Λίστα ζητημάτων του Excel 2002 που επιδιορθώνονται από το Office XP Service Pack 3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:836031
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3). Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται τα ζητήματα που διορθώνονται για το Microsoft Excel 2002.Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης του Office XP SP3, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
832671Περιγραφή του Microsoft Office XP Service Pack 3
Περισσότερες πληροφορίες

Excel 2002 ζητήματα που επιδιορθώνονται από το Office XP SP3

Η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης της Microsoft:

823338Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Excel 2002 μετά το Service Pack 2:, 11 Ιουλίου 2003
823969Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Excel 2002 μετά το Service Pack 2:, 10 Αυγούστου 2003
827143Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Excel 2002 μετά το Service Pack 2:, 28 Αυγούστου 2003
827978Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Excel 2002 μετά το Service Pack 2:, 19 Σεπτεμβρίου 2003
827984Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Excel 2002 μετά το Service Pack 2:, 25 Σεπτεμβρίου 2003
829340Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Excel 2002 μετά το Service Pack 2: 6 Οκτωβρίου 2003


Η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
324491Λήψη του μηνύματος λάθους "Ενδέχεται να έχουν γίνει αλλαγές στο αρχείο..." κατά την αποθήκευση βιβλίου εργασίας σε διακομιστή δικτύου σε Excel 2002 ή Excel 2003
817578Δεν μπορείτε να αλλάξετε διαδρομή σύνδεσης όταν δεν έχει φορτωθεί πρόσθετο του Excel
822380XL2002: Excel απότομα κλείνει κατά την αποθήκευση ενός βιβλίου εργασίας
823026Μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του αρχείου" κατά το άνοιγμα βιβλίου εργασίας και την προσπάθεια ενημέρωσης συνδέσεων
298955Η χρήση ενός ψευδωνύμου πεδίου στο ερώτημα δεν λειτουργεί με ορισμένες βάσεις δεδομένων άλλων κατασκευαστών
320516XL2002: Δεν είναι δυνατό να ανοίξετε αρχεία του Excel στην Εξερεύνηση των Windows μετά τη χρήση του Οδηγού εισαγωγής κειμένου
321286XL2002: Σφάλμα VBA στην εκκίνηση μακροεντολής αν ανοίξετε πολλαπλών εμφανίσεων του Excel με τον έλεγχο RefEdit
322238XL2002: Συγκεντρωτικού πίνακα πεδία δεν λειτουργούν μετά την επιδιορθώσεων του Excel και να ανακτά αρχείων
323613Λαμβάνετε μηνύματα λάθους όταν διαγράφετε πολλές στήλες από ένα γράφημα
324051XL2002: Η χρήση της CPU είναι 100 τοις εκατό κατά την αντιγραφή ενός μεγάλου φύλλου στο Excel
324125XL2002: Η σύνταξη υπερ-σύνδεσης δεν αποθηκεύει σωστά όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο Excel ως μια σελίδα HTML
324557XL2002: Το Excel σταματά να ανταποκρίνεται όταν καταργούνται τα μερικά αθροίσματα
325207XL2002: Επεξεργασίες σε Συγκεντρωτικούς πίνακες χωρίς μεταφορά πίσω νέων στηλών
325703Η δυνατότητα Αυτόματου Υπολογισμού (AutoCalculate) λειτουργεί ακόμα και αν αυτή η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη
327365XL2002: Είναι αργή, για το άνοιγμα βιβλίου εργασίας
328196XL2002: Βιβλίο εργασίας απροσδόκητα κλείνει αμέσως μετά το άνοιγμα
330157XL2002: Το Excel κλείνει όταν κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX
330345Excel 2002: Προσαρμοσμένες γραμμές εργαλείων χάνονται, μετά την έξοδο του Excel
331401XL2002: Excel ενδέχεται να ανταποκρίνεται διακοπή εάν εσάς κλήση Υπολογισμός από ένα συμβάν ασύγχρονης COM
331505XL2002: Το Excel ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται κατά την επεξεργασία ενός τύπου Long που περιέχει μια σύνδεση
331863Παρουσιάζεται το μήνυμα λάθους "Το Excel δεν είναι δυνατό να ολοκληρώσει αυτήν την εργασία με τους διαθέσιμους πόρους" (Excel cannot complete this task with available resources), όταν προσπαθείτε να προβάλετε τις εντοπισμένες αλλαγές στο Excel 2002
811157XL2002: Το Excel φαίνεται να μην ανταποκρίνεται όταν καταργείτε τα μερικά αθροίσματα
811161Οι ετικέτες δεδομένων εξαφανίζονται αν η τιμή είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη τιμή του άξονα
811207Δεν είναι δυνατή η προβολή των δεδομένων που αντιγράφετε από το Excel 2002 στην προεπισκόπηση του Front Page 2002
811344XL2002: Ένα πρόσθετο βιβλίο εργασίας "Αντικείμενο" ανοίγει και το Excel φαίνεται να μην ανταποκρίνεται
811541XL2002: Σύνθετο πλαίσιο τιμές επαναφέρουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αφού χρησιμοποιείται ένα άλλο σύνθετο πλαίσιο
811542XL2002: Δεν είναι δυνατή ενημέρωση συνδέσεων με αρχεία σε ασφαλή Web Server
812384XL2002: "Δεν είναι δυνατή Η ανάγνωση του αρχείου" μήνυμα λάθους κατά το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας
812647XL2002: Οι συνδέσεις σε αντικείμενο OLE μη αυτόματη ενημέρωση κατά το άνοιγμα ενός αρχείου στην Εξερεύνηση των Windows
812668XL2002: Το Excel φαίνεται να μην ανταποκρίνεται κατά τη μετατροπή κειμένου σε στήλες στο φύλλο εργασίας προηγούμενων εκδόσεων
814020XL2002: Excel δεδομένα αλλάζουν μορφή γραμματοσειράς Αφού επεξεργαστείτε τα δεδομένα του Excel στο Word
815196OFFXP: Ετικέτες σε επικολλημένο αντικείμενο γραφήματος του Excel είναι παραμορφωμένες, μη αναγνώσιμο ή δεν ολοκληρώθηκε
816997XL2002: Υπολογισμός ώρας σε Συγκεντρωτικό πίνακα ενδέχεται να μην είναι σωστές
819853XL2002: "Δεν είναι δυνατή Η ανάγνωση του αρχείου" μήνυμα λάθους κατά το άνοιγμα του αρχείου Excel που περιέχει μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα
820432XL2002: Σχόλια εμφανίζονται σε το λάθος θέση στο βιβλίο εργασίας αποθηκεύεται ως ιστοσελίδα
821078XL2002: Το Excel κλείνει όταν εσάς σχεδίαση μιας γραμμής σύνδεσης από ένα γράφημα
821136XL2002: Προγράμματα-πελάτες DDE δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια εντολή RUN για να εκτελέσετε μια ενσωματωμένη μακροεντολή μετά από μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας
821273XL2002: Το βιβλίο εργασίας δεν εκτυπώνει όταν χρησιμοποιείτε το Excel σε επίπεδο Υπολογιστή χειρός
821292XL2002: Μήνυμα λάθους: σφάλμα χρόνου εκτέλεσης: '13' Ασυμφωνία τύπου
821456Αναφέρεται εσφαλμένη προέλευση αρχείου, όταν ανοίγετε αρχείο κειμένου στο Excel 2002
821564XL2002: Μορφές ημερομηνίας χάνονται, όταν μέσω προγραμματισμού μετακινείτε δεδομένα από μία περιοχή σε άλλο
826091XL2002: Ορισμένες υπερ-συνδέσεις πλαισίου κειμένου δεν λειτουργούν μετά την αποθήκευση ενός βιβλίου εργασίας ως ιστοσελίδας
827270Το Excel κλείνει απροσδόκητα με ένα μήνυμα λάθους, όταν κλείνετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel που περιέχει συνδέσεις DDE
Additional issues that are fixed by Office XP SP3
Επιπλέον, τα θέματα σε αυτήν την ενότητα επιδιορθώνονται επίσης από το Office XP SP3.

Το Excel κλείνει απροσδόκητα, όταν ανοίγετε το υπολογιστικό φύλλο XML

Στο Excel 2002, όταν ανοίγετε υπολογιστικό φύλλο XML που δημιουργούνται σε στοιχείο Web του Microsoft Office XP υπολογιστικού φύλλου και να εκτελέσετε προεπισκόπηση εκτύπωσης, Excel ίσως κλείσει απροσδόκητα. Η αιτία αυτού του ζητήματος είναι οι ανεπαρκείς πληροφορίες εκτύπωσης.

Excel 2002 εντοπίζει τον λάθος χαρακτήρα όταν κάνετε αναζήτηση για ένα συγκεκριμένο πρόσθετο χαρακτήρα

Excel 2002 εντοπίζει τον λάθος χαρακτήρα όταν κάνετε αναζήτηση για ένα συγκεκριμένο πρόσθετο χαρακτήρα.Η μέθοδος EnableItemSelection δεν λειτουργεί

Εάν χρησιμοποιείτε ένα αρχείο προέλευσης OLAP για Συγκεντρωτικού Πίνακα στο Excel 2002, σας κλήση προς τονEnableItemSelectionη μέθοδος δεν λειτουργεί και ενδέχεται να εμφανιστεί ένα σφάλμα VBA 1004. Αυτό το ζήτημα δεν παρουσιάζεται αν το Συγκεντρωτικού πίνακα χρησιμοποιεί ένα SQL ή μια εσωτερική προέλευση των δεδομένων.Η σταθερά για τη μέθοδο ταξινόμησης είναι xlStroke

Όταν καταγράφετε μια μακροεντολή από μια φωνητική ταξινόμηση μιας στήλης στο Excel 2002, Παραδοσιακή κινεζική έκδοση Excel 2002 χρησιμοποιεί τη σταθερά xlStroke για τη μέθοδο ταξινόμησης αντί για τη σταθερά xlPinYin για τη φωνητική ταξινόμηση.Λειτουργικές μονάδες VBA χάνονται όταν εφαρμόζετε μια ψηφιακή υπογραφή σε ένα βιβλίο εργασίας

Όταν εφαρμόζετε μια ψηφιακή υπογραφή σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel 2000 ή στο Excel 97, χρησιμοποιώντας το Excel 2002, οι λειτουργικές μονάδες VBA που ανήκουν στο βιβλίο εργασίας ενδέχεται να χαθεί μετά την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας. Όταν ανοίγετε το βιβλίο εργασίας, μπορεί να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους της Microsoft Visual Basic:
Error accessing file. Network connection may have been lost.
Εάν κάνετε κλικ στο κουμπίOk, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕνεργοποίηση μακροεντολώνΕνδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Εντοπίστηκαν σφάλματα στο αρχείο 'όνομα_αρχείου.xls', αλλά ήταν δυνατό το άνοιγμα του αρχείου από το Microsoft Excel με τις επιδιορθώσεις που παρατίθενται παρακάτω. Αποθηκεύστε το αρχείο, για να γίνουν μόνιμες αυτές οι επιδιορθώσεις. (Errors were detected in 'file_name.xls,' but Microsoft Excel was able to open the file by making the repairs listed below. Save the file to make the repairs permanent.).

Lost Visual Basic project.
Lost ActiveX controls.Excel 2002 σταματά να ανταποκρίνεται όταν αλλάζετε την παράμετρο κριτήρια στην κλήση συνάρτησης της βάσης δεδομένων

Excel 2002 σταματά να ανταποκρίνεται όταν χρησιμοποιείτε μια λειτουργία της βάσης δεδομένων, όπως DSUM, όταν η παράμετρος κριτηρίων της συνάρτησης βασίζεται σε ένα κελί το οποίο συμπληρώνεται αυτόματα, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση =Rand() ή το =RANDBETWEEN() συνάρτησης.Excel 2002 δεν μετατρέπει σωστά τα δεδομένα XML

Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο XML, χρησιμοποιώντας το Excel 2002, εισάγει μόνο το τελευταίο στοιχείο της κάθε γραμμής στον πίνακα δεδομένων XML στο φύλλο εργασίας.Θα εμφανιστεί το "δεν είναι δυνατό να εκτελεστούν 'MSQUERY.EXE'" μήνυμα λάθους σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows 98

Όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε εξωτερικά δεδομένα σε ένα βιβλίο εργασίας, το MSQuery προγράμματος σταματά να ανταποκρίνεται ή λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Cannot run "MSQuery.exe"


Η μέθοδος VBA HPageBreaks.Add ενδέχεται να προκαλέσει το Excel 2002 σταματά να ανταποκρίνεται

Όταν χρησιμοποιείτε μια μακροεντολή VBA για να ρυθμίσετε τις αλλαγές σελίδας σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel 2002, μέσω χρήσης από τοHPageBreaks.Addη μέθοδος, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους χρόνου εκτέλεσης:
Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης '-2147417848 (80010108)':

Μήνυμα λάθους του Excel 2000 Σφάλμα αυτοματοποίησης
Το αντικείμενο που κλήθηκε έχει αποσυνδεθεί από τα προγράμματα-πελάτες του (Run-time error '-2147417848 (80010108)': Automation error The object invoked has disconnected from its clients.).


Λαμβάνετε το χρόνο εκτέλεσης "Μέθοδος-2147417848 'Στυλ' από το αντικείμενο"περιοχή"Αποτυχία" μήνυμα λάθους όταν εκτελείτε μια μακροεντολή VBA

Όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε μια μακροεντολή σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους χρόνου εκτέλεσης:
-2147417848 Η μέθοδος 'Style' του αντικειμένου 'Range' απέτυχε (Method 'Style' of Object 'Range' Failed)
Εάν σχολιάσετε όλες τις γραμμές κώδικα που εκτελούν κάποιες μορφοποιήσεις φόρμας στο βιβλίο εργασίας, η μακροεντολή λειτουργεί χωρίς σφάλμα.Μετακινήστε τα αντικείμενα σχεδίασης, μετά την αποθήκευση ενός βιβλίου εργασίας του Excel 2002

Όταν αποθηκεύετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel 2002, αντικείμενα σχεδίασης, όπως είναι ορθογώνια, ελλείψεις και άλλα αντικείμενα ενδέχεται να αλλάξουν θέση στο φύλλο εργασίας, μετά την αποθήκευση, κλείστε και, στη συνέχεια, ανοίξτε το βιβλίο εργασίας.Συνδεδεμένα φύλλα μπορεί να προκαλέσει ένα μήνυμα λάθους "Μη αναμενόμενο σφάλμα" σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web με βασικό έλεγχο ταυτότητας

Όταν ενημερώνετε μια σύνδεση από ένα φύλλο του Excel στο Excel άλλου φύλλου, θα λάβετε ένα μήνυμα λάθους "Μη αναμενόμενο σφάλμα". Αυτό το ζήτημα προκύπτει, εάν τα αρχεία βρίσκονται σε ένα διακομιστή των υπηρεσιών IIS της Microsoft με βασικό έλεγχο ταυτότητας και ανοίγονται στον Microsoft Internet Explorer.Λήψη δεν είναι δυνατή η "Η άντληση πληροφοριών παραμέτρων όταν δείκτη παραμέτρου είναι ένα όρισμα συνάρτησης" μήνυμα λάθους όταν δημιουργείτε ένα νέο ερώτημα βάσης δεδομένων

Όταν δημιουργείτε ένα νέο ερώτημα βάσης δεδομένων, για την ανάκτηση δεδομένων από μια SQL διακομιστή, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
ODBC SQL Server Driver
Unable to derive parameter information when parameter marker is a function argument.
Όταν κάνετε κλικOkΕμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
ODBC SQL Server Driver
Invalid descriptor index


Αρχείο Excel ανοίγει με χρήση OLE και, στη συνέχεια, κλείνει, αλλά η διαδικασία του Excel δεν κλείνει

Όταν ανοίγετε και κλείνετε ένα συγκεκριμένο αρχείο στο Excel, χρησιμοποιώντας το αντικείμενο σύνδεσης και ενσωμάτωσης αυτοματισμού (OLE), η διαδικασία του Excel δεν κλείνει σωστά.Ένα κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας του Excel κλείνει απροσδόκητα κατά την προσπάθεια αποθήκευσης.

Το Excel ίσως κλείσει απροσδόκητα όταν ανοίγετε ή κατά την αποθήκευση ενός κοινόχρηστου βιβλίου εργασίας του Microsoft Excel που περιέχει προσαρμοσμένες προβολές και μία ή περισσότερες από αυτές τις προβολές, περιέχει ένα πολλαπλάσιο του 10 αλλαγές σελίδας--για παράδειγμα, 10, 20, 30, και ούτω καθεξής.

Χάνονται δεδομένα όταν το βιβλίο εργασίας του Excel 2002 περιέχει δεδομένα που έχει οριστεί με τη χρήση μιας επιστροφής κλήσης της συνάρτησης xlDefineBinaryName

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο του Microsoft Excel 2002 που περιέχει δεδομένα τα οποία έχει οριστεί με τη χρήση μιας επιστροφής κλήσης για τηνxlDefineBinaryNameλειτουργία, εάν το βιβλίο εργασίας προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης και τα δεδομένα που είναι μεγαλύτερα από το μέγιστο byte που μπορεί να χωρέσει σε μια εγγραφή, όλα τα επόμενα δεδομένα χάνονται όταν ανοίξετε πάλι το βιβλίο εργασίας.

Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους στο Excel 2002

Λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους στο Excel 2002:
Η εφαρμογή Microsoft Excel αντιμετώπισε πρόβλημα και πρέπει να τερματιστεί η λειτουργία της. Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση. (Microsoft Office Outlook has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.). Για να δείτε τα δεδομένα που περιέχει αυτή η αναφορά σφάλματος, κάντε κλικ εδώ. (Microsoft Windows The system has recovered from a serious error. A log of this error has been created. Please tell Microsoft about this problem. We have created an error report that you can send to help us improve Microsoft Windows. We will treat this report as confidential and anonymous. To see what data this error report contains, click here.).
Όταν προβάλλετε τα δεδομένα της αναφοράς σφάλματος, η αναφορά περιέχει μια υπογραφή σφάλματος παρόμοια με μία από τις παρακάτω:
App Name    App Version   Module Name   Module Version offset------------------------------------------------------------------------excel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdd2excel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdcbexcel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22  0001009dexcel.exe    10.0.4302.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19264excel.exe    10.0.3506.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19264
Επιπλέον, άλλες εκδόσεις προγραμμάτων, εκδόσεις λειτουργικής μονάδας και μετατοπίσεις είναι πιθανές.
xl2002 xl2k2 hangs crashes freezes security_patch security_update update security bug context flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated specially-formed scope specially-crafted affected

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 836031 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 06:13:07 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbservicepack kbinfo kbmt KB836031 KbMtel
Σχόλια