Περιγραφή του Office XP Service Pack 3 για Access 2002 Runtime

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 834693
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Access 2002. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση παρέχει τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις για την Access 2002 Runtime. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιέχει βελτιώσεις ασφάλειας, πέρα από βελτιώσεις σταθερότητας και επιδόσεων.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης του Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) για Access 2002 Runtime. Επιπλέον, αυτό το άρθρο περιγράφει τα ζητήματα που επιλύονται από το Office XP SP3 για Access 2002 Runtime.
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Σημαντικό Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να εγκαταστήσετε το Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την απαίτηση, ανατρέξτε στην ενότητα "Απαιτήσεις ενημερωμένης έκδοσης των Windows Installer" αυτού του άρθρου.
 • Έχετε εγκαταστήσει χρόνου εκτέλεσης του Microsoft Access 2002.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δύο μεθόδους για να ενημερώσετε μια υπάρχουσα εγκατάσταση του Microsoft Access 2002.

Σημείωση Η Microsoft συνιστά να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιώντας την τοποθεσία Web ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office. Η τοποθεσία ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office στο Web εντοπίζει τη συγκεκριμένη εγκατάσταση της Microsoft Access και σας ζητά να εγκαταστήσετε ακριβώς ό, τι χρειάζεται, για να βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση της Access είναι πλήρως ενημερωμένη.

Μέθοδος 1: Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία Web του Microsoft Office Product Updates

Για να ρυθμίσετε την τοποθεσία ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office στο Web εντοπίζει τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις που πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Μετά την ολοκλήρωση του εντοπισμού, λαμβάνετε μια λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων που προτείνονται για την έγκρισή σας. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη εγκατάστασης Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Μέθοδος 2: Διανομή και αυτόματη εγκατάσταση του Office XP SP3 για Access 2002 Runtime

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αυτόματης συμπερίληψης αρχείων ενημερωμένων Office με σας εκδόσεων χρόνου εκτέλεσης της Access, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
916176Τα πακέτα χρόνου εκτέλεσης των εφαρμογών της Access δεν χρησιμοποιούν τα αρχεία της ενημερωμένης έκδοσης του Office

Μέθοδος 3: Διανομή και μη αυτόματη εγκατάσταση του Office XP SP3 για Access 2002 Runtime

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης προγράμματος-πελάτη:
 1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Επιλέξτε τη γλώσσα σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση Για να αποθηκεύσετε το αρχείο εγκατάστασης για Access 2002 Runtime (για παράδειγμα, αρχείο Art10Sp3-kb834693-fullfile-enu.exe) του Office XP SP3 στον επιλεγμένο φάκελο.
 4. Διανείμετε την ενημερωμένη έκδοση στους επιλεγμένους υπολογιστές.
 5. Στην Εξερεύνηση των Windows, κάντε διπλό κλικ το κατανεμημένο Office XP Service Pack 3 (SP3) για Access 2002 Runtime αρχείο εγκατάστασης (για παράδειγμα, αρχείο Art10Sp3-kb834693-fullfile-enu.exe).
 6. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι Για να αποδεχτείτε την άδεια χρήσης.
 8. Τοποθετήστε το CD-ROM του Office XP Εάν σας ζητηθεί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 9. Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η εγκατάσταση ήταν επιτυχής, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Τρόπος διαπίστωσης της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Η ενημερωμένη έκδοση περιέχει μια ενημερωμένη έκδοση του ακόλουθου αρχείου:
  File name   Version  --------------------------  Msaccess.exe  10.0.6501.0
Για να προσδιορίσετε την έκδοση του Access 2002 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας τα παρακάτω βήματα. Εάν είναι, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.
 2. Με το Παράθυρο αποτελεσμάτων αναζήτησης, κάντε κλικ στο κουμπί Όλα τα αρχεία και φακέλους στην περιοχή Σύντροφος αναζήτησης.
 3. Με το Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου πλαίσιο, πληκτρολογήστε Msaccess.exe, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.
 4. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ Msaccess.exe, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 5. Σχετικά με το Έκδοση καρτέλα ", προσδιορίστε την έκδοση του Microsoft Access 2002 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του Access 2002 στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
291331Με τον τρόπο ελέγχου της έκδοσης του Office XP
Επιπλέον, τα ακόλουθα αρχεία εγκαθίστανται επίσης όταν εγκαθιστάτε το Office XP Service Pack 3 (SP3) για Access 2002 Runtime:
  Accwiz.dll    	Msmdgd80.dll  Acwizrc.dll   	Msmdun80.dll  Bidi32.dll    	Mso.dll  Fm20.dll     	Msointl.dll  Fm20enu.dll   	Msolap80.dll  Graph.exe    	Msolap80.rll  Grintl32.dll  	Msolui80.dll  Intldate.dll  	Msowc.dll  Msacc.olb    	Ocp.dll  Msaexp30.dll   	Ocpintl.dll  Msain.dll    	Olapuir.rll  Mscal.ocx    	Owc10.dll  Mscdm.dll    	Owci10.dll  Mscomctl.ocx   	Riched20.dll  Msdmeng.dll   	Snapview.exe  Msdmine.dll   	Snapview.ocx  Msdmine.rll   	Soa.dll  Msmdcb80.dll   	Ucs20.dll			Vbe6.dll
Σημείωση Εάν το Office XP SP3 για την Access 2002 Runtime είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Office XP Service Pack 3 (SP3) για Access 2002 Runtime:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει ήδη εφαρμοστεί ή συμπεριλαμβάνεται σε μια ενημερωμένη έκδοση που έχει ήδη εφαρμοστεί.

Απαιτήσεις ενημερωμένης έκδοσης του Windows Installer

Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο απαιτεί το Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Microsoft Windows XP και Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) περιλαμβάνει το Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Windows Installer, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web.

Ο Windows Installer για Microsoft Windows 98 και Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Ο Windows Installer για Microsoft Windows NT 4.0 και Windows 2000:

Λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνονται από την ενημερωμένη έκδοση

Το Office XP SP3 για Access 2002 Runtime διορθώνει το ζήτημα που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

836030 Ζητήματα που επιδιορθώνονται στην Access 2002 από το Office XP Service Pack 3

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 834693 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 05:57:05 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbdownload kbinfo kbupdate kbmt KB834693 KbMtel
Σχόλια