Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης του Media Center που χρησιμοποιείτε

Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση ή την αναβάθμιση σε Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004 ή Windows Media Center Edition 2005, ο αριθμός έκδοσης που εμφανίζεται στις ιδιότητες του φακέλου Ο Υπολογιστής μου (My Computer) δεν είναι σωστός. Η καρτέλα Γενικά (General) εμφανίζει την ένδειξη "Έκδοση 2002" (Version 2002).
Αιτία
Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται επειδή η αναβάθμιση σε Windows XP Media Center Edition 2004 ή Windows Media Center Edition 2005 δεν αλλάζει τις ιδιότητες του φακέλου Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να προσδιορίσετε την έκδοση του Windows XP Media Center Edition που χρησιμοποιείτε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ξεκινήστε το Media Center.
  2. Στο μενού Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά (General).
  3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σχετικά με το Media Center (About Media Center).

    Εμφανίζεται ο αριθμός έκδοσης της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου.
Περισσότερες πληροφορίες
Επειδή τα Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004 ή τα Windows Media Center Edition 2005 ήταν προεγκατεστημένα στη συσκευή ή το σύστημα υλικού σας, ο κατασκευαστής του υλικού παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια για αυτό το λογισμικό. Ο κατασκευαστής ενδέχεται να έχει προσαρμόσει την εγκατάσταση με μοναδικά στοιχεία, όπως συγκεκριμένα προγράμματα οδήγησης συσκευών και προαιρετικές ρυθμίσεις, ώστε να μεγιστοποιήσει τις επιδόσεις του υλικού του.

Εάν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη για τα Windows XP Media Center Edition, επικοινωνήστε απευθείας με τον κατασκευαστή του υλικού, επειδή είναι ο πιο κατάλληλος να υποστηρίξει το λογισμικό που ο ίδιος εγκατέστησε στο υλικό.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): http://www.microsoft.com/windowsxp/mediacenter
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 837707 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/17/2007 10:28:00 - Αναθεώρηση: 2.1

  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • kbprb KB837707
Σχόλια