Περιγραφή του εργαλείου κατάργησης της γραμματοσειράς Bookshelf Symbol 7: KB833404

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το εργαλείο κατάργησης της γραμματοσειράς Bookshelf Symbol 7: KB833404. Το εργαλείο αυτό καταργεί τη γραμματοσειρά Bssym7.ttf που περιλαμβάνεται στο Microsoft Office 2003. Έχει διαπιστωθεί πως η γραμματοσειρά αυτή περιέχει μη αποδεκτά σύμβολα.

Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο λήψης και χρήσης του εργαλείου κατάργησης της γραμματοσειράς Bookshelf Symbol 7.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να εκτελέσετε το εργαλείο αυτό σε έναν υπολογιστή με Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ή Microsoft Server 2003, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι σε έναν υπολογιστή με λογαριασμό που διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή.

Για να κάνετε λήψη και να εκτελέσετε το εργαλείο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη (Download).
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save), για να αποθηκεύσετε το εργαλείο στον επιλεγμένο φάκελο.
  4. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), εντοπίστε το αρχείο του οποίου κάνατε λήψη και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του οποίου κάνατε λήψη για να εκτελέσετε το εργαλείο.
  5. Όταν σας ζητηθεί να καταργήσετε τη γραμματοσειρά Bookshelf Symbol 7, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
  6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για αποδοχή της άδειας χρήσης.
  7. Όταν λάβετε ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η γραμματοσειρά καταργήθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Σημείωση Όταν καταργείτε τη γραμματοσειρά Bssym7.ttf σε έναν υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένη μια ιαπωνική έκδοση του Office 2003, ορισμένα φωνητικά σύμβολα μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.
Properties

Article ID: 833404 - Last Review: 01/05/2006 20:37:11 - Revision: 2.4

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office 2003, Όλες οι εκδόσεις, Ελληνική έκδοση, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Access 2003 Ελληνική έκδοση, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Publisher 2003 Ελληνική έκδοση, Microsoft Office Word 2003

  • kbinfo kbupdate KB833404
Feedback