Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ένα πακέτο ενημερωμένης έκδοσης για την υπηρεσία σκιωδών αντιγράφων τόμου (Volume Shadow Copy - VSS) είναι διαθέσιμο για τον Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Εισαγωγή
Είναι διαθέσιμη μια ενημερωμένη έκδοση επείγουσας επιδιόρθωσης για την υπηρεσία σκιωδών αντιγράφων τόμου (Volume Shadow Copy Service) του Microsoft Windows Server 2003. Αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης αντιμετωπίζει τα ακόλουθα συγκεκριμένα συμπτώματα:
Συμπτώματα

Τα σκιώδη αντίγραφα λογισμικού δεν ολοκληρώνονται σε μεγάλους τόμους που χρησιμοποιούν μικρό μέγεθος συμπλέγματος


Όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε σκιώδη αντίγραφα σε μεγάλους τόμους που έχουν μικρό μέγεθος συμπλέγματος (για παράδειγμα, μικρότερο από 4 KB) ή αν κάνετε λήψη στιγμιοτύπων από πολλούς πολύ μεγάλους τόμους ταυτόχρονα, η υπηρεσία παροχής λογισμικού VSS ίσως χρησιμοποιήσει μεγαλύτερη εκχώρηση σελιδοποιημένης περιοχής μνήμης κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του σκιώδους αντιγράφου από αυτήν που απαιτείται. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη ικανοποιητική σελιδοποιημένη περιοχή μνήμης για την εκχώρηση, το σκιώδες αντίγραφο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια όλων των προηγούμενων εργασιών σκιωδών αντιγράφων. Όταν παρουσιαστεί αυτό το ζήτημα, ενδέχεται να εμφανιστούν επίσης τα ακόλουθα μηνύματα λάθους στο αρχείο καταγραφής συμβάντων της εφαρμογής:
Τύπος συμβάντος:	Σφάλμα Προέλευση συμβάντος:	VolSnap Κατηγορία συμβάντος:	Καμία Αναγνωριστικό συμβάντος (Event ID): 		5 Περιγραφή: Το σκιώδες αντίγραφο του τόμου X: δεν ήταν δυνατό να δημιουργηθεί επειδή δεν υπάρχει αρκετή μη σελιδοποιημένη κοινή μνήμη για δομή bitmap. (Event Type:	Error Event Source:	VolSnap Event Category:	None Event ID: 		5 Description: The shadow copy of volume X: could not be created due to insufficient non-paged memory pool for a bitmap structure.)
Τύπος συμβάντος:	Σφάλμα Προέλευση συμβάντος:	VolSnap Κατηγορία συμβάντος:	Καμία Αναγνωριστικό συμβάντος (Event ID):		20 Περιγραφή: Τα σκιώδη αντίγραφα του τόμου X: ματαιώθηκαν λόγω αποτυχίας κατά τον υπολογισμό ελεύθερου χώρου. (Event Type:	Error Event Source:	VolSnap Event Category:	None Event ID:		20 Description: The shadow copies of volume X: were aborted because of a failed free space computation) 
Τύπος συμβάντος:   Σφάλμα Προέλευση συμβάντος:  VolSnap Κατηγορία συμβάντος: Καμία Αναγνωριστικό συμβάντος (Event ID):    28 Περιγραφή: Το σκιώδες αντίγραφο του τόμου X: δεν ήταν δυνατό να δημιουργηθεί εξαιτίας μιας αποτυχίας στη δημιουργία των απαραίτητων δομών στο δίσκο. Δεδομένα: 0000: 00 00 00 00 02 00 58 00  ......X. 0008: 00 00 00 00 1c 00 06 c0  .......À 0010: 00 00 00 00 9a 00 00 c0  ....š..À 0018: 3d 00 00 00 00 00 00 00  =....... 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00  ........(Event Type:   Error Event Source:  VolSnap Event Category: None Event ID:    28 Description: The shadow copy of volume X: could not be created due to a failure in creating the necessary on disk structures.  Data: 0000: 00 00 00 00 02 00 58 00  ......X. 0008: 00 00 00 00 1c 00 06 c0  ....... 0010: 00 00 00 00 9a 00 00 c0  ...... 0018: 3d 00 00 00 00 00 00 00  =....... 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00  ........)
Σημείωση Ενδέχεται να εμφανιστούν και άλλα συμβάντα, τα οποία δεν περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Μια τιμή 0xc000009a (STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES) στο τμήμα NTSTATUS του συμβάντος με μετατόπιση 0x14 υποδεικνύει δυσκολία όσον αφορά την εκχώρηση πόρων μνήμης.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει το ζήτημα εκχώρησης μνήμης. Ίσως εξακολουθήσετε να αντιμετωπίζετε αυτό το σύμπτωμα αν δεν διαθέτετε ικανοποιητική μνήμη για να πραγματοποιήσετε τη λειτουργία αντιγραφής.

Παρουσιάζονται σφάλματα χρόνου αναμονής σε προγράμματα εγγραφής της υπηρεσίας σκιωδών αντιγράφων τόμου (Volume Shadow Copy Service) και τα σκιώδη αντίγραφα χάνονται στη διάρκεια της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή στη διάρκεια εμφανίσεων υψηλής δραστηριότητας εισόδου/εξόδου


Κατά την εκκίνηση μιας διαδικασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, ορισμένα προγράμματα εγγραφής της υπηρεσίας σκιωδών αντιγράφων τόμου (Volume Shadow Copy Service) ενδέχεται να λάβουν σφάλματα χρόνου αναμονής, τα οποία προκαλούν αποτυχία στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Το πρόγραμμα εγγραφής της υπηρεσίας σκιωδών αντιγράφων τόμου (Volume Shadow Copy Service) είναι ένα πρόγραμμα ή μια υπηρεσία που χρησιμοποιεί την υπηρεσία σκιωδών αντιγράφων τόμου (Volume Shadow Copy Service) για την αποθήκευση πληροφοριών πριν από τη δημιουργία ενός σκιώδους αντιγράφου. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (όπως το NTBackup), η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί και ίσως λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Επιστράφηκε σφάλμα κατά τη δημιουργία του σκιώδους αντιγράφου τόμου: 800423f4 (Error returned while creating the volume shadow copy: 800423f4) (ή οι τιμές 800423f2 ή 800423f3).
Για να διαγνώσετε το ζήτημα εγγραφής της υπηρεσίας σκιωδών αντιγράφων τόμου (Volume Shadow Copy Service), εκτελέστε την εντολή vssadmin αμέσως μετά την αποτυχία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε vssadmin list writers.
Αυτή η εντολή παραθέτει τα προγράμματα εγγραφής της υπηρεσίας σκιωδών αντιγράφων τόμου (Volume Shadow Copy Service) και την τρέχουσα κατάσταση κάθε προγράμματος εγγραφής. Για παράδειγμα, το αποτέλεσμα ενδέχεται να υποδεικνύει ότι το πρόγραμμα εγγραφής του MSDE (Microsoft SQL Server Desktop Engine) ή της υπηρεσίας καταλόγου Microsoft Active Directory απέτυχε. Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε σφάλματα χρόνου αναμονής σε αρκετά προγράμματα εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων εγγραφής MSDE, SQL, NT Directory Service (NTDS), Windows Internet Naming System (WINS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Remote Storage, του προγράμματος εγγραφής της αρχής έκδοσης πιστοποιητικών και του προγράμματος εγγραφής του Microsoft Exchange. Ακολουθεί ένα δείγμα εξόδου:
C:\>VSSADMIN LIST WRITERS [...] Όνομα συσκευής εγγραφής: 'NTDS' Αναγνωριστικό συσκευής εγγραφής: {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} Αναγνωριστικό εμφάνισης συσκευής εγγραφής: {26ed439f-4a52-481d-963d-5db5b695d9e7} Κατάσταση: [10] Απέτυχε Τελευταίο σφάλμα: Σφάλμα με δυνατότητα επανάληψης (C:\VSSADMIN LIST WRITERS [...] Writer name: 'NTDS' Writer Id: {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} Writer Instance Id: {26ed439f-4a52-481d-963d-5db5b695d9e7} State: [10] Failed Last error: Retryable error)
Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης ορισμένων σφαλμάτων χρόνου αναμονής με αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής συμβάντων της εφαρμογής. Ακολουθούν δύο παραδείγματα:
Αναγνωριστικό συμβάντος (Event ID): 12290 Περιγραφή: Προειδοποίηση υπηρεσίας σκιωδών αντιγράφων τόμου: ESENT ERROR {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} NTDS: -2402. hr = 0x00000000. (Event ID: 12290 Description: Volume Shadow Copy Service warning: ESENT ERROR {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} NTDS: -2402. hr = 0x00000000.)
Αναγνωριστικό συμβάντος: 2004 Περιγραφή: Λήξη χρονικού ορίου σκιώδους αντιγράφου 6 (20000 ms). (Event ID: 2004 Description: Shadow copy 6 time-out (20000 ms).) 
Ίσως αντιμετωπίσετε μια δυσκολία που προκαλεί τη λήξη του χρονικού ορίου ορισμένων προγραμμάτων εγγραφής της υπηρεσίας σκιωδών αντιγράφων τόμου (Volume Shadow Copy Service) όταν δημιουργείτε ένα μεγάλο σκιώδες αντίγραφο. Αυτή η δυσκολία εμφανίζεται κυρίως σε υπολογιστές που έχουν αργές μονάδες σκληρού δίσκου, χαμηλή μνήμη ή χαμηλή ταχύτητα CPU. Η δυσκολία αυτή ενδέχεται επίσης να παρουσιαστεί σε υπολογιστές που έχουν απενεργοποιημένη την εγγραφή δίσκου στη μνήμη cache (για παράδειγμα, σε έναν υπολογιστή που είναι ελεγκτής τομέα).

Η δημιουργία σκιωδών αντιγράφων περιλαμβάνει μια σύνθετη ακολουθία κλήσεων στο εσωτερικό των διαδικασιών. Οι κλήσεις στο εσωτερικό των διαδικασιών επιβεβαιώνουν ότι όλα τα σημαντικά προγράμματα εγγραφής της υπηρεσίας σκιωδών αντιγράφων τόμου (Volume Shadow Copy Service) κάνουν εκκαθάριση των buffer δεδομένων στη διάρκεια της δημιουργίας σκιώδους αντιγράφου. Αυτά τα προγράμματα περιλαμβάνουν τα προγράμματα SQL, τον Exchange Server, υπηρεσίες λειτουργικών συστημάτων και άλλα προγράμματα. Επιπλέον, ορισμένα προγράμματα εγγραφής της υπηρεσίας σκιωδών αντιγράφων τόμου (Volume Shadow Copy Service), όπως το πρόγραμμα εγγραφής Exchange, δεν κάνουν εγγραφή στη διάρκεια ενός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος. Αυτή η περίοδος αναμονής επιτρέπει τη δημιουργία του σκιώδους αντιγράφου στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος. Τα προγράμματα εγγραφής βρίσκονται σε αναμονή για εγγραφή έτσι ώστε τα περιεχόμενα του σκιώδους αντιγράφου να είναι συνεπή με τα buffer δεδομένων τους. Ωστόσο, όταν υπάρχει χαμηλή ταχύτητα CPU, υψηλή χρήση μνήμης ή υψηλά επίπεδα εισόδου/εξόδου, ίσως αντιμετωπίσετε τις ακόλουθες συμπεριφορές:
 • Τα προγράμματα εγγραφής δεν κάνουν εκκαθάριση των buffer δεδομένων τους.
 • Τα προγράμματα εγγραφής δεν αναμένουν το χρονικό διάστημα πριν να ξεκινήσουν την εγγραφή.
Όταν παρουσιαστεί αυτή τη δυσκολία, η δημιουργία σκιώδους αντιγράφου αποτυγχάνει.

Σημαντικό Τα προγράμματα εγγραφής της υπηρεσίας σκιωδών αντιγράφων τόμου (Volume Shadow Copy Service) ενδέχεται να αποτύχουν εμφανίζοντας τα ίδια σφάλματα εξαιτίας άλλων συνθηκών. Στις συνθήκες αυτές περιλαμβάνονται η έλλειψη χώρου στο δίσκο ή η εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση αντιμετωπίζει μόνο τα συγκεκριμένα σφάλματα χρόνου αναμονής τα οποία ενδέχεται να προέκυψαν τυχαία σε προγράμματα εγγραφής της υπηρεσίας σκιωδών αντιγράφων τόμου (Volume Shadow Copy Service) στη διάρκεια της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Η Microsoft συνιστά ιδιαίτερα να εξετάζετε το αρχείο καταγραφής συμβάντων για οποιαδήποτε άλλα πιθανά σφάλματα της υπηρεσίας σκιωδών αντιγράφων τόμου (Volume Shadow Copy Service), τα οποία ενδέχεται να προξενήσουν αποτυχία του προγράμματος εγγραφής.

Ένα άλλο σχετικό σύμπτωμα είναι ότι τα σκιώδη αντίγραφα των κοινόχρηστων φακέλων δικτύου ίσως να έχουν διαγραφεί. Όταν προκύπτει αυτό το ζήτημα, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους στο αρχείο καταγραφής συμβάντων:
Τύπος συμβάντος: Σφάλμα Προέλευση συμβάντος: VolSnap Κατηγορία συμβάντος: Καμία Αναγνωριστικό συμβάντος (Event ID): 25 Περιγραφή: Το σκιώδες αντίγραφο του τόμου Όνομα_τόμου ματαιώθηκε, επειδή το αρχείο της περιοχής diff δεν ήταν δυνατό να αναπτυχθεί εγκαίρως. Εξετάστε την πιθανότητα να μειώσετε το φόρτο εισόδου/εξόδου στο σύστημα αυτό για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα στο μέλλον. (Event Type: Error Event Source: VolSnap Event Category: None Event ID: 25 Description: The shadow copies of volume VolumeName were aborted because the diff area file could not grow in time. Consider reducing the IO load on this system to avoid this problem in the future.) 
Στο μήνυμα, το Όνομα_τόμου είναι το όνομα του τόμου για τον οποίον έχει προγραμματιστεί η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας.

Ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσετε δυσκολία στο πρόγραμμα οδήγησης Volsnap.sys, το οποίο προκαλεί τη διαγραφή του σκιώδους αντιγράφου όταν η είσοδος/έξοδος είναι υψηλή. Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί ειδικά όταν η εγγραφή δίσκου στη μνήμη cache είναι απενεργοποιημένη (για παράδειγμα, σε έναν υπολογιστή που είναι ελεγκτής τομέα).

Από προεπιλογή, η υπηρεσία παροχής του σκιώδους αντιγράφου που περιλαμβάνεται στον Microsoft Windows Server 2003 χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σκιωδών αντιγράφων για λόγους δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Τα σκιώδη αντίγραφα δημιουργούνται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υλοποίησης "αντιγραφή κατά την εγγραφή". Οι διαφορές αντιγράφονται στην περιοχή αποθήκευσης σκιωδών αντιγράφων. Στην υπηρεσία σκιωδών αντιγράφων τόμου (Volume Shadow Copy Service), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το εργαλείο διαχείρισης σκιωδών αντιγράφων είτε την εντολή vssadmin.

Στην αρχική έκδοση του Windows Server 2003, η αρχική περιοχή αποθήκευσης σκιωδών αντιγράφων που παραχωρείται για τη δημιουργία σκιωδών αντιγράφων είναι 100 MB. Ωστόσο, ο πραγματικός χώρος που χρησιμοποιείται είναι πολύ μικρότερος. Με την πάροδο του χρόνου, ο εκχωρημένος χώρος ενδέχεται να αυξηθεί καθώς τροποποιούνται περισσότερα δεδομένα στον αρχικό τόμο. Ωστόσο, όταν η κυκλοφορία εισόδου/εξόδου είναι πολύ υψηλή στον αρχικό τόμο, η περιοχή αποθήκευσης σκιωδών αντιγράφων δεν μπορεί να αυξηθεί αρκετά γρήγορα ώστε να διατηρήσει όλες τις αλλαγές της αντιγραφής κατά την εγγραφή. Αυτή η συμπεριφορά προκαλεί διαγραφή όλων των σκιωδών αντιγράφων στον αρχικό τόμο. Αυτό το ζήτημα γίνεται περισσότερο αντιληπτό σε ρυθμίσεις παραμέτρων ελεγκτή τομέα. Από προεπιλογή, η εγγραφή δίσκου σε μνήμη cache είναι απενεργοποιημένη σε ρυθμίσεις παραμέτρων ελεγκτή τομέα.

Σημαντικό Ένα παρόμοιο ζήτημα προκαλείται από την ανασυγκρότηση ενός τόμου που έχει μικρό μέγεθος συμπλέγματος. Σε αυτήν την περίπτωση, όλα τα σκιώδη αντίγραφα διαγράφονται και το σφάλμα συμβάντος που παρατίθεται σε προηγούμενο σημείο αυτής της ενότητας καταχωρείται στο αρχείο καταγραφής. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την απώλεια σκιωδών αντιγράφων κατά την ανασυγκρότηση ενός τόμου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
312067 Τα σκιώδη αντίγραφα ενδέχεται να χαθούν κατά την ανασυγκρότηση ενός τόμου (US)
Επιπλέον, ενδέχεται να καταγραφεί το αναγνωριστικό σφάλματος συμβάντος 2004, όταν υπάρχουν κατεστραμμένοι τόμοι συστήματος αρχείων NTFS. Για να εξακριβώσετε αν αυτό είναι το ζήτημα, εκτελέστε το πρόγραμμα Chkdsk.exe με τον διακόπτη /f.

Μεγάλο αρχείο καταγραφής ελέγχου. Τα σφάλματα λήξης χρονικού ορίου του προγράμματος εγγραφής ενδέχεται επίσης να εμφανιστούν στη διάρκεια της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας της κατάστασης του συστήματος, όταν το αρχείο καταγραφής ασφαλείας (ελέγχου) είναι πάρα πολύ μεγάλο. Συνιστάται να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας της κατάστασης συστήματος περιοδικά ή να κάνετε εκκαθάριση του αρχείου καταγραφής περιοδικά.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση μειώνει την περίπτωση εμφάνισης αυτού του ζητήματος δίνοντας σε συγκεκριμένα προγράμματα εγγραφής περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούν για τη διαδικασία δημιουργίας σκιωδών αντιγράφων. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση αλλάζει επίσης την ελάχιστη αρχική περιοχή αποθήκευσης σκιωδών αντιγράφων από 100 MB σε 300 MB.

Δημιουργείται συμβάν απροσδόκητης κατάργησης Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας (Plug and Play - PnP) όταν διαγράφετε ένα σκιώδες αντίγραφο υλικού


Το σκιώδες αντίγραφο υλικού είναι ένα σκιώδες αντίγραφο που εκτελείται σε έναν πίνακα αποθήκευσης υλικού. Τα σκιώδη αντίγραφα υλικού μοιάζουν και αντιμετωπίζονται παρόμοια με τους δίσκους και τους λογικούς αριθμούς μονάδων (LUN) από τον Windows Server 2003. Όταν ένας δίσκος ή LUN καταργηθεί απροσδόκητα από ένα σύστημα, καταγράφεται ένα μήνυμα συμβάντος που περιγράφει με λεπτομέρειες την απροσδόκητη κατάργηση. Παρομοίως, όσον αφορά τα σκιώδη αντίγραφα υλικού, καταγράφεται ένα μήνυμα συμβάντος κατά τη διαγραφή των σκιωδών αντιγράφων. Όταν διαγράφετε ένα σκιώδες αντίγραφο υλικού, ενδέχεται επίσης να εμφανιστούν τα ακόλουθα μηνύματα λάθους στο αρχείο καταγραφής συμβάντων της εφαρμογής:
Τύπος συμβάντος: Σφάλμα Προέλευση συμβάντος: PlugPlayManager Κατηγορία συμβάντος: Καμία Αναγνωριστικό συμβάντος (Event ID): 12 Περιγραφή: Η συσκευή 'Manufacturer Model (C) SCSI Disk Device' (SCSI\Disk&Ven_Vendor&Prod_Product_(C)Vendor&Rev_2001\4&13376f61&0&1017) εξαφανίστηκε από το σύστημα χωρίς να έχει προετοιμαστεί για κατάργηση. (Event Type: Error Event Source: PlugPlayManager Event Category: None Event ID: 12 Description: The device 'Manufacturer Model (C) SCSI Disk Device' (SCSI\DiskVen_VendorProd_Product_(C)VendorRev_2001\413376f6101017) disappeared from the system without first being prepared for removal.)
Τύπος συμβάντος: Σφάλμα Προέλευση συμβάντος: VSS Κατηγορία συμβάντος: Καμία Περιγραφή: Σφάλμα υπηρεσίας σκιωδών αντιγράφων τόμου: Μη αναμενόμενο σφάλμα κατά την κλήση της ρουτίνας DeleteVolumeMountPoint. hr = 0x80070002 (Event Type: Error Event Source: VSS Event Category: None Description: Volume Shadow Copy Service error: Unexpected error calling routine DeleteVolumeMountPoint. hr = 0x80070002)
Προτεινόμενη αντιμετώπιση Αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης επιλύει το ζήτημα καταργώντας σωστά το σκιώδες αντίγραφο τόμου και τις συσκευές δίσκου.

Τα σκιώδη αντίγραφα δεν λειτουργούν σε ένα σύμπλεγμα που διαθέτει πολλές διαδρομές συστήματος των Windows ή όταν το κοινόχρηστο στοιχείο ADMIN$ έχει διαγραφεί


Όταν ενεργοποιείτε τα σκιώδη αντίγραφα για κοινόχρηστους φακέλους σε ένα σύμπλεγμα, η προγραμματισμένη εργασία σκιώδους αντιγράφου ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί όταν διαφορετικοί κόμβοι του συμπλέγματος έχουν διαφορετικές διαδρομές για τον φάκελο των Windows (για παράδειγμα, %windir%). Για παράδειγμα, εάν η διαδρομή εγκατάστασης των Windows για τον κόμβο A είναι c:\winnt και η διαδρομή για τον κόμβο B είναι c:\windows, η προγραμματισμένη εργασία ενδέχεται να μην εκτελεστεί μετά την ανακατεύθυνση από τον κόμβο A στον κόμβο B.

Ενδέχεται επίσης να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους κατά την προσπάθεια προγραμματισμού ενός σκιώδους αντιγράφου:
Απέτυχε η δημιουργία ενός προεπιλεγμένου χρονοδιαγράμματος για τη δημιουργία σκιώδους αντιγράφου του δίσκου X" 0x80070906 Αυτός ο κοινόχρηστος πόρος δεν υπάρχει. (Failed to create a default schedule for creating shadow of disk X" 0x80070906 This shared resource does not exist.)
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει όταν το κοινόχρηστο στοιχείο ADMIN$ έχει καταργηθεί από ένα σύστημα, ακόμα και σε σενάρια χωρίς σύμπλεγμα.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση Αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης επιλύει αυτά τα ζητήματα. Τώρα, υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού πολλών διαδρομών συστήματος των Windows και το κοινόχρηστο στοιχείο ADMIN$ δεν απαιτείται πλέον κατά τον προγραμματισμό μιας εργασίας σκιώδους αντιγράφου.

Ένας πόρος σκιώδους αντιγράφου υλικού μπορεί να μείνει ορφανός αν ακυρώσετε μια λειτουργία δημιουργίας σκιώδους αντιγράφου υλικού


Κατά τη δημιουργία ενός σκιώδους αντιγράφου υλικού, το οποίο θα εισαχθεί αυτόματα στον ίδιο υπολογιστή όπου δημιουργήθηκε το σκιώδες αντίγραφο, ο πόρος σκιώδους αντιγράφου ενδέχεται να μείνει ορφανός αν ακυρώσετε τη λειτουργία. Αυτό το σύμπτωμα παρουσιάζεται μόνον όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Όταν χρησιμοποιείτε ένα σκιώδες αντίγραφο υλικού, το οποίο είναι ρυθμισμένο να εισάγεται αυτόματα στον ίδιο υπολογιστή (χρησιμοποιώντας το περιβάλλον αυτόματης εισαγωγής (autoimport))
 • Όταν το σκιώδες αντίγραφο υλικού ακυρωθεί κατά τη δημιουργία του σκιώδους αντιγράφου.
Για να διαγραφεί ο πόρος υλικού, πρέπει να τον διαγράψει μη αυτόματα ένας χρήστης με πιστοποιήσεις διαχειριστή, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα διαχείρισης της συσκευής αποθήκευσης.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση Αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης επιλύει αυτό το ζήτημα εντοπίζοντας αν υπάρχει ή όχι ρύθμιση παραμέτρων αυτόματης εισαγωγής.

Παρουσιάζεται σφάλμα 0x800700EA κατά την προσπάθεια εισαγωγής ενός σκιώδους αντιγράφου υλικού


Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα σκιώδες αντίγραφο υλικού ενδέχεται να μην εισαχθεί. Όταν παρουσιαστεί αυτό το σύμπτωμα, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα συμβάντος:
Τύπος συμβάντος:		Σφάλμα Προέλευση συμβάντος:	VSS Κατηγορία συμβάντος:	Καμία Αναγνωριστικό συμβάντος (Event ID):		8193 Περιγραφή: Σφάλμα υπηρεσίας σκιωδών αντιγράφων τόμου: Μη αναμενόμενο σφάλμα κατά την κλήση της ρουτίνας DeviceIoControl(IOCTL_VOLMGR_QUERY_HIDDEN_VOLUMES. hr = 0x800700ea. (Event Type:		Error Event Source:	VSS Event Category:	None Event ID:		8193 Description: Volume Shadow Copy Service error: Unexpected error calling routine DeviceIoControl(IOCTL_VOLMGR_QUERY_HIDDEN_VOLUMES. hr = 0x800700ea.)
Προτεινόμενη αντιμετώπιση Αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης επιλύει αυτό το ζήτημα.

Ένα σκιώδες αντίγραφο ενδέχεται να καταστραφεί σε τόμους που είναι πολύ κατακερματισμένοιΣε κάποιον τόμο που είναι πολύ κατακερματισμένος και όπου υπάρχει ενεργοποιημένο ένα σκιώδες αντίγραφο, το σκιώδες αντίγραφο ενδέχεται να καταστραφεί.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση Αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης επιλύει αυτό το ζήτημα.

Το σκιώδες αντίγραφο υλικού εμφανίζει διαδρομή συσκευής NULL


Ίσως να μην μπορέσετε να δημιουργήσετε με επιτυχία ένα σκιώδες αντίγραφο υλικού. Ωστόσο, το σκιώδες αντίγραφο αναφέρεται ως επιτυχημένο με διαδρομή συσκευής NULL. Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν η συσκευή αποθήκευσης υλικού δεν είναι δυνατό να δημιουργήσει το σκιώδες αντίγραφο. Ωστόσο, η αποτυχία και ο κωδικός σφάλματος αποκρύπτονται. Το πρόγραμμα που υποβάλλει την αίτηση αναφέρει μια αποτυχία κατά την προσπάθεια πρόσβασης στο σκιώδες αντίγραφο.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση Αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης επιλύει αυτό το ζήτημα. Η αποτυχία και ο κωδικός σφάλματος επιστρέφονται σωστά στο πρόγραμμα.

Οι τόμοι ενδέχεται να εξαφανιστούν κατά την εκτέλεση σκιωδών αντιγράφων υλικού σε περιβάλλον συμπλέγματος


Ένας τόμος ενδέχεται να εξαφανιστεί κατά την εκτέλεση ενός σκιώδους αντιγράφου υλικού και όταν ο τόμος αποτελεί μέρος ενός διαχειριζόμενου πόρου σε ένα σύμπλεγμα. Το ζήτημα αυτό παρουσιάζεται όταν το πρόγραμμα οδήγησης δίσκου του συμπλέγματος δεν μεταβιβάζει ορισμένες λειτουργίες μεταξύ των επιπέδων της στοίβας αποθήκευσης.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση Αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης επιλύει αυτό το ζήτημα. Το πρόγραμμα οδήγησης δίσκου συμπλέγματος μεταβιβάζει τώρα τις σωστές λειτουργίες.

Ένας υπολογιστής ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Σκιώδη αντίγραφα για κοινόχρηστους φακέλους" (Shadow Copies for Shared Folders) κατά την προσπάθεια εισαγωγής σκιωδών αντιγράφων υλικού


Αυτό το σύμπτωμα παρουσιάζεται όταν χρησιμοποιήσετε σκιώδη αντίγραφα υλικού και ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
 1. Έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα Σκιώδη αντίγραφα για κοινόχρηστους φακέλους (Shadow Copies for Shared Folders) στον τόμο.
 2. Εκτελείτε ένα σκιώδες αντίγραφο υλικού σε αυτόν τον τόμο.
 3. Εισάγετε το σκιώδες αντίγραφο υλικού.
 4. Καταργείτε το σκιώδες αντίγραφο υλικού (για παράδειγμα, το μετατρέπετε σε LUN).
 5. Ρυθμίζετε τις παραμέτρους του νέου LUN με λειτουργία ανάγνωσης/εγγραφής.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση: Αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης επιλύει αυτό το ζήτημα.

Ορισμένες λειτουργίες VSS ενδέχεται να μην ολοκληρωθούν μετά την αποτυχία ενός σκιώδους αντιγράφου υλικού σε περιβάλλον συμπλέγματος


Όταν παρουσιαστεί μια ανακατεύθυνση συμπλέγματος, ορισμένες εργασίες εισόδου/εξόδου ενδέχεται να μην ολοκληρωθούν όταν οι πόροι αποθήκευσης βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής σε σύνδεση με άλλον κόμβο συμπλέγματος. Όταν παρουσιαστεί αυτό το σύμπτωμα, η στοίβα αποθήκευσης ενδέχεται να εντοπίσει ορισμένους τομείς ενός σκιώδους αντιγράφου υλικού ως κατεστραμμένους τομείς. Ορισμένες λειτουργίες VSS δεν ολοκληρώνονται και ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο συμβάν στο αρχείο καταγραφής εφαρμογών:
  Τύπος συμβάντος (Event Type): 	Σφάλμα Προέλευση συμβάντος:	VSS Κατηγορία συμβάντος:	Καμία Αναγνωριστικό συμβάντος (Event ID): 		8193 Υπολογιστής: 		Όνομα_υπολογιστή Περιγραφή: Σφάλμα υπηρεσίας σκιωδών αντιγράφων τόμου: Μη αναμενόμενο σφάλμα κατά την κλήση της ρουτίνας DeviceIoControl(IOCTL_VOLUME_SET_GPT_ATTRIBUTES). hr = 0x80070057 (Event Type: 	Error Event Source:	VSS Event Category:	None Event ID: 		8193 Computer: 		Computer_name Description: Volume Shadow Copy Service error: Unexpected error calling routine DeviceIoControl(IOCTL_VOLUME_SET_GPT_ATTRIBUTES). hr = 0x80070057)
Προτεινόμενη αντιμετώπιση Αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης επιλύει αυτό το ζήτημα. Η στοίβα αποθήκευσης θα προσπαθήσει ξανά να εκτελέσει τις λειτουργίες.

Η υπηρεσία συμπλέγματος ενδέχεται να μην ξεκινήσει μετά την αναβάθμιση σε Microsoft Windows Server 2003


Όταν κάνετε αναβάθμιση ενός συμπλέγματος από Windows 2000 Server σε Windows Server 2003, ο λογαριασμός υπηρεσίας ενδέχεται να μην είναι ρητό μέλος της τοπικής ομάδας διαχειριστών. Στον Windows Server 2003, η υπηρεσία συμπλέγματος περιέχει ένα πρόγραμμα εγγραφής VSS. Η υπηρεσία ενδέχεται να μην ξεκινήσει όταν ο λογαριασμός της υπηρεσίας δεν είναι ρητό μέλος της τοπικής ομάδας διαχειριστών.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση Αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης επιλύει αυτό το ζήτημα. Ο λογαριασμός της υπηρεσίας συμπλέγματος προστίθεται στη λίστα προσαρμοσμένων λογαριασμών VSS.

Η υπηρεσία VSS δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει στιγμιότυπα σε λογικούς αριθμούς μονάδων που βρίσκονται σε μονάδες δίσκου iSCSI (Internet Small Computer System Interface)


Όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα στιγμιότυπο σε ένα LUN το οποίο βρίσκεται σε έναν τόμο iSCSI, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα συμβάντος:
Προέλευση: VSS Αναγνωριστικό συμβάντος: 8193 Περιγραφή: Σφάλμα υπηρεσίας σκιωδών αντιγράφων τόμου: Μη αναμενόμενο σφάλμα κατά την κλήση της ρουτίνας IVssLunInformation::SetBasicType hr=0x80070057. (Source: VSS EventID: 8193 Description: Volume Shadow Copy Service Error: Unexpected error calling routine IVssLunInformation::SetBasicType hr=0x80070057.)
Προτεινόμενη αντιμετώπιση Αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης προσθέτει υποστήριξη για το υλικό iSCSI.

Σημείωση Η Microsoft συνιστά να εκτελέσετε το Microsoft iSCSI Software Initiator έκδοση 1.02 ή νεότερη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες δίσκου iSCSI, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft Storage Technologies - iSCSI στο Web:http://www.microsoft.com/WindowsServer2003/technologies/storage/iscsi/default.mspx

Το πρόγραμμα SQL MSDE Writer επιστρέφει σφάλμα αν η βάση δεδομένων είναι εκτός σύνδεσης κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας επαναφοράς


Όταν προσπαθείτε να επαναφέρετε μια βάση δεδομένων SQL, το πρόγραμμα εγγραφής MSDE (ως μέρος της διαδικασίας VSS) προσπαθεί να επικοινωνήσει με την περίοδο λειτουργίας του SQL. Εάν πραγματοποιήσετε λειτουργία επαναφοράς όταν δεν εκτελείται η περίοδος λειτουργίας MSDE του SQL , το πρόγραμμα εγγραφής MSDE δεν μπορεί να συνδεθεί. Το πρόγραμμα εγγραφής MSDE αναφέρει μια αποτυχία στην εφαρμογή αντιγράφων ασφαλείας και προκαλεί την αποτυχία της λειτουργίας επαναφοράς. Το ακόλουθο μήνυμα λάθους εμφανίζεται επίσης στο αρχείο καταγραφής συμβάντων της εφαρμογής:
Τύπος συμβάντος: Σφάλμα Προέλευση συμβάντος: VSS Κατηγορία συμβάντος: Καμία Αναγνωριστικό συμβάντος (Event ID): 6013 Περιγραφή: Σφάλμα Sqllib: Παρουσιάστηκε σφάλμα OLEDB κατά την κλήση του IDBInitialize::Initialize. hr = 0x80004005. SQLSTATE: 08001, Εγγενές σφάλμα: 17 Κατάσταση σφάλματος: 1, Σοβαρότητα: 16 Προέλευση: Μήνυμα σφάλματος της υπηρεσίας παροχής Microsoft OLE DB για τον SQL Server: [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).] Δεν υπάρχει ο SQL Server ή δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. (Event Type: Error Event Source: VSS Event Category: None Event ID: 6013 Description: Sqllib error: OLEDB Error encountered calling IDBInitialize::Initialize. hr = 0x80004005. SQLSTATE: 08001, Native Error: 17 Error state: 1, Severity: 16 Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Error message: [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).] SQL Server does not exist or access denied.)
Προτεινόμενη αντιμετώπιση Αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης επιλύει αυτό το ζήτημα.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες για το Service Pack

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αποκτήστε το πιο πρόσφατο Service Pack για Windows Server 2003. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
889100 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Windows Server 2003

Πληροφορίες επείγουσας επιδιόρθωσης

Μια επείγουσα επιδιόρθωση που υποστηρίζεται είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, συνιστούμε να περιμένετε έως την επόμενη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Εάν η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, υπάρχει μια ενότητα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη για λήψη" (Hotfix download available) στην αρχή αυτού του άρθρου της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base). Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη Πελατών της Microsoft (Microsoft Customer Service and Support) για να λάβετε την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Εάν προκύψουν επιπρόσθετα ζητήματα ή εάν απαιτηθεί αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση, θα ισχύσουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης. Για μια πλήρη λίστα των αριθμών τηλεφώνου της Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Πελατών της Microsoft (Microsoft Customer Service and Support) ή για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημείωση Η φόρμα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη για λήψη" (Hotfix download available) εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμη η επείγουσα επιδιόρθωση. Εάν δεν εμφανίζεται η γλώσσα σας, είναι επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμη επείγουσα επιδιόρθωση για αυτήν τη γλώσσα.

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση αντικαθιστά την ακόλουθη επείγουσα επιδιόρθωση:
826936 Παρουσιάζονται σφάλματα χρόνου αναμονής σε προγράμματα εγγραφής της υπηρεσίας σκιωδών αντιγράφων τόμου (Volume Shadow Copy Service) και τα σκιώδη αντίγραφα χάνονται στη διάρκεια της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και σε περιόδους όπου υπάρχουν υψηλά επίπεδα εισόδου/εξόδου (US)

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
  Ημερομηνία     Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος  Όνομα αρχείου -------------------------------------------------------------- 18-Dec-2003 20:04 5.2.3790.114    59,392 Clusdisk.sys 26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.113   225,280 Dmadmin.exe 26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.109  1,055,232 Esent.dll 18-Dec-2003 07:21 5.2.3790.113   129,536 Ftdisk.sys 26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.113   273,920 Swprv.dll 18-Dec-2003 07:16 5.2.3790.113   116,736 Volsnap.sys 18-Dec-2003 07:16 5.2.3790.113   131,584 Vssadmin.exe 26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.113   542,720 Vssapi.dll 26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.113   130,560 Vssui.dll 18-Dec-2003 07:16 5.2.3790.113   663,040 Vssvc.exe 26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.113    18,432 Vss_ps.dll 16-Dec-2003 17:55 5.2.3790.113    37,888 Ws03res.dll 
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα, το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για". Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε αρχικά στο Service Pack 1 του Windows Server 2003.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία σκιωδών αντιγράφων τόμου (Volume Shadow Copy Service - VSS), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
327948 Συμβατότητα του Windows Server 2003 με παλαιότερο λογισμικό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (US)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
VSS στιγμιότυπο συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων υπηρεσία παροχής
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 833167 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/30/2008 20:39:03 - Αναθεώρηση: 5.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbautohotfix kbwinserv2003sp1fix atdownload kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix KB833167
Σχόλια