Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων της RPC σε HTTP στον Exchange Server 2003

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης ενός οδηγού, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δυνατότητας κλήσης απομακρυσμένης διαδικασίας (RPC) σε HTTP στον Microsoft Exchange Server 2003.

Ο Exchange Server 2003 μαζί με τα προγράμματα Microsoft Office Outlook 2003 και Microsoft Windows Server 2003 υποστηρίζουν τη χρήση της RPC σε HTTP για την πρόσβαση σε διακομιστές που εκτελούν Exchange Server. Μέσω της χρήσης της RPC σε HTTP, οι χρήστες δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούν τη σύνδεση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) για να συνδεθούν στα γραμματοκιβώτια του Exchange. Οι χρήστες που εκτελούν Outlook 2003 σε υπολογιστές-πελάτες μπορούν να συνδεθούν σε ένα διακομιστή με Exchange ενός εταιρικού περιβάλλοντος από το Internet. Η λειτουργία RPC σε HTTP των Windows δίνει τη δυνατότητα σε ένα πρόγραμμα-πελάτη RPC, όπως το Outlook 2003, να δημιουργεί συνδέσεις στο Internet μέσω της διοχέτευσης της κυκλοφορίας RPC σε HTTP.
Περισσότερες πληροφορίες
Ο οδηγός Σενάρια ανάπτυξης RPC σε HTTP στον Exchange Server 2003 περιέχει πληροφορίες παρασκηνίου σχετικά με τη δυνατότητα RPC σε HTTP. Ο οδηγός περιέχει επίσης αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διόρθωσης των ρυθμίσεων παραμέτρων της δυνατότητας RPC σε HTTP. Για να αποκτήσετε αυτόν τον οδηγό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Ο οδηγός Σενάρια ανάπτυξης RPC σε HTTP στον Exchange Server 2003 περιέχει τα ακόλουθα νέα θέματα:
  • "Νέα στοιχεία για το Exchange Server 2003 Service Pack 1"
  • "Τεχνικές λεπτομέρειες για τη χρήση της δυνατότητας RPC σε HTTP για την πρόσβαση στο Exchange από ένα πρόγραμμα-πελάτη Outlook"
  • "Απαιτήσεις συστήματος για τη δυνατότητα RPC σε HTTP στον Exchange Server 2003"
  • "Συστάσεις για την ανάπτυξη επικοινωνιών RPC σε HTTP"
  • "Εγκατάσταση του διακομιστή μεσολάβησης RPC και των τειχών προστασίας σε εταιρικό περιβάλλον"
  • "Σενάρια ανάπτυξης για τη δυνατότητα RPC σε HTTP"
  • "Προσθήκη διακομιστή υποστήριξης σε μια ανάπτυξη RPC σε HTTP"
  • "Αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν επικοινωνίες RPC σε HTTP"
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης του Exchange Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
831050 Περιγραφή των ρυθμίσεων παραμέτρων του Exchange μέσω του Internet στο Outlook 2003
826486 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα RPC σε HTTP με μια δέσμη ενεργειών αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων διακομιστή μεσολάβησης
822178 Επισκόπηση εξαρτήσεων και απαιτήσεων όσον αφορά τις δυνατότητες του Exchange Server 2003
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
rpchttp gc exchange διακομιστής μεσολάβησης ρυθμίσεις
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 833401 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 05:39:00 - Αναθεώρηση: 19.3

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

  • kbhowtomaster KB833401
Σχόλια