Διατίθεται εργαλείο για την κατάργηση των ιών τύπου worm Blaster και Nachi από υπολογιστές που εκτελούν Windows 2000 ή Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Ενημέρωση
Αυτό το εργαλείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Έχει αντικατασταθεί από το Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Microsoft Windows (Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού (Malicious Software Removal Tool), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
890830 Το Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Microsoft Windows (Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool) βοηθά στην κατάργηση συγκεκριμένου και υπερισχύοντος κακόβουλου λογισμικού από υπολογιστές που εκτελούν τον Windows Server 2003, τα Windows XP ή τα Windows 2000
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 823980 ή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 824146 σε υπολογιστή που έχει μολυνθεί με ιό τύπου worm Blaster ή Nachi, ο υπολογιστής ενδέχεται να συνεχίσει να δημιουργεί κυκλοφορία δικτύου στις θύρες πρωτοκόλλων TCP/UDP (Transmission Control Protocol/User Datagram Protocol) που έχουν επηρεαστεί, καθώς και μέσω του πρωτοκόλλου Internet Control Message Protocol (ICMP), προσπαθώντας να μεταβιβάσει τη μόλυνση σε άλλους ευάλωτους υπολογιστές.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον ιό τύπου worm Blaster και τον ιό τύπου worm Nachi, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
826955 Προειδοποίηση για τον ιό τύπου worm Blaster και τις παραλλαγές του
826234 Προειδοποίηση για τον ιό τύπου worm Nachi
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 823980 και την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 824146, κάντε κλικ στους ακόλουθους αριθμούς άρθρων, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824146 MS03-039: Η υπέρβαση buffer στο RPCSS μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κακόβουλων προγραμμάτων από έναν εισβολέα
823980 MS03-026: Η υπέρβαση buffer στο RPC ενδέχεται να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται, επειδή ο υπολογιστής συνεχίζει να είναι μολυσμένος από τον ιό τύπου worm Blaster ή τον ιό τύπου worm Nachi. Εκτός από τη χρήση τείχους προστασίας και την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 823980 ή 824146, πρέπει επίσης να καταργήσετε τον ιό τύπου worm Blaster και τον ιό τύπου worm Nachi από όλους τους υπολογιστές που έχουν επηρεαστεί. Ένα τείχος προστασίας, η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 823980 και η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 824146 εμποδίζουν αυτούς τους ιούς τύπου worm να μολύνουν τον υπολογιστή σας, αλλά πρέπει να εκτελέσετε κάποια βήματα, για να εξαλείψετε τυχόν μόλυνση που υπήρχε πριν από την υλοποίηση αυτών των αποτρεπτικών μέτρων.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το Εργαλείο κατάργησης του ιού τύπου worm Blaster (Microsoft Windows Blaster Worm Removal Tool) (KB833330), το οποίο είναι ένα εργαλείο που καταργεί τον ιό τύπου worm Blaster και τον ιό τύπου worm Nachi από υπολογιστές που εκτελούν οποιοδήποτε από τα προϊόντα που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου.

Σημείωση Πολλές εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού αντιμετώπισης ιών παρέχουν εργαλεία για την κατάργηση αυτών των ιών τύπου worm, ενώ τα πιο ενημερωμένα προγράμματα εντοπισμού ιών έχουν τη δυνατότητα κατάργησης των ιών τύπου worm.

Πληροφορίες λήψης και εγκατάστασης

Για την εκτέλεση του Εργαλείου κατάργησης του ιού τύπου worm Blaster (Microsoft Windows Blaster Worm Removal Tool), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web και στη συνέχεια εγκαταστήστε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση KB833330, εάν είναι διαθέσιμη:
http://update.microsoft.comΗμερομηνία κυκλοφορίας: 13 Ιανουαρίου 2004
Σημείωση Εάν χρησιμοποιήσετε τις Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates), αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα εγκατασταθεί αυτόματα, εάν απαιτείται. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια πρόσθετη ενέργεια. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
294871 Περιγραφή της δυνατότητας αυτόματης ενημέρωσης στα Windows
Επίσης, είναι δυνατή η ανάπτυξη αυτού του εργαλείου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Microsoft Software Update Services (SUS), τον Microsoft Systems Management Server (SMS) και άλλο λογισμικό διαχείρισης συστημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση πακέτων ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Microsoft SUS ή τον Microsoft SMS, επισκεφθείτε τις εξής τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Λευκή Βίβλος υλοποίησης των υπηρεσιών Software Update Services
http://www.microsoft.com/windowsserversystem/sus/susdeployment.mspx
Εισαγωγή στη διαχείριση ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα με χρήση του Microsoft Systems Management Server 2003
http://www.microsoft.com/technet/solutionaccelerators/cits/mo/swdist/pmsms/2003/pusmscg1.mspx
Σημαντικό Όταν χρησιμοποιείτε τον Microsoft SMS ή άλλο λογισμικό διαχείρισης συστημάτων, για να αναπτύξετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, είναι καλό να ελέγξετε την εγκατάσταση και την κατάργηση της ενημερωμένης έκδοσης σε αρκετούς υπολογιστές δοκιμής, πριν να επεκτείνετε την ανάπτυξη της ενημέρωσης σε όλους τους υπολογιστές της εταιρείας σας. Ειδικότερα, η Microsoft συνιστά να επαληθεύσετε ότι ο φάκελος %WINDIR%\$NTUNINSTALLKB833330\Blastcln δημιουργείται με τα κατάλληλα δικαιώματα. Οι διαχειριστές τομέα πρέπει να έχουν πλήρη έλεγχο του φακέλου %WINDIR%\$NTUNINSTALLKB833330\Blastcln. Εάν είναι απαραίτητο, εκχωρήστε αυτά τα δικαιώματα, χρησιμοποιώντας τη δική σας δέσμη ενεργειών ανάπτυξης, μετά την εγκατάσταση του πακέτου κρίσιμων ενημερωμένων εκδόσεων KB833330. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο της γραμμής εντολών Xcacls.exe, για να τροποποιήσετε τα δικαιώματα του συστήματος αρχείων NTFS για το φάκελο %WINDIR%\$NTUNINSTALLKB833330\Blastcln. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
318754 Τρόπος χρήσης του εργαλείου Xcacls.exe για την τροποποίηση δικαιωμάτων NTFS
Οι διαχειριστές δικτύου μπορούν να κάνουν λήψη αυτού του εργαλείου από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center) ή από την τοποθεσία καταλόγου ενημερωμένων εκδόσεων των Windows (Windows Update Catalog) στο Web, για να την αναπτύξουν σε πολλούς υπολογιστές των Microsoft Windows XP ή των Microsoft Windows 2000. Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε αργότερα αυτό το εργαλείο σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, αναζητήστε τον αναγνωριστικό αριθμό άρθρου 323166, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Επιλογές αναζήτησης για προχωρημένους" (Advanced Search Options) στον Κατάλογο ενημερωμένων εκδόσεων των Windows (Windows Update Catalog). Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
323166 Τρόπος λήψης ενημερωμένων εκδόσεων και προγραμμάτων οδήγησης των Windows από τον κατάλογο του Windows Update (Windows Update Catalog)
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες γραμμής εντολών τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι διαχειριστές δικτύου για την εγκατάσταση αυτού του εργαλείου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
262841 Διακόπτες γραμμής εντολών για τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού των Windows

Προϋποθέσεις

Για το KB833330.exe απαιτούνται τα ακόλουθα:
 • Πρέπει να εκτελείτε Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) ή νεότερη έκδοση ή Windows XP σε έκδοση 32-bit. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  827218 Τρόπος καθορισμού της έκδοσης 32-bit ή 64-bit των Windows XP που εκτελείται στον υπολογιστή σας
 • Θα πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής του υπολογιστή ή ως μέλος της ομάδας Administrators.
 • Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 823980 ή την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 824146. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του KB833330.exe, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) επιβεβαιώνει ότι έχει εγκατασταθεί μία από τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, ελέγχοντας την έκδοση του αρχείου Rpcss.dll στον υπολογιστή σας. Εάν η έκδοση αυτού του αρχείου στον υπολογιστή σας είναι νεότερη από την έκδοση που τεκμηριώνεται στο άρθρο 823980 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), τότε η εγκατάσταση αποτυγχάνει.
Εάν δεν πληρείται κάποια από αυτές τις προϋποθέσεις, τότε αποτυγχάνει η εγκατάσταση και λαμβάνετε το κατάλληλο μήνυμα λάθους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την αποτυχία, ελέγξτε το αρχείο καταγραφής %windir%\KB833330.log.

Σημείωση Σε κάποια λειτουργικά συστήματα 64 bit, ενδέχεται να αποτύχει η εγκατάσταση και ίσως να εμφανιστεί ένα ανακριβές μήνυμα λάθους. Για παράδειγμα, το μήνυμα ενδέχεται να υποδεικνύει ότι πρέπει να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 823980 ακόμη και αν είναι ήδη εγκατεστημένη.

Πληροφορίες χρήσης

Στη διάρκεια της εγκατάστασης του KB833330.exe, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) ελέγχει τον υπολογιστή σας για τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) αντιγράφει αυτόματα το αρχείο Blastcln.exe στο φάκελο %WINDIR%\$NtUninstallKB833330$\Blastcln και, κατόπιν, εκτελεί το αρχείο Blastcln.exe, για να ελέγξει για μόλυνση από τους ιούς Blaster και Nachi. Εάν υπάρχει μόλυνση, το αρχείο Blastcln.exe απενεργοποιεί αυτούς τους ιούς τύπου worm και τους καταργεί. Κατά την εκτέλεσή του, το αρχείο Blastcln.exe πραγματοποιεί τις ακόλουθες εργασίες χωρίς να εμφανίζει κανένα παράθυρο διαλόγου ή κάποιο άλλο περιβάλλον εργασίας χρήστη:
 1. Το αρχείο Blastcln.exe ελέγχει τη μνήμη για αποδείξεις ιών Blaster ή Nachi. Εάν ανακαλυφθεί ιός, τότε τερματίζεται η διαδικασία του ιού τύπου worm ή σταματά και διαγράφεται η υπηρεσία ή και τα δύο.
 2. Το αρχείο Blastcln.exe ελέγχει το δίσκο για γνωστά αρχεία Blaster και γνωστά αρχεία Nachi και ελέγχει για καταχωρήσεις στα κλειδιά Run του μητρώου. Εάν τα βρει, διαγράφει τα αρχεία του ιού τύπου worm και καταργεί τις καταχωρήσεις μητρώου. Κάποια άλλα εργαλεία (ή ιοί τύπου worm) είναι δυνατό να διαγράψουν τα αρχεία ιών τύπου worm από το δίσκο, χωρίς να διαγράφουν τις τιμές μητρώου. Σε αυτήν την περίπτωση, όπου μια τιμή μητρώου τύπου Blaster δεν υποδεικνύει πλέον ένα αρχείο στο δίσκο (και, επομένως, είναι ουσιαστικά ακίνδυνη), το αρχείο Blastcln.exe δεν καταργεί την "ορφανή" τιμή μητρώου.
Σημείωση Επειδή το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του KB833330.exe εκτελεί αυτόματα το αρχείο Blastcln.exe, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε το αρχείο Blastcln.exe με μη αυτόματο τρόπο. Ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε το αρχείο Blastcln.exe με μη αυτόματο τρόπο από το φάκελο %WINDIR%\$NtUninstallKB833330$\Blastcln. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη -v, για να εξαγάγετε τις πληροφορίες του αρχείου καταγραφής στην κονσόλα. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε blastcln -v στη γραμμή εντολών.

Το αρχείο Blastcln.exe εκτελείται μόνο σε υπολογιστές που πληρούν τις προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Προϋποθέσεις" αυτού του άρθρου.

Το αρχείο Blastcln.exe δημιουργεί ένα αρχείο καταγραφής με όνομα Blastcln.log στο φάκελο %WINDIR%\Debug. Εάν δεν βρεθεί ιός, το αρχείο Blastcln.exe καταχωρεί την ακόλουθη γραμμή στο αρχείο καταγραφής Blastcln.log:
No Blaster/Nachi infection found.
Εάν βρεθεί ιός, το αρχείο Blastcln.exe καταχωρεί την ακόλουθη γραμμή στο αρχείο καταγραφής Blastcln.log:
Όνομα_ιού_τύπου_worm found and removed.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, μετά την εγκατάσταση αυτού του εργαλείου.

Πληροφορίες κατάργησης

Για να καταργήσετε αυτό το εργαλείο, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), για να καταργήσετε το Εργαλείο κατάργησης του ιού τύπου worm Blaster (Windows Blaster Worm Removal Tool) (KB833330). Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βοηθητικό πρόγραμμα Spunist.exe, για να καταργήσουν αυτό το εργαλείο. Το βοηθητικό πρόγραμμα Spuninst.exe βρίσκεται στο φάκελο %Windir%\$NTUninstallKB833330$\Spuninst. Το βοηθητικό πρόγραμμα Spuninst.exe υποστηρίζει τους ακόλουθους διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /? Εμφάνιση της λίστας των διακοπτών εγκατάστασης.
 • /u Κατάσταση λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.
 • /f Επιβολή κλεισίματος άλλων προγραμμάτων κατά τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή.
 • /z Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /q Εγκατάσταση χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη).
Περισσότερες πληροφορίες
Το αρχείο Blastcln.exe μπορεί να καταργήσει μόνο τον ιό τύπου worm Blaster και τον ιό τύπου worm Nachi. Άλλοι γνωστοί ιοί τύπου worm που εκμεταλλεύονται την κυκλοφορία με διαδικασία απομακρυσμένης κλήσης (RPC)/DCOM δεν καταργούνται. Επιπλέον, το αρχείο Blastcln.exe δεν είναι δυνατό να καταργήσει μελλοντικές εκμεταλλεύσεις RPC/DCOM ή ιούς τύπου worm πολλών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την κυκλοφορία RPC/DCOM. Για να εμποδίσετε άλλους γνωστούς ιούς τύπου worm που εκμεταλλεύονται την κυκλοφορία RPC/DCOM, μελλοντικές εκμεταλλεύσεις RPC/DCOM ή ιούς τύπου worm πολλών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την κυκλοφορία RPC/DCOM, χρησιμοποιήστε τείχος προστασίας, ενημερωμένο πρόγραμμα προστασίας από ιούς και ενημερώνετε τον υπολογιστή σας που βασίζεται στα Windows με τις νεότερες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
129972 Ιοί υπολογιστών: περιγραφή, πρόληψη και αποκατάσταση

Συνήθεις ερωτήσεις

Ε1: Αυτό το εργαλείο προστατεύει τον υπολογιστή μου από ιούς Blaster;

A1: Όχι. Αυτό το εργαλείο καταργεί τους ιούς από υπολογιστές στους οποίους έχει εγκατασταθεί η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 823980 ή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 824146. Για να αποφύγετε έναν ιό, πρέπει να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 824146. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας 823980 και 824146, κάντε κλικ στους ακόλουθους αριθμούς άρθρων, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824146 MS03-039: Η υπέρβαση buffer στο RPCSS μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κακόβουλων προγραμμάτων από έναν εισβολέα
823980 MS03-026: Η υπέρβαση buffer στο RPC ενδέχεται να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα


Ε2: Ποιες παραλλαγές του ιού Blaster καταργούνται με αυτό το εργαλείο;

A2: Αυτό το εργαλείο καταργεί τις παραλλαγές A-F και Nachi/Welchia του ιού Blaster.

Ε3:Πώς λειτουργεί αυτό το εργαλείο;

Α3: Αυτό το εργαλείο παρέχεται σε ένα τυπικό πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού των Microsoft Windows (KB833330.exe). Κατά την εκτέλεση του KB833330.exe, το αρχείο Blastcln.exe εξάγεται στο φάκελο %WINDIR%\$NtUninstallKB833330$ και εκτελείται από εκεί. Το αρχείο Blastcln.exe καταργεί τυχόν αντίγραφα του ιού Blaster ή του ιού Nachi, εάν υπάρχουν στον υπολογιστή. Εάν ο υπολογιστής σας δεν έχει μολυνθεί, τότε το αρχείο Blastcln.exe δεν κάνει καμία ενέργεια. Αφού πραγματοποιηθούν αυτές οι ενέργειες από το αρχείο Blastcln.exe, τερματίζεται η εγκατάσταση του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού. Το αρχείο Blastcln.exe και τα αρχεία που είναι συσχετισμένα με αυτό παραμένουν στον υπολογιστή, όπως παραμένει κάθε ενημερωμένη έκδοση λογισμικού των Windows.

Ε4: Μπορώ να αναδιανείμω το αρχείο KB833330.exe;

A4: Όχι. Όλοι οι πελάτες πρέπει να κάνουν λήψη του αρχείου KB833330.exe από την τοποθεσία της Microsoft στο Web.

Ε5: Μπορώ να αναδιανείμω το αρχείο Blastcln.exe;

A5: Όχι. Δεν υποστηρίζεται η αναδιανομή του αρχείου Blastcln.exe.

Ε6: Μετά την εγκατάσταση του KB833330.exe και την εκτέλεση του αρχείου Blastcln.exe, μπορώ να εκτελέσω ξανά το αρχείο Blastcln.exe;

A6: Το εργαλείο κατάργησης δεν σχεδιάστηκε για επαναλαμβανόμενη εκτέλεση σε μεμονωμένους υπολογιστές. Ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε το αρχείο Blastcln.exe από το φάκελο %WINDIR%\$NtUninstallKB833330$\Blastcln σε περίπτωση που αποτύχει η εγκατάσταση (δείτε παρακάτω) ή εάν σας ζητηθεί από κάποιον μηχανικό υποστήριξης.

Ε7: Γιατί δεν διανέμει η Microsoft μια αυτόνομη έκδοση του αρχείου Blastcln.exe, η οποία δεν θα χρησιμοποιεί το πρόγραμμα εγκατάστασης του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού των Windows;

A7: Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα εγκατάστασης του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού των Windows, είναι πιο εύκολο να τηρείτε έναν κατάλογο με τα στοιχεία που εγκαθίστανται στον υπολογιστή.

Ε8: Διαθέτει το εργαλείο ψηφιακή υπογραφή από τη Microsoft;

A8: Ναι. Τόσο το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού των Windows όσο και το αρχείο Blastcln.exe διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Ε9: Είναι απαραίτητο αυτό το εργαλείο ακόμη και εάν είναι εγκατεστημένη η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 824146;

A9: Ναι. Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να είχε μολυνθεί πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 824146. Σε αυτήν την περίπτωση, ο υπολογιστής σας παραμένει μολυσμένος μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 824146. Το αρχείο Blastcln.exe έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση και κατάργηση του ιού από υπολογιστές στους οποίους είναι ήδη εγκατεστημένη η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 824146.

Ε10: Αυτό το εργαλείο πραγματοποιεί αλλαγές στη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή μου;

A10: Όχι. Αυτό το εργαλείο καταργεί τον ιό Blaster (εάν υπάρχει) και αντιγράφει το αρχείο Blastcln.exe, καθώς και τα αρχεία που είναι συσχετισμένα με αυτό στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή. Καμία άλλη αλλαγή δεν γίνεται στις ρυθμίσεις του υπολογιστή.

Ε11: Πώς γίνεται η εγκατάσταση του εργαλείου;

A11: Ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες λήψης και εγκατάστασης" αυτού του άρθρου.

Ε12: Είναι δυνατή η κατάργηση (απεγκατάσταση) αυτού του εργαλείου;

A12: Ναι. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες κατάργησης" αυτού του άρθρου.

Ε13: Εκτελώ το Windows 2000 Service Pack 1 (SP1). Μπορώ να εγκαταστήσω αυτό το εργαλείο;

A13: Όχι. Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 823980 ή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 824146 για το θέμα ευπάθειας RPC, την οποία εκμεταλλεύεται ο ιός Blaster, απαιτεί το Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) και αυτό το εργαλείο απαιτεί να είναι εγκατεστημένη η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 823980 ή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 824146.

Ε14: Εκτελώ τον Microsoft Windows Server 2003. Πρέπει να εγκαταστήσω αυτό το εργαλείο;

A14: Όχι. Οι τρέχουσες εκδόσεις του ιού Blaster και του ιού Nachi δεν επηρεάζουν άμεσα τους υπολογιστές που βασίζονται σε Windows Server 2003.

Ε15: Εκτελώ μια έκδοση 64 bit των Windows XP. Μπορώ να εγκαταστήσω αυτό το εργαλείο;

A15: Όχι. Αυτό το εργαλείο υποστηρίζει μόνο λειτουργικά συστήματα 32 bit.

Ε16: Εκτελώ Microsoft Windows NT 4.0. Πρέπει να εγκαταστήσω αυτό το εργαλείο;

A16: Όχι. Οι τρέχουσες εκδόσεις του ιού Blaster και του ιού Nachi δεν μολύνουν άμεσα τους υπολογιστές που βασίζονται στα Windows NT 4.0.

Ε17: Υπάρχει πακέτο προγράμματος Εγκατάστασης των Windows (Windows Installer) για αυτό το εργαλείο;

A17: Όχι, αυτό το εργαλείο χρησιμοποιεί το τυπικό πρόγραμμα εγκατάστασης του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού των Windows (Update.exe).

Ε18: Εκτέλεσα το εργαλείο κατάργησης του ιού Blaster από τον προμηθευτή λογισμικού αντιμετώπισης ιών. Πρέπει να εγκαταστήσω και το αρχείο KB833330.exe;

A18: Κατά κανόνα, όχι. Τα εργαλεία κατάργησης που παρέχονται από προμηθευτές λογισμικού αντιμετώπισης ιών κανονικά θα πρέπει να καταργούν τους ιούς Blaster. Ωστόσο, η εγκατάσταση του αρχείου KB833330.exe σε υπολογιστή που δεν έχει μολυνθεί δεν θα έχει αρνητικά αποτελέσματα.

Ε19: Συλλέγονται και αποστέλλονται πληροφορίες για τον υπολογιστή μου στη Microsoft από αυτό το εργαλείο;

A19: Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft κατά την εγκατάσταση ή την εκτέλεση αυτού του εργαλείου.

Ε20: Εκτέλεσα αυτό το εργαλείο και αργότερα ανακάλυψα ότι εκτελείται στον υπολογιστή μου το αρχείο Msblast.exe. Γιατί δεν καταργήθηκε το αρχείο Msblast.exe από αυτό το εργαλείο;

A20: Αυτό το εργαλείο καταργεί γνωστές, διαδεδομένες παραλλαγές του ιού Blaster. Ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες εμφανίσεις ιών τύπου worm οι οποίες να μην καταργούνται από αυτό το εργαλείο.

Ε21: Εάν αυτό το εργαλείο δεν καταργήσει τον ιό Blaster από τον υπολογιστή μου, τι πρέπει να κάνω;

A21: Εκτελέστε στον υπολογιστή σας ένα ενημερωμένο πρόγραμμα εντοπισμού ιών.

Ε22:Προβάλλονται μηνύματα από αυτό το εργαλείο που να ειδοποιούν για την εύρεση ή την κατάργηση τυχόν ιών;

A22: Όχι.

Ε23: Δημιουργείται αρχείο καταγραφής από αυτό το εργαλείο που να ενημερώνει για την εύρεση ή την κατάργηση τυχόν ιών; Εάν ναι, ποιο είναι το όνομα του αρχείου καταγραφής; Πού βρίσκεται το αρχείο καταγραφής;

A23: Για πληροφορίες σχετικά με το αρχείο καταγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες χρήσης" αυτού του άρθρου.

Ε24: Πώς θα καταλάβω ότι αυτό το εργαλείο δεν εκτελείται πλέον στον υπολογιστή μου;

A24: Όταν ολοκληρωθεί ο "Οδηγός εγκατάστασης" (Setup wizard) του KB833330, τότε θα έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση του αρχείου Blastcln.exe. Το αρχείο Blastcln.exe εκτελείται χωρίς μηνύματα (χωρίς περιβάλλον εργασίας χρήστη). Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του αρχείου Blastcln.exe, εξετάζοντας το αρχείο καταγραφής Blastcln.log. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες χρήσης" αυτού του άρθρου για περισσότερες πληροφορίες.

Ε25: Εμφανίζεται ανεπανόρθωτο σφάλμα κατά την εγκατάσταση αυτού του εργαλείου. Τι σημαίνει αυτό;

A25: Για πληροφορίες σχετικά με σφάλματα, εξετάστε το αρχείο καταγραφής Blastcln.log. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο καταγραφής Blastcln.log, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες χρήσης" αυτού του άρθρου. Κάποια κοινά ανεπανόρθωτα σφάλματα είναι τα εξής:
 • Η μνήμη δεν επαρκεί κατά την προσπάθεια εκχώρησης ή δημιουργίας μικρού εσωτερικού χρονικού για το αρχείο καταγραφής
 • Αποτυχία διαγραφής αρχείου και αποτυχία ορισμού του χαρακτηριστικού για διαγραφή του αρχείου κατά την επόμενη επανεκκίνηση
 • Αποτυχία απαρίθμησης διαδικασιών
Ε26: Μπορώ να εκτελέσω αυτό το εργαλείο αντί να εγκαταστήσω την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 823980 ή την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 824146;

A26: Όχι. Αυτό το εργαλείο απαιτεί να είναι εγκατεστημένη η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 823980 ή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 824146.

Ε27: Μπορώ να εκτελέσω αυτό το εργαλείο σε απομακρυσμένο υπολογιστή στο δίκτυό μου;

A27: Όχι.

Ε28: Ποιους διακόπτες γραμμής εντολών μπορώ να χρησιμοποιήσω με το αρχείο Blastcln.exe;

A28: Για πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες χρήσης" αυτού του άρθρου.

Ε29: Αυτό το εργαλείο αντικαθιστά ένα προϊόν εντοπισμού ιών;

A29: Όχι. Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε ένα ενημερωμένο πρόγραμμα εντοπισμού ιών.

Ε30:Πώς μπορώ να ξέρω εάν αυτό το εργαλείο έχει καταργήσει τον ιό Blaster ή τον ιό Nachi;

Α30: Εξετάστε το αρχείο καταγραφής Blastcln.log για τις ακόλουθες καταχωρήσεις:
 • Το κείμενο "No Blaster/Nachi infection found" υποδεικνύει ότι δεν βρέθηκε ιός.
 • "Όνομα_Ιού found and removed" υποδεικνύει ότι ο ιός Όνομα_Ιού βρέθηκε και καταργήθηκε.
 • "Όνομα_Ιού found and will be removed at next reboot" υποδεικνύει ότι ο ιός Όνομα_Ιού βρέθηκε και θα καταργηθεί κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Ε31: Αυτό το εργαλείο προκαλεί παρεμβολές στο πρόγραμμα εντοπισμού ιών;

Α31: Εάν το πρόγραμμα εντοπισμού ιών εκτελείται σε μολυσμένο υπολογιστή κατά την εκτέλεση του Blastcln.exe, το πρόγραμμα εντοπισμού ιών ενδέχεται να ανιχνεύσει τον ιό Blaster ή τον ιό Nachi και να αποτρέψει την κατάργησή τους από το Blastcln.exe. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα εντοπισμού ιών, για να καταργήσετε τον ιό Blaster ή τον ιό Nachi. Το Blastcln.exe δεν περιέχει ιό και δεν προκαλεί, από μόνο του, την εκκίνηση του προγράμματος εντοπισμού ιών. Ωστόσο, εάν ο ιός τύπου worm Blaster ή Nachi έχει μολύνει τον υπολογιστή σας πριν από την εγκατάσταση του ενημερωμένου προγράμματος εντοπισμού ιών και εάν είναι απενεργοποιημένη η προγραμματισμένη (ή η παρασκηνιακή) σάρωση ιών, τότε το πρόγραμμα εντοπισμού ιών ενδέχεται να μην "γνωρίζει" ότι υπάρχει ο ιός τύπου worm, μέχρι να γίνει προσπάθεια κατάργησης του ιού από το πρόγραμμα Blastcln.exe. Εκτός από αυτό το σενάριο, αυτό το εργαλείο δεν πρέπει να έρχεται σε διένεξη ή να προκαλεί παρεμβολές στο πρόγραμμα εντοπισμού ιών. Δεν χρειάζεται να απενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε το πρόγραμμα εντοπισμού ιών, όταν εγκαθιστάτε αυτό το εργαλείο.

Ε32: Πώς συνεργάζεται αυτό το εργαλείο με τη δυνατότητα Επαναφορά Συστήματος (System Restore) των Windows XP;

Α32: Όπως και οι περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού των Windows, το KB833330.exe δημιουργεί ένα σημείο επαναφοράς κατά την εγκατάστασή του. Εάν αυτό το εργαλείο καταργήσει μια μόλυνση από ιό, ο υπολογιστής σας μπορεί να μολυνθεί ξανά, εάν χρησιμοποιήσετε αυτό (ή ένα προηγούμενο) σημείο επαναφοράς. Να το θυμάστε αυτό σε περίπτωση χρήσης της Επαναφοράς Συστήματος (System Restore) μετά την εγκατάσταση αυτού του εργαλείου.

Ε33: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), για να προσδιορίσω υπολογιστές που χρειάζονται αυτό το εργαλείο;

Α33: Όχι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο MBSA, για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν έχει εγκατασταθεί η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 823980 ή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 824146 στους υπολογιστές. Ωστόσο, το εργαλείο MBSA δεν είναι δυνατό να προσδιορίσει υπολογιστές που έχουν μολυνθεί από τον ιό Blaster ή τον ιό Nachi.

Ε34: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο σάρωσης KB 824146, το οποίο τεκμηριώνεται στο άρθρο 827363 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), ως βοήθεια στον προσδιορισμό υπολογιστών που χρειάζονται αυτό το εργαλείο;

Α34: Όχι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο σάρωσης KB 824146, για να προσδιορίσετε υπολογιστές στους οποίους δεν έχει εγκατασταθεί η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 823980 (MS03-026) ή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 824146 (MS03-039). Ωστόσο, το εργαλείο σάρωσης KB 824146 δεν προσδιορίζει υπολογιστές που έχουν μολυνθεί από τον ιό Blaster ή τον ιό Nachi.

Ε35: Ποια δικαιώματα χρήστη και άλλες προϋποθέσεις απαιτούνται για την εκτέλεση αυτού του εργαλείου;

Α35: Για πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στην ενότητα "Προϋποθέσεις" αυτού του άρθρου.

Ε36: Η κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση KB833330 δεν εγκαταστάθηκε στον υπολογιστή μου από τις Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates). Επιπλέον, όταν επισκέπτομαι την τοποθεσία Windows Update και αναζητώ ενημερωμένες εκδόσεις, η κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση KB833330 δεν μου εμφανίζεται διαθέσιμη για εγκατάσταση. Γιατί;

Α36:
Για να είναι διαθέσιμη η κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση KB833330 στην τοποθεσία Windows Update και μέσω των Αυτόματων ενημερώσεων (Automatic Updates), ο υπολογιστής σας πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην ενότητα "Προϋποθέσεις" αυτού του άρθρου. Επιπλέον, η κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση KB833330 δεν θα είναι διαθέσιμη για εγκατάσταση από την τοποθεσία Windows Update ή μέσω των Αυτόματων ενημερώσεων (Automatic Updates), εάν η κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση KB833330 είναι ήδη εγκατεστημένη ή εάν ο υπολογιστής σας δεν εμφανίζεται να είναι μολυσμένος από τον ιό Blaster ή τον ιό Nachi.

Ε37: Όταν προσπαθώ να καταργήσω την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση KB833330, χρησιμοποιώντας την Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs), λαμβάνω μήνυμα "δεν επιτρέπεται η πρόσβαση (access denied)". Με ποιον τρόπο καταργώ την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση KB833330;

Α37: Για να καταργήσετε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση KB833330 σε αυτήν την περίπτωση, συνδεθείτε με τον ίδιο λογαριασμό χρήστη που χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάσταση του εργαλείου και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να το καταργήσετε, χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs).

Ε38: Έκανα λήψη της κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης KB833330 από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center). Όταν προσπαθώ να την εγκαταστήσω, λαμβάνω ένα μήνυμα λάθους που υποδεικνύει ότι το αρχείο Blastcln.exe χρησιμοποιείται. Πώς γίνεται η εγκατάσταση του εργαλείου;

Α38: Αυτό το ζήτημα μπορεί να εμφανιστεί εάν η κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση KB833330 ήταν ήδη εγκατεστημένη από διαφορετικό χρήστη στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται η επανεγκατάσταση της κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης KB833330.

Ε39: Θα συμπεριληφθεί αυτό το εργαλείο στο Windows XP Service Pack 2 (SP2);

Α39: Ναι, η κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση KB833330 θα εκτελεστεί ως μέρος της εγκατάστασης του Windows XP SP2. Ωστόσο, η κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση KB833330 δεν συμπεριλαμβάνεται στην έκδοση Beta του Windows XP SP2. Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση της κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης KB833330 στην έκδοση Beta του Windows XP SP2.
Πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης κακόβουλου λογισμικού που βασίζεται στο MS03-039 Εργαλείο κατάργησης ιών τύπου worm Blaster των Windows (Windows Blaster Worm Removal Tool) (KB833330)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 833330 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 05:42:08 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbvirus kbinfo KB833330
Σχόλια