Μήνυμα σφάλματος "Διακοπή 0x000000A5, το ACPI BIOS του συστήματος δεν είναι πλήρως συμβατό με την προδιαγραφή ACPI" κατά την αποκατάσταση της λειτουργίας του υπολογιστή από κατάσταση αδρανοποίησης

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Ενδέχεται να παρουσιαστεί ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
 • Αφού συνδεθείτε, λαμβάνετε το εξής μήνυμα λάθους:
  Microsoft Windows
  Το σύστημα έχει ανανήψει από ένα σοβαρό σφάλμα.
  Μια καταγραφή αυτού του σφάλματος δημιουργήθηκε.
  Ενημερώστε τον υπεύθυνο της Microsoft για αυτό το πρόβλημα.
  Έχει δημιουργηθεί μια αναφορά σφάλματος την οποία μπορείτε να μας στείλετε, ώστε να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τα Microsoft Windows. Θα χειριστούμε αυτήν την αναφορά ως εμπιστευτική και ανώνυμη.
  Για να δείτε τα δεδομένα που περιέχει αυτή η αναφορά σφάλματος, κάντε κλικ εδώ.

  (Microsoft Windows
  The system has recovered from a serious error.
  A log of this error has been created.
  Please tell Microsoft about this problem.
  We have created an error report that you can send to help us improve Microsoft Windows. We will treat this report as confidential and anonymous.
  To see what data this error report contains, click here.)
  Εάν το μήνυμα λάθους εξακολουθεί να εμφανίζεται και θέλετε να δείτε τα δεδομένα που περιέχει η αναφορά σφάλματος, κάντε κλικ στη σύνδεση Κάντε κλικ εδώ (click here) στο κάτω μέρος του πλαισίου μηνύματος. Κατόπιν βλέπετε τις πληροφορίες υπογραφής σφάλματος που μπορεί να είναι παρόμοιες με τις εξής:
  BCCode : 000000A5 BCP1 : 00000011 BCP2 : 00000006 BCP3 : 00000000 BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1
 • Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους "Διακοπή" (Stop) σε μπλε οθόνη:
  Εντοπίστηκε πρόβλημα και τερματίστηκαν τα Windows για να αποτραπεί βλάβη στον υπολογιστή σας...
  Τεχνικές πληροφορίες:

  *** STOP: 0x000000A5 (0x00000011, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000000)
  Έλεγχος σφαλμάτων για συμβολικό όνομα

  (A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer...
  Technical information:

  *** STOP: 0x000000A5 (0x00000011, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000000)
  Bug Check Symbolic Name)
 • Όταν προβάλετε το αρχείο καταγραφής συστήματος στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer), ίσως παρατηρήσετε μια καταχώρηση αναγνωριστικού συμβάντος 1003 με πληροφορίες παρόμοιες με τις εξής:
  Ημερομηνία: ημερομηνία
  Προέλευση: System
  Ώρα: ώρα
  Κατηγορία: (102)
  Τύπος: Σφάλμα
  Αναγνωριστικό συμβάντος: 1003
  Χρήστης: Δ/Υ
  Υπολογιστής: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
  Περιγραφή: Κωδικός σφάλματος 000000A5, parameter1 00000011, parameter2 00000006, parameter3 00000000, parameter4 00000000. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης στο http://support.microsoft.com. Δεδομένα: 0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E 0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er 0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code 0018: 20 30 30 30 30 30 30 35 00000A5 0020: 30 20 20 50 61 72 61 6d 0 Param 0028: 65 74 65 72 73 20 66 66 eters ff 0030: 66 66 66 66 64 31 2c

  (Date: date
  Source: System
  Error Time: time
  Category: (102)
  Type: Error
  Event ID: 1003
  User: N/A
  Computer: COMPUTER
  Description: Error code 000000A5, parameter1 00000011, parameter2 00000006, parameter3 00000000, parameter4 00000000. For more information, see Help and Support Center at http://support.microsoft.com. Data: 0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E 0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er 0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code 0018: 20 30 30 30 30 30 30 35 00000A5 0020: 30 20 20 50 61 72 61 6d 0 Param 0028: 65 74 65 72 73 20 66 66 eters ff 0030: 66 66 66 66 64 31 2c)

Σημειώσεις

 • Τα συμπτώματα ενός σφάλματος διακοπής ποικίλλουν ανάλογα με τις επιλογές αποτυχίας συστήματος του υπολογιστή σας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των επιλογών αποτυχίας συστήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  307973 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Ρύθμιση παραμέτρων των επιλογών αποκατάστασης στα Windows
 • Οι τέσσερις παράμετροι που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες υπογραφής σφάλματος (BCP x ) και στο εσωτερικό της παρένθεσης των τεχνικών πληροφοριών για το μήνυμα σφάλματος "Διακοπή" ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή.
 • Δεν προκαλούνται όλα τα σφάλματα διακοπής 0x000000A5 από το ζήτημα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων των σφαλμάτων Stop 0x000000A5, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  314830 Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Διακοπή 0x000000A5" (Stop 0x000000A5) κατά την εγκατάσταση των Windows XP
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να παρουσιαστεί κατά την προσθήκη μνήμης RAM στον υπολογιστή κατά την κατάσταση αδρανοποίησης. Όταν επανέλθει ο υπολογιστής από κατάσταση αδρανοποίησης και φορτωθεί το αρχείο Hiberfil.sys, τα Microsoft Windows εντοπίζουν την αλλαγή στην κατάσταση της μνήμης και στη συνέχεια λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.

Εάν το θέμα δεν επιλυθεί, ξεκινήστε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το CD των Windows ή χρησιμοποιώντας μια δισκέτα επείγουσας εκκίνησης και στη συνέχεια διαγράψτε το αρχείο Hiberfil.sys. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Τοποθετήστε το CD-ROM των Windows XP στη μονάδα CD-ROM ή DVD-ROM του υπολογιστή σας και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή από το CD-ROM.
  Σημείωση Ορισμένοι υπολογιστές ενδέχεται να απαιτούν την τροποποίηση των ρυθμίσεων του βασικού συστήματος εισόδου/εξόδου (BIOS) του υπολογιστή, για να ξεκινούν από τη μονάδα CD-ROM. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τροποποίησης του BIOS, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή.
 2. Όταν εμφανιστεί η οθόνη "Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα Εγκατάστασης" (Welcome to Setup), πιέστε το πλήκτρο R, για να ξεκινήσει η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).
 3. Εάν οι υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί για διπλή εκκίνηση ή για εκκίνηση πολλών λειτουργικών συστημάτων, επιλέξτε την κατάλληλη εγκατάσταση των Windows XP.
 4. Όταν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή (Administrator), πληκτρολογήστε τον και πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  Σημείωση Στα Windows XP Home Edition, ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή είναι κενός από προεπιλογή.
 5. Από προεπιλογή, το αρχείο Hiberfil.sys βρίσκεται συνήθως στον ριζικό κατάλογο (C:\). Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε del hiberfil.sys και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου.
Περισσότερες πληροφορίες
Πριν να προσθέσετε μνήμη RAM φροντίστε να σβήνετε πάντοτε τον υπολογιστή σας.
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) με σκοπό την επιδιόρθωση προβλημάτων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307654 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εγκατάσταση και χρήση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) στα Windows XP
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση αδρανοποίησης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
305905 Η Αδρανοποίηση (Hibernation) δεν λειτουργεί σε φορητό υπολογιστή μετά την αναβάθμιση σε Windows XP
bugcheck bug check crash kernel bluescreen 0xa5a5
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 831691 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/22/2006 01:57:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kberrmsg kbbug kbfix kbnofix kbqfe kbprb KB831691
Σχόλια