Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας του Microsoft Project 2002: 12 Οκτωβρίου 2004

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Project 2002. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Project 2002: KB831931.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει ένα θέμα ευπάθειας κατά το οποίο μια ειδικά κατασκευασμένη εικόνα θα μπορούσε να επιτρέψει την εκτέλεση του κώδικα ενός εισβολέα στον υπολογιστή ενός χρήστη, εξαιτίας ενός θέματος ευπάθειας ασφαλείας στον κώδικα ερμηνείας γραφικών.

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-028. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών δήλωσης αρχείου και των επιλογών ανάπτυξης. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ιστορικό εκδόσεων:
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας του Project 2002: KB831931 Έκδοση 1.0 - Κυκλοφόρησε στις 14 Σεπτεμβρίου 2004
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας του Project 2002: KB831931 Έκδοση 2.0 - Κυκλοφόρησε στις 12 Οκτωβρίου 2004
Η Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας του Project 2002: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας KB831931 έκδοση 2.0 που κυκλοφόρησε στις 12 Οκτωβρίου 2004 αντιμετωπίζει ένα θέμα ενημέρωσης κώδικα, το οποίο προκύπτει όταν εφαρμόζετε την ενημερωμένη έκδοση σε υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το MSI 3.0. Συνιστάται σε όλους τους χρήστες που έχουν εγκατεστημένο το Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) να εκτελέσουν την τρέχουσα έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης, ακόμα και αν είναι εγκατεστημένη μια παλιότερη έκδοση.

Επιστροφή στην αρχή
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Σημαντικό Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
 • Σε αυτόν τον υπολογιστή έχει εγκατασταθεί ο Microsoft Windows Installer έκδοση 2.0 ή νεότερη έκδοση.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την απαίτηση, ανατρέξτε στην ενότητα "Απαιτήσεις του Windows Installer για την ενημερωμένη έκδοση".
 • Microsoft Project 2002 Service Pack 1 (SPI).

  Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να εγκαταστήσετε το Microsoft Project 2002 SP1.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Project 2002 Service Pack 1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  830241 Περιγραφή του Microsoft Project 2002 Service Pack 1
Εάν είστε διαχειριστές, προσέξτε τα παρακάτω:
 • Οι διαχειριστές που δεν θέλουν να εγκαταστήσουν το Microsoft Project 2002 SP1 και θέλουν να εγκαταστήσουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση σε υπολογιστή που εκτελεί την αρχική έκδοση του Microsoft Project 2002 μπορούν να ακολουθήσουν τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα "Μέθοδοι εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης σε υπολογιστή που εκτελεί την αρχική έκδοση του Microsoft Project 2002 (μόνο για διαχειριστές)”.

  Συνιστούμε να εγκαταστήσετε το τελευταίο Service Pack για το Microsoft Project 2002, για να εξασφαλίσετε ότι διαθέτετε τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις για το Microsoft Project 2002.
Επιστροφή στην αρχή

Ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη

Εάν εγκαταστήσατε το Microsoft Project από CD-ROM, έχετε τις εξής δύο επιλογές:
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία του Microsoft Office Update στο Web για αυτόματη εγκατάσταση όλων των πρόσφατων ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα Service Pack και τις δημόσιες ενημερωμένες εκδόσεις.
 • Εγκαταστήστε μόνο την Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας του Project 2002: KB83193 ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω σε αυτό το άρθρο.
Σημείωση Συνιστούμε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος-πελάτη, χρησιμοποιώντας την τοποθεσία του Microsoft Office Update στο Web. Η τοποθεσία του Microsoft Office Update στο Web εντοπίζει τη συγκεκριμένη εγκατάσταση του Microsoft Project που διαθέτετε και σας ζητά να εγκαταστήσετε ακριβώς ό,τι χρειάζεται, για να εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση του Microsoft Office είναι πλήρως ενημερωμένη.

Τοποθεσία του Microsoft Office Update στο Web


Για τον εντοπισμό των ενημερωμένων εκδόσεων που πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας από την τοποθεσία του Microsoft Office Update στο Web, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web και κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις (Check for Updates): Αφού ολοκληρωθεί ο εντοπισμός, θα εμφανιστεί μια λίστα με προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις για να τις εγκρίνετε. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη εγκατάστασης (Start Installation), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εγκατάσταση μόνο της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας του Project 2002: KB831931


Ακολουθήστε τα εξής βήματα, για να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση:
 1. Για να κάνετε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Σημείωση Σε αυτήν την τοποθεσία Web διατίθεται επίσης μια μεταφρασμένη έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα (Open), για να ξεκινήσει η λήψη και η εγκατάσταση του αρχείου Project2002-kb831931-v2-fullfile-enu.exe.
 3. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης (License Agreement).
 5. Εάν σας ζητηθεί, τοποθετήστε το CD-ROM του Microsoft Project 2002 στη μονάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Μόλις εμφανιστεί ένα μήνυμα που να δηλώνει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Σημείωση Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της ενημερωμένης έκδοσης μετά την εγκατάστασή της. Για να επιστρέψετε σε μια εγκατάσταση πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να καταργήσετε το Microsoft Project 2002 και, στη συνέχεια, να το εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό CD-ROM.

Επιστροφή στην αρχή

Διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση

Εάν εγκαταστήσατε το Microsoft Project 2002 από μια θέση διακομιστή, ο διαχειριστής του διακομιστή πρέπει να ενημερώσει τη θέση στο διακομιστή με τη διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση και να αναπτύξει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση στον υπολογιστή σας.

Εάν είστε εσείς ο διαχειριστής του διακομιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη λήψη της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης:
 1. Στην Εξερεύνηση των Microsoft Windows (Microsoft Windows Explorer), δημιουργήστε έναν νέο φάκελο στη μονάδα δίσκου C και στη συνέχεια ονομάστε το φάκελο kb831931.
 2. Για να κάνετε λήψη της πλήρους ενημερωμένης έκδοσης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Σημείωση Σε αυτήν την τοποθεσία στο Web διατίθεται επίσης μια μεταφρασμένη έκδοση της πλήρους ενημερωμένης έκδοσης.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save), για να αποθηκεύσετε το αρχείο Project2002-kb831931-v2-fullfile-enu.exe στο φάκελο C:\KB831931.
 4. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER αφού πληκτρολογήσετε κάθε γραμμή:
  cd\kb831931
  Project2002-kb831931-v2-fullfile-enu.exe /c /t:c:\kb831931
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης (License Agreement).
 7. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τη λέξη exit, για να κλείσετε τη γραμμή εντολών.
 8. Εάν είστε εξοικειωμένοι με τη διαδικασία ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open):
  msiexec /a Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI/p C:\kb831931\Αρχείο_MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  Σε αυτό το παράδειγμα, Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Microsoft Project 2002 (για παράδειγμα, C:\Project2002), Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων .msi για το προϊόν του Microsoft Project 2002 (για παράδειγμα, Prjpro.msi) και Αρχείο_MSP είναι το όνομα της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης (για παράδειγμα, Project2002-kb831931-fullfile.msp).

  Σημείωση Μπορείτε να προσθέσετε το διακόπτη /qb+ στη γραμμή εντολών, έτσι ώστε το παράθυρο διαλόγου Διαχειριστική εγκατάσταση του Project 2002 (Project 2000 Administrative Installation) και το παράθυρο διαλόγου Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (End User License Agreement) να μην εμφανίζονται.
 9. Για να αναπτύξετε την ενημερωμένη έκδοση στους σταθμούς εργασίας των υπολογιστών-πελάτη, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την εξής εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open):
  msiexec /i Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI /qb REINSTALL=Λίστα_δυνατοτήτων REINSTALLMODE=vomu
  Σε αυτό το παράδειγμα, Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Project 2002 (για παράδειγμα, C:\Project2002), Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων MSI για το προϊόν του Microsoft Project 2002 (για παράδειγμα, Prjpro.msi) και Λίστα_δυνατοτήτων είναι η λίστα με τα ονόματα των δυνατοτήτων (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων) που πρέπει να επανεγκατασταθούν για την ενημερωμένη έκδοση. Για να εγκαταστήσετε όλες τις δυνατότητες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή REINSTALL=ALL ή μπορείτε να εγκαταστήσετε την ακόλουθη δυνατότητα:
  ProductFiles
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης και ανάπτυξής της σε σταθμούς εργασίας υπολογιστών-πελατών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
301348 Τρόπος εγκατάστασης δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης σε διαχειριστική εγκατάσταση του Office XP
Επιστροφή στην αρχή

Μέθοδοι εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης σε υπολογιστή που εκτελεί την αρχική έκδοση του Microsoft Project 2002 (μόνο για διαχειριστές)

Εάν είστε διαχειριστές και θέλετε να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση στην αρχική έκδοση του Microsoft Project 2002, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους, ανάλογα με την περίπτωσή σας.

Μέθοδος 1: Τροποποιήστε το αρχείο OHotfix.ini


Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο αν είστε διαχειριστές και αν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Ohotfix.exe για την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων. Τροποποιήστε με μη αυτόματο τρόπο το αρχείο OHotfix.ini για να αλλάξετε τη ρύθμιση RequireAllProductsAtMinVersion=1 σε RequireAllProductsAtMinVersion=0 και για να αλλάξετε τη ρύθμιση MinProductVersion=10.0.8326.0 σε MinProductVersion=. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο, πρέπει να εξαγάγετε τα αρχεία .msp από το εκτελέσιμο αρχείο (.exe) της ενημερωμένης έκδοσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαγωγής των αρχείων .msp από το αρχείο .exe, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση".

Για να τροποποιήσετε το αρχείο OHotfix.ini, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Σημειωματάριο (Notepad) και, κατόπιν, ανοίξτε το αρχείο OHotfix.ini.
 2. Εντοπίστε την ακόλουθη γραμμή:
  RequireAllProductsAtMinVersion=1
 3. Αλλάξτε τη γραμμή ως εξής:
  RequireAllProductsAtMinVersion=0
 4. Εντοπίστε την ακόλουθη γραμμή:
  MinProductVersion=10.0.8326.0
 5. Αλλάξτε τη γραμμή ως εξής:
  MinProductVersion=
 6. Αποθηκεύστε το αρχείο OHotfix.ini.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων με χρήση του προγράμματος OHotfix.exe, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Μέθοδος 2: Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εντολών Msiexec.exe /p, για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση


Χρησιμοποιήστε την παρακάτω μέθοδο αν είστε διαχειριστές και χρησιμοποιείτε την εντολή Msiexec.exe για την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο, εάν ενημερώνετε ένα διαχειριστικό είδωλο ή εάν ενημερώνετε μια θέση διαχειριστικής εγκατάστασης.

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εντολών Msiexec.exe /p για να εγκαταστήσετε τα αρχεία .msp που απαιτούνται για το Microsoft Project 2002. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο, πρέπει να εξαγάγετε τα αρχεία .msp από το εκτελέσιμο αρχείο (.exe) της ενημερωμένης έκδοσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαγωγής των αρχείων .msp από το αρχείο .exe, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση".

Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα της γραμμής εντολών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση χρησιμοποιώντας την εντολή Msiexec.exe /p:
Msiexec.exe /p Διαδρομή\Project2002-KB831931-FullFile-ENU.msp /qb- /L*v c:\GDILog.txt
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος διαπίστωσης της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Η ενημερωμένη έκδοση περιέχει μια ενημερωμένη έκδοση του ακόλουθου αρχείου:
  Όνομα αρχείου  Έκδοση  ----------------------------  Mso.dll     10.0.6714.0
Για να προσδιορίσετε την έκδοση του αρχείου Mso.dll που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν πολλές εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Εάν διαφέρουν, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Στο τμήμα παραθύρου Αποτελέσματα αναζήτησης (Search Results), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και οι φάκελοι (All files and folders) στην περιοχή Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion).
 3. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε Mso.dll και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 4. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Mso.dll και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).

  Σημείωση Εάν κατά την αναζήτησή σας εντοπιστούν πολλά αρχεία Mso.dll στον υπολογιστή σας, εντοπίστε το αρχείο Mso.dll στον παρακάτω φάκελο:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Office10
 5. Στην καρτέλα Έκδοση (Version), προσδιορίστε την έκδοση του αρχείου Mso.dll που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
Σημείωση Εάν η ενημερωμένη έκδοση του Project 2002: KB831931 είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, παρουσιάζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας του Project 2002: KB831931:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει ήδη εφαρμοστεί ή συμπεριλαμβάνεται σε ενημερωμένη έκδοση που έχει ήδη εφαρμοστεί.

(This update has already been applied or is included in an update that has already been applied.)
Επιστροφή στην αρχή

Απαιτήσεις του Windows Installer για την ενημερωμένη έκδοση

Πρέπει να διαθέτετε τον Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση, για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Τα Microsoft Windows XP και το Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) περιλαμβάνουν τον Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση.

Για να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του Windows Installer, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web: Επιστροφή στην αρχή

Λίστα ζητημάτων που διορθώνονται με την ενημερωμένη έκδοση

Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας του Project 2002: KB831931 επιδιορθώνει το ακόλουθο θέμα για το οποίο δεν υπήρχε προηγουμένως τεκμηρίωση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):

Το Microsoft Project 2002 ενδέχεται να τερματιστεί απροσδόκητα κατά την εισαγωγή μιας εικόνας


Όταν επιχειρείτε να εισαγάγετε μια εικόνα JPEG, το Microsoft Project 2002 ενδέχεται να τερματιστεί απροσδόκητα και θα μπορούσε να εκτελεστεί αυθαίρετος κώδικας μακροεντολής.Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Εάν είστε διαχειριστές, μπορείτε να εγκαταστήσετε όλες τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας GDI+ σε μια ενιαία διαδικασία δέσμης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και χρήσης ενός αρχείου δέσμης για την εγκατάσταση πολλών ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας GDI+ χωρίς μηνύματα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
885885 Τρόπος δημιουργίας και χρήσης ενός αρχείου δέσμης για την εγκατάσταση πολλών ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας GDI+ χωρίς μηνύματα
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα γνωστό ζήτημα που μπορεί να προκύψει όταν εγκαθιστάτε την αρχική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, η οποία κυκλοφόρησε στις 14 Σεπτεμβρίου, σε έναν υπολογιστή με Windows XP Service Pack 2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
885876 Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας MS04-028, αν χρησιμοποιείτε το Windows XP Service Pack 2
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
885920 Τρόπος εντοπισμού υπολογιστών-πελατών που απαιτούν την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS04-028 στον Systems Management Server 2003
886988 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool
ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση ασφάλεια σφάλμα περιβάλλον ατέλεια ευπάθεια κακόβουλος_εισβολέας εκμετάλλευση χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο ειδικά_κατασκευασμένο επηρεαζόμενο project office ενημερωμένη_έκδοση_ κώδικα επιδόσεις αξιοπιστία ενημερωμένη_έκδοση λήψη 2002 επείγουσα_επιδιόρθωση ενημέρωση_κώδικα
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 831931 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/10/2015 14:55:48 - Αναθεώρηση: 6.2

 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbupdate atdownload KB831931
Σχόλια