Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ο Microsoft Internet Explorer ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται για έως έξι λεπτά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 833301
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Ο Microsoft Internet Explorer ή του Windows Internet Explorer ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται για έως έξι λεπτά.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί αν ο Internet Explorer ή το αντικείμενο Microsoft XMLHTTP COM χρησιμοποιεί το Microsoft Win32 Internet (WinInet) API για λειτουργίες HTTP. Όταν ένα πρόγραμμα ή ένα αντικείμενο που χρησιμοποιεί το WinInet εκτελεί μια λειτουργία POST και η σύνδεση είναι κλειστή ή εκ νέου πριν επιστραφεί μια απόκριση από το διακομιστή του POST στάλθηκε, WinInet μπορεί να δημιουργήσει μια νέα σύνδεση. Ενδέχεται να επαναληφθεί η λειτουργία POST, αλλά στέλνεται κανένα μέρος του σώματος της λειτουργίας POST.

Αυτό το ζήτημα είναι πιθανό να συμβεί μέσω αργών συνδέσεων εάν το χρονικό όριο σύνδεσης του διακομιστή έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. Επομένως, στο τέλος του διακομιστή ενδέχεται να κλείσει η σύνδεση TCP στη διάρκεια του χρόνου που ο διακομιστής είναι σε αναμονή για την αίτηση του προγράμματος-πελάτη για την άφιξη.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, κάντε το χρονικό όριο διακομιστή περισσότερο από το χρονικό όριο του προγράμματος-πελάτη. Όταν το κάνετε αυτό, στην πλευρά προγράμματος-πελάτη κλείνει αδρανή σύνδεση, πριν από την πλευρά του διακομιστή έχει φτάσει το χρονικό όριο.

Microsoft Internet Information Server (IIS) 5 και οι νεότερες εκδόσεις έχει ένα όριο προεπιλεγμένου διακομιστή πλευρά 2 λεπτά. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του χρονικού ορίου σύνδεσης στις υπηρεσίες IIS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, για να προβάλετε τη σελίδα ρύθμισης σύνδεσης χρονικά όρια στο Web:Ο Internet Explorer 5 και οι νεότερες εκδόσεις έχουν ένα χρονικό όριο πλευράς προγράμματος-πελάτη προεπιλογή από 1 λεπτό.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 833301 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/12/2015 22:59:19 - Αναθεώρηση: 3.0

Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB833301 KbMtel
Σχόλια