Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας του Visio 2002: 12 Οκτωβρίου 2004

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού του Microsoft Visio 2002. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Visio 2002: KB831932.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει ένα θέμα ευπάθειας όπου μια ειδικά κατασκευασμένη εικόνα θα μπορούσε να επιτρέψει την εκτέλεση του κώδικα ενός εισβολέα στον υπολογιστή ενός χρήστη, εξαιτίας ενός θέματος ευπάθειας στον κώδικα ερμηνείας γραφικών.

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-028. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών δήλωσης αρχείου και των επιλογών ανάπτυξης. Για να προβάλετε ολόκληρο το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ιστορικό εκδόσεων:
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας του Visio 2002: KB831932 Έκδοση 1.0 - Κυκλοφόρησε στις 14 Σεπτεμβρίου 2004
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας του Visio 2002: KB831932 Έκδοση 2.0 - Κυκλοφόρησε στις 12 Οκτωβρίου 2004
Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας του Visio 2002: KB831932 έκδοση 2.0 που κυκλοφόρησε στις 12 Οκτωβρίου 2004 αντιμετωπίζει ένα θέμα ενημέρωσης κώδικα, το οποίο προκύπτει όταν εφαρμόζετε την ενημερωμένη έκδοση σε υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το MSI 3.0. Συνιστάται σε όλους τους χρήστες που έχουν εγκατεστημένο το Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) να εκτελέσουν την τρέχουσα έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης, ακόμα και αν είναι εγκατεστημένη μια παλιότερη έκδοση.

Επιστροφή στην αρχή
Περισσότερες πληροφορίες

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Λήψη και εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης

Ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη


Σημαντικό Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
 • Στον υπολογιστή σας εκτελείται ένα από τα εξής λειτουργικά συστήματα:
  • Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
  • Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition)
  • Microsoft Windows 98
  Σημείωση Το αρχείο Gdiplus.dll που περιέχεται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας του Visio 2002: KB831932 εγκαθίσταται μόνο σε υπολογιστές στους οποίους εκτελούνται τα Microsoft Windows 2000 και παλαιότερες εκδόσεις των Microsoft Windows. Εάν εκτελούνται τα Microsoft Windows XP ή ο Microsoft Windows Server 2003, θα πρέπει να αποκτήσετε την τελευταία έκδοση του αρχείου Gdiplus.dll από την τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Visio 2002 Service Pack 2 (SP2) στον υπολογιστή σας.

  Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να εγκαταστήσετε το Visio 2002 SP2.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  830242 Περιγραφή του Microsoft Visio 2002 Service Pack 2
  Εάν είστε διαχειριστές, προσέξτε τα παρακάτω:
  • Οι διαχειριστές που δεν θέλουν να εγκαταστήσουν το Visio 2002 SP2 και θέλουν να εγκαταστήσουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση σε υπολογιστή που εκτελεί το Microsoft Visio 2002 Service Release 1 (SR1), μπορούν να ακολουθήσουν τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα “Μέθοδοι εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης σε υπολογιστή που εκτελεί το Visio 2002 SR-1 (μόνο για διαχειριστές)”.

   Συνιστούμε να εγκαταστήσετε το τελευταίο Service Pack για το Visio 2002, για να εξασφαλίσετε ότι διαθέτετε τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις για το Microsoft Visio.
  • Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση σε μια έκδοση του Visio που είναι παλαιότερη του Visio 2002 SR-1.
 • Στον υπολογιστή σας έχει εγκατασταθεί ο Microsoft Windows Installer έκδοση 2.0 ή νεότερη έκδοση.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την απαίτηση, ανατρέξτε στην ενότητα "Απαιτήσεις του Windows Installer για την ενημερωμένη έκδοση".
Εάν εγκαταστήσατε το Visio 2002 από CD, χρησιμοποιήστε μία από τις εξής μεθόδους:
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία του Office Update στο Web για αυτόματη εγκατάσταση όλων των πρόσφατων ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα Service Pack και τις δημόσιες ενημερωμένες εκδόσεις.
 • Εγκαταστήστε μόνο την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας του Visio 2002: KB831932. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω σε αυτό το άρθρο.
Σημείωση Συνιστούμε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος-πελάτη, χρησιμοποιώντας την τοποθεσία του Office Update στο Web. Η τοποθεσία του Office Update στο Web εντοπίζει τη συγκεκριμένη εγκατάσταση του Microsoft Visio που διαθέτετε και σας ζητά να εγκαταστήσετε ακριβώς ό,τι χρειάζεται για να εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση του Visio είναι ενημερωμένη.

Τοποθεσία του Office Update στο Web

Για τον εντοπισμό των απαιτούμενων ενημερωμένων εκδόσεων που πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας από την τοποθεσία του Office Update στο Web, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Αφού ολοκληρωθεί ο εντοπισμός, θα εμφανιστεί μια λίστα με τις προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις για να τις εγκρίνετε. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη εγκατάστασης (Start Installation), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εγκαταστήστε μόνο την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας του Visio 2002: KB831932

Για να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Για να κάνετε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Σημείωση Σε αυτήν την τοποθεσία στο Web διατίθεται επίσης μια μεταφρασμένη έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save), για να αποθηκεύσετε το αρχείο Visio2002-KB831932-v2-FullFile-ENU.exe στον επιλεγμένο φάκελο.
 3. Στην Εξερεύνηση των Microsoft Windows (Microsoft Windows Explorer), εντοπίστε το φάκελο όπου κάνατε λήψη του αρχείου και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Visio2002-KB831932-v2-FullFile-ENU.exe.
 4. Όταν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 5. Διαβάστε την Άδεια Χρήσης και, αν συμφωνείτε, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να αποδεχθείτε την Άδεια Χρήσης.
 6. Εάν σας ζητηθεί, τοποθετήστε το CD εγκατάστασης του Visio 2002 στη μονάδα CD ή DVD του υπολογιστή σας και στη συνέχεια κάντε στο κουμπί OK.
Σημείωση Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της ενημερωμένης έκδοσης μετά την εγκατάστασή της. Για να επιστρέψετε σε μια εγκατάσταση πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να καταργήσετε το Visio 2002 και στη συνέχεια να το εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό CD-ROM.

Επιστροφή στην αρχή

Διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση

Εάν εγκαταστήσατε το Visio 2002 από μια θέση διακομιστή, ο διαχειριστής του διακομιστή πρέπει να ενημερώσει τη θέση στο διακομιστή με τη διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση και να αναπτύξει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση στον υπολογιστή σας.

Εάν είστε εσείς ο διαχειριστής του διακομιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να ενημερώσετε τις εγκαταστάσεις διαχειριστή και προγράμματος-πελάτη:
 1. Για να κάνετε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης όλων των αρχείων, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Σημείωση Σε αυτήν την τοποθεσία Web διατίθεται επίσης μια μεταφρασμένη έκδοση της πλήρους ενημερωμένης έκδοσης.
 2. Στην Εξερεύνηση των Microsoft Windows (Microsoft Windows Explorer), δημιουργήστε έναν νέο φάκελο στη μονάδα δίσκου C και στη συνέχεια ονομάστε το φάκελο KB831932.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save), για να αποθηκεύσετε το αρχείο Visio2002-KB831932-v2-FullFile-ENU.exe στο φάκελο C:\KB831932.
 4. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER αφού πληκτρολογήσετε κάθε γραμμή:
  cd\kb831932
  Visio2002-KB831932-v2-FullFile-ENU.exe /c /t:c:\kb831932
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης.
 7. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τη λέξη exit, για να κλείσετε τη γραμμής εντολών.
 8. Εάν είστε εξοικειωμένοι με τη διαδικασία ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ:
   msiexec /a Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI/p c:\kb831932\Αρχείο_MSP
   Στην εντολή αυτή, Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Visio 2002--για παράδειγμα, C:\Visio2002,Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων .msi για το Visio 2002--για παράδειγμα, το αρχείο Visio.msi και Αρχείο_MSP είναι το όνομα της ενημερωμένης έκδοσης--για παράδειγμα, Visio2002-KB831932-GDI-FullFile.msp.
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ:
   msiexec /a Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI/p c:\kb831932\Αρχείο_MSP
   Στην εντολή αυτή, Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Visio 2002--για παράδειγμα, C:\Visio2002,Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων .msi για το Visio 2002--για παράδειγμα, το αρχείο Visio.msi και Αρχείο_MSP είναι το όνομα της ενημερωμένης έκδοσης--για παράδειγμα, Visio2002-KB831932-MSO-FullFile.msp.
  Σημειώσεις
  • Το Visio 2002 δεν υποστηρίζει την παράμετρο SHORTFILENAMES=TRUE.
  • Μπορείτε να προσθέσετε το διακόπτη /qb+ στη γραμμή εντολών, έτσι ώστε το παράθυρο διαλόγου End User License Agreement να μην εμφανίζεται.
 9. Για να αναπτύξετε την ενημερωμένη έκδοση στους σταθμούς εργασίας των υπολογιστών-πελατών, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  msiexec /i Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI /qb REINSTALL=Λίστα_δυνατοτήτων REINSTALLMODE=vomu
  Σε αυτή την εντολή, Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Visio 2002--για παράδειγμα, C:\Visio2002,Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων MSI για το Visio 2002 και Λίστα_δυνατοτήτων είναι η λίστα, στην οποία γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων, με τα ονόματα των δυνατοτήτων που πρέπει να επανεγκατασταθούν για την ενημερωμένη έκδοση. Για να εγκαταστήσετε όλες τις δυνατότητες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα REINSTALL=ALL ή μπορείτε να εγκαταστήσετε την ακόλουθη δυνατότητα:
  Αρχεία_προγράμματος
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης και ανάπτυξής της σε σταθμούς εργασίας υπολογιστών-πελατών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
301348 Τρόπος εγκατάστασης δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης σε διαχειριστική εγκατάσταση του Office XP
Επιστροφή στην αρχή

Μέθοδοι εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης σε υπολογιστή που εκτελεί το Visio 2002 SR-1 (μόνο για διαχειριστές)

Εάν είστε διαχειριστές και θέλετε να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση στο Visio 2002 SR-1, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους, ανάλογα με την περίπτωσή σας.

Μέθοδος 1: Τροποποιήστε το αρχείο OHotfix.ini


Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο, εάν είστε διαχειριστές και χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Ohotfix.exe για την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων. Τροποποιήστε με μη αυτόματο τρόπο το αρχείο OHotfix.ini, για να αλλάξετε τη ρύθμιση RequireAllProductsAtMinVersion=1 σε RequireAllProductsAtMinVersion=0 και για να αλλάξετε τη ρύθμιση MinProductVersion=10.2.5110 σε MinProductVersion=. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο, πρέπει να εξαγάγετε τα αρχεία .msp από το εκτελέσιμο αρχείο (.exe) της ενημερωμένης έκδοσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαγωγής των αρχείων .msp από το αρχείο .exe, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση".

Για να τροποποιήσετε το αρχείο OHotfix.ini, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Σημειωματάριο (Notepad) και, κατόπιν, ανοίξτε το αρχείο OHotfix.ini.
 2. Εντοπίστε την ακόλουθη γραμμή:
  RequireAllProductsAtMinVersion=1
 3. Αλλάξτε τη γραμμή ως εξής:
  RequireAllProductsAtMinVersion=0
 4. Εντοπίστε την ακόλουθη γραμμή:
  MinProductVersion=10.2.5110
 5. Αλλάξτε τη γραμμή ως εξής:
  MinProductVersion=
 6. Αποθηκεύστε το αρχείο OHotfix.ini.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων με χρήση του προγράμματος OHotfix.exe, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Επιστροφή στην αρχή

Μέθοδος 2: Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εντολών Msiexec.exe /p, για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση


Χρησιμοποιήστε την παρακάτω μέθοδο αν είστε διαχειριστές και χρησιμοποιείτε την εντολή Msiexec.exe για την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο, εάν ενημερώνετε ένα διαχειριστικό είδωλο ή εάν ενημερώνετε μια θέση διαχειριστικής εγκατάστασης.

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εντολών Msiexec.exe /p, για να εγκαταστήσετε τα αρχεία .msp που απαιτούνται για το Visio 2002. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο, πρέπει να εξαγάγετε τα αρχεία .msp από το εκτελέσιμο αρχείο (.exe) της ενημερωμένης έκδοσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαγωγής των αρχείων .msp από το αρχείο .exe, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση".

Ακολουθεί ένα παράδειγμα των γραμμών εντολών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση χρησιμοποιώντας την εντολή Msiexec.exe /p:
Msiexec.exe /p Διαδρομή\Visio2002-KB831932-GDI-FullFile-ENU.msp /qb- /L*v c:\GDILog.txt

Msiexec.exe /p Διαδρομή\Visio2002-KB831932-MSO-FullFile-ENU.msp /qb- /L*v c:\MSOLog.txt
Επιστροφή στην αρχή

Προσδιορισμός εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Όνομα αρχείου  Έκδοση-----------------------------Mso.dll     10.0.6714.0Gdiplus.dll   5.1.3102.1360 


Για να προσδιορίσετε αν η ενημερωμένη έκδοση είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Σημείωση Επειδή υπάρχουν πολλές εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Εάν διαφέρουν, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Στην περιοχή Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και τους φακέλους (All files and folders).
 3. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε Mso.dll και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 4. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Mso.dll και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στην καρτέλα Γενικά (General), επιβεβαιώστε την ημερομηνία και ώρα δίπλα στο στοιχείο Δημιουργήθηκε (Created) και το μέγεθος του αρχείου Mso.dll.
Σημείωση Εάν η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας του Visio 2002: KB831932 είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, παρουσιάζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας του Visio 2002: KB831932:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει ήδη εφαρμοστεί ή συμπεριλαμβάνεται σε ενημερωμένη έκδοση που έχει ήδη εφαρμοστεί.

(This update has already been applied or is included in an update that has already been applied.)
Επιστροφή στην αρχή

Απαιτήσεις ενημερωμένης έκδοσης του Windows Installer

Για την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, απαιτείται να έχετε εγκαταστήσει τον Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση στον υπολογιστή σας. Σημειώστε πως το Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) και οι νεότερες εκδόσεις του περιλαμβάνουν τον Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοσή του.

Για να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του Windows Installer, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Επιστροφή στην αρχή

Λίστα ζητημάτων που διορθώνονται με την ενημερωμένη έκδοση

Η Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας του Visio 2002: KB831932 περιέχει τις ακόλουθες ενημερώσεις κώδικα και ενημερωμένες εκδόσεις για τις οποίες δεν υπήρχε προηγούμενη τεκμηρίωση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
 • Ευπάθεια υπέρβασης του buffer, όπου μια ειδικά κατασκευασμένη εικόνα θα μπορούσε να επιτρέψει σε έναν εισβολέα να εκτελέσει επιβλαβή κώδικα
  Μια ευπάθεια στον κώδικα ερμηνείας γραφικών, όπου ένα ειδικά κατασκευασμένο αρχείο εικόνας που εισάγεται σε ένα σχέδιο του Visio θα μπορούσε να επιτρέψει την εκτέλεση επιβλαβή κώδικα από έναν εισβολέα στον υπολογιστή ενός χρήστη.
 • Βελτιώσεις στο GDI+ και στον τρόπο επεξεργασίας των αρχείων .jpeg και .tiff
  Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας του Visio 2002: KB831932 περιλαμβάνει βελτιώσεις στη λειτουργικότητα του GDI+ και στον τρόπο επεξεργασίας των αρχείων .jpeg και .tiff.

Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Εάν είστε διαχειριστές, μπορείτε να εγκαταστήσετε όλες τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας GDI+ με μια ενιαία διαδικασία "δέσμης".
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και χρήσης ενός αρχείου δέσμης για την εγκατάσταση πολλών ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας GDI+ χωρίς μηνύματα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
885885 Τρόπος δημιουργίας και χρήσης ενός αρχείου δέσμης για την εγκατάσταση πολλών ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας GDI+ χωρίς μηνύματα
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα γνωστό ζήτημα που μπορεί να προκύψει όταν εγκαθιστάτε την αρχική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, η οποία κυκλοφόρησε στις 14 Σεπτεμβρίου, σε έναν υπολογιστή με Windows XP Service Pack 2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
885876 Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας MS04-028, αν χρησιμοποιείτε το Windows XP Service Pack 2
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
885920 Τρόπος εντοπισμού υπολογιστών-πελατών που απαιτούν την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS04-028 στον Systems Management Server 2003
886988 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool
ενημερωμένη έκδοση κώδικα επιδόσεις αξιοπιστία ενημέρωση κώδικα gdiplus
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 831932 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/26/2013 12:59:00 - Αναθεώρηση: 7.0

 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbsecbulletin atdownload kbsecurity kbupdate kbfix kbbug KB831932
Σχόλια