Οι χρήστες δεν μπορούν να εκτυπώσουν μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack, μιας συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων ή μιας επείγουσας επιδιόρθωσης εκτυπωτή σε διακομιστή στα Windows 2000 ή στον Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση του Microsoft Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), ενός Service Pack του Windows Server 2003, μιας συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων ή μιας επείγουσας επιδιόρθωσης που ενημερώνει το αρχείο Unidrvui.dll, οι χρήστες μπορεί να αντιμετωπίσουν και τα δύο ακόλουθα συμπτώματα:
 • Όταν ένας υπολογιστής-πελάτης ή ένας διακομιστής προσπαθεί να εκτυπώσει, η υπηρεσία "Ουρά εκτύπωσης" (Print Spooler) φαίνεται να σταματά να ανταποκρίνεται (ή "κολλάει") και εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Δεν είναι δυνατή η δημιουργία εργασίας εκτύπωσης.

  (Unable to create Print job.)
 • Όταν προσπαθήσετε να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα από την κονσόλα διακομιστή, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Απέτυχε η εκτύπωση της δοκιμαστικής σελίδας.

  (Test page failed to print.)
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει εάν εγκαταστήσετε το Service Pack ή το πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης σε διακομιστή με πολλά προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή PCL (Printer Control Language) που βασίζονται στο Unidrv.

Όταν εγκαθιστάτε ένα Service Pack ή ένα αρχείο επείγουσας επιδιόρθωσης που ενημερώνει το Unidrvui.dll σε διακομιστή με πολλά προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή PCL που βασίζονται στο Unidrv, ο διακομιστής μπορεί να χρειαστεί πολύ χρόνο (έως και 2 ώρες) για να αναδημιουργήσει τα δυαδικά αρχεία περιγραφής εκτυπωτή που έχουν αναλυθεί (αρχεία .bud), τα οποία χρησιμοποιούνται για την αύξηση της αποδοτικότητας του προγράμματος εκτύπωσης σε ουρά για αυτά τα προγράμματα οδήγησης. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, η υπηρεσία "Ουρά εκτύπωσης" (Print Spooler) δεν είναι δυνατό να λάβει εισερχόμενες εργασίες εκτύπωσης και μπορεί να επιστρέψει μηνύματα σε υπολογιστές-πελάτες που δηλώνουν ότι η ουρά εκτύπωσης είναι πλήρης. Πρόκειται για λειτουργία ανάλυσης που εκτελείται μόνο μία φορά και δεν συμβαίνει ξανά μετά την επιτυχή αναδημιουργία των δυαδικών αρχείων .bud που έχουν αναλυθεί.

Τα δυαδικά αρχεία .bud που δημιουργούνται από αρχεία περιγραφής εκτυπωτή γενικής χρήσης (GPD) πρέπει να αναδημιουργηθούν, επειδή έχει αλλάξει η έκδοση του αρχείου ανάλυσης GPD. Αφού αναλυθούν όλα τα προγράμματα οδήγησης PCL που βασίζονται στο Unidrv, η ουρά εκτύπωσης μπορεί να λαμβάνει ξανά εργασίες εκτύπωσης. Για το λόγο αυτό, η Microsoft συνιστά να προγραμματίζετε τις εγκαταστάσεις των Service Pack και των επειγουσών επιδιορθώσεων σε διακομιστές με πολλά προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή PCL που βασίζονται στο Unidrv, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα έως και δύο ωρών για τη μεταγλώττιση των αρχείων .bud.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, διαθέστε επαρκή χρόνο ώστε ο διακομιστής να ολοκληρώσει την ανάλυση όλων των προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή που βασίζονται στο Unidrv για κάθε αναβαθμισμένο αρχείο προγράμματος οδήγησης και στη συνέχεια διαθέστε επαρκή χρόνο για κάθε εκτυπωτή που χρησιμοποιεί τα αρχεία αυτά.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Προειδοποίηση Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Εάν δεν μπορείτε να περιμένετε να ολοκληρώσει ο διακομιστής την ανάλυση όλων των προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή που βασίζονται στο Unidrv, καταργήστε με μη αυτόματο τρόπο όλα τα προσωρινά αποθηκευμένα δυαδικά αρχεία περιγραφής εκτυπωτή (αρχεία .bud) και, στη συνέχεια, αφήστε τα να αναδημιουργηθούν αυτόματα. Ανάλογα με την ταχύτητα του διακομιστή, αυτή η αυτόματη αναδημιουργία μπορεί να ολοκληρωθεί σε συντομότερο χρόνο. Συνήθως, αυτή η λειτουργία ολοκληρώνεται μέσα σε 30 λεπτά.

Σημείωση Όταν ξεκινήσει η υπηρεσία "Ουρά εκτύπωσης" (Print Spooler), εγκαθιστά μια νέα έκδοση του Unidrv.dll. Ως αποτέλεσμα, τα αρχεία .bud είναι παλιά. Τα αρχεία .bud είναι οι μεταγλωττισμένες εκδόσεις των αρχείων .ppd και μπορούν να αναδημιουργηθούν πλήρως από αυτά τα αρχεία .ppd. Για το λόγο αυτό, μπορείτε να καταργήσετε τα αρχεία .bud. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Σταματήστε την υπηρεσία "Ουρά εκτύπωσης" (Print Spooler). Για να γίνει αυτό, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από μια γραμμή εντολών:
  net stop spooler
 2. Αναζητήστε όλα τα αρχεία .bud και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι έχουν επισημανθεί με την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία. Τα αρχεία εμφανίζονται με την τρέχουσα ημερομηνία.
 3. Καταργήστε όλα τα αρχεία .bud που έχουν σήμανση ημερομηνίας και ώρας πριν από την τρέχουσα ημερομηνία. Τα αρχεία αυτά βρίσκονται στον ακόλουθο φάκελο:
  %SYSTEMROOT%\System32\Spool\Drivers\w32x86\3
 4. Καταργήστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου, εάν υπάρχει:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\PostSPUpgrade
  Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
  • Στο μενού Μητρώο (Registry), κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή αρχείου μητρώου (Export Registry File).
  • Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name), πληκτρολογήστε printkey και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).

   Σημείωση Εάν αργότερα χρειαστεί να επαναφέρετε το κλειδί μητρώου
   Print
   , μπορείτε να το κάνετε, κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο Printkey.reg που αποθηκεύσατε.
  • Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο εξής δευτερεύον κλειδί μητρώου, εάν υπάρχει:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\PostSPUpgrade
  • Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για να επιβεβαιώσετε την κατάργηση του κλειδιού μητρώου
   PostSPUpgrade
   .

   Σημείωση Το κλειδί μητρώου
   PostSPUpgrade
   μπορεί να επανεμφανιστεί μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει εάν υπάρχουν άλλα αρχεία .bud που δεν έχουν αναλυθεί ακόμα. Αφού αναλυθούν αυτά τα αρχεία, αυτό το κλειδί μητρώου καταργείται αυτόματα.
 5. Ξεκινήστε πάλι το διακομιστή.
Μετά την επανεκκίνηση του διακομιστή, η λειτουργία της εκτύπωσης θα είναι διαθέσιμη στους χρήστες έπειτα από 30 λεπτά περίπου.
Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για Windows 2000 891861 900345 Windows 2000 Service Pack 3 Windows 2000 Service Pack 4 Windows 2000 SP3 Windows 2000 SP4
Properties

Article ID: 832219 - Last Review: 12/10/2007 12:11:59 - Revision: 5.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Server SP2, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional SP2, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbprint kbprb KB832219
Feedback