Επισκόπηση του Office XP Service Pack 3 για SharePoint Team Services

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft κυκλοφόρησε μια ενημερωμένη έκδοση για τις υπηρεσίες SharePoint Team Services της Microsoft. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιέχει βελτιώσεις ασφάλειας, πέρα από βελτιώσεις ως προς τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Αυτό το Office XP Service Pack 3 (SP3) για SharePoint Team Services είναι δυνατό να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε επίπεδο των SharePoint Team Services της Microsoft και δεν απαιτεί την εγκατάσταση οποιωνδήποτε Service Pack που είχαν κυκλοφορήσει παλαιότερα.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης του Microsoft Office XP SP3 για SharePoint Team Services. Επιπλέον, αυτό το άρθρο περιγράφει τα ζητήματα που επιλύονται από το Office XP SP3 για SharePoint Team Services.
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Σημαντικό Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να εγκαταστήσετε τον Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την απαίτηση, ανατρέξτε στην ενότητα "Απαιτήσεις ενημερωμένης έκδοσης του Windows Installer" του άρθρου αυτού.

Ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη

Εάν εγκαταστήσατε τις υπηρεσίες SharePoint Team Services της Microsoft από CD-ROM, έχετε τις εξής δύο επιλογές:
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" της Microsoft στο Web για αυτόματη εγκατάσταση όλων των πρόσφατων ενημερωμένων εκδόσεων, που περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα Service Pack και τις δημόσιες ενημερωμένες εκδόσεις.
 • Εγκαταστήστε μόνο το Microsoft Office XP SP3 για SharePoint Team Services, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω σε αυτό το άρθρο.
Σημείωση Η Microsoft συνιστά να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος-πελάτη χρησιμοποιώντας την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web. Η τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web εντοπίζει τη συγκεκριμένη εγκατάσταση του Microsoft Office που διαθέτετε και σας ζητά να εγκαταστήσετε ακριβώς ό,τι χρειάζεται, για να εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση του Office είναι πλήρως ενημερωμένη.

Τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web


Για τον εντοπισμό των ενημερωμένων εκδόσεων που πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας από την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Αφού ολοκληρωθεί ο εντοπισμός, θα εμφανιστεί μια λίστα με προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις για να τις εγκρίνετε. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη εγκατάστασης (Start Installation), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εγκαταστήστε μόνο το Office XP SP3 για SharePoint Team Services


Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του προγράμματος-πελάτη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Επιλέξτε τη γλώσσα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη (Download).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open), για να ξεκινήσει η λήψη και η εγκατάσταση του αρχείου εγκατάστασης του Office XP SP3 για SharePoint Team Services.
 4. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στo κουμπί Ναι (Yes).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης (License Agreement).
 6. Εισαγάγετε το CD-ROM του Office XP για τις υπηρεσίες SharePoint Team Services, εάν σας ζητηθεί, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Σημείωση Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της ενημερωμένης έκδοσης μετά την εγκατάστασή της. Για να επιστρέψετε σε μια εγκατάσταση πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να καταργήσετε το Office XP SP3 για SharePoint Team Services και, στη συνέχεια, να το εγκαταστήσετε πάλι από το αρχικό CD-ROM.

Διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση

Εάν εγκαταστήσατε το Office XP SP3 για SharePoint Team Services από μια θέση διακομιστή, ο διαχειριστής του διακομιστή πρέπει να ενημερώσει τη θέση διακομιστή με τη διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση και να αναπτύξει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση στον υπολογιστή σας.

Εάν είστε εσείς ο διαχειριστής του διακομιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη λήψη της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης:
 1. Στην Εξερεύνηση των Microsoft Windows (Microsoft Windows Explorer), δημιουργήστε ένα νέο φάκελο στη μονάδα δίσκου C και στη συνέχεια ονομάστε το φάκελο kb833845.
 2. Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
  				 ΛήψηΆμεση λήψη της αγγλικής έκδοσης του πακέτου του Office XP Service Pack 3 (SP3) για SharePoint Team Services. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 9 Μαρτίου 2004

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
  Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

  Σημείωση Για να αποκτήσετε μια μεταφρασμένη έκδοση του Office XP SP3 για SharePoint Team Services, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save) και αποθηκεύστε το αρχείο εγκατάστασης του Office XP Service Pack 3 (SP3) για SharePoint Team Services στο φάκελο C:\kb833845.
 4. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 5. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε cmd και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές και πιέστε το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε γραμμή:

  cd\kb833845

  Ows10Sp3-kb833845-fullfile-έκδοση_γλώσσας.exe /c /t:c:\kb833845


  Σημείωση έκδοση_γλώσσας είναι το αναγνωριστικό γλώσσας του αρχείου εγκατάστασης, του οποίου κάνατε λήψη προηγουμένως.

  Για παράδειγμα:

  cd\kb833845

  Ows10Sp3-kb833845-fullfile-enu.exe /c /t:c:\kb833845
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης (License Agreement).
 8. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε exit και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER, για να τερματίσετε τη λειτουργία της γραμμής εντολών.
 9. Εάν είστε εξοικειωμένοι με τη διαδικασία ενημέρωσης της διαχειριστικής σας εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)
  msiexec /a Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI /p C:\kb833845\Αρχείο_MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  όπου Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης του Office XP για SharePoint Team Services (για παράδειγμα, C:\STS2002), Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων .msi του Office XP για SharePoint Team Services και το Αρχείο_MSP είναι το όνομα της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης.

  Σημείωση Μπορείτε να προσθέσετε το διακόπτη /qb+ στη γραμμή εντολών, έτσι ώστε το παράθυρο διαλόγου Διαχειριστική εγκατάσταση του Office XP για SharePoint Team Services (Office XP for SharePoint Team Services Administrative Installation) και το παράθυρο διαλόγου Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (End User License Agreement) να μην εμφανίζονται.
 10. Για να αναπτύξετε την ενημερωμένη έκδοση στους σταθμούς εργασίας υπολογιστών-πελατών, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)
  msiexec /i Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI REINSTALL=Λίστα_δυνατοτήτων REINSTALLMODE=vomu
  όπου Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης του Office XP για SharePoint Team Services (για παράδειγμα, C:\STS2002), Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων MSI του Office XP για SharePoint Team Services και η Λίστα_δυνατοτήτων είναι η λίστα με τα ονόματα των δυνατοτήτων (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων) που πρέπει να επανεγκατασταθούν για την ενημερωμένη έκδοση. Για να εγκαταστήσετε όλες τις δυνατότητες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή REINSTALL=ALL ή μπορείτε να εγκαταστήσετε τις ακόλουθες δυνατότητες:
  FPHtmlAdmin,FPSE,FPSELangSupport,Complete
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης και της ανάπτυξής της σε σταθμούς εργασίας υπολογιστών-πελατών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
301348 OFFXP: Εγκατάσταση δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης σε διαχειριστικές εγκαταστάσεις
Αυτό το άρθρο περιέχει βασικές οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση μιας διαχειριστικής δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης. Mπορείτε επίσης να συμβουλευθείτε το ακόλουθο άρθρο του Microsoft Office Resource Kit:

Τρόπος διαπίστωσης της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Η ενημερωμένη έκδοση περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις των ακόλουθων αρχείων:
  Ημερομηνία     Ώρα  Έκδοση    Μέγεθος  Όνομα αρχείου  ----------------------------------------------------------------  09 Οκτωβρίου 2003 02:48         18.051 Adduser.htm  13 Οκτωβρίου 2003 20:02 10.0.6308.0   27.192 Admin.dll      13 Οκτωβρίου 2003 20:02 10.0.6308.0   27.192 Author.dll     13 Οκτωβρίου 2003 20:03 10.0.6308.0  105.016 Cfgwiz.exe     13 Οκτωβρίου 2003 20:03 10.0.6308.0  141.888 Fp5amsft.dll    12 Ιουνίου  2002 19:07 10.0.4205.0   36.424 Fp5areg.dll     13 Οκτωβρίου 2003 20:10 10.0.6308.0  944.696 Fp5autl.dll     13 Οκτωβρίου 2003 20:03 10.0.6308.0   47.672 Fp5avnb.dll     19 Νοεμβρίου 2003 02:11 10.0.6417.0 1.378.832 Fp5awel.dll     13 Οκτωβρίου 2003 20:02 10.0.6308.0   27.200 Fpadmdll.dll    09 Οκτωβρίου 2003 02:34         119.728 Fpext.msg  13 Οκτωβρίου 2003 20:04 10.0.6308.0  399.928 Fpmmc.dll      09 Οκτωβρίου 2003 02:48         33.185 Genset.htm  13 Οκτωβρίου 2003 20:02 10.0.6308.0   27.192 Owsadm.exe     03 Δεκεμβρίου 2003 22:57 10.0.6501.0  834.056 Owssvr.dll     13 Οκτωβρίου 2003 20:04 10.0.6308.0  346.688 Owstimer.exe    13 Οκτωβρίου 2003 20:02 10.0.6308.0   27.192 Shtml.dll 
Για να εξακριβώσετε ποια έκδοση του Microsoft Office XP για SharePoint Team Services είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
Σημείωση Επειδή υπάρχουν πολλές εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Εάν διαφέρουν, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Στο τμήμα παραθύρου Αποτελέσματα αναζήτησης (Search Results), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και οι φάκελοι (All files and folders) στην περιοχή Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion).
 3. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε το όνομα ενός αρχείου που παρατίθεται στην προηγούμενη εγκατεστημένη λίστα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 4. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο που εντοπίστηκε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στην καρτέλα Έκδοση (Version), προσδιορίστε την έκδοση των υπηρεσιών SharePoint Team Services που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
Σημείωση Εάν το Office XP SP3 για SharePoint Team Services είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Office XP SP3 για SharePoint Team Services:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει ήδη εφαρμοστεί ή συμπεριλαμβάνεται σε ενημερωμένη έκδοση που έχει ήδη εφαρμοστεί.

(This update has already been applied or is included in an update that has already been applied.)

Απαιτήσεις ενημερωμένης έκδοσης του Windows Installer

Η εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο απαιτεί τον Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Τόσο τα Microsoft Windows XP όσο και το Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) περιλαμβάνουν τον Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Για να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του Windows Installer, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web.

Windows Installer για Microsoft Windows 98 και Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Windows Installer για Microsoft Windows NT 4.0 και Microsoft Windows 2000:

Λίστα θεμάτων που επιδιορθώνονται με την ενημερωμένη έκδοση

Το Office XP Service Pack 3 (SP3) για SharePoint Team Services περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις που είχαν κυκλοφορήσει παλαιότερα:
825809 Η διαδικασία εγκατάστασης ή ελέγχου των FrontPage Server Extensions σταματά να ανταποκρίνεται στον Windows Server 2003
827975 Διαθεσιμότητα του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 2: 12 Σεπτεμβρίου 2003
Το Office XP SP3 για SharePoint Team Services επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

322650 Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των δικαιωμάτων NTFS για την τοποθεσία των υπηρεσιών STS στο Web, στο FrontPage 2000 ή στο FrontPage 98
812708 Επισκόπηση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας των υπηρεσιών Web του Office XP: 11 Νοεμβρίου 2003
813380 Επισκόπηση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας FrontPage 2002 Server Extensions: 11 Νοεμβρίου 2003
815192 STS: Δεν λειτουργεί η υπερ-σύνδεση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του "Οδηγού προσκλήσεων" (Invitation wizard)
820915 FPSE2002: Το σώμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περικόπτεται κατά την αποστολή μηνύματος από φόρμα ιστοσελίδας
Το Office XP SP3 για SharePoint Team Services επιδιορθώνει τα ακόλουθα ζητήματα που δεν είχαν τεκμηριωθεί στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):

Λαμβάνετε μήνυμα λάθους "Δεν βρέθηκε κεντρικό Web" (Root Web not found), όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα δευτερεύον περιεχόμενο Web κάτω από έναν μη εκτεταμένο εικονικό φάκελο

Όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα δευτερεύον περιεχόμενο Web, κάτω από έναν μη εκτεταμένο εικονικό φάκελο, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
"Δεν βρέθηκε κεντρικό Web"

(Root Web not found).


Λαμβάνετε μήνυμα λάθους HTTP 404, όταν κάνετε κλικ στην επιλογή "Βοήθεια" (Help) στην καρτέλα Server Extensions 2002

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Βοήθεια (Help) στην καρτέλα Server Extensions 2002 (κάνετε δεξιό κλικ στο διακομιστή, στη "Διαχείριση Υπηρεσιών Internet Information Services" (IIS Manager) και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties)), εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
HTTP 404 - Το αρχείο δεν βρέθηκε

(HTTP 404 - File not found)


Οι επεκτάσεις διακομιστή δεν αλλάζουν σε ένδειξη "απαγόρευσης" (prohibited) στη Διαχείριση IIS (IIS Manager), μετά την κατάργηση των Microsoft FrontPage Server Extensions 2002

Μετά την κατάργηση των Microsoft FrontPage Server Extensions 2002, οι επεκτάσεις διακομιστή δεν αλλάζουν σε ένδειξη "απαγόρευσης" (prohibited) στη "Διαχείριση Υπηρεσιών Internet Information Services" (IIS Manager).


Δεν δημιουργείται καταχώρηση αρχείου καταγραφής στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογής για ένα μήνυμα λάθους της Υπηρεσίας ευρετηρίου (Indexing Service)

Όταν εμφανιστεί μήνυμα λάθους της Υπηρεσίας ευρετηρίου (Indexing Service), δεν δημιουργείται καταχώρηση αρχείου καταγραφής στο αρχείο καταγραφής συμβάντων της εφαρμογής.


Λαμβάνετε μήνυμα λάθους παραβίασης πρόσβασης στον εικονικό κατάλογο στη Διαχείριση Υπηρεσιών IIS (IIS Manager)

Όταν κάνετε δεξιό κλικ σε έναν εικονικό κατάλογο ή κάνετε κλικ στην επιλογή Ενέργεια (Action) στη γραμμή μενού της Διαχείρισης Υπηρεσιών Internet Information Services (Internet Information Services Manager), μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους παραβίασης πρόσβασης.


Ένα αρχείο .vb προκαλεί την εμφάνιση μηνύματος λάθους μεταγλώττισης, όταν ανοίγετε μια τοποθεσία Web στο FrontPage 2002

Όταν ανοίγετε την τοποθεσία Web στο FrontPage 2002, η οποία περιέχει ένα αρχείο .vb στον κατάλογο κώδικα, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το εξής:
Compilation error BC30016: Labels are not valid outside methods


Προστίθεται το κλειδί μητρώου SearchCatalogName για νέα δευτερεύοντα περιεχόμενα Web

Εάν εγκαταστήσετε μια νέα έκδοση των FrontPage Server Extensions 2002 και δεν αναβαθμίσετε το κεντρικό Web, το κλειδί μητρώου SearchCatalogName προστίθεται στο μητρώο για οποιαδήποτε νέα δευτερεύοντα περιεχόμενα Web που μπορεί να δημιουργήσετε.


Λαμβάνετε μήνυμα λάθους "Ο διακομιστής είναι απασχολημένος" (Server busy), όταν δημοσιεύετε σε διαφορετικό διακομιστή Windows .NET

Εάν ανοίξετε το περιεχόμενό σας Web από μια θέση UNC και στη συνέχεια δημοσιεύσετε την τοποθεσία Web σε διαφορετικό διακομιστή Windows .NET, μπορεί να λήξει το χρονικό όριο της δημοσίευσης και ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Ο διακομιστής είναι απασχολημένος

(Server busy)


Δεν μπορείτε να προσθέσετε ένα ρόλο μετά τη μετακίνηση μιας τοποθεσίας Web

Εάν μετακινήσετε την τοποθεσία σας Web και στη συνέχεια εγκαταστήσετε και αναβαθμίσετε τη νέα σας τοποθεσία Web με τα FrontPage Server Extensions 2002, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν προσπαθείτε να προσθέσετε ένα ρόλο:
Οι επεκτάσεις διακομιστή δεν ήταν δυνατό να αποκτήσουν πρόσβαση στο αρχείο "roles.ini". Ελέγξτε τα δικαιώματα αρχείων. Η ενέργεια ακυρώθηκε.

(The server extensions were unable to access the file "roles.ini". Please check the file permissions. Action canceled.)


Το κουμπί "Δημιουργία εγγράφου" (New Document) στη βιβλιοθήκη κοινόχρηστων εγγράφων δεν ανοίγει ένα νέο έγγραφο

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Δημιουργία εγγράφου (New Document) στη βιβλιοθήκη εγγράφων Κοινόχρηστα έγγραφα (Shared Documents) της τοποθεσίας των υπηρεσιών SharePoint Team Services, δεν εκτελείται καμία ενέργεια. Αυτό το ζήτημα μπορεί να εμφανιστεί, όταν η βιβλιοθήκη κοινόχρηστων εγγράφων δεν περιέχει ένα προεπιλεγμένο (προκαθορισμένο) πρότυπο.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 833845 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 05:47:29 - Αναθεώρηση: 4.2

Microsoft SharePoint Team Services, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbdownload kbupdate KB833845
Σχόλια