Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τα προγράμματα Exchange Server 2003 και Exchange 2000 Server απαιτούν ανάλυση ονομάτων NetBIOS για πλήρη λειτουργικότητα

Συμπτώματα
Σε μεγαλύτερες εταιρείες με Microsoft Exchange Server 2003 και Microsoft Exchange 2000 Server, ορισμένες λειτουργίες δεν λειτουργούν σωστά όταν η ανάλυση ονομάτων NetBIOS δεν λειτουργεί στο δίκτυο.
Αιτία
Τα προγράμματα Exchange 2003 και Exchange 2000 εξακολουθούν να έχουν πολλές εξαρτήσεις NetBIOS. Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση ονομάτων NetBIOS σε διαφορετικά υποδίκτυα για τη σωστή λειτουργία όλων των στοιχείων του Exchange, ανάλογα με την τοπολογία του δικτύου.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Η Microsoft συνιστά στις εταιρείες με Exchange να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Windows Internet Name Service (WINS) και DNS για την ανάλυση ονομάτων. Οι εγκαταστάσεις του Exchange 2003 και του Exchange 2000 σε μεγάλες εταιρείες ή εταιρείες με υποδίκτυα χωρίς WINS δεν έχουν δοκιμαστεί πλήρως. Στις μεγάλες εταιρείες, η ανάλυση ονομάτων NetBIOS μέσω αναμεταδόσεων ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Ορισμένες λειτουργίες του Exchange ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν.
Περισσότερες πληροφορίες
Οι ακόλουθες λειτουργίες του Exchange εξακολουθούν να εξαρτώνται από την ανάλυση ονομάτων WINS:
 • Το πρόγραμμα εγκατάστασης του Exchange Server 2003 και το πρόγραμμα εγκατάστασης του Exchange 2000 Server, ειδικά σε διακομιστές συμπλέγματος.
 • Το Exchange Mailbox Merge Wizard (ExMerge) σε υπολογιστή με Exchange 2003 και σε υπολογιστή με Exchange 2000.
 • Η αλλαγή κωδικού πρόσβασης για γραμματοκιβώτιο του Exchange 2003 ή του Exchange 2000 μέσω του Microsoft Outlook Web Access (OWA).
 • Το Exchange System Manager σε υπολογιστή με Exchange 2003 και σε υπολογιστή με Exchange 2000.

  Σημείωση Επίσης, τα προγράμματα-πελάτες του Microsoft Outlook που είναι προγενέστερα του Microsoft Office Outlook 2003 απαιτούν επίσης ανάλυση ονομάτων NetBIOS.

  Η παρακάτω λίστα συνοψίζει τις συστάσεις για την τοποθέτηση ελεγκτών τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και διακομιστών καθολικού καταλόγου με σκοπό την υποστήριξη της εταιρείας με Exchange:
  • Βεβαιωθείτε ότι η DNS έχει ρυθμιστεί σωστά στην τοποθεσία διανομής και σε όλα τα υποκαταστήματα.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση ονομάτων και η λειτουργία DNS λειτουργούν σωστά.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο ρόλος infrastructure master δεν βρίσκεται σε διακομιστή καθολικού καταλόγου.
  • Σε υποκαταστήματα που εξυπηρετούν περισσότερους από 10 χρήστες, πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένος ένας διακομιστής καθολικού καταλόγου σε κάθε θέση με διακομιστές Exchange και η Microsoft συνιστά την ανάπτυξη δύο διακομιστών καθολικού καταλόγου για επάρκεια. Εάν μια φυσική τοποθεσία δεν διαθέτει δύο διακομιστές καθολικού καταλόγου, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των υφιστάμενων ελεγκτών τομέα ως διακομιστών καθολικού καταλόγου.
  Ο Exchange 2003 χρησιμοποιεί τα API ανάλυσης ονομάτων των Windows για την αναζήτηση "σύντομων ονομάτων," γνωστών επίσης ως ονόματα NetBIOS. Κατά συνέπεια, ο διακομιστής αναμένει την ανάλυση σύντομων ονομάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, το πρόγραμμα-πελάτης ESM αναμένει την ανάλυση σύντομων ονομάτων κατά την επικοινωνία με διακομιστές και τα προγράμματα-πελάτες του Outlook που είναι προγενέστερα του Outlook 2003 αναμένουν την ανάλυση του σύντομου ονόματος ενός διακομιστή. Εάν οι υπολογιστές-πελάτες και οι διακομιστές δεν βρίσκονται στο ίδιο υποδίκτυο, ο πιο εύκολος τρόπος για να λειτουργήσει η ανάλυση σύντομων ονομάτων είναι η εγκατάσταση ενός διακομιστή WINS.

  Η δημιουργία συμπλεγμάτων διακομιστών στον Microsoft Windows Server 2003, τα Microsoft Windows 2000 Server και τα Microsoft Windows NT Server 4.0 απαιτεί το NetBIOS, αλλά δεν απαιτεί απαραίτητα την υπηρεσία WINS για την ανάλυση ονομάτων. Εάν χρησιμοποιείτε διακομιστή DNS που υποστηρίζει το πρωτόκολλο δυναμικής ενημέρωσης για εικονικούς διακομιστές, τα συμπλέγματα διακομιστών καταχωρούν εγγραφές πόρου "A" στην DNS. Στη συνέχεια, οι υπολογιστές-πελάτες μπορεί να ζητήσουν από την DNS να αναλύσει τη διεύθυνση IP του εικονικού διακομιστή. Ωστόσο, δεν μπορείτε να εμποδίσετε τα συμπλέγματα διακομιστών να δημιουργήσουν NetBIOS σε αντικείμενα TCP/IP για τους εικονικούς διακομιστές.

  Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία WINS, δεν προκύπτουν διενέξεις ονομάτων. Σε περιβάλλον WINS, μόνο ένας υπολογιστής είναι δυνατόν να ονομαστεί SERVERA. Στην DNS, υπάρχει δυνατότητα ονομασίας πολλών υπολογιστών ως SERVERA. Για παράδειγμα, ένας υπολογιστής ενδέχεται να ονομαστεί SERVERA.EUROPE.DOMAIN.COM και ένας άλλος SERVERA.AMERICA.DOMAIN.COM. Εάν κάποιος χρήστης που βρίσκεται στον τομέα AMERICA πληκτρολογήσει \\SERVERA, τότε συνδέεται στο SERVERA του τομέα AMERICA. Εάν κάποιος χρήστης που βρίσκεται στον τομέα AMERICA θελήσει να συνδεθεί στο SERVERA του τομέα EUROPE, αυτός ο χρήστης πρέπει να καθορίσει το πλήρες έγκυρο όνομα τομέα (FQDN) SERVERA.EUROPE.DOMAIN.COM. Ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να επιτρέπουν μόνο καταχωρήσεις ονομάτων NetBIOS μέγιστου μήκους 15 χαρακτήρων. Αυτά τα προγράμματα ενδέχεται να εξακολουθήσουν να λειτουργούν όταν υπάρχει μηχανισμός για την αποτροπή διπλότυπων ονομάτων κεντρικού υπολογιστή και η λίστα επιθεμάτων DNS των τομέων είναι διαθέσιμη σε όλους τους υπολογιστές-πελάτες.

  Αν και τα προγράμματα Windows Server 2003 και Exchange Server 2003 χρησιμοποιούν FQDN και DNS για την ανάλυση ονομάτων, τα Windows NT 4.0 και ο Microsoft Exchange Server 5.5 χρησιμοποιούν NetBIOS και WINS για την ανάλυση ονομάτων κεντρικού υπολογιστή. Εάν ο υπολογιστής δεν διαθέτει ένα αρχείο LMHOSTS, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος ένας διακομιστής WINS για τον υπολογιστή με Exchange 5.5, ώστε να επικοινωνεί με τον υπολογιστή με Exchange 2003.

  Πολλά προγράμματα ενδέχεται να λειτουργούν με απενεργοποιημένο το NetBIOS, ωστόσο δεν υποστηρίζουν αυτόν τον τύπο ρύθμισης παραμέτρων. Για παράδειγμα, τα προγράμματα Exchange 2003 και Exchange 2000 δεν δοκιμάστηκαν χωρίς το NetBIOS, αλλά ενδέχεται να λειτουργούν χωρίς το NetBIOS σε επίπεδο περιβάλλον τομέων.

  Από προεπιλογή, οι υπηρεσίες Messenger και Alerter είναι απενεργοποιημένες στον Windows Server 2003. Για την μετάδοση μηνυμάτων δικτύου στον Windows Server 2003, πρέπει να ενεργοποιήσετε και να εκκινήσετε αυτές τις υπηρεσίες και πρέπει να υπάρχει η καταχώρηση λογαριασμού παραλήπτη στην υπηρεσία WINS.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία WINS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
xadm ESM
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 837391 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/03/2006 17:08:42 - Αναθεώρηση: 4.4

 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • kbtshoot kbesm kbclustering kbdirectory KB837391
Σχόλια