Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ζητήματα που διορθώνονται στο Word 2002 από το Office XP Service Pack 3

Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3). Αυτό το άρθρο περιγράφει τα θέματα που διορθώνονται για το Microsoft Word 2002. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης του Office XP SP3, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
832671 Περιγραφή του Microsoft Office XP Service Pack 3 (S832671)
Περισσότερες πληροφορίες

Ζητήματα του Word 2002 που διορθώνονται από το Office XP SP3

Η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα που αφορούν πακέτα επειγουσών επιδιορθώσεων της Microsoft:
823329 Διαθεσιμότητα του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 2: 3 Ιουλίου 2003
823957 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 2: 18 Ιουλίου 2003
823961 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 2: 27 Ιουλίου 2003
823962 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Office XP μετά το Service Pack 2: 28 Ιουλίου 2003
823972 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 2: 9 Αυγούστου 2003
825814 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 2: 15 Αυγούστου 2003
827138 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 2: 21 Αυγούστου 2003
827971 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 2: 12 Σεπτεμβρίου 2003
827973 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Office XP μετά το Service Pack 2: 12 Σεπτεμβρίου 2003
827980 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 2: 19 Σεπτεμβρίου 2003
827986 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 2: 25 Σεπτεμβρίου 2003
829342 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Office XP μετά το Service Pack 2: 7 Οκτωβρίου 2003
Η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
290981 WD2002: Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Κωδικοποίηση μετατροπής αρχείου" (File Conversion Encoding) κατά το άνοιγμα αρχείου κειμένου
293005 OL2002: Τα συνημμένα του Outlook εμφανίζονται στη λίστα των πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένων αρχείων
327043 WD2002: Εσφαλμένη ταξινόμηση στηλών από το Word
821526 Διακόπτεται η λειτουργία του Word 2002 όταν εκτυπώνετε έγγραφο στο παρασκήνιο
822528 WD2002: Στοιχεία ελέγχου της Εργαλειοθήκης στοιχείων ελέγχου (Control Toolbox) επιστρέφουν σε κατάσταση σχεδίασης κατά την κύλιση σε έγγραφο
822716 Η ρουτίνα VBA του Word 2002 που διέρχεται από τη συλλογή παραγράφων εγγράφου εκτελείται πιο αργά από ό,τι αναμενόταν
822847 WD2002: Μήνυμα λάθους "Το Word αντιμετώπισε πρόβλημα" κατά το άνοιγμα εγγράφου
822891 WD2002: Σχήματα που περιέχουν κείμενο αλλάζουν μέγεθος όταν ανοίγετε έγγραφο του Word 2000 στο Word 2002
823154 Όλες οι παραπομπές φαίνονται ίδιες όταν τοποθετήσετε σελιδοδείκτες σε έναν αριθμό πεδίων ListNum
823200 WD2002: Τα πεδία παραπομπών σε συγκρινόμενο έγγραφο εμφανίζονται με τιμή μηδέν
823233 WD2002: Παρουσιάζεται μήνυμα λάθους όταν επισυνάπτετε λίστα διευθύνσεων στον "Οδηγό συγχώνευσης αλληλογραφίας" (Mail Merge Wizard)
823476 Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση αλλαγών σε κοινόχρηστο έγγραφο δικτύου του Word
823777 WD2002: Τα εισαγωγικά εγγράφου που έχει συνταχθεί στα κινέζικα μετατρέπονται σε διαφορετικούς χαρακτήρες
827340 WD2002: Δεν είναι δυνατή η υπογράμμιση διαστήματος tab σε αριθμημένη λίστα
286864 WD2002: Δεν είναι δυνατή η περιήγηση προς τα εμπρός και πίσω στη γραμμή εργαλείων Web
292097 WD2002: Δεν συμβαίνει τίποτα όταν κάνετε κλικ σε εικόνα που περιέχει υπερ-σύνδεση
292158 WD2002: Απροσδόκητη αλλαγή όλων των αριθμών σελίδας εγγράφου σε 0 (μηδέν)
292174 WD2002: Μήνυμα λάθους: Η μορφοποίηση σε αυτό το έγγραφο είναι πολύπλοκη. Αποθηκεύστε το έγγραφο τώρα.
308937 ΣΦΑΛΜΑ: Το Word 2002 επιστρέφει σφάλμα σε κλήση προς τη μέθοδο IPrint::Print ενώ εκτυπώνεται το έγγραφο
320902 WD2002: Το διαγραμμένο κείμενο εμφανίζεται ξανά στο έγγραφο μετά από αναθεώρηση αλλαγών
324328 WD2002: Εμφανίζεται ερώτηση για τον κωδικό πρόσβασης, όταν κλείνετε ένα έγγραφο του Word που ανοίξατε σε πρόγραμμα περιήγησης Web
325527 WD2002: Το έγγραφο εκτυπώνεται με πλατύ δεξιό περιθώριο και μικρά γράμματα αν απενεργοποιήσετε τα πλαίσια
325620 WD2002: Ένα έγγραφο με ενσωματωμένο αντικείμενο σάς ζητά να κάνετε αποθήκευση αφού ορίσετε την ιδιότητα Saved
326041 WD2002: Δεν είναι δυνατή η επιλογή πλαισίου ή κειμένου εντός του πλαισίου κατά τη δημιουργία εγγράφου του Word που περιέχει πλαίσιο
327579 WD2002: Ο μήνας και η ημέρα δεν εμφανίζονται με την αναμενόμενη σειρά σε έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας που συνδέεται με εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων
327667 ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΑ του Word2002: Η συνάρτηση IOleObject::DoVerb επιστρέφει σφάλμα RPC_E_SERVERFAULT κατά το άνοιγμα ορισμένων εγγράφων
327871 WD2002: Η δυνατότητα "Σύγκριση και συγχώνευση εγγράφων" εμφανίζει ανακριβείς αλλαγές
328092 WD2002: Οι πίνακες που έχουν εισαχθεί δεν στοιχίζονται όταν ανοίγετε πάλι το έγγραφο
328100 WD2002: Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Το όνομα εγγράφου ή η διαδρομή δεν είναι έγκυρα" κατά το άνοιγμα εγγράφου
328232 WD2002: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους κατά την προσπάθεια επεξεργασίας σύνθετων πινάκων
328474 WD2002: Το πρότυπο μίας σελίδας ανοίγει ως πρότυπο δύο σελίδων
328528 WD2002: Το γράφημα του Excel επικολλάται ως αντικείμενο σε μη αγγλική έκδοση
328683 WD2002: Λείπει κείμενο ή είναι κρυφό σε έγγραφο του Word όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο SaveAs της VBA
328707 WD2002: Μετατόπιση πινάκων σε κεφαλίδες και υποσέλιδα προς τα δεξιά κατά το άνοιγμα εγγράφου του Word 2002
329040 PPT2002: Τα Αυτόματα Σχήματα (Autoshapes) ενδέχεται να μην εμφανίζονται κατά την επικόλληση ενός πίνακα με Αυτόματα Σχήματα (AutoShapes) από το Microsoft Word σε μια παρουσίαση του Microsoft PowerPoint
329280 WD2002: Κείμενο που έχει διαγραφεί και έχει επισημανθεί ως κρυφό εκτυπώνεται κατά τη χρήση της δυνατότητας "Παρακολούθηση αλλαγών" (Track Changes)
329587 WD2002: Ο εκτυπωτής αγνοεί την προσαρμοσμένη ρύθμιση ν σελίδων ανά φύλλο στο Word
329808 WD2002: Τα αντικείμενα του Word μετατρέπονται σε γραφικά όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί "Κλείσιμο" (Close) για κλείσιμο και αποθήκευση εγγράφου
329809 WD2002: Δεν ξεκινάνε οι υπηρεσίες μετάφρασης όταν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης με βασικό έλεγχο ταυτότητας
329815 WD2002: Οι μακροεντολές AutoOpen ή Document_open δεν εκτελούνται όπως αναμένεται μετά τη μεταβίβαση ελέγχου εγγράφου
329976 WD2002: Επέκταση πινάκων μίας σελίδας για να καλυφθούν δύο σελίδες
330300 WD2002: Μήνυμα λάθους "4198" κατά το κλείσιμο αντικειμένου πίνακα του Word
330432 WD2002: Το κείμενο χάνει την αρίθμηση παραγράφων όταν επικολλάται σε νέο έγγραφο
331325 ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Το Word 2002 ενδέχεται να απορρίπτει δεδομένα εισαγωγής πληκτρολογίου στα Windows 98 και Windows Me όταν εκτελείται ένα πρόγραμμα-πελάτη για άτομα με ειδικές ανάγκες
331492 WD2002: Το αντικείμενο φύλλου εργασίας του Excel με χρώμα κειμένου εκτυπώνεται μαύρο
331899 WD2002: Το περιστρεφόμενο κείμενο σε πίνακα ενδέχεται να μην εκτυπωθεί περιστρεφόμενο όπως αναμενόταν
331941 WD2002: Η ρύθμιση της ιδιότητας DeletedTextMark με απενεργοποιημένη τη δυνατότητα πλαισίων αναθεωρήσεων είναι η αιτία εσφαλμένης μορφοποίησης εγγράφου
331945 WD2002: Το συμβάν BeforeClose Event δεν εκτελείται όταν απενεργοποιηθεί το πλαίσιο ελέγχου "Παράθυρα στη γραμμή εργασιών"
332114 WD2002: Αλλαγή γραμματοσειρών στα πεδία φόρμας κειμένου
810162 WD2002: Το παράθυρο εργασιών δεν εμφανίζεται κατά την εκκίνηση
810361 ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Η σύνδεση κειμένου χωρίς μορφοποίηση παρουσιάζει σφάλμα κατά την εισαγωγή ή ενημέρωση σε πίνακα
811946 Το Outlook παύει να ανταποκρίνεται ("κολλάει") κατά την απάντηση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
812637 WD2002: Όταν χρησιμοποιείτε το Word 2002 για άνοιγμα εγγράφου του Word 97, η ιδιότητα NumberPosition δεν διατηρεί καθορισμένη τιμή
813815 WD2002: Το πεδίο υπό όρους που αναφέρεται σε καταχωρήσεις Αυτόματης Καταχώρησης (AutoText) δεν ενημερώνεται πλήρως την πρώτη φορά
813816 WD2002: Διατηρείται το σημάδι παραγράφου στην κεφαλίδα μετά τη διαγραφή του κειμένου κεφαλίδας
814137 WD2002: Αλλαγή γραμματοσειράς όταν ο χαρακτήρας πληκτρολογείται σε IME άλλων κατασκευαστών
814407 WD2002: Η ακύρωση αποθήκευσης εγγράφου που περιέχει παρακολούθηση αλλαγών ή σχόλια δημιουργεί ψευδή εγγραφή σε DMS
814482 WD2002: Η δυνατότητα "Παρακολούθηση αλλαγών" (Track Changes) τοποθετεί πλαίσια σε λάθος θέση όταν διαγράφετε κείμενο υποσημείωσης
814507 WD2002: Οι εικόνες εγγράφου που ανοίγουν σε δισκέτα ή μονάδα δίσκου δικτύου αλλάζουν σε κόκκινο Χ, όταν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένο πρόγραμμα
814673 WD2002: Γραμμές ή στήλες λείπουν από επικολλημένο φύλλο εργασίας του Microsoft Excel
815006 WD2002: Η μέθοδος VBA Find.Execute ReplaceAll δεν επιστρέφει την αρχική επιλογή
815621 WD2002: Η προσαρμοσμένη γραμμή εργαλείων σε πρότυπο είναι η αιτία σφάλματος στο Word κατά τον τερματισμό του
816476 WD2002: Αλλαγή γραμματοσειρών σε πεδία φόρμας κειμένου που εισάγετε μέσω Αυτόματου Κειμένου (AutoText)
816478 WD2002: Πολλά αντίγραφα του ίδιου στυλ λίστας στο παράθυρο μορφοποίησης
817000 WD2002: Γαλλικά: Το κείμενο για το πλαίσιο ελέγχου Manual Duplex μεταφράζεται εσφαλμένα ως Duplex Printing
818052 WD2002: Το Word αγνοεί τη ρύθμιση "Σελίδες ανά φύλλο" (Pages per Sheet) όταν εκτυπώνετε από το αντικείμενο παραθύρου διαλόγου wdDialogFilePrint
818328 WD2002: Το κείμενο που αναδιπλώνεται σε πίνακα από δεξιά προς τα αριστερά εμφανίζεται κάτω από τον πίνακα σε εκτυπωμένο έγγραφο
818791 WD2002: Τα αρχεία RTF ανοίγουν αργά και η κύλιση εκτελείται αργά
820734 WD2002: Το συμπεριλαμβανόμενο αρχείο που περιέχει πεδία συγχώνευσης δεν αποκρύπτει κενές γραμμές στη συγχώνευση αλληλογραφίας

Πρόσθετα θέματα που διορθώνονται από το Office XP SP3

Επιπλέον, τα θέματα σε αυτήν την ενότητα διορθώνονται επίσης από το Office XP SP3.

Αφού εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MSO3-035, το Word 2002 παύει να ανταποκρίνεται κατά την εκτέλεση προσαρμοσμένου κώδικα VBA

Αφού εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας που περιγράφεται στο άρθρο 827653 (MSO3-035) "MS03-035: Σφάλμα στο Microsoft Word επιτρέπει την αυτόματη εκτέλεση μακροεντολών", το Word παύει να ανταποκρίνεται όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) ή να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο .dot με μακροεντολές VBA.Η λειτουργία Bahttext (που αναφέρεται στο νόμισμα της Ταϊλάνδης) δεν είναι δυνατό να μετατρέψει αριθμούς που είναι μεγαλύτεροι από 1230

Δεν μπορείτε να μετατρέψετε έναν αριθμό που είναι μεγαλύτερος από 1230 στο νόμισμα της Ταϊλάνδης, Baht, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bahttext του Microsoft Office Word 2003 σε κώδικα πεδίου.Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση του "Οδηγού νομικού ισχυρισμού" (Pleading Wizard) στο Word 2002

Όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε τον "Οδηγό νομικού ισχυρισμού" (Pleading Wizard), ο οδηγός δημιουργεί ένα κενό έγγραφο, διακόπτεται η λειτουργία του και δεν ολοκληρώνει τη δημιουργία του εγγράφου νομικού ισχυρισμού. Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν το πρόσθετο του Word για το Microsoft Works Suite φορτώνεται στο Word 2002.Εάν τερματίσετε το Word 2002 όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου βασικού ελέγχου ταυτότητας των Microsoft Windows NT, το Word ίσως συνεχίζει να ζητάει μια υπηρεσία που να βασίζεται στο Internet

Όταν χρησιμοποιείτε το Word και μετά χρησιμοποιείτε μια λειτουργία που βασίζεται στο Internet, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Basic Authentication και στη συνέχεια προσπαθήσετε να τερματίσετε το Word, το Word φαίνεται ότι τερματίζεται αλλά συνεχίζει να εκτελείται στο παρασκήνιο και συνεχίζει να ζητάει την υπηρεσία Internet που προσπαθήσατε να χρησιμοποιήσετε.Πολλοί αραβικοί χαρακτήρες που επιχειρείτε να εισαγάγετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ALT + αριθμητικό πληκτρολόγιο, δεν εισάγονται ως κείμενο αμφίδρομής γραφής

Όταν επιχειρείτε την εισαγωγή ορισμένων αραβικών χαρακτήρων χρησιμοποιώντας ALT + αριθμητικό πληκτρολόγιο για να γίνει εισαγωγή στη σειρά Unicode που αντιστοιχεί στους χαρακτήρες, αυτοί εισάγονται ως κανονικοί χαρακτήρες και όχι ως χαρακτήρες αμφίδρομης γραφής.Γίνεται περικοπή του ονόματος, όταν δημιουργείτε σελίδα πλαισίων

Εάν δημιουργήσετε μια νέα σελίδα πλαισίων, γίνεται περικοπή του ονόματος πλαισίου στο πρώτο γράμμα του ονόματος (συνήθως το γράμμα "Π") όταν εξετάζετε τις ιδιότητες για το νέο πλαίσιο.Δεν μπορείτε να στείλετε έγγραφο του Word 2002 στο Microsoft PowerPoint 2002

Δεν μπορείτε να στείλετε μια διάρθρωση του Word 2002 στο PowerPoint 2002 με τη χρήση της δυνατότητας "Αποστολή στο Microsoft PowerPoint" (Send to Microsoft PowerPoint) του Word σε υπολογιστή που λειτουργεί με Microsoft Windows 98. Όταν το προσπαθήσετε, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το Word δεν μπορεί να βρει ή να εκτελέσει την εφαρμογή.

(Word cannot find or run the application.)


Παρουσιάζεται το μήνυμα λάθους "Το φίλτρο γραφικών δεν μπόρεσε να μετατρέψει αυτό το αρχείο." (The graphics filter was unable to convert this file), όταν εισάγετε μια εικόνα στο Word 2002 μέσω προγραμματισμού

Ίσως εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους χρόνου εκτέλεσης κατά την εισαγωγή εικόνας του Word με τη χρήση της συνάρτησης Application.Dialogs(wdDialogInsertPicture) της VBA:
Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης '5382':
Το φίλτρο γραφικών δεν μπόρεσε να μετατρέψει αυτό το αρχείο. (picture_file_name.ext)

(Run-time error '5382':
The graphics filter was unable to convert this file. (picture_file_name.ext))


Τα πεδία ημερομηνίας στο Word 2002 εμφανίζουν λάθος μήνα και έτος

Όταν ένα πεδίο ημερομηνίας περιέχει το πεζό γράμμα b, ο μήνας τριών γραμμάτων και το έτος δύο ή τεσσάρων ψηφίων εμφανίζονται με εσφαλμένο έτος και ο μήνας εμφανίζεται με τυχαίους χαρακτήρες.Η καταχώρηση ευρετηρίου αναφέρεται ως μια εμφάνιση στο ευρετήριο

Εάν επισημαίνετε κείμενο που υπάρχει στην ίδια σελίδα σε διαφορετικές ενότητες του εγγράφου σας ως καταχώρηση ευρετηρίου, το κείμενο που έχει επισημανθεί εμφανίζεται ως μεμονωμένη καταχώρηση και μόνο η πρώτη εμφάνιση του κειμένου που έχει επισημανθεί εμφανίζεται στο ευρετήριο.

Για παράδειγμα, η καταχώρηση ευρετηρίου υπάρχει στη σελίδα 1 της ενότητας 2 και στη σελίδα 1 της ενότητας 3.Αλλάζουν οι ένθετοι σελιδοδείκτες στο έγγραφο .rtf όταν ανοίξετε το έγγραφο

Εάν ανοίξετε ένα έγγραφο .rtf που περιέχει ένθετους σελιδοδείκτες ενώ είναι ήδη ανοικτό στο Word ένα έγγραφο .htm, το οποίο περιέχει κείμενο στην κεφαλίδα, τότε οι ένθετοι σελιδοδείκτες ίσως αλλάξουν στο έγγραφο .rtf. Για παράδειγμα, το έγγραφο .rtf περιέχει ένθετους σελιδοδείκτες που είναι παρόμοιοι με τους παρακάτω:
Θα κάνουμε [δοκιμές] σε σελιδοδείκτες] σήμερα
Εάν ανοίξετε το έγγραφο, ενώ έχετε επίσης ανοικτό ένα έγγραφο .htm που περιέχει κείμενο στην κεφαλίδα, οι ένθετοι σελιδοδείκτες στο έγγραφο .rtf ίσως αλλάξουν ως εξής:
[Θα κάνουμε [δοκιμές] σε σελιδοδείκτες] σήμερα
Σημείωση Για να προβάλετε τους σελιδοδείκτες στο έγγραφο του Word, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) του μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Σελιδοδείκτες (Bookmarks) στην καρτέλα Προβολή (View) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.Μήνυμα λάθους "Άγνωστος χαρακτήρας" (Unknown Character) ή μηδενικό αποτέλεσμα όταν το πεδίο περιέχει το χαρακτήρα Ε ή Ν

Ένα αριθμητικό πεδίο ή πεδίο αριθμητικής μορφής στο Word μπορεί να επιστρέψει αποτέλεσμα 0 (μηδέν) ή να παρουσιάσει το ακόλουθο μήνυμα λάθους, εάν περιέχει το χαρακτήρα E ή N:
Σφάλμα! Άγνωστος χαρακτήρας στην ακολουθία χαρακτήρων εικόνας.

(Error! Unknown character in picture string.)


Ίσως να μην είναι δυνατή η ενημέρωση φύλλων εργασίας του Excel που περιέχουν συνδέσεις με σελιδοδείκτες του Word

Όταν ανοίξετε ένα φύλλο εργασίας του Excel, ίσως σας ζητηθεί να ενημερώσετε τις συνδέσεις με έγγραφα του Word που περιέχονται στο βιβλίο εργασίας. Όταν κάνετε κλικ για να ενημερώσετε τις συνδέσεις, οι συνδέσεις δεν ενημερώνονται όπως αναμένεται.

Επιπλέον, ίσως αντιμετωπίσετε ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα όταν ανοίξετε το βιβλίο εργασίας του Excel:
 • Πληροφορίες για το φύλλο εργασίας του Excel που συνδέονται με σελιδοδείκτες οι οποίοι περιέχονται σε έγγραφα του Word κατά την ενημέρωση, εμφανίζονται ως μηδενικά (000), ως σύμβολα δίεσης (###) ή με την καταχώρηση #NAME.
 • Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Η εφαρμογή Microsoft Word αντιμετώπισε πρόβλημα και πρέπει να τερματιστεί η λειτουργία της. Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση.

  (Microsoft Word has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.)
Το Word 2002 παύει να ανταποκρίνεται κατά την αντιγραφή και επικόλληση μεγάλων τμημάτων κειμένου

Όταν αντιγράφετε μεγάλα τμήματα κειμένου από το Word και στη συνέχεια κάνετε ειδική επικόλληση ως κειμένου RTF σε διαφορετικό πρόγραμμα, το Word σταματάει να ανταποκρίνεται.

Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους στο Word 2002 Λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους στο Word 2002:
Η εφαρμογή Microsoft Word αντιμετώπισε πρόβλημα και πρέπει να τερματιστεί η λειτουργία της. Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση.
Για να δείτε τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν την αναφορά σφάλματος, κάντε κλικ εδώ.

(Microsoft Access has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
To see what data this error report contains, click here.)
Όταν προβάλλετε τα δεδομένα στην αναφορά σφάλματος, η αναφορά περιέχει μια υπογραφή σφάλματος παρόμοια με μία από τις ακόλουθες:
Όνομα εφαρμ. Έκδοση εφαρμ.  Όνομα λειτ.μον. Έκδοση λειτ.μον. Μετατόπιση---------------------------------------------------------------------------winword.exe  10.0.5815.0   msctf.dll    5.1.2600.1106   0000ced4winword.exe  10.0.5522.0   msctf.dll    5.1.2600.1106   0000ced4winword.exe  10.0.5522.0   msctf.dll    5.1.2409.22    000101acwinword.exe  10.0.5522.0   msctf.dll    5.1.2600.0    000192bbwinword.exe  10.0.5522.0   msctf.dll    5.1.2409.22    10106winword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2600.1106   0000ced4winword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2600.0    000192bbwinword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2409.7    0001cdcbwinword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2600.1106   0000ce39winword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2409.22    000101acwinword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2600.0    0001934cwinword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2600.1106   0000ce35winword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2409.22    10106winword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2409.22    10102winword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2409.7    0001cd21winword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2600.0    000192b7winword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2409.7    0001cd25winword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2600.29    00011f4ewinword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2600.29    00011fe8winword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2600.1106   0000ce8ewinword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2600.0    000192b4winword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2409.7    0001ccbcwinword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2409.7    0001cd86winword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2409.7    0001cde5winword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2600.1106   0000cedbwinword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2600.1106   0000cee3winword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2600.0    19264winword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2409.8    0000ee95winword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2409.22    000101c6winword.exe  10.0.4524.0   msctf.dll    5.1.2409.22    0022604awinword.exe  10.0.4219.0   msctf.dll    5.1.2600.1106   0000ced4winword.exe  10.0.4219.0   msctf.dll    5.1.2600.1106   0000ce39winword.exe  10.0.4219.0   msctf.dll    5.1.2600.0    000192bbwinword.exe  10.0.4219.0   msctf.dll    5.1.2600.29    00011fe8winword.exe  10.0.4219.0   msctf.dll    5.1.2600.29    00011f4ewinword.exe  10.0.4219.0   msctf.dll    5.1.2409.7    0001cdcbwinword.exe  10.0.4219.0   msctf.dll    5.1.2600.1106   0000ce35winword.exe  10.0.4219.0   msctf.dll    5.1.2600.1106   0000cdd2winword.exe  10.0.4219.0   msctf.dll    5.1.2409.7    0001cd25winword.exe  10.0.4219.0   msctf.dll    5.1.2600.0    000192b7winword.exe  10.0.4219.0   msctf.dll    5.1.2409.22    000101acwinword.exe  10.0.4219.0   msctf.dll    5.1.2409.22    10102winword.exe  10.0.4219.0   msctf.dll    5.1.2600.29    00011f4awinword.exe  10.0.4219.0   msctf.dll    5.1.2600.1106   0000ce8ewinword.exe  10.0.4219.0   msctf.dll    5.1.2600.0    003a003awinword.exe  10.0.4219.0   msctf.dll    5.1.2600.1106   fa72c968winword.exe  10.0.4109.0   msctf.dll    5.1.2600.29    00011fe8winword.exe  10.0.4109.0   msctf.dll    5.1.2600.0    000192bbwinword.exe  10.0.4109.0   msctf.dll    5.1.2600.29    00011f4ewinword.exe  10.0.4109.0   msctf.dll    5.1.2600.0    0001934cwinword.exe  10.0.4109.0   msctf.dll    5.1.2600.29    00011f4awinword.exe  10.0.4109.0   msctf.dll    5.1.2600.1106   0000ced4winword.exe  10.0.4109.0   msctf.dll    5.1.2409.22    000101acwinword.exe  10.0.4109.0   msctf.dll    5.1.2600.29    00011e2fwinword.exe  10.0.4109.0   msctf.dll    5.1.2600.0    000192b7winword.exe  10.0.4109.0   msctf.dll    5.1.2409.22    10096winword.exe  10.0.4030.0   msctf.dll    5.1.2600.0    000192bbwinword.exe  10.0.4009.0   msctf.dll    5.1.2600.29    00011f4ewinword.exe  10.0.4009.0   msctf.dll    5.1.2600.0    000192bbwinword.exe  10.0.4009.0   msctf.dll    5.1.2600.29    00011fe8winword.exe  10.0.4009.0   msctf.dll    5.1.2600.0    0001934cwinword.exe  10.0.4009.0   msctf.dll    5.1.2600.29    00011f4awinword.exe  10.0.4009.0   msctf.dll    5.1.2600.1106   0000ced4winword.exe  10.0.4009.0   msctf.dll    5.1.2409.7    0001cdcbwinword.exe  10.0.4009.0   msctf.dll    5.1.2600.0    000192b7winword.exe  10.0.4009.0   msctf.dll    5.1.2409.7    0001cd21winword.exe  10.0.4009.0   msctf.dll    5.1.2409.22    10102winword.exe  10.0.4009.0   msctf.dll    5.1.2600.0    0000005cwinword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.0    000192bbwinword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.0    0001934cwinword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.1106   0000ced4winword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2409.7    0001cdcbwinword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.29    00011f4ewinword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.0    000192b7winword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2409.7    0001cd21winword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2409.7    0001cd25winword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.29    00011fe8winword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.29    00011f4awinword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.1106   0000ce35winword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.1106   0000ce32winword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2409.22    10106winword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.0    19313winword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.0    19264winword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2409.7    0001cd86winword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2409.7    0001cbffwinword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll 	   5.2.3628.0    0000eb0dwinword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2409.22    000101acwinword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.0    0000ffffwinword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.0    0001925dwinword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2409.8    0000ee99winword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.0    80000004winword.exe  10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.0    6c642e6cwinword.exe  10.0.2930.0   msctf.dll    5.1.2409.7    0001cdcbwinword.exe  10.0.2930.0   msctf.dll    5.1.2600.0    000192bbwinword.exe  10.0.2930.0   msctf.dll    5.1.2409.7    0001cd21winword.exe  10.0.2930.0   msctf.dll    5.1.2600.0    000192b7winword.exe  10.0.2930.0   msctf.dll    5.1.2409.7    0001cd25winword.exe  10.0.2930.0   msctf.dll    5.1.2600.0    0001934cwinword.exe  10.0.2930.0   msctf.dll    5.1.2600.29    00011f4awinword.exe  10.0.2930.0   msctf.dll    5.1.3579.0    12248winword.exe  10.0.2930.0   msctf.dll    5.1.2526.0    19379winword.exe  10.0.2930.0   msctf.dll    5.1.2526.0    000193d0winword.exe  10.0.2930.0   msctf.dll    5.1.2505.0    000192bfwinword.exe  10.0.2930.0   msctf.dll    5.1.2409.7    0001ccb5winword.exe  10.0.2930.0   msctf.dll    5.1.2409.7    0001cd86winword.exe  10.0.2930.0   msctf.dll    5.1.2409.7    0001cd0fwinword.exe  10.0.2930.0   msctf.dll    5.1.2600.0    469367winword.exe  10.0.2627.0   msctf.dll    5.1.2600.0    0001934cwinword.exe  10.0.2627.0   msctf.dll    5.1.2600.0    000192bbwinword.exe  10.0.2627.0   msctf.dll    5.1.2600.1106   0000ced4winword.exe  10.0.2627.0   msctf.dll    5.1.2600.29    00011f4ewinword.exe  10.0.2627.0   msctf.dll    5.1.2409.7    0001cdcbwinword.exe  10.0.2627.0   msctf.dll    5.1.2600.0    000192b7winword.exe  10.0.2627.0   msctf.dll    5.1.2600.29    00011fe8
Επιπλέον, είναι δυνατόν να υπάρξουν άλλες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών μονάδων και μετατοπίσεων.
wd2002 wd2k παύει να ανταποκρίνεται inf OFFXP επιδιόρθωση λίστα ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ενημέρωση ασφάλεια σφάλμα περιβάλλον ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο ειδικά_κατασκευασμένο επηρεαζόμενο
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 836036 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/18/2006 09:19:53 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbinfo KB836036
Σχόλια