Είσοδος

Η σύνδεση "Ηλεκτρονικές αγορές μουσικής" (Shop for music online) ξεκινά τον Internet Explorer αντί για το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Web στα Windows XP.

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Στο φάκελο Η μουσική μου (My Music), όταν κάνετε κλικ στο στοιχείο Ηλεκτρονικές αγορές μουσικής (Shop for music online) του παραθύρου Εργασίες μουσικής (Music Tasks), γίνεται εκκίνηση του Microsoft Internet Explorer. Η σύνδεση Ηλεκτρονικές αγορές μουσικής (Shop for music online) ξεκινά τον Internet Explorer ακόμα και όταν ο Internet Explorer δεν έχει ρυθμιστεί ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Web.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες για το Service Pack

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αποκτήστε το τελευταίο Service Pack για τα Windows XP. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP

Πληροφορίες για επείγουσες επιδιορθώσεις

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, κάντε λήψη της επείγουσας επιδιόρθωσης για την έκδοση των Microsoft Windows XP που χρησιμοποιείτε.

Εκδόσεις 32-bit των Windows XP

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις για εκδόσεις 32 bit των Windows XP και για την έκδοση Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση απαιτεί το Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου Service Pack των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP

Προϋποθέσεις για την έκδοση Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης, πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά άλλες επείγουσες επιδιορθώσεις.

Πληροφορίες αρχείου

Οι πληροφορίες αρχείου βρίσκονται στο τμήμα "Πληροφορίες αρχείου" της ενότητας "Περισσότερες πληροφορίες", παρακάτω σε αυτό το άρθρο.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για". Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε πρώτη φορά στο Service Pack 2 των Microsoft Windows XP.
Περισσότερες πληροφορίες
Αφού εφαρμόσετε αυτή την επείγουσα επιδιόρθωση, αν κάνετε κλικ στο στοιχείο Ηλεκτρονικές αγορές μουσικής (Shop for music online), η σύνδεση θα ξεκινήσει το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ονομασίας των πακέτων επειγουσών επιδιορθώσεων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
816915 Νέα διάταξη ονομασίας για πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού των Microsoft Windows
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείων (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείων) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Για να υπολογίσετε και να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες κατακερματισμού MD5 και SHA-1, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα FCIV (File Checksum Integrity Verifier). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης και χρήσης του βοηθητικού προγράμματος File Checksum Integrity Verifier, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
841290 Διαθεσιμότητα και περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος File Checksum Integrity Verifier
889768 Τρόπος υπολογισμού των τιμών κρυπτογραφικού κλειδιού κατακερματισμού MD5 ή SHA-1 για ένα αρχείο

Εκδόσεις 32 bit των Windows XP

Όνομα αρχείουShell32.dll
Έκδοση αρχείου6.0.2800.1348
Μέγεθος αρχείου8.348.160
Ημερομηνία (UTC)21-Feb-2004
Ώρα (UTC)00:07
Όνομα αρχείουSxs.dll
Έκδοση αρχείου5.1.2600.1336
Μέγεθος αρχείου676.864
Ημερομηνία (UTC)21-Feb-2004
Ώρα (UTC)00:07
κλειδί κατακερματισμού SHA-17013A16FBBC00607A8EE0006A260A46859F236B5
κλειδί κατακερματισμού MD566EF5FF1DF1184CDE6FE6CDC18B4B4B6
Όνομα αρχείουComctl32.dll
Έκδοση αρχείου6.0.2800.1342
Μέγεθος αρχείου921.600
Ημερομηνία (UTC)21-Feb-2004
Ώρα (UTC)00:07
κλειδί κατακερματισμού SHA-19FBE585CFCBA34A899D5B25AD1B55C69CC269464
κλειδί κατακερματισμού MD58A9C54692387060AAD0AB02D75896A59
Όνομα αρχείουControls.man
Έκδοση αρχείουΔεν εφαρμόζεται
Μέγεθος αρχείου1.812
Ημερομηνία (UTC)21-Feb-2004
Ώρα (UTC)00:08
κλειδί κατακερματισμού SHA-1Δεν εφαρμόζεται
κλειδί κατακερματισμού MD5Δεν εφαρμόζεται
Όνομα αρχείουComctl.man
Έκδοση αρχείουΔεν εφαρμόζεται
Μέγεθος αρχείου621
Ημερομηνία (UTC)21-Feb-2004
Ώρα (UTC)00:08
κλειδί κατακερματισμού SHA-1Δεν εφαρμόζεται
κλειδί κατακερματισμού MD5Δεν εφαρμόζεται

Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)

Όνομα αρχείουShell32.dll
Έκδοση αρχείου6.0.2800.1348
Μέγεθος αρχείου14.374.400
Ημερομηνία (UTC)20-Feb-2004
Ώρα (UTC)23:57
κλειδί κατακερματισμού SHA-17AAC4A4848301A9E3B0F906CBD93A48E0ACF019B
κλειδί κατακερματισμού MD50220C792B4DBA44B598F78ED2ADC647F
ΠλατφόρμαIA-64
Όνομα αρχείουSxs.dll
Έκδοση αρχείου5.1.2600.1336
Μέγεθος αρχείου2.018.816
Ημερομηνία (UTC)20-Feb-2004
Ώρα (UTC)23:57
κλειδί κατακερματισμού SHA-16081FB794D1D62400094F994C7AF941FB063C392
κλειδί κατακερματισμού MD51C73EC9387D558CCB3BCEAD6DBB6B533
ΠλατφόρμαIA-64
Όνομα αρχείουWshell32.dll
Έκδοση αρχείου6.0.2800.1348
Μέγεθος αρχείου8.348.160
Ημερομηνία (UTC)21-Feb-2004
Ώρα (UTC)00:07
κλειδί κατακερματισμού SHA-1127B2C1D0B9FC1957F1A550DA2F3F4E8A2B41069
κλειδί κατακερματισμού MD56EC8160F640537FB48D1089F420A17E7
Πλατφόρμαx86
Όνομα αρχείουWsxs.dll
Έκδοση αρχείου5.1.2600.1336
Μέγεθος αρχείου676.864
Ημερομηνία (UTC)21-Feb-2004
Ώρα (UTC)00:07
κλειδί κατακερματισμού SHA-17013A16FBBC00607A8EE0006A260A46859F236B5
κλειδί κατακερματισμού MD566EF5FF1DF1184CDE6FE6CDC18B4B4B6
Πλατφόρμαx86
Όνομα αρχείουComctl32.dll
Έκδοση αρχείου6.0.2800.1342
Μέγεθος αρχείου2.639.360
Ημερομηνία (UTC)09-Feb-2004
Ώρα (UTC)23:05
κλειδί κατακερματισμού SHA-1DC1E403A82090EF23F15B173310079FD052C57E1
κλειδί κατακερματισμού MD5015BBB577B8375545CB58BBE154F2480
ΠλατφόρμαIA-64
Όνομα αρχείουControls.man
Έκδοση αρχείουΔεν εφαρμόζεται
Μέγεθος αρχείου1.813
Ημερομηνία (UTC)20-Feb-2004
Ώρα (UTC)23:57
ΠλατφόρμαΔεν εφαρμόζεται
κλειδί κατακερματισμού SHA-1Δεν εφαρμόζεται
κλειδί κατακερματισμού MD5Δεν εφαρμόζεται
Όνομα αρχείουComctl.man
Έκδοση αρχείουΔεν εφαρμόζεται
Μέγεθος αρχείου623
Ημερομηνία (UTC)20-Feb-2004
Ώρα (UTC)23:57
ΠλατφόρμαΔεν εφαρμόζεται
κλειδί κατακερματισμού SHA-1Δεν εφαρμόζεται
κλειδί κατακερματισμού MD5Δεν εφαρμόζεται

Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003

Όνομα αρχείουShell32.dll
Έκδοση αρχείου6.0.3790.125
Μέγεθος αρχείου12.953.088
Ημερομηνία (UTC)30-Jan-2004
Ώρα (UTC)15:50
κλειδί κατακερματισμού SHA-1C6A3C3ED1FB373E0D749316270B2C9454DE95836
κλειδί κατακερματισμού MD552FEEAD8DB1A2CF19721BB329D1D524E
ΠλατφόρμαIA-64
Επίπεδο εξυπηρέτησηςRTMGDR
Όνομα αρχείουWshell32.dll
Έκδοση αρχείου6.0.3790.125
Μέγεθος αρχείου8.167.936
Ημερομηνία (UTC)30-Jan-2004
Ώρα (UTC)15:50
κλειδί κατακερματισμού SHA-10AD3A5724EF3FD8E1E29EC4FAD36941535A7AECD
κλειδί κατακερματισμού MD58DB90546D83057FF5FD11B58FD223BCA
Πλατφόρμαx86
Επίπεδο εξυπηρέτησηςWOW
Όνομα αρχείουShell32.dll
Έκδοση αρχείου6.0.3790.125
Μέγεθος αρχείου12.953.088
Ημερομηνία (UTC)30-Jan-2004
Ώρα (UTC)15:32
κλειδί κατακερματισμού SHA-1641E35BDA048B268D79F8559BA88AFB0E4E2D999
κλειδί κατακερματισμού MD5765FEC6FDD535C3A25D56C1E97236381
ΠλατφόρμαIA-64
Επίπεδο εξυπηρέτησηςRTMQFE
Όνομα αρχείουWshell32.dll
Έκδοση αρχείου6.0.3790.125
Μέγεθος αρχείου8.168.448
Ημερομηνία (UTC)30-Jan-2004
Ώρα (UTC)15:33
κλειδί κατακερματισμού SHA-1306E309193EA95F52BA2750B6CEBC9F1FD9EC328
κλειδί κατακερματισμού MD50C720256D991187BC134CF165E86EB8D
Πλατφόρμαx86
Επίπεδο εξυπηρέτησηςWOW
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 833998 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/12/2015 23:03:08 - Αναθεώρηση: 3.1

  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
  • Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003
  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbqfe kbenv kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix atdownload KB833998
Σχόλια