Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Αντιμετώπιση προβλημάτων κατάργησης φόρτωσης προφίλ

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Όταν αποσυνδέετε έναν υπολογιστή που εκτελεί Microsoft Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 ή Windows NT 4.0, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
  • Δεν καταργείται η φόρτωση ενός προφίλ χρήστη.
  • Δεν επιλύεται ένα προφίλ περιαγωγής.
  • Συμπληρώνετε το όριο μεγέθους μητρώου (RSL).
  • Η αποσύνδεση αργεί πάρα πολύ και εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
    Αποθήκευση ρυθμίσεων….

    (Saving settings…. )
Επιπλέον, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μηνύματα συμβάντος στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογών, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.

Windows XP και Windows Server 2003

Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
Προέλευση συμβάντος: Userenv
Κατηγορία συμβάντος: Καμία
Αναγνωριστικό συμβάντος: 1517
Περιγραφή:
Τα Windows αποθήκευσαν το μητρώο χρήστη Υπολογιστής\ΌνομαΧρήστη, ενώ μια εφαρμογή ή υπηρεσία εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί το μητρώο κατά την αποσύνδεση. Η μνήμη που χρησιμοποιήθηκε από το μητρώο του χρήστη δεν έχει αποδεσμευτεί. Η φόρτωση του μητρώου θα καταργηθεί όταν δεν θα χρησιμοποιείται πλέον. Πολλές φορές αυτό οφείλεται στις υπηρεσίες που εκτελούνται ως λογαριασμοί χρήστη. Προσπαθήστε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των υπηρεσιών, ώστε να εκτελούνται είτε στο λογαριασμό LocalService είτε στο λογαριασμό NetworkService.

(Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event Category: None
Event ID: 1517
Description:
Windows saved user ComputerName\UserName registry while an application or service was still using the registry during log off. The memory used by the user's registry has not been freed. The registry will be unloaded when it is no longer in use. This is caused by services running as a user account, try configuring the services to run in either the LocalService or NetworkService account.)

Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
Προέλευση συμβάντος: Userenv
Κατηγορία συμβάντος: Καμία
Αναγνωριστικό συμβάντος: 1524
Περιγραφή:
Δεν είναι δυνατή η κατάργηση φόρτωσης του αρχείου μητρώου κλάσεων από τα Windows - χρησιμοποιείται ακόμα από άλλες εφαρμογές ή υπηρεσίες. Η κατάργηση της φόρτωσης του αρχείου θα γίνει, όταν δεν θα χρησιμοποιείται πλέον.

(Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event Category: None
Event ID: 1524
Description:
Windows cannot unload your classes registry file - it is still in use by other applications or services. The file will be unloaded when it is no longer in use.)

Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
Προέλευση συμβάντος: Userenv
Κατηγορία συμβάντος: Καμία
Αναγνωριστικό συμβάντος: 1500
Περιγραφή:
Τα Windows δεν είναι δυνατό να σας συνδέσουν, επειδή δεν είναι δυνατή η φόρτωση του προφίλ σας. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο ή ότι το δίκτυό σας λειτουργεί σωστά. Εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας.
Λεπτομέρεια:
------------------------------
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.

(Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event Category: None
Event ID: 1500
Description:
Windows cannot log you on because your profile cannot be loaded. If this problem persists, contact your network administrator.
------------------------------
Details: Access is denied.)

Windows 2000

Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
Προέλευση συμβάντος: Userenv
Κατηγορία συμβάντος: Καμία
Αναγνωριστικό συμβάντος: 1000
Περιγραφή:
Τα Windows δεν είναι δυνατό να καταργήσουν τη φόρτωση του αρχείου μητρώου. Εάν έχετε προφίλ δρομολόγησης, δεν θα γίνει αναπαραγωγή των ρυθμίσεών σας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος.
Λεπτομέρεια:
------------------------------
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.

(Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event Category: None
Event ID: 1000
Description:
Windows cannot unload your registry file. If you have a roaming profile, your settings are not replicated. Contact your administrator. Details:
------------------------------
Access is denied)

Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
Προέλευση συμβάντος: Userenv
Κατηγορία συμβάντος: Καμία
Αναγνωριστικό συμβάντος: 1000
Περιγραφή:
Τα Windows δεν είναι δυνατό να καταργήσουν τη φόρτωση του αρχείου κλάσης μητρώου. Εάν έχετε προφίλ δρομολόγησης, δεν θα γίνει αναπαραγωγή των ρυθμίσεών σας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος.
Λεπτομέρεια:
------------------------------
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.

(Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event Category: None
Event ID: 1000
Description:
Windows cannot unload your registry class file. If you have a roaming profile, your settings are not replicated. Contact your administrator.
------------------------------
Details: Access is denied)

Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
Προέλευση συμβάντος: Userenv
Κατηγορία συμβάντος: Καμία
Αναγνωριστικό συμβάντος: 1000
Περιγραφή:
Δεν είναι δυνατό να συνδεθείτε στα Windows επειδή δεν είναι δυνατό να φορτωθεί το προφίλ. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου.

(Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event Category: None
Event ID: 1000
Description:
Windows cannot log you on because the profile cannot be loaded. Contact your network administrator.)

Windows NT 4.0

Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event Category: None
Event ID: 1000
Description:
The operating system was unable to load your profile. Please contact your Network Administrator.
Details:
------------------------------
Access is denied.

Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί όταν τα Microsoft Windows ή προγράμματα άλλων κατασκευαστών, όπως προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών ή προγράμματα ανίχνευσης ιών, δεν διακόπτονται και δεν αποδεσμεύουν πόρους κατά την αποσύνδεση του υπολογιστή σας.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε την υπηρεσία UPHClean (Microsoft User Profile Hive Cleanup Service). Η υπηρεσία UPHClean παρακολουθεί τον υπολογιστή κατά την κατάργηση της φόρτωσης προφίλ χρηστών από τα Windows και επιβάλλει στους πόρους που είναι ανοιχτοί να κλείσουν. Επομένως, ο υπολογιστής είναι δυνατό να καταργήσει τη φόρτωση και να επιλύσει τα προφίλ χρηστών.

Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του UPHClean, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία UPHClean, προβάλετε το αρχείο Readme.txt. Για να κάνετε λήψη του αρχείου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
τερματική υπηρεσία
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 837115 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/02/2005 13:53:00 - Αναθεώρηση: 3.2

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbserviceprocess kbprofiles kbprb kbwinservperf KB837115
Σχόλια