Σημειώσεις έκδοσης για το Windows XP Service Pack 2

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο αναγράφει τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) που περιλαμβάνονται στις σημειώσεις έκδοσης για το Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) και τα Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005. Αυτό το άρθρο αναγράφει επίσης τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) που τεκμηριώνουν γνωστά ζητήματα και άλλες πληροφορίες σχετικά με το Windows XP SP2 για τις σημειώσεις έκδοσης. Αυτά τα γνωστά θέματα και άλλες πληροφορίες δεν έχουν τεκμηριωθεί προηγουμένως σε άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base).

Σημείωση Οι δυνατότητες και τα στοιχεία του Windows XP SP2 περιλαμβάνονται στα Windows XP Tablet PC Edition 2005.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ζητήματα που επιλύονται στο Windows XP SP2, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
811113 Λίστα ενημερώσεων κώδικα που περιλαμβάνονται στο Windows XP Service Pack 2
838079 Εργαλεία υποστήριξης για το Windows XP Service Pack 2
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αποκτήστε το τελευταίο Service Pack για τα Microsoft Windows XP. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP
Περισσότερες πληροφορίες

Καταναλωτής

Γενικά

838080 Εργαλεία ανάπτυξης του Windows XP Service Pack 2

Εγκατάσταση

837783 Οι απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο για το Windows XP Service Pack 2
873153 Το λογισμικό προγράμματος ανάγνωσης οθόνης ενδέχεται να μην λειτουργεί, εάν εγκαταστήσετε το Windows XP Service Pack 2 χρησιμοποιώντας το OOBE
883609 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Αυτό το Service Pack απαιτεί να λειτουργεί ο υπολογιστής σε εναλλασσόμενο ρεύμα για να ξεκινήσει η εγκατάσταση", όταν εγκαθιστάτε το Windows XP Service Pack 2

Προγράμματα και συσκευές

883607 Η λειτουργικότητα του διακομιστή Web ενδέχεται να παρουσιάζει σφάλματα μετά την εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 2
878461 Οι εικόνες δεν εμφανίζονται όπως αναμενόταν ή εμφανίζεται μήνυμα λάθους κατά το άνοιγμα ενός αρχείου HTML σε υπολογιστή με Windows XP Service Pack 2
883613 Το Outlook Express κάνει αυτόματα λήψη εξωτερικού περιεχομένου όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα ή προωθείτε ένα μήνυμα σε υπολογιστή με Windows XP Service Pack 2
883606 Τα μηνύματα στο Microsoft Outlook δεν αποστέλλονται αμέσως στο Windows XP Service Pack 2
878451 Τρόπος ενεργοποίησης της δυνατότητας κοινής χρήσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας του Windows NetMeeting στο Windows XP Service Pack 2
883605 Νέες δυνατότητες του στοιχείου "Προγραμματισμένες εργασίες" (Scheduled Tasks) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) που περιλαμβάνονται στο Windows XP Service Pack 2
884487 Στο Windows XP Service Pack 2, σε ορισμένα DVD WMV HD δεν γίνεται αναπαραγωγή κεφαλαίου όταν κάνετε κλικ επάνω του

Επιχείρηση

Γενικά

838080 Εργαλεία ανάπτυξης του Windows XP Service Pack 2
883608 Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους όταν προσθέτετε μια αναφορά σε ένα αντικείμενο COM στο Visual Studio .NET μετά την εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 2
841625 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση περιεχομένου Βοήθειας για το Microsoft Windows XP Multilingual User Interface Pack
884768 ΣΦΑΛΜΑ: Δεν μπορείτε να κλείσετε ένα παράθυρο του Internet Explorer χρησιμοποιώντας τη μέθοδο window.setTimeout(window.close,1) στο Windows XP Service Pack 2

Εγκατάσταση

837783 Οι απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο για το Windows XP Service Pack 2

Προγράμματα και συσκευές

883603 Το Windows Movie Maker 2.1 εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας όταν εγκαθιστάτε το Windows XP Service Pack 2

Δίκτυα και επικοινωνίες

883611 Πρέπει να καθορίσετε ορισμένες ρυθμίσεις Πολιτικής ομάδας για να μπορέσετε να διαχειριστείτε απομακρυσμένα το "Προκύπτον σύνολο πολιτικής" ή να επεξεργαστείτε με απομακρυσμένο τρόπο τοπικά αντικείμενα Πολιτικής ομάδας στο Windows XP Service Pack 2
884020 Τα προγράμματα που συνδέονται με διευθύνσεις IP οι οποίες βρίσκονται στο εύρος διευθύνσεων loopback ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως αναμένετε στο Windows XP Service Pack 2

Ασφάλεια

842933 Κατά την τροποποίηση ή την προβολή αντικειμένων πολιτικής ομάδας (GPΟ) στον Windows Server 2003, τα Windows XP ή τα Windows 2000, εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Η παρακάτω καταχώρηση στην ενότητα [ακολουθίες χαρακτήρων] είναι πολύ μεγάλη και έχει περικοπεί".
872769 Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων του Τείχους προστασίας των Windows (Windows Firewall) σε έναν υπολογιστή-πελάτη με Windows XP Service Pack 2 που βρίσκεται σε δίκτυο με Windows Small Business Server 2003
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στις λειτουργίες του Windows XP Service Pack 2, ανατρέξτε στο έγγραφο "Αλλαγές λειτουργικότητας στο Windows XP Service Pack 2". Για να προβάλετε αυτό το έγγραφο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Properties

Article ID: 835935 - Last Review: 03/15/2005 18:50:00 - Revision: 14.0

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, the operating system: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)

  • kberrmsg kbinfo kbtshoot kbfirewall kbnetwork KB835935
Feedback