Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Πολλά παράθυρα διαλόγου είναι κενά

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Ίσως παρουσιαστεί ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Κατά την προσπάθειά σας να προβάλετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα παράθυρα διαλόγου, το παράθυρο διαλόγου ίσως φανεί ότι είναι κενό ή μερικά κενό:
  • Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion)
  • Λογαριασμοί χρηστών (User Accounts)
  • Windows Update
  • Βοήθεια και υποστήριξη (Help and Support)
  • Επαναφορά συστήματος (System Restore)
 • Κατά την προσπάθειά σας να ξεκινήσετε τον Microsoft Windows Media Player, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα λάθους "Παρουσιάστηκε εσωτερικό σφάλμα" (An internal error has occurred) (ή κάποιο παρόμοιο).
 • Ο Internet Explorer ενδέχεται να μην έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης. Όταν κάνετε κλικ στο μενού Αρχείο (File) και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην εντολή Εκτύπωση (Print), το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση (Print) δεν εμφανίζεται. Η προεπισκόπηση εκτύπωσης είναι κενή.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν μία ή περισσότερες από τις ρυθμίσεις του κλειδιού μητρώου Jscript δεν είναι σωστές. Αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται επίσης να παρουσιαστεί όταν το αρχείο Jscript.dll λείπει ή είναι κατεστραμμένο.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους με τη σειρά που παρουσιάζονται.

Μέθοδος 1: Επανάληψη καταχώρησης των αρχείων Jscript.dll και Vbscript.dll

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) πληκτρολογήστε regsvr32 jscript.dll και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 5. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) πληκτρολογήστε regsvr32 vbscript.dll και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Εάν κάθε ένα από τα αρχεία δεν έχει καταχωρηθεί όπως αναμενόταν ή εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους, το αρχείο συστήματος ενδέχεται να λείπει ή να είναι κατεστραμμένο. Για να εξαγάγετε το αρχείο που λείπει στα Microsoft Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε msconfig και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανάπτυξη αρχείου (Expand File).
 4. Στο πλαίσιο Αρχείο για επαναφορά (File to restore), πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου που θέλετε να επαναφέρετε.
 5. Στο πλαίσιο Επαναφορά από (Restore from), πληκτρολογήστε τη διαδρομή του αρχείουι Windows XP .cab στο οποίο θέλετε να επαναφέρετε το αρχείο ή κάντε κλικ στην εντολή Αναζήτηση από (Browse From) για να εντοπίσετε το αρχείο Windows XP .cab.

  Σημείωση Τα αρχεία Windows XP .cab αποθηκεύονται στο φάκελο I386 του CD των Windows XP.
 6. Στο πλαίσιο Αποθήκευση αρχείου στο (Save file in), πληκτρολογήστε τη διαδρομή όπου θέλετε να εξαγάγετε το νέο αρχείο ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση στο (Browse To) για να εντοπίσετε το φάκελο που θέλετε.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανάπτυξη (Expand).
 8. Στο παράθυρο διαλόγου Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος (System Configuration Utility), κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εάν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση (Restart).
Ανοίξτε ένα παράθυρο διαλόγου το οποίο αντιμετώπισε προηγουμένως το ζήτημα που περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα" αυτού του άρθρου. Εάν το ζήτημα εμφανιστεί πάλι, προχωρήστε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 2: Επεξεργασία του μητρώου

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε regedit και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c260-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbb58}\In procServer32
  Τα (Προεπιλεγμένα) δεδομένα τιμής πρέπει να περιέχουν την ακόλουθη τιμή:
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL
  Εάν δεν την περιέχουν, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Προεπιλογή (Default), πληκτρολογήστε C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Τα δεδομένα της τιμής ThreadingModel πρέπει να περιέχουν την ακόλουθη τιμή:
  Both
  Εάν δεν την περιέχουν, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή ThreadingModel και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε Both στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data).
 5. Εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c261-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbbb58}\InprocServer32
 6. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να επεξεργαστείτε αυτό το κλειδί και, στη συνέχεια, προχωρήστε στο βήμα 7.
 7. Εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c262-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbbb58}\InprocServer32
 8. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να επεξεργαστείτε αυτό το κλειδί και, στη συνέχεια, προχωρήστε στο βήμα 9.
 9. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
XPH XPP
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 831430 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 05:18:29 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB831430
Σχόλια