρόπος αλλαγής της προεπιλεγμένης τιμής του χρονικού ορίου διατήρησης εν ενεργεία στον Internet Explorer
 • Απενεργοποιήστε τις "συνδέσεις διατήρησης εν ενεργεία" HTTP στο διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  238210 Aποστέλλεται κεφαλίδα διατήρησης HTTP εν ενεργεία κάθε φορά που ενεργοποιείται η αποθήκευση ASP σε buffer
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα που αφορά τον Microsoft Internet Explorer 6.
Περισσότερες πληροφορίες
Προειδοποίηση Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Μετά την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού 831167 που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, τα προγράμματα που χρησιμοποιούν λειτουργίες Wininet για τη δημοσίευση δεδομένων σε ένα διακομιστή Web θα στείλουν ξανά πλήρεις αιτήσεις POST, όταν αποκατασταθεί μια σύνδεση με ένα διακομιστή Web.

Για να ενεργοποιηθεί η συμπεριφορά δημοσίευσης μόνο με κεφαλίδα, δημιουργήστε μια τιμή DWORD με όνομα SampleApp.exe, όπου το SampleApp είναι το όνομα του εκτελέσιμου αρχείου που εκτελεί το πρόγραμμα. Ορίστε τιμή 1 για τα δεδομένα της τιμής DWORD σε ένα από τα ακόλουθα κλειδιά μητρώου:
 • Για όλους τους χρήστες του προγράμματος, ορίστε την τιμή στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
 • Μόνο για τον τρέχοντα χρήστη του προγράμματος, ορίστε την τιμή στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
Για παράδειγμα, για να ενεργοποιήσετε τη συμπεριφορά δημοσίευσης "μόνο με κεφαλίδα" στον Internet Explorer και στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), δημιουργήστε τιμές DWORD για τα στοιχεία Iexplore.exe και Explorer.exe σε ένα από αυτά τα κλειδιά μητρώου και ορίστε την τιμή δεδομένων τους σε 1.

Σημείωση Για να ενεργοποιήσετε τη συμπεριφορά δημοσίευσης "μόνο με κεφαλίδα" σε όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιούν λειτουργίες Wininet για τη δημοσίευση δεδομένων σε ένα διακομιστή Web, δημιουργήστε μια τιμή DWORD με όνομα * στο ίδιο κλειδί μητρώου και ορίστε την τιμή δεδομένων της σε 1.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 831167 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/03/2011 20:25:00 - Αναθεώρηση: 6.2

 • kbhotfixserver kbqfe atdownload kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug KB831167
Σχόλια