Παρουσιάζεται καθυστέρηση κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας με Windows XP για να συνδεθείτε σε έναν τομέα ή πόρο δικτύου

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Περίληψη
Το άρθρο αυτό περιγράφει ένα ζήτημα όπου αντιμετωπίζετε μεγάλες καθυστερήσεις όταν συνδέεστε με τον τομέα ή όταν ανοίγετε κοινόχρηστα στοιχεία δικτύου. Υπάρχουν διάφορες πιθανές αιτίες. Οι αιτίες αυτές περιλαμβάνουν ζητήματα με την υπηρεσία WebClient, ζητήματα με τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης και ζητήματα με τη ρύθμιση παραμέτρων του διακομιστή.

Ένας εύκολος τρόπος ελέγχου είναι να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία WebClient στον υπολογιστή-πελάτη ή την υπηρεσία του διακομιστή που εκτελεί ακρόαση στη θύρα 80 του πρωτοκόλλου TCP (Transmission Control Protocol). Εάν κάποια από αυτές τις λύσεις επιλύει το ζήτημα, υπάρχουν τρόποι να ενεργοποιήσετε ξανά αυτές τις υπηρεσίες και να μειώσετε την καθυστέρηση. Κάντε ενημέρωση στο πιο πρόσφατο Service Pack για τα Windows XP, παρακάμψτε το διακομιστή μεσολάβησης για τοπικούς διακομιστές, αλλάξτε τη σειρά των υπηρεσιών παροχής δικτύου ώστε το WebClient να είναι η τελευταία υπηρεσία παροχής, εγκαταστήστε τυχόν ενημερωμένες εκδόσεις για την υπηρεσία WebClient και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τις παραμέτρους του Internet Explorer.
Συμπτώματα
Όταν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα το οποίο παρατίθεται στην ενότητα "Ισχύει για", ίσως αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης στην οθόνη σύνδεσης, ο υπολογιστής φαίνεται να σταματά να ανταποκρίνεται (κολλάει). Η συμπεριφορά αυτή παρουσιάζεται από τη στιγμή που γίνεται η επεξεργασία της Πολιτικής ομάδας (Group Policy) μέχρι τη στιγμή που εμφανίζεται μια μπλε οθόνη, ακριβώς πριν εμφανιστούν τα εικονίδια της επιφάνειας εργασίας. Αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.
 • Στη διάρκεια της διαδικασίας σύνδεσης, εμφανίζεται για μερικά λεπτά το μήνυμα "Εφαρμογή των ρυθμίσεων του υπολογιστή" (Applying Computer Settings). Ωστόσο, μπορείτε να συνδεθείτε στον ίδιο υπολογιστή γρήγορα, όταν το καλώδιο σύνδεσης δικτύου δεν είναι συνδεδεμένο.
 • Παρουσιάζεται μεγάλη καθυστέρηση όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου.
 • Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα αρχείο που βρίσκεται σε κοινόχρηστο στοιχείο Κατανεμημένου συστήματος αρχείων (Distributed File System - DFS), ενδέχεται να απαιτηθούν 90 δευτερόλεπτα έως 15 λεπτά για να ανοίξει. Ωστόσο, ίσως μπορέσετε να ανοίξετε γρήγορα το ίδιο αρχείο χρησιμοποιώντας απευθείας τη διαδρομή του αρχείου.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τον Microsoft Internet Explorer 6 για πρόσβαση σε κοινόχρηστα στοιχεία ενός διακομιστή με Microsoft Windows NT 4.0 ή ενός διακομιστή με Microsoft Windows 2000, η πρόσβαση στα κοινόχρηστα στοιχεία ίσως φανεί ότι έχει σταματήσει να ανταποκρίνεται (κολλάει).

  Σημείωση Μπορεί να αποκτήσετε πρόσβαση στα ζητούμενα κοινόχρηστα στοιχεία αν περιμένετε αρκετά, ίσως 10 λεπτά ή περισσότερο.
Αιτία
Σε κάθε ένα από αυτά τα συμπτώματα, ο υπολογιστής πρέπει να ανοίξει ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου. Η αίτηση για άνοιγμα του κοινόχρηστου στοιχείου δικτύου χρησιμοποιεί τη διαδρομή σύμφωνα τη Διεθνή Σύμβαση Ονομάτων (Uniform Naming Convention - UNC) \\Όνομα_διακομιστή\Όνομα_κοινόχρηστου_στοιχείου\Κατάλογος\Όνομα_αρχείου.επέκταση. Η θέση του UNC μεταβιβάζεται πρώτα στην υπηρεσία WebClient. Η υπηρεσία WebClient ίσως προσπαθήσει να συνδεθεί με τη διαδρομή http://Όνομα_διακομιστή/Όνομα_κοινόχρηστου_στοιχείου. Η υπηρεσία WebClient ίσως προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τις επεκτάσεις Internet για τα Windows, για να επικοινωνήσει με διακομιστές που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) μέσω του διακομιστή μεσολάβησης. Ο διακομιστής μεσολάβησης προσπαθεί να επικοινωνήσει με το διακομιστή προορισμού μέσω της θύρας 80. Ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω προκαλούν καθυστερήσεις στην πρόσβαση στο κοινόχρηστο στοιχείο:
 • Η υπηρεσία WebClient αναμένει απόκριση από το διακομιστή μεσολάβησης. Η απόκριση ίσως να μην αποσταλεί ποτέ. Εάν η απόκριση δεν αποσταλεί, υπάρχει καθυστέρηση μέχρι τη λήξη του χρονικού ορίου της υπηρεσίας WebClient. Η προεπιλογή για αυτήν την καθυστέρηση είναι 10 λεπτά.
 • Εάν ο διακομιστής προορισμού δεν υποστηρίζει HTTP στη θύρα 80 του πρωτοκόλλου TCP ή αν ο διακομιστής προορισμού είναι εκτός σύνδεσης, ο διακομιστής μεσολάβησης ενδέχεται να μην επιστρέψει τον αναμενόμενο κωδικό σφάλματος HTTP στο WebClient.
 • Εάν υπάρχει αδρανής αναφορά εξωτερικού διακομιστή DFS στο διακομιστή μεσολάβησης όπου έχει μεταβιβαστεί η αίτηση, η καθυστέρηση ενδέχεται να παρουσιαστεί εξαιτίας του χρονικού ορίου για την αποτυχία της εξωτερικής σύνδεσης DFS.
 • Στη σειρά υπηρεσιών παροχής δικτύου (Network Provider Order), το στοιχείο Web Client Network παρατίθεται πριν από το στοιχείο Δίκτυο των Microsoft Windows (Microsoft Windows Network).
 • Ο ελεγκτής τομέα που χρησιμοποιείται για έλεγχο ταυτότητας εκτελεί μια υπηρεσία που εκτελεί ακρόαση στη θύρα 80 του πρωτοκόλλου TCP. Για παράδειγμα, ο ελεγκτής τομέα είναι επίσης ένας διακομιστής Exchange με Outlook Web Access (OWA).
 • Οι παράμετροι του διακομιστή μεσολάβησης στον Internet Explorer δεν είναι ρυθμισμένες σε Παράκαμψη διακομιστή μεσολάβησης για τοπικές διευθύνσεις (Bypass proxy server for local addresses). Επίσης, τα έγκυρα ονόματα τομέων (Fully Qualified Domain Names) του τοπικού intranet δεν είναι καταχωρημένα στη λίστα των εξαιρέσεων.
 • Η μεταβλητή δήλωσης PATH περιέχει μια αναφορά σε σύνδεση DFS, όπως η ακόλουθη:
  PATH=\\corp.domain.com\dfsroot\DFSLink;C:\WINDOWS\system32;
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Για ένα γρήγορο έλεγχο, δοκιμάστε πρώτα τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης". Εάν η ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης" επιλύσει αυτό το ζήτημα, τότε το ζήτημα έχει προκληθεί από την υπηρεσία WebClient. Εάν η ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης" δεν επιλύσει αυτό το ζήτημα, τότε το ζήτημα αυτό δεν ανήκει στο πεδίο ανάλυσης αυτού του άρθρου.

Όταν μία ή περισσότερες από τις εφαρμογές σας απαιτεί την υπηρεσία WebClient και η ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης" ισχύει για αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε κάθε μία από τις μεθόδους με τη σειρά που εμφανίζονται μέχρι να επιλυθεί η συμπεριφορά.

Μέθοδος 1: Εγκαταστήστε το τελευταίο Service Pack των Windows XP

Για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε εγκατεστημένο το Windows XP SP1, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Στην καρτέλα Γενικά (General), στην περιοχή Σύστημα (System), εντοπίστε την έκδοση του Service Pack.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του τελευταίου Service Pack, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP

Μέθοδος 2: Ρυθμίστε τις παραμέτρους του Internet Explorer ώστε να παρακάμπτει το διακομιστή μεσολάβησης

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Internet Explorer ώστε να παρακάμπτει το διακομιστή μεσολάβησης για τοπικές διευθύνσεις, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία (Tools) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συνδέσεις (Connections) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις τοπικού δικτύου (LAN Settings).
 4. Εάν δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Χρήση διακομιστή μεσολάβησης (Use a proxy server), μεταβείτε στην επόμενη μέθοδο.
  Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Χρήση διακομιστή μεσολάβησης (Use a proxy server), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη διακομιστή μεσολάβησης για τοπικές διευθύνσεις (Bypass proxy server for local addresses).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 6. Στο πλαίσιο Εξαιρέσεις (Exceptions), πληκτρολογήστε τα έγκυρα ονόματα τομέων όλων των τοπικών διακομιστών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK στα τρία επόμενα παράθυρα διαλόγου.
ΣημείωσηΜπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον Internet Explorer ώστε να παρακάμπτει το διακομιστή μεσολάβησης, τροποποιώντας το πεδίο REG_BINARY του ακόλουθου κλειδιού μητρώου:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\SavedLegacySettings
. Αυτή η καταχώρηση μητρώου θα υπάρχει και θα χρησιμοποιείται από το Webclient ακόμη και όταν το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές Internet" (Internet Options) και τα κλειδιά μητρώου
HKCU
και
DEFAULT
δείχνουν ότι αυτός ο διακομιστής μεσολάβησης είναι απενεργοποιημένος.

Μέθοδος 3: Αλλάξτε τη σειρά των υπηρεσιών παροχής δικτύου

 1. Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Θέσεις δικτύου (My Network Places) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Στο μενού Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για προχωρημένους (Advanced Settings).
 3. Στην καρτέλα Σειρά υπηρεσιών παροχής (Provider Order), στη λίστα Υπηρεσίες παροχής δικτύου (Network Providers), κάντε κλικ στο στοιχείο Web Client Network.
 4. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΥΣ ώσπου το Web Client Network να είναι η τελευταία υπηρεσία παροχής δικτύου στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.


Εναλλακτικά, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των υπηρεσιών παροχής δικτύου στο μητρώο. Η καταχώρηση του μητρώου είναι
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider\Order\ProviderOrder
. Η προεπιλεγμένη τιμή αυτής της καταχώρησης είναι RDPNP,LanmanWorkstation,WebClient.

Μέθοδος 4: Εγκατάσταση των σχετικών επειγουσών επιδιορθώσεων

Εάν εγκαταστήσατε το Windows XP SP1 στη Μέθοδο 1, υπάρχει διαθέσιμη μια ακόμη πιο πρόσφατη έκδοση του Webclient.dll. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης της υπηρεσίας WebClient, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824383 Μήνυμα λάθους κατά την προσπάθεια αντιγραφής ενός αρχείου χρησιμοποιώντας το WebDAV σε διακομιστή WebDAV από έναν υπολογιστή με Windows XP
Αφού εγκαταστήσετε αυτήν την επιδιόρθωση, ορίστε την τιμή της καταχώρησης μητρώου ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας "Μέρος 2" του ακόλουθου άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
823372 Τα έγγραφα του Word καθυστερούν πολύ να ανοίξουν όταν έχουν συνημμένα πρότυπα

Μέθοδος 5: Προσαρμόστε την εγκατάσταση του Internet Explorer

Εάν χρησιμοποιείτε το Internet Explorer Administration Kit για την προσαρμογή, ανάπτυξη και διαχείριση των εγκαταστάσεων του Internet Explorer 6 και εφόσον έχετε αναπτύξει τον Internet Explorer που είναι ορισμένος στην ομάδα μητρώου .DEFAULT, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο αυτή για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά.

Η υπηρεσία WebClient χρησιμοποιεί τη ρύθμιση μητρώου .DEFAULT. Κάθε αίτηση της υπηρεσίας WebClient αποστέλλεται στο διακομιστή μεσολάβησης. Το χρονικό όριο της αίτησης του διακομιστή μεσολάβησης λήγει κάποια στιγμή.

Όταν ξεκινά ένας υπολογιστής με Windows XP, εφαρμόζει το αρχείο πολιτικής του υπολογιστή.
 1. Η υπηρεσία Multiple UNC Provider (MUP) ειδοποιείται ότι ο υπολογιστής-πελάτης πρέπει να συνδεθεί με την τοποθεσία domaincontroller1.domain.com ή απλώς με ένα όνομα NetBIOS του διακομιστή σύνδεσης. Ενημερώνονται τα διαθέσιμα στοιχεία ανακατεύθυνσης.
 2. Η υπηρεσία WebClient προσπαθεί να χειριστεί την αίτηση.
 3. Το WinInet κάνει φόρτωση και ανάγνωση των παραμέτρων του διακομιστή μεσολάβησης από το μητρώο:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

  ProxyEnable
  ProxyOverride
  ProxyServer
 4. Εάν αυτά τα τρία κλειδιά έχουν ρυθμιστεί να χρησιμοποιούν ένα διακομιστή μεσολάβησης, το WinInet αποστέλλει αίτηση στο διακομιστή μεσολάβησης. Το χρονικό όριο της αίτησης μπορεί να λήξει και η αίτηση να αποτύχει. Εάν συμβεί αυτό, η υπηρεσία WebClient επιστρέφει αρνητική απόκριση στην υπηρεσία MUP.
Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα παρέχοντας το όνομα NetBIOS του ελεγκτή τομέα για την τιμή ProxyOverride.

Σημείωση Ανάλογα με το όνομα που εμφανίζεται στην αίτηση WebDAV, αυτό μπορεί να είναι επίσης το όνομα τομέα για τον εσωτερικό τομέα.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα:
   "ProxyEnable"=1   "ProxyServer"="http://Όνομα_διακομιστή_μεσολάβησης:Αριθμός_θύρας"   "ProxyOverride"="*.intranet; domaincontroller1;*.domain.com;10.10.*;<local>"
Σε αυτό το παράδειγμα, Όνομα_διακομιστή_μεσολάβησης είναι το όνομα του διακομιστή μεσολάβησης και Αριθμός_θύρας είναι ο αριθμός της θύρας TCP για το HTTP. Ο αριθμός θύρας είναι συνήθως 80 ή 8080.
ΚλειδίΤιμή
ProxyEnable 0 = Ο μη αυτόματος εντοπισμός διακομιστή μεσολάβησης είναι απενεργοποιημένος. 1 = Ο μη αυτόματος εντοπισμός διακομιστή μεσολάβησης είναι ενεργοποιημένος.
ProxyServer Το όνομα και η θύρα του διακομιστή μεσολάβησης.
ProxyOverride Οι διευθύνσεις DNS (Domain Name System), διαχωρισμένες με ερωτηματικό, οι οποίες δεν πρέπει να μεταβιβαστούν στο διακομιστή μεσολάβησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τιμή <local> για να παρακάμψετε το διακομιστή μεσολάβησης για τοπικές διευθύνσεις. Εάν συμπεριλάβετε αυτήν την τιμή, πρέπει να είναι η τελική τιμή της ακολουθίας χαρακτήρων.
Σημείωση Για τον τρέχοντα χρήστη, η θέση του μητρώου είναι η ακόλουθη:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Οι καταχωρήσεις της λίστας εξαιρέσεων διακομιστή μεσολάβησης αποθηκεύονται στην τιμή ProxyOverride. Για να προσθέσετε νέες τιμές σε αυτήν τη λίστα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον Internet Explorer, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία (Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συνδέσεις (Connections) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις τοπικού δικτύου (LAN Settings).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 4. Στο πλαίσιο Εξαιρέσεις (Exceptions), πληκτρολογήστε τις κατάλληλες πληροφορίες.
Σημείωση Μπορείτε να δείτε τις τιμές αυτών των κλειδιών σε μια αναφορά WinMSD στην περιοχή Ρυθμίσεις Internet (Internet Settings) στην ενότητα Σύνδεση (Connectivity) του Internet Explorer. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK) για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους διακομιστή μεσολάβησης σε υπολογιστές-πελάτες.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το IEAK, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Σημείωση Όταν χρησιμοποιείται ένα αρχείο .pac, δημιουργούνται αιτήσεις WebDAV εφόσον το αρχείο .pac περιλαμβάνει τα εξής:
function FindProxyForURL(url, host){}
Μπορείτε να τροποποιήσετε το αρχείο .pac για να αποφύγετε την κυκλοφορία WebDAV:
function FindProxyForURL(url, host) {if (shExpMatch(host, "DCNAME*")) { return "DIRECT"; } 
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, δοκιμάστε μία από τις δύο ακόλουθες λύσεις:
 • Εάν είναι δυνατό, διακόψτε την υπηρεσία που εκτελεί ακρόαση στη θύρα 80 του πρωτοκόλλου TCP στον ελεγκτή τομέα ή το διακομιστή αρχείων.
 • Απενεργοποιήστε την υπηρεσία WebClient στον υπολογιστή-πελάτη με Windows XP.
Για να εξετάσετε την κατάσταση της υπηρεσίας WebClient σε έναν υπολογιστή-πελάτη WebDAV ή για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία WebClient σε έναν υπολογιστή-πελάτη WebDAV, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).
 2. Στο παράθυρο λεπτομερειών, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες και εφαρμογές (Services and Applications).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Υπηρεσίες (Services).
 4. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο WebClient και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General).
 6. Στη λίστα Τύπος εκκίνησης (Startup type) κάντε κλικ στο στοιχείο Ανενεργός (Disabled).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Σημείωση Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία WebClient όταν δεν χρειάζεται να τροποποιήσετε ή να εγγράψετε αρχεία σε διακομιστές WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning).

Τα Windows 2000 δεν διαθέτουν την υπηρεσία WebClient. Από προεπιλογή, ο Windows Server 2003 έχει απενεργοποιημένη την υπηρεσία WebClient. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απενεργοποιημένες υπηρεσίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
812519 Υπηρεσίες που είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή στον Windows Server 2003
Υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές λύσεις για την υπηρεσία WebClient. Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Απενεργοποιήστε την υπηρεσία WebClient.
 2. Εγκαταστήστε ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί φακέλους Web. Για παράδειγμα, εγκαταστήστε το Microsoft Office XP ή νεότερη έκδοση.
 3. Διαγράψτε την αρχική θέση δικτύου.
 4. Δημιουργήσετε μια νέα θέση δικτύου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά το WebDAV και την υπηρεσία WebClient, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
817929 Τα αρχεία δεν εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε το WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) για την προσθήκη μιας συντόμευσης θέσης δικτύου σε μια τοποθεσία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services στο Web
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Η υπηρεσία WebClient δίνει τη δυνατότητα στα προγράμματα των Windows να δημιουργούν, να αποκτούν πρόσβαση και να τροποποιούν αρχεία που βασίζονται στο Internet χρησιμοποιώντας τα Win32 API. Σε περίπτωση διακοπής αυτής της υπηρεσίας, οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες.

Η απενεργοποίηση της υπηρεσίας WebClient διακόπτει την ανακατεύθυνση του WebDAV. Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε γραμμές εντολών όπως τις net use, dir, copy και rename σε ένα διακομιστή Web. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Προσθήκη θέσης δικτύου (Add a network place) για να προσθέσετε μια θέση Web DAV. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό δημοσίευσης" (Publishing Wizard) για να κάνετε δημοσιεύσεις στην τοποθεσία MSN Communities. Ωστόσο, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα χρήσης αυτών των διακομιστών που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (Server Message Block - SMB).

Στα Windows XP και σε νεότερες εκδόσεις, η ανακατεύθυνση αρχείων των Windows διαθέτει ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα-πελάτη WebDAV. Το Microsoft Office 2000, το Microsoft Office XP και το Microsoft Office System 2003 έχουν ενσωματωμένα στοιχεία ανακατεύθυνσης WebDAV τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα από την υπηρεσία WebClient.

Ανακατεύθυνση WebDAV (WebDAV Redirector) των Windows XP

Τα Windows XP περιλαμβάνουν το νέο στοιχείο ανακατεύθυνσης WebDAV. Με το στοιχείο ανακατεύθυνσης WebDAV, τα προγράμματα που εκτελούνται στα Windows XP έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο Internet και μπορούν να κάνουν εγγενώς ανάγνωση και εγγραφή δεδομένων στο Internet. Το πρωτόκολλο WebDAV είναι μια επέκταση του HTTP που επιτρέπει την εγγραφή δεδομένων σε προορισμούς HTTP, όπως η τοποθεσία Microsoft MSN Web Communities. Η ανακατεύθυνση WebDAV παρέχει πρόσβαση επιπέδου συστήματος αρχείων σε αυτούς τους διακομιστές όπως το υπάρχον στοιχείο ανακατεύθυνσης παρέχει πρόσβαση στους διακομιστές SMB και CIFS (Common Internet File System).

Ένας τρόπος για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο WebDAV είναι να χρησιμοποιήσετε την εντολή net use. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών: NET USE * http://webserver/davscratch

Για να συνδεθείτε σε μια τοποθεσία MSN Community, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση http://www.msnusers.com/όνομα_κοινότητας/files/ ως προορισμό. Οι πιστοποιήσεις που πρέπει να χρησιμοποιήσετε είναι οι πιστοποιήσεις του Microsoft .NET Passport που διαθέτετε. Καταχωρήστε αυτές τις λεπτομέρειες στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό όνομα χρήστη (Connect Using Different User Name), εάν χρησιμοποιείτε μια αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου δικτύου ή χρησιμοποιείτε το διακόπτη /u: με την εντολή net use. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών: NET USE http://www.msnusers.com/το_όνομά_σας/files /u:λογαριασμός_passport@hotmail.com

Windows XP

Η υπηρεσία WebClient χρησιμοποιείται όταν συνδέετε Φακέλους Web (Web Folders) χωρίς να καθορίσετε θύρα. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήσετε το URL "http://webserver/davscratch", ένα ίχνος δικτύου εμφανίζει κάτι που είναι παρόμοιο με το ακόλουθο στην κεφαλίδα HTTP:
HTTP: User-Agent = Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600

Microsoft Office

Όταν χρησιμοποιείτε τη σύνταξη που περιλαμβάνει έναν αριθμό θύρας, συνδέεστε με την υπηρεσία WebDAV του Office. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήσετε το URL "http://webserver:80/davscratch", ένα ίχνος δικτύου εμφανίζει κάτι που είναι παρόμοιο με το ακόλουθο:
HTTP: User-Agent = Microsoft Data Access Internet Publishing Provider DAV 
Σημείωση Αυτό μπορεί να εμφανίζεται ή να μην εμφανίζεται ως κυκλοφορία "HTTP" στην Εποπτεία δικτύου (Network Monitor), επειδή η θύρα του διακομιστή μεσολάβησης μπορεί να διαφέρει.

Σημειώσεις

Παρακάτω περιγράφονται ορισμένα από τα γνωστά ζητήματα διαλειτουργικότητας με το WebDAV:
 • Από προεπιλογή, στον Windows Server 2003 το πρόγραμμα-πελάτης WebDAV δεν ενεργοποιείται για λόγους ασφαλείας. Πρέπει να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία WebClient.
 • Η χρήση του Microsoft Office 2000 για σύνδεση με ένα κοινόχρηστο στοιχείο WebDAV των Windows υποστηρίζεται μόνο όταν το Office 2000 εκτελείται στα Windows 2000 ή σε παλαιότερα λειτουργικά συστήματα. Η χρήση του Office 2000 που εκτελείται σε υπολογιστή με Windows XP για σύνδεση με ένα κοινόχρηστο στοιχείο WebDAV των Windows δεν υποστηρίζεται.
 • Όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Office σε έναν υπολογιστή με Windows XP, χρησιμοποιήστε την ανακατεύθυνση WebDAV του Office αντί για την ανακατεύθυνση αρχείων των Windows XP. Γενικά, όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα του Microsoft Office, είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε αρχεία που αντιπροσωπεύονται από τα ονόματά τους HTTP αντί για τις διαδρομές τους UNC. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε το όνομα "http://Όνομα_συσκευής/Εικονική_ρίζα/Όνομα_αρχείου" αντί για "\\Όνομα_συσκευής\Εικονική_ρίζα\Όνομα_αρχείου."

Η απενεργοποίηση της υπηρεσίας WebClient δεν επηρεάζει την περιήγηση στο Internet. Η υπηρεσία WebClient χρησιμοποιείται μόνο για συνδέσεις WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning).

Όταν χρησιμοποιείται το όνομα αρχείου UNC (Universal Naming Convention), το στοιχείο ανακατεύθυνσης θα χρησιμοποιήσει SMB, WebDAV ή ένα συνδυασμό τους, ανάλογα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο διακομιστή.

Όταν μια εφαρμογή προσπαθήσει να ανοίξει ένα αρχείο που βρίσκεται σε δίκτυο, το πρόγραμμα διαχείρισης εισόδου/εξόδου μεταβιβάζει την αίτηση σε ένα στοιχείο συστήματος που ονομάζεται MUP (Multiple UNC Provider). Το MUP βρίσκεται λογικά επάνω από όλα τα στοιχεία ανακατεύθυνσης. Όταν μια διαδρομή δικτύου μεταβιβάζεται στο MUP, ανιχνεύει όλα τα καταχωρημένα στοιχεία ανακατεύθυνσης για να προσδιορίσει αν κατανοούν τη διαδρομή. Τα στοιχεία ανακατεύθυνσης, με τη σειρά τους, επικοινωνούν με το διακομιστή για να επαληθεύσουν αν η διαδρομή είναι έγκυρη για το συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Εάν ο διακομιστής έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τη σύνδεση, το στοιχείο ανακατεύθυνσης θα επιστρέψει κωδικό επιτυχίας στο MUP. Εάν όχι, το στοιχείο ανακατεύθυνσης επιστρέφει κωδικό αποτυχίας. Όλες οι μελλοντικές αιτήσεις εισόδου/εξόδου (I/O) αρχείου για αυτό το αρχείο μεταβιβάζονται στο στοιχείο ανακατεύθυνσης που αποδέχτηκε τη διαδρομή. Εάν η διαδρομή γίνει αποδεκτή από περισσότερα από ένα στοιχεία ανακατεύθυνσης, το MUP επιλέγει εκείνο με την υψηλότερη προτεραιότητα, όπως καθορίζεται στο μητρώο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα όταν υπάρχουν πολλά στοιχεία ανακατεύθυνσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
171386 Καθυστέρηση σύνδεσης με πολλές εγκατεστημένες εφαρμογές ανακατεύθυνσης

Το URLScan αποκλείει τις αιτήσεις WebDAV

Για να μάθετε περισσότερα για το URLScan, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Ρύθμιση μητρώου για χρονικά όρια

Η υπηρεσία WebClient διατηρεί μια λίστα διακομιστών που δεν είναι DAV (αρνητική μνήμη cache), με τους οποίους έχει έρθει σε επαφή τα τελευταία 60 δευτερόλεπτα. Εάν ο διακομιστής βρεθεί σε αυτήν τη λίστα, επιστρέφεται αμέσως κωδικός αποτυχίας χωρίς μετάβαση στο δίκτυο. Ο χρόνος παραμονής ενός διακομιστή σε αυτήν τη λίστα είναι δυνατό να τροποποιηθεί αλλάζοντας την τιμή της καταχώρησης μητρώου ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec.

Σημείωση Εάν δεν υπάρχει η καταχώρηση μητρώου
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters\ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec
, δημιουργήστε την.
Τύπος: REG_DWORD
Τιμή: Προεπιλεγμένη 60 (Δεκαδική)
Δεν υπάρχει μέγιστη και ελάχιστη τιμή


Η καταχώρηση RequestTimeoutInSec αντιπροσωπεύει τον αριθμό των δευτερολέπτων αναμονής του WebDAV για το WinInet μετά την υποβολή μιας αίτησης όπως “Get file” ή “Put file”.
\HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRxDAV\Parameters\RequestTimeoutInSec

Τύπος: REG_DWORD
Τιμή: Προεπιλεγμένη 600 (Δεκαδική)
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
812924 Η πρόσβαση σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο των Windows NT 4.0 ή Windows 2000 ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται
312181 Μεγάλες καθυστερήσεις κατά το άνοιγμα πόρων σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο DFS
171386 Καθυστέρηση σύνδεσης με πολλές εγκατεστημένες εφαρμογές ανακατεύθυνσης
271361 Τρόπος απενεργοποίησης της αυτόματης προσωρινής αποθήκευσης ενός διακομιστή μεσολάβησης του Internet Explorer
320507 Ο Internet Explorer δεν επιχειρεί ξανά τη σύνδεση με τον εσφαλμένο διακομιστή μεσολάβησης για 30 λεπτά
810401 Μήνυμα λάθους "Το όνομα τοπικής συσκευής χρησιμοποιείται ήδη" (Local device name is already in use) μετά τη διακοπή μιας εντολής "NET USE"
812924 Η πρόσβαση σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο των Windows NT 4.0 ή Windows 2000 ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται
817929 Τα αρχεία δεν εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε το WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) για την προσθήκη μιας συντόμευσης θέσης δικτύου σε μια τοποθεσία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services στο Web
819961 Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων ενός διακομιστή μεσολάβησης υπολογιστή-πελάτη χρησιμοποιώντας ένα αρχείο μητρώου
823372 Τα έγγραφα του Word καθυστερούν πολύ να ανοίξουν όταν έχουν συνημμένα πρότυπα
826286 Ένας νέος χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο Internet και οι ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης είναι κενές
829909 Τα Windows XP σταματούν να ανταποκρίνονται όταν συνδέεστε με κοινόχρηστο φάκελο
830561 Τα έγγραφα που έχουν συνημμένα πρότυπα καθυστερούν πολύ να ανοίξουν στο Word 2002 και το Word 2003
317506 Ίσως να μην έχετε τη δυνατότητα σύνδεσης στον τομέα με VPN αν είναι ενεργοποιημένος ένας διακομιστής μεσολάβησης Winsock
262981 Ο Internet Explorer χρησιμοποιεί διακομιστή μεσολάβησης για τοπικές διευθύνσεις IP ακόμα και όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Παράκαμψη διακομιστή μεσολάβησης για τοπικές διευθύνσεις" (Bypass proxy server for local addresses)
209252 Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που μπορούν να καθοριστούν στη λίστα εξαιρέσεων του διακομιστή μεσολάβησης
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το WebDAV, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
WebDAV WebClient Ανακατεύθυνση WebDavRedirector Webclnt.dll, Σειρά σύνδεσης, Απόδοση δικτύου, διακοπή ανταπόκρισης, αργή σύνδεση, αδράνεια, NetworkProvider, RealSecure
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 832161 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 05:25:45 - Αναθεώρηση: 6.3

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Service Pack 1a, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB832161
Σχόλια