Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εμφανίζεται μήνυμα λάθους κατά την εγκατάσταση των υπηρεσιών Windows SharePoint Services, τη δημιουργία νέας βάσης δεδομένων περιεχομένου ή την εξασφάλιση νέου εικονικού διακομιστή

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Εάν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μετά τις 24 Νοεμβρίου 2003, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Metadata manifest 'C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\bin\sqmcfg.dll' does not exist or has invalid signature. (Error code: 2779).
Αν προσπαθήσετε να εξασφαλίσετε νέο εικονικό διακομιστή ή να δημιουργήσετε νέα βάση δεδομένων περιεχομένου, όταν εκτελείτε τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services με τη χρήση του Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) (WMSDE) μετά τις 24 Νοεμβρίου 2003, παρουσιάζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Metadata manifest 'C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\bin\sqmsto.dll' does not exist or has invalid signature. (Error code: 2779).
Σημείωση Από προεπιλογή, ο μηχανισμός SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) (WMSDE) εγκαθίσταται όταν ενεργοποιείτε την επιλογή Τυπική εγκατάσταση (Typical Install) κατά την εγκατάσταση των υπηρεσιών Windows SharePoint Services.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα οφείλεται σε κώδικα που επιβεβαιώνει τις υπογραφές των βιβλιοθηκών δυναμικής σύνδεσης (DLL) που εγκαθίστανται με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services. Ένα σφάλμα στον αλγόριθμο επιβεβαίωσης δεν επιτρέπει την επαλήθευση των υπογραφών των βιβλιοθηκών δυναμικής σύνδεσης (DLL). Όλες οι εγκαταστάσεις των υπηρεσιών Windows SharePoint Services αντιμετωπίζουν αυτήν τη συμπεριφορά μετά τις 24 Νοεμβρίου 2003.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Νέες εγκαταστάσεις

Εάν εγκαθιστάτε τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services για πρώτη φορά, κάντε λήψη και εγκαταστήστε την επανέκδοση του build των υπηρεσιών Windows SharePoint Services. Η επανέκδοση περιλαμβάνει μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που επιλύει το ζήτημα της επαλήθευσης υπογραφών DLL. Εάν κάνετε λήψη και εγκαταστήσετε την επανέκδοση, μην χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία που παρέχεται στην ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης" αυτού του άρθρου.

Για να κάνετε λήψη της επανέκδοσης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Υπάρχουσες εγκαταστάσεις

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εφαρμόστε την ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
829358 Επισκόπηση της κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης για τον SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) στον Windows Server 2003
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ένα άλλο ζήτημα που διορθώνεται στην κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) στην ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 (KB829358), κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
833183 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη βάση δεδομένων ρύθμισης παραμέτρων" ή "Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη βάση δεδομένων", όταν πραγματοποιείτε πρόσβαση στην τοποθεσία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services στο Web
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ρυθμίστε προσωρινά την ημερομηνία στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες ημερομηνίας και ώρας (Date and Time Properties) μεταξύ 24 Μαΐου 2002 και 23 Νοεμβρίου 2003. Αν εμφανίζονται τα μηνύματα λάθους που περιγράφονται στην ενότητα "Συμπτώματα" κατά την εγκατάσταση των υπηρεσιών Windows SharePoint Services με χρήση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Καταργήστε τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services.
 2. Ορίστε την ημερομηνία στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες ημερομηνίας και ώρας (Date and Time Properties) σε μια ημερομηνία μεταξύ 24 Μαΐου 2002 και 23 Νοεμβρίου 2003.

  Σημείωση Ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε προσωρινά την υπηρεσία ώρας των Windows, αν είναι ενεργοποιημένη.
 3. Εγκαταστήστε ξανά τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, χρησιμοποιώντας τις ίδιες επιλογές.
 4. Ορίστε την ημερομηνία στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες ημερομηνίας και ώρας (Date and Time Properties) ξανά στην τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και, στη συνέχεια, ξεκινήστε πάλι την υπηρεσία ώρας των Windows, αν χρειάζεται.
Αν εμφανιστούν τα μηνύματα λάθους που περιγράφονται στην ενότητα "Συμπτώματα" κατά την εξασφάλιση νέου εικονικού διακομιστή ή κατά τη δημιουργία νέας βάσης δεδομένων περιεχομένου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ορίστε την ημερομηνία στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες ημερομηνίας και ώρας (Date and Time Properties) σε μια ημερομηνία μεταξύ 24 Μαΐου 2002 και 23 Νοεμβρίου 2003.

  Σημείωση Ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε προσωρινά την υπηρεσία ώρας των Windows, αν είναι ενεργοποιημένη.
 2. Προσπαθήστε να εξασφαλίσετε ξανά τον εικονικό διακομιστή ή να δημιουργήσετε τη νέα βάση δεδομένων περιεχομένου και κατόπιν επιβεβαιώστε τα αποτελέσματά σας.
 3. Ορίστε την ημερομηνία στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες ημερομηνίας και ώρας (Date and Time Properties) ξανά στην τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και, στη συνέχεια, ξεκινήστε πάλι την υπηρεσία ώρας των Windows, αν χρειάζεται.
Σημείωση Αν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης Internet και ξεκινήστε το πάλι:
Έχει λήξει το χρονικό όριο επικύρωσης ασφαλείας για αυτήν τη σελίδα. (The security validation for this page has timed out.)
Κατάσταση
Η Microsoft ερευνά αυτό το ζήτημα και θα δημοσιεύσει περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το άρθρο, όταν αυτές γίνουν διαθέσιμες. Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου.
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το ζήτημα δεν ισχύει για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services που χρησιμοποιούν τον Microsoft SQL Server 2000 για αποθήκευση δεδομένων. Δεν ισχύει επίσης για τις τοποθεσίες των υπηρεσιών Windows SharePoint Services που έχουν ήδη εξασφαλιστεί.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 833019 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 05:37:04 - Αναθεώρηση: 9.4

Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmsccsearch kbpubtypekc kbprb KB833019
Σχόλια