Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους 0x800A01AD κατά την πρόσβαση στην τοποθεσία του Windows Update στο Web

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Τα Windows αντιμετώπισαν σφάλμα και δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας που ζητήθηκε.

(Windows has encountered an error and cannot display the requested page.)
Ενδέχεται επίσης να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
0x800a01AD Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντικειμένου από το στοιχείο ActiveX

(0x800a01AD ActiveX component can't create object.).
Ενδέχεται επίσης να λάβετε την ακόλουθη καταχώρηση στο αρχείο Windows Update.log:
 Σφάλμα   IUENGINE    Καθορισμός παραμέτρων υπολογιστή (Σφάλμα 0x80040154: Η κλάση δεν καταχωρήθηκε (Error   IUENGINE    Determining machine configuration (Error 0x80040154: Class not registered))
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Το Microsoft XML Parser (MSXML) 3.0 Service Pack 4 (SP4) δεν είναι εγκατεστημένο.
 • Τα αρχεία προγράμματος MSXML έχουν καταχωρηθεί εσφαλμένα.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Καταχώρηση των αρχείων προγράμματος MSXML

Για να καταχωρήσετε τα αρχεία MSXML, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Σημείωση Υπάρχει πιθανότητα να μην έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας τα αρχεία που παρατίθενται στα βήματα 4 και 6. Αν δεν έχετε κάποιο από αυτά τα αρχεία, όταν προσπαθήσετε να καταχωρήσετε το αρχείο, θα λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
Η φόρτωση βιβλιοθήκης ("όνομα_αρχείου.dll") απέτυχε - Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του καθορισμένου ονόματος αρχείου.

(LoadLibrary("filename.dll") failed - The specified file name could not be found.)
Μπορείτε να παραβλέψετε αυτό το μήνυμα λάθους και να μεταβείτε στο επόμενο βήμα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν πολλές εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Εάν διαφέρουν, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt).
 2. Στο παράθυρο Γραμμή εντολών (Command Prompt), πληκτρολογήστε Regsvr32 C:\Windows\System32\Msxml.dll και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  Το DllRegisterServer στο C:\Windows\System32\Msxml.dll DLL ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

  (DllRegisterServer in C:\Windows\System32\Msxml.dll DLL succeeded.)
 4. Πληκτρολογήστε Regsvr32 C:\Windows\System32\Msxml2.dll και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  Το DllRegisterServer στο C:\Windows\System32\Msxml2.dll DLL ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

  (DllRegisterServer in C:\Windows\System32\Msxml2.dll DLL succeeded.)
 6. Πληκτρολογήστε Regsvr32 C:\Windows\System32\Msxml3.dll και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 7. Όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  Το DllRegisterServer στο C:\Windows\System32\Msxml3.dll DLL ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

  (DllRegisterServer in C:\Windows\System32\Msxml3.dll DLL succeeded.)
 8. Κλείστε το παράθυρο Γραμμή εντολών (Command Prompt).

Εγκατάσταση του MSXML 3.0 SP4

Για να εγκαταστήσετε το MSXML 3.0 SP4, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web. Ακολουθήστε τις οδηγίες της τοποθεσίας Web, για να βεβαιωθείτε ότι το Service Pack έχει εγκατασταθεί σωστά (στα αγγλικά):
IE Winup
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 833766 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/14/2010 16:22:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Update

 • kbwindowsupdate kbprb KB833766
Σχόλια
var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("