Ζητήματα που διορθώνονται στην Access 2002 από το Office XP Service Pack 3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 836030
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3). Το άρθρο αυτό περιγράφει τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στη Microsoft Access 2002.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης του Office XP SP3, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
832671Περιγραφή του Microsoft Office XP Service Pack 3
Περισσότερες πληροφορίες

Η Access 2002 ζητήματα που επιδιορθώνονται από το Office XP SP3

Το Office XP SP3 επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα παρακάτω ενημερωμένες εκδόσεις της Microsoft:

Η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ζητήματα που περιγράφονται στο ακόλουθο πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων:
823808Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων στην Access 2002 μετά το Service Pack 2: 18 Ιουλίου 2003
Η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
328933Οι αριθμοί που αντιγράφονται από την Access 2002 επικολλώνται ως κείμενο στο Excel 2002
329883Το αντικείμενο SnapShot της Access 2002 δεν εμφανίζεται με τον αναμενόμενο τρόπο κατά την εισαγωγή του σε ένα έγγραφο
331989ACC2002: Μνήμη δεν αποδεσμεύεται όταν κλείνετε φόρμες και εκθέσεις
814094ACC2002: Μήνυμα λάθους: δεν είναι δυνατή η εφαρμογή φίλτρου σε ένα ή περισσότερα πεδία που καθορίζονται στην ιδιότητα φίλτρου
821185ACC2002: Εσάς ζητείται να μετατρέψετε τη βάση δεδομένων της Access 97 επανειλημμένα κατά το άνοιγμα του αρχείου της Access 2002
821809ACC2002: Η Microsoft Access κλείνει κατά τη σύνδεση πινάκων ODBC

Πρόσθετα ζητήματα που επιδιορθώνονται από το Office XP SP3

Τα θέματα σε αυτήν την ενότητα επιδιορθώνονται επίσης από το Office XP SP3.

Όταν αποθηκεύετε μια αναφορά σε μορφή εμπλουτισμένου κειμένου, η έκθεση χάνει πληροφορίες παραμέτρων

Όταν εξάγετε μια έκθεση της Access 2002 σε μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF), οι παράμετροι που εμφανίστηκαν σωστά στην έκθεση κατά την προεπισκόπηση εκτύπωσης χωρίς εξαγωγή στο νέο αρχείο RTF. Οι παράμετροι δεν εμφανίζονται στο εξαγόμενο έγγραφο.


Κατά την προβολή σελίδων πρόσβασης δεδομένων, δεν εμφανίζονται σωστά

Αν προβάλετε τη σελίδα πρόσβασης δεδομένων για μια βάση δεδομένων, μερικά ή κανένα από τα αναμενόμενα πεδία δεν εμφανίζονται σωστά. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται μετά την εγκατάσταση του Microsoft Internet Explorer 6.0 ή μετά την εκτέλεση μιας παράπλευρης εγκατάστασης της Microsoft Office Access 2003 στον ίδιο υπολογιστή.Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους μετά τη μετατροπή ενός Access MDB 2003 σε Access 2002

Όταν αποθηκεύετε μια βάση δεδομένων της Access 2003 Microsoft Access (MDB), με τη μορφή Access 2002, MDE και κατόπιν δημιουργήστε πάλι το MDE the.mdb αρχείου, εάν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ή άλλες λειτουργίες δέσμης ενεργειών σε μια φόρμα, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το έργο της Visual Basic for Applications που υπάρχει στη βάση δεδομένων είναι κατεστραμμένο. (The Visual Basic for Applications project in the database is corrupt.).


Η συνάρτηση OpenArgs λειτουργεί μόνο μία φορά σε ένα έργο VBA

Εάν το Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) κώδικα για μια φόρμα πραγματοποιεί μια κλήση για τοΟρίσματα ανοίγματοςλειτουργούν μετά ανοίγετε τη φόρμα σε κατάσταση σχεδίασης, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους στο VBA:
Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης: 94
Ο τρόπος χρήσης της μεθόδου Null δεν είναι έγκυρος (Run-time error : 94 Invalid use of Null)


Η συνάρτηση DoCmd.ApplyFilter δεν θα επηρεάσει την ενεργή φόρμα, μετά το κλείδωμα του υπολογιστή

Όταν κλειδώνετε τον υπολογιστή σας ενώ έχετε δύο η Microsoft Access το άνοιγμα φορμών, όταν ξεκλειδώνετε τον υπολογιστή και προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε τηνDoCmd.ApplyFilterσυνάρτηση της ενεργού φόρμας, το φίλτρο εφαρμόζεται στη φόρμα αντί για αυτό. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν η ενεργή φόρμα χρησιμοποιεί τοOnResizeσυμβάν και ο υπολογιστής εκτελεί τα Microsoft Windows XP.Όταν ανοίγετε μια σελίδα δεδομένων σε προβολή περιήγησης, εμφανίζεται η "Egenskapen DefaultSort er ugyldlg" μήνυμα λάθους

Στη Νορβηγική έκδοση της Access 2002, εάν ανοίξετε μια σελίδα δεδομένων σε προβολή περιήγησης, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Egenskapen DefaultSort er ugyldlg.
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται αν χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες συναρτήσεις σε ένα αριθμητικό πεδίο:ΜέγιστοήΤο ελάχιστο.Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους στο Modsync.exe όταν προσπαθείτε να κάνετε μια σελίδα δεδομένων διαθέσιμο χωρίς σύνδεση στον Internet Explorer

Όταν προβάλλετε μια σελίδα δεδομένων της Access στον Microsoft Internet Explorer και στη συνέχεια προσπαθήστε να κάνετε διαθέσιμο για εργασία χωρίς σύνδεση, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
mobsync.exe - Σφάλμα εφαρμογής

Η οδηγία στο"θέση_μνήμης" έκανε αναφορά στη μνήμη στο "θέση_μνήμης". Η μνήμη δεν ήταν δυνατό να είναι "read". (SysFader: Msimn.exe - Application Error: The instruction at "0x7dc9d031" referenced memory at "0x00000020". The memory could not be "read".).

Κάντε κλικ στο κουμπί "OK" για να τερματιστεί το πρόγραμμα
Click on CANCEL to debug the program


Όταν προσπαθείτε να κάνετε μια σελίδα δεδομένων της Access 2002 είναι διαθέσιμα χωρίς σύνδεση, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους

Όταν προσπαθείτε να κάνετε μια σελίδα δεδομένων της Access 2002 είναι διαθέσιμα χωρίς σύνδεση, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Απέτυχε η δημιουργία εγγραφών από το έγγραφο XML που βρίσκεται στο "θέση_μνήμης". Ελέγξτε ότι το έγγραφο υπάρχει, ότι η διαδρομή του εγγράφου είναι σωστή και ότι έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης. (Could not create any records form the XML document located at "memory_location". Check to make sure that the document exists, the path to the document is correct, and that you have the appropriate access permissions.).


Όταν ακυρώσετε ένα μήνυμα προειδοποίησης μεταξύ τομέων, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα γενικό σφάλμα προστασίας

Όταν δημιουργείτε μια σελίδα δεδομένων που αποκτά πρόσβαση σε ένα διακομιστή SQL με χρήση του ελέγχου ταυτότητας των Microsoft Windows NT, και στη συνέχεια να ακυρώσετε ένα μήνυμα προειδοποίησης μεταξύ τομέων, ενδέχεται να λάβετε ένα γενικό σφάλμα προστασίας από τη Microsoft Access.Όταν επεξεργάζεστε μια αποθηκευμένη σελίδα δεδομένων στην Access 2002, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους "Η Microsoft Access είναι δυνατή η φόρτωση του σχήματος βάσης δεδομένων."

Όταν προσπαθείτε να επεξεργαστείτε μια αποθηκευμένη σελίδα δεδομένων στην Access 2002, η Access θα ανοίξει τη σελίδα δεδομένων και, στη συνέχεια, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του σχήματος βάσης δεδομένων από τη Microsoft Access. Η λειτουργία αποθήκευσης έχει απενεργοποιηθεί. Θα πρέπει να επιδιορθώσετε ή να εγκαταστήσετε ξανά το Microsoft Office XP. (Microsoft Access is unable to load the database schema. Save was disabled. Either repair or reinstall Microsoft Office XP.).
Εάν προσπαθήσετε να ενημερώσετε τη σελίδα δεδομένων από τη λίστα πεδίων, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Η Microsoft Access δεν είναι δυνατό να συνδεθεί στο αρχείο προέλευσης δεδομένων που καθορίζεται στη συμβολοσειρά σύνδεσης σε αυτήν τη σελίδα.

Ο διακομιστής ενδέχεται να μην υπάρχει στο δίκτυο ή ενδέχεται να υπάρχει σφάλμα στις πληροφορίες της συμβολοσειράς σύνδεσης για αυτήν τη σελίδα. (Microsoft Access is unable to connect to the data source specified in the connection string of this page. The server may not exist on the network, or there may be an error in the connection sting information for this page)


Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους Access 2002

Λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους Access 2002:
Η εφαρμογή Microsoft Access αντιμετώπισε πρόβλημα και πρέπει να τερματιστεί η λειτουργία της. Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση. (Microsoft Office Outlook has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.).
Για να δείτε τα δεδομένα που περιέχει αυτή η αναφορά σφάλματος, κάντε κλικ εδώ. (Microsoft Windows The system has recovered from a serious error. A log of this error has been created. Please tell Microsoft about this problem. We have created an error report that you can send to help us improve Microsoft Windows. We will treat this report as confidential and anonymous. To see what data this error report contains, click here.).
Όταν προβάλλετε τα δεδομένα της αναφοράς σφάλματος, η αναφορά περιέχει μια υπογραφή σφάλματος παρόμοια με μία από τις παρακάτω:
App Name    App Version   Module Name   Module Version offset------------------------------------------------------------------------msaccess.exe  10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2409.7   0001ccb5
Επιπλέον, άλλες εκδόσεις προγραμμάτων, εκδόσεις λειτουργικής μονάδας και μετατοπίσεις είναι πιθανές.

Προβολή στιγμιότυπου εκτυπώνει τους χαρακτήρες με επιπλέον κενά διαστήματα ή με τυχαία αποτελέσματα

Όταν εκτυπώνετε ένα αρχείο Snapshot Viewer, το οποίο περιέχει ιαπωνικούς χαρακτήρες, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Εκτυπώνονται επιπλέον κενά διαστήματα με κάθε χαρακτήρα.
 • Υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των εκτυπωμένων χαρακτήρων.
 • Οι χαρακτήρες εκτυπώνονται χωρίς σειρά.
 • Οι χαρακτήρες εκτυπώνονται τυχαία κάθε φορά που εκτυπώνεται το αρχείο.
SP3 Acc2002 acc2k2 επιδιόρθωση λίστα ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ενημέρωση ασφάλεια σφάλμα περιβάλλον ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο ειδικά_κατασκευασμένο επηρεαζόμενο

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 836030 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/17/2015 17:39:20 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB836030 KbMtel
Σχόλια