Τρόπος κατάργησης του Exchange Server 2003 από τον υπολογιστή σας

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.


Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τον Microsoft Exchange 2000 Server, ανατρέξτε στο άρθρο 260378.Προειδοποίηση Πριν να καταργήσετε το διακομιστή Microsoft Exchange Server 2003 από ένα περιβάλλον παραγωγής που διαθέτει πολλούς διακομιστές στην τοποθεσία, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε όλους τους ρόλους που κατέχει ο διακομιστής. Πριν ακολουθήσετε τα βήματα αυτού του άρθρου για την κατάργηση του Exchange Server, φροντίστε να μεταθέσετε αυτούς τους ρόλους σε άλλο διακομιστή. Για παράδειγμα, ο διακομιστής ενδέχεται να κατέχει ειδικούς ρόλους, όπως ο ρόλος του διακομιστή φακέλων τοποθεσίας ή του κύριου διακομιστή ομάδας δρομολόγησης, ή ο διακομιστής ενδέχεται να είναι καταχωρημένος στη λίστα ως διακομιστής ζεύξης σε μια σύνδεση όπως η SMTP ή σε μια σύνδεση ομάδων δρομολόγησης.

Εάν δεν μεταβιβάσετε αυτούς τους ρόλους σε άλλο διακομιστή πριν να καταργήσετε τον Exchange server, ενδέχεται να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στις οποίες περιλαμβάνονται τα εξής:
 • Η ροή αλληλογραφίας ενδέχεται να διακοπεί, αν ο διακομιστής είναι διακομιστής ζεύξης μηνυμάτων.
 • Ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα διαθεσιμότητας, εάν ο διακομιστής είναι διακομιστής φακέλων τοποθεσίας.
 • Η ροή αλληλογραφίας ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά, εάν ο διακομιστής είναι ο κύριος διακομιστής ομάδας δρομολόγησης, επειδή τα δεδομένα κατάστασης σύνδεσης των υπόλοιπων διακομιστών της τοποθεσίας δεν ενημερώνονται μεταξύ τους και τα δεδομένα κατάστασης σύνδεσης των υπόλοιπων διακομιστών της τοποθεσίας δεν ενημερώνονται σε άλλες τοποθεσίες.
 • Ενδέχεται να προκύψουν και άλλες αρνητικές συνέπειες ανάλογα με το ρόλο που κατέχει ο διακομιστής.
Εάν αυτός ο διακομιστής του Exchange είναι ο μοναδικός διακομιστής στην τοποθεσία, η μεταβίβαση ρόλων δεν αποτελεί ζήτημα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους ρόλους που κατέχει ένας Exchange Server, καθώς και για τον τρόπο μεταβίβασής τους, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
822931 Τρόπος κατάργησης του πρώτου υπολογιστή με Exchange Server 2003 από τη διαχειριστική ομάδα
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τα βήματα για την αυτόματη ή τη μη αυτόματη κατάργηση του Microsoft Exchange Server 2003 από τον υπολογιστή σας.

Για να μπορέσετε να καταργήσετε τον Exchange 2003, πρέπει να αποσυνδέσετε όλους τους χρήστες με δυνατότητα γραμματοκιβωτίου από τα γραμματοκιβώτια του διακομιστή του Exchange. Μόλις αποσυνδεθούν όλοι οι χρήστες με δυνατότητα γραμματοκιβωτίου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης του Exchange 2003 για να καταργήσετε το Exchange 2003.

Ωστόσο, ενδέχεται να μην έχετε δυνατότητα χρήσης του προγράμματος εγκατάστασης του Exchange 2003 για να καταργήσετε το Exchange 2003. Σε αυτό το σενάριο, μπορείτε να καταργήσετε το Exchange 2003 με μη αυτόματο τρόπο. Πρέπει πρώτα να διακόψετε και να απενεργοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες του Exchange. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) για να καταργήσετε κλειδιά τα οποία αποτελούν μέρος της εγκατάστασης του Exchange. Μόλις καταργήσετε τα κλειδιά μητρώου, πρέπει να καταργήσετε και κατόπιν να εγκαταστήσετε εκ νέου τις υπηρεσίες Microsoft Internet Information Services (IIS). Στη συνέχεια, πρέπει να εγκαταστήσετε εκ νέου οποιαδήποτε Service Pack ή ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ήταν εγκατεστημένες στο διακομιστή σας.

Εάν διαθέτετε διακομιστή συμπλέγματος, μην καταργείτε τα Common Files, αλλιώς θα καταργηθεί και η υπηρεσία συμπλέγματος. Εάν καταργηθεί η υπηρεσία συμπλέγματος, πρέπει να την εγκαταστήσετε εκ νέου.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ενδέχεται να προκύψει μια κατάσταση κατά την οποία πρέπει να καταργήσετε τον Microsoft Exchange Server 2003 από τον υπολογιστή σας. Για να μπορέσετε να καταργήσετε τον Exchange 2003 από τον υπολογιστή σας, πρέπει να αποσυνδέσετε όλους τους χρήστες με δυνατότητα γραμματοκιβωτίου από τα γραμματοκιβώτια του διακομιστή του Exchange. Μπορείτε, στη συνέχεια, να εκτελέσετε τον Exchange Server 2003 Installation Wizard και να κάνετε κλικ στην επιλογή Remove για τα εγκατεστημένα στοιχεία της οθόνης Component Selection.

Ωστόσο, εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Exchange Server 2003 Installation Wizard για να καταργήσετε το Exchange 2003, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) για τη μη αυτόματη κατάργηση των ρυθμίσεων μητρώου για το Exchange 2003.

Χρήση του συμπληρωματικού προγράμματος Active Directory User and Computers για αποσύνδεση όλων των χρηστών με δυνατότητα γραμματοκιβωτίου

Δεν μπορείτε να καταργήσετε τα στοιχεία του Exchange 2003, εάν ο διακομιστής του Exchange εξακολουθεί να διαθέτει γραμματοκιβώτια για χρήστες με δυνατότητα γραμματοκιβωτίου.. Για να χρησιμοποιήσετε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory User and Computers, ώστε να αποσυνδέσετε όλους τους χρήστες με δυνατότητα γραμματοκιβωτίου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Active Directory Users and Computers.
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Ο_τομέας σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Users.

  Σημείωση Στο βήμα αυτό, το στοιχείο Ο_τομέας σας είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το όνομα του τομέα σας.
 3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, κάντε κλικ στο όνομα χρήστη για κάθε χρήστη που διαθέτει γραμματοκιβώτιο στο διακομιστή, κάντε δεξιό κλικ στα ονόματα χρήστη που έχετε επιλέξει, κάντε κλικ στην επιλογή Exchange Tasks και, στη συνέχεια, απελευθερώστε το πλήκτρο CTRL.
 4. Στη λίστα Select a task to perform, κάντε κλικ στο στοιχείο Delete Mailbox και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 5. Στη σελίδα Delete Mailbox, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 6. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαγραφή των γραμματοκιβωτίων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Finish.

Εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης του Exchange Server 2003 για κατάργηση των εγκατεστημένων στοιχείων

Μπορείτε να καταργήσετε τα στοιχεία του Exchange εκτελώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης του Exchange Server 2003 από το παράθυρο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) στον υπολογιστή που εκτελεί τον Exchange Server 2003. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν πολλές εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Εάν διαφέρουν, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 3. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα (Currently installed programs), κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft Exchange και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή/Κατάργηση (Change/Remove).
 4. Στον Microsoft Exchange Installation Wizard, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 5. Στη λίστα Action της σελίδας Component Selection, κάντε κλικ στο κάτω βέλος που βρίσκεται δίπλα σε κάθε στοιχείο που έχει εγκατασταθεί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Remove.

  Σημείωση Τα εγκατεστημένα προγράμματα έχουν ένα σημάδι ελέγχου στη λίστα Action. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Remove, το σημάδι ελέγχου αντικαθίσταται από τη λέξη Remove.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Next και στα δύο παράθυρα διαλόγου.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Finish.

Μη αυτόματη κατάργηση του Exchange 2003

Εάν δεν μπορείτε να καταργήσετε το Exchange 2003 χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) για να καταργήσετε τις καταχωρήσεις του Exchange από το μητρώο. Πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο, πρέπει να διακόψετε και να απενεργοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες του Exchange 2003 στον υπολογιστή.

Διακοπή και απενεργοποίηση των υπηρεσιών του Exchange 2003

Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τις βασικές υπηρεσίες του Exchange Server 2003:
ΌνομαΠεριγραφή
Distributed Transaction Coordinator Συντονίζει τις συναλλαγές που κατανέμονται σε πολλές βάσεις δεδομένων, ουρές μηνυμάτων και συστήματα αρχείων.
Internet Information Services (IIS) Admin ServiceΕπιτρέπει τη διαχείριση του εικονικού διακομιστή Exchange HTTP στο συμπληρωματικό πρόγραμμα IIS.
Microsoft Exchange EventΠαρακολουθεί φακέλους και δημιουργεί συμβάντα για τις εφαρμογές του Exchange Server 5.5.
Microsoft Exchange Internet Message Access Protocol (IMAP4)Παρέχει υπηρεσίες IExchange IMAP4.
Microsoft Exchange Information StoreΔιαχειρίζεται την αποθήκευση πληροφοριών του Exchange.
Microsoft Exchange Management ServiceΦιλοξενεί τις υπηρεσίες παροχής του WMI Exchange
Microsoft Exchange Message Transfer Agent (MTA) Stacks Παρέχει υπηρεσίες Exchange X.400.
Microsoft Exchange Post Office Protocol version 3 (POP3)Παρέχει υπηρεσίες Exchange POP3.
Microsoft Exchange Routing EngineΕπεξεργάζεται τη δρομολόγηση μηνυμάτων του Exchange και τις πληροφορίες κατάστασης σύνδεσης.
Microsoft Exchange Site Replication ServiceΑναπαράγει τις πληροφορίες του Exchange στην εταιρεία.
Microsoft Exchange System AttendantΠαρακολουθεί το Exchange και παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες.
Network News Transfer Protocol (NNTP)Μεταφέρει μηνύματα ομάδων συζήτησης στο δίκτυο.
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)Μεταφέρει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο δίκτυο.
World Wide Web Publishing ServiceΠαρέχει υπηρεσίες HTTP για το Exchange και τις υπηρεσίες IIS.
Για να διακόψετε και να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες του Exchange 2003, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες (Services).
 2. Στη λίστα Όνομα (Name), κάντε δεξιό κλικ σε μια υπηρεσία του Exchange και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπή (Stop).
 3. Αφού διακοπεί η υπηρεσία, κάντε ξανά δεξιό κλικ στην υπηρεσία του Exchange και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 4. Στη λίστα Τύπος εκκίνησης (Startup type), κάντε κλικ στο στοιχείο Ανενεργή (Disabled) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για κάθε υπηρεσία του Exchange.

Χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) για την κατάργηση των κλειδιών μητρώου του Exchange

Για να καταργήσετε τα κλειδιά μητρώου του Exchange, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο εξής κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Exchange και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete). Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) του παραθύρου διαλόγου Επιβεβαίωση διαγραφής κλειδιού (Confirm Key Delete).
 4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για καθένα από τα ακόλουθα κλειδιά μητρώου:
Κλειδί μητρώουΟρισμός
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DAVEX
WebDAV
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EXIFS
Σύστημα αρχείων με δυνατότητα εγκατάστασης του Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ExIPC
Epoxy
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EXOLEDB
Exchange OLE DB
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IMAP4Svc
Microsoft Exchange IMAP4
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeActiveSynchNotify
Ειδοποιήσεις ActiveSynch του Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeADDXA
Συμφωνίες σύνδεσης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory του Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeAL
Λίστες διευθύνσεων του Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDSAccess
Πρόσβαση του Microsoft Exchange στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeES
Συμβάν του Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeFBPublish
Δημοσίευση πληροφοριών διαθεσιμότητας του Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS
Χώρος αποθήκευσης πληροφοριών του Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeMGMT
Διαχείριση του Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeMTA
Στοίβες MTA (Message Transfer Agent) του Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeMU
Υπηρεσία καταλόγου του Microsoft Exchange στη μετα-βάση
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeOMA
Πρόσβαση μέσω κινητού τηλεφώνου στο Microsoft Exchange Outlook
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA
Υπηρεσία Microsoft Exchange System Attendant
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSRS
Υπηρεσία Site Replication Service του Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeTransport
Δρομολόγηση μηνυμάτων του Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB
Πρόσβαση Web στο Microsoft Exchange Outlook
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\POP3Svc
Microsoft Exchange POP3
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RESvc
Μηχανισμός δρομολόγησης του Microsoft Exchange
Στην περίπτωση που υπάρχει μια σύνδεση Notes ή GroupWise εγκατεστημένη στο διακομιστή που χρησιμοποιεί Exchange Server 2003, καταργήστε τις σχετικές καταχωρήσεις μητρώου από το κλειδί
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
:
 • Οτιδήποτε ξεκινάει με LME-
 • Οτιδήποτε ξεκινάει με SERVERNAME-LME
Στην περίπτωση που τα προγράμματα Microsoft Office 2003, Office XP ή Microsoft Windows SharePoint Services δεν είναι εγκατεστημένα, καταργήστε τις τελευταίες καταχωρήσεις μητρώου από το κλειδί
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
:
 • MSSEARCH
Επιπλέον, πρέπει να μετονομάσετε το φάκελοΜονάδα_δίσκου:\Program Files\Microsoft Integration\Microsoft Exchange 2003. Για παράδειγμα, μετονομάστε το φάκελο Drive:\Program Files\Microsoft Integration\Microsoft Exchange σε Μονάδα_δίσκου:\Program Files\Microsoft Integration\Microsoft Exchange Old.

Κατάργηση και επανεγκατάσταση των υπηρεσιών Internet Information Services (IIS)

Για να καταργήσετε και να εγκαταστήσετε εκ νέου τις υπηρεσίες IIS, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με το περιβάλλον σας:
Για έναν κόμβο συμπλέγματος που βασίζεται σε Windows 2000 ή για έναν αυτόνομο διακομιστή που χρησιμοποιεί Microsoft Windows 2000 ή Microsoft Windows Server 2003
Σημαντικό Εάν ο υπολογιστής σας είναι διακομιστής συμπλέγματος, πρέπει να καταργήσετε μόνο το στοιχείο IIS. Μην καταργήσετε το στοιχείο Common Files. Εάν καταργήσετε το στοιχείο Common Files, πρέπει επίσης να καταργήσετε την υπηρεσία συμπλέγματος. Εάν καταργήσετε την υπηρεσία συμπλέγματος, πρέπει να την εγκαταστήσετε εκ νέου.

Σημείωση Σημειώστε τα Service Pack και τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που ήταν εγκατεστημένες προηγουμένως στο διακομιστή σας. Πρέπει να τις εγκαταστήσετε εκ νέου.

Για να καταργήσετε το στοιχείο IIS, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Για να καταργήσετε το στοιχείο IIS από έναν υπολογιστή που εκτελεί τον Microsoft Windows 2000 Server, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add/Remove Windows Components).
  • Στη λίστα Στοιχεία (Components), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Internet Information Services (IIS).

   Σημείωση Εάν ο υπολογιστής σας είναι διακομιστής συμπλέγματος, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες (Details), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή όλων των πλαισίων ελέγχου δευτερευόντων στοιχείων εκτός του πλαισίου ελέγχου Κοινά αρχεία (Common Files) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
  Για να καταργήσετε το στοιχείο IIS από έναν υπολογιστή που εκτελεί τον Microsoft Windows Server 2003, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στο Control Panel, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Add or Remove Programs.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Add/Remove Windows Components.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Application Server και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Details.
  • Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου ASP.NET και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Internet Information Services.
  • Στο παράθυρο διαλόγου Application Server, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Στον Windows Components Wizard, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 2. Ξεκινήστε πάλι το διακομιστή.
 3. Ξεκινήστε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) και κατόπιν εντοπίστε το φάκελο Exchsrvr.
 4. Μετονομάστε το φάκελο Exchsrvr σε Exchsrvrold.
 5. Καταργήστε το ακόλουθο αρχείο από το φάκελο %systemroot%\system32\inetsrv. Για τον Windows Server 2003, καταργήστε το αρχείο Metabase.xml. Για τον Windows 2000 Server, καταργήστε το αρχείο Metabase.bin.

  Σημείωση Ο Windows Components Wizard ενδέχεται να έχει ήδη καταργήσει το αρχείο Metabase.xml ή το αρχείο Metabase.bin.
 6. Εγκαταστήστε ξανά το στοιχείο IIS.

  Για να εγκαταστήσετε ξανά το στοιχείο IIS σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τον Windows 2000 Server, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add/Remove Windows Components).
  • Στη λίστα Στοιχεία (Components), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Internet Information Services (IIS).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
  Για να εγκαταστήσετε ξανά το στοιχείο IIS σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τον Windows Server 2003, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στο Control Panel, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Add or Remove Programs.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Add/Remove Windows Components.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Application Server και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Details.
  • Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου ASP.NET και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Internet Information Services.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Next και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Finish.
  Σημείωση Εάν ο υπολογιστής σας εκτελεί τον Windows Server 2003, θυμηθείτε να εγκαταστήσετε εκ νέου το στοιχείο ASP.NET και τις υπηρεσίες SMTP και NNTP.
 7. Εγκαταστήστε εκ νέου οποιαδήποτε Service Pack και ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ήταν εγκατεστημένες προηγουμένως στο διακομιστή σας.
Για κόμβο συμπλέγματος που βασίζεται σε Windows Server 2003
Για να καταργήσετε και να εγκαταστήσετε εκ νέου τις υπηρεσίες IIS σε έναν κόμβο συμπλέγματος που βασίζεται σε Windows Server 2003, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Αυτά τα βήματα περιγράφουν τον τρόπο κατάργησης και επανεγκατάστασης των υπηρεσιών IIS στον παθητικό κόμβο ενός συμπλέγματος διακομιστών.
 1. Καταργήστε τις υπηρεσίες IIS από τον παθητικό κόμβο συμπλέγματος. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε appwiz.cpl και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add/Remove Windows components).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Application Server και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).
  • Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου ASP.NET και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Internet Information Services και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  • Στη σελίδα Ολοκλήρωση του "Οδηγού στοιχείων των Windows" (Completing the Windows Components Wizard) του "Οδηγού στοιχείων των Windows" (Windows Components Wizard), κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος (Finish).
 2. Εξαγάγετε τον παθητικό κόμβο συμπλέγματος από το σύμπλεγμα διακομιστών. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στον ενεργό κόμβο του συμπλέγματος διακομιστών, ξεκινήστε το πρόγραμμα Cluster Administrator και συνδεθείτε με το σύμπλεγμα που θέλετε να διαχειριστείτε.
  • Στο εργαλείο Cluster Administrator, αναπτύξτε το σύμπλεγμα, κάντε δεξιό κλικ στον παθητικό κόμβο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Stop Cluster Service.
  • Κάντε δεξιό κλικ στον παθητικό κόμβο, κάντε κλικ στην επιλογή Evict Node και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Yes του ακόλουθου μηνύματος που εμφανίζεται:
   Evicting a node will prevent it from participating in the cluster. Are you sure node 'NodeName' should be evicted from the cluster?
 3. Επιβάλλετε στην υπηρεσία Cluster Service να επιστρέψει σε κατάσταση χωρίς ρύθμιση παραμέτρων στον παθητικό κόμβο συμπλέγματος που έχει εξαχθεί. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στον ενεργό κόμβο συμπλέγματος, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και πιέστε το πλήκτρο ENTER:
   κόμβος_συμπλέγματος Όνομα_NetBIOS /force
   Στην εντολή αυτή, αντικαταστήστε το στοιχείοΌνομα_NetBIOS με το όνομα NetBIOS του παθητικού κόμβου συμπλέγματος που έχει εξαχθεί.
 4. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή του κόμβου συμπλέγματος που έχει εξαχθεί.
 5. Συνδέστε ξανά τον κόμβο συμπλέγματος που έχει εξαχθεί στο σύμπλεγμα διακομιστών. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στον ενεργό κόμβο συμπλέγματος, ξεκινήστε το εργαλείο Cluster Administrator και, στη συνέχεια, συνδεθείτε με το σύμπλεγμα που θέλετε να διαχειριστείτε.
  • Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα του συμπλέγματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού στην επιλογή New και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Node.
  • Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Add Node Wizard, για να προσθέσετε ξανά τον κόμβο συμπλέγματος που έχει εξαχθεί στο σύμπλεγμα διακομιστών.
 6. Εγκαταστήστε ξανά τις υπηρεσίες IIS στον παθητικό κόμβο συμπλέγματος που μόλις προσθέσατε. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στον παθητικό κόμβο συμπλέγματος, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε appwiz.cpl και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add/Remove Windows Components).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Application Server και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).
  • Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Internet Information Services, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου ASP.NET και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).

   Σημείωση Ενδέχεται επίσης να θέλετε να επανεγκαταστήσετε τις υπηρεσίες SMTP και NNTP.
 7. Εγκαταστήστε εκ νέου οποιαδήποτε Service Pack και ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ήταν εγκατεστημένες προηγουμένως στο διακομιστή.

Κατάργηση του αντικειμένου διακομιστή του Exchange 2003 από το πρόγραμμα Exchange 5.5 Admin

Εάν ο διακομιστής Exchange 2003 είναι εγκατεστημένος σε μια υπάρχουσα τοποθεσία του Microsoft Exchange Server 5.5 και χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Exchange 5.5 Admin, πρέπει να διαγράψετε το αντικείμενο διακομιστή του Exchange 2003 από το πρόγραμμα Exchange 5.5 Admin.

Σημείωση Ίσως χρειαστεί να καταργήσετε αντικείμενα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory τα οποία σχετίζονται με το διακομιστή που καταργήσατε.

Κατάργηση του Exchange 2003 Server από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory

Για να καταργήσετε τον Exchange 2003 Server από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Microsoft Exchange και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή System Manager.
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Administrative Groups/Όνομα_ομάδας_διαχείρισης/Servers.

  Σημείωση Στο βήμα αυτό, το στοιχείο Όνομα_ομάδας_διαχείρισης είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το όνομα της ομάδας διαχείρισης.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα του διακομιστή του Exchange 2003 που θέλετε να καταργήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή All Tasks και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Remove Server.
Η διαδικασία αυτή θα καταργήσει όλες τις αναφορές προς το διακομιστή στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory και θα καταργήσει τις ιδιότητες ενεργοποίησης γραμματοκιβωτίου από όλους τους χρήστες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, οι οποίοι έχουν γραμματοκιβώτια στο διακομιστή που καταργήσατε.

Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να εκτελέσετε τον Exchange System Manager, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συμπληρωματικό πρόγραμμα ADSI Edit για να καταργήσετε με μη αυτόματο τρόπο αρκετές από τις ιδιότητες διακομιστή, ώστε να επιχειρήσετε μια επιτυχή επανεγκατάσταση. Η μέθοδος αυτή δεν εκτελεί εκκαθαρίσεις αναφορών στο αντικείμενο διακομιστή που βρίσκεται έξω από το κοντέινερ του διακομιστή. Η Microsoft δεν συνιστά τη χρήση αυτής της μεθόδου, εκτός αν σκοπεύετε να επανεγκαταστήσετε αμέσως το διακομιστή στην ίδια διαχειριστική ομάδα, όταν πρέπει να καταργήσετε ή να επεξεργαστείτε με μη αυτόματο τρόπο πολλά χαρακτηριστικά σε αντικείμενα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

Το συμπληρωματικό πρόγραμμα ADSI Edit είναι διαθέσιμο στα εργαλεία υποστήριξης των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης των εργαλείων υποστήριξης των Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
301423 Τρόπος εγκατάστασης των εργαλείων υποστήριξης των Windows 2000 σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows 2000 Server

Προειδοποίηση Εάν χρησιμοποιείτε το συμπληρωματικό πρόγραμμα ADSI Edit, το βοηθητικό πρόγραμμα LDP ή οποιαδήποτε άλλο πρόγραμμα-πελάτη του LDAP έκδοσης 3 και τροποποιήσετε εσφαλμένα τις ιδιότητες των αντικειμένων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, μπορεί να προκαλέσετε σοβαρά ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά μπορεί να απαιτήσουν την επανεγκατάσταση των Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 ή τόσο των Windows όσο και του Exchange. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη τροποποίηση των ιδιοτήτων των αντικειμένων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε τις ιδιότητες αυτές με δική σας ευθύνη.
Για να χρησιμοποιήσετε το συμπληρωματικό πρόγραμμα ADSI Edit, ώστε να καταργήσετε ένα διακομιστή Exchange 2003 από μια διαχειριστική ομάδα του Exchange 2003, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία υποστήριξης των Windows 2000 (Windows 2000 Support Tools), κατόπιν στην επιλογή Εργαλεία (Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο ADSI Edit.
 2. Αναπτύξτε καθένα από τα ακόλουθα στοιχεία:
  Configuration Container
  CN=Configuration, DC=Όνομα_τομέα,DC=com
  CN=Services
  CN=Microsoft Exchange
  CN=Το_όνομα_της_εταιρείας_σας
  CN=Administrative Groups
  CN=Το_όνομα_της_διαχειριστικής_ομάδας_ή_το_όνομα_της_τοποθεσίας_του Exchange5.5
  CN=Servers

  Σημείωση Σε αυτήν τη διαδικασία, το στοιχείο Όνομα_τομέα είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το όνομα του τομέα σας, το στοιχείο Το_όνομα_της_εταιρείας_σας είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το όνομα της εταιρείας σας και το στοιχείο Το_όνομα_της_διαχειριστικής_ομάδας_ή_το_όνομα_της_τοποθεσίας_του Exchange5.5 είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το όνομα της διαχειριστικής σας ομάδας ή της τοποθεσίας του Exchange 5.5.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο αντικείμενο του διακομιστή του Exchange 2003 και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Delete.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Yes σε κάθε παράθυρο διαλόγου adsiedit που σας ζητά να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 833396 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 05:42:59 - Αναθεώρηση: 9.1

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB833396
Σχόλια