Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Το μήνυμα λάθους "Η αναμενόμενη έκδοση του προϊόντος δεν βρέθηκε στο σύστημά σας" κατά την εγκατάσταση του Office XP Service Pack 3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:837826
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Όταν προσπαθείτε να κάνετε ενημέρωση του Microsoft Office XP σε Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3), λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους που αναφέρει ότι δεν βρέθηκε αναμενόμενη έκδοση. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε την έκδοση πλήρους αρχείου του Office XP SP3.
Συμπτώματα
Όταν εσείς (όπως ένας διαχειριστής δικτύου) ή έναν από τους χρήστες σας προσπαθεί να εγκαταστήσει το Office XP SP3, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
The expected version of the product was not found on your system.
Αιτία
Το ζήτημα αυτό ενδέχεται να προκύψει όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
  • Έχετε το Microsoft Office XP Service Pack 1 ή το Microsoft Office XP Service Pack 2 εγκατεστημένη και ενημερώνεται από ένα σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης.
  • Προσπαθήστε να ενημερώσετε την εγκατάσταση του Office XP από μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:ΣΗΜΕΙΩΣΗΟι ενημερωμένες εκδόσεις του Microsoft Office XP από αυτές τις τοποθεσίες της Microsoft στο Web είναι δυαδικές ενημερωμένες εκδόσεις.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Χρήση πλήρους αρχείου ενημερωμένης έκδοσης του Office XP Service Pack 3

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Office XP Service Pack 3 για όλα τα αρχεία της ενημερωμένης έκδοσης για να ενημερώσετε το σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης ή ένας μεμονωμένος υπολογιστής (πρόγραμμα-πελάτης) που έχει εγκατεστημένο το Office XP.

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
832671Περιγραφή του Microsoft Office XP Service Pack 3

Μέθοδος 2: Χρήση ένα νέο σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης επιπέδου βάσης RTM

Εάν, με το διαχειριστή του δικτύου, δεν θέλετε πλέον να διατηρείτε το σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης του Office XP με το τρέχον service pack και ενημερωμένες εκδόσεις, δημιουργήστε ένα νέο σημείο εγκατάστασης του Office XP με το Office XP RTM βάσης επιπέδου.

Μετά την εγκατάσταση του Office XP σε έναν υπολογιστή-πελάτη από το νέο σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης του Office XP RTM βάσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μετά να χρησιμοποιούν το δυαδικό ενημέρωσης από μία από τις τοποθεσίες Web της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Αιτία" αυτού του άρθρου.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός νέου σημείου εγκατάστασης διαχείρισης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
304953ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Τρόπος ανάπτυξης του Office XP μέσω δικτύου
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωμένες εκδόσεις του υπολογιστή-πελάτη, όπως το Office XP Service Pack 2 και παλιότερες εκδόσεις, θα μπορούσε να είναι εγκατέστησε με επιτυχία σε μια εγκατάσταση του προγράμματος-πελάτη του Office XP εάν η διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση πλήρους αρχείου που είχε εγκατασταθεί στο σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης και ο υπολογιστής-πελάτης έχει ενημερωθεί από το σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης.

Με το Microsoft Office XP Service Pack 3, Microsoft αλλάζει τον τρόπο με τον δυαδικό ενημερωμένης έκδοσης έχει συνταχθεί ώστε θα εγκαταστήσει την ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη (δυαδικό) του Office XP Service Pack 3 απευθείας επάνω από την έκδοση RTM επιπέδου (10.0.2627) του Office XP.

Εξαιτίας αυτής της αλλαγής, το δυαδικό ενημερωμένης έκδοσης του Office XP Service Pack 3 θα δεν εγκατασταθεί με επιτυχία σε έναν υπολογιστή που διαθέτει το Office XP Service Pack 1 (SP1) ή του Office XP Service Pack 2 (SP2) εγκαθίστανται από ένα σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης και recached στον τοπικό υπολογιστή (υπολογιστής-πελάτης). Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή πρέπει να 10.0.2627 (επίπεδο RTM) του Office XP εγκατεστημένη έκδοση του Office XP Service Pack 3.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΠλήρες αρχείο ενημερωμένης έκδοσης του Office XP Service Pack 3 (SP3) θα εγκαταστήσει σωστά μέσω ενός επιπέδου με το Office XP RTM του Office XP Service Pack 1 (SP1) και του Office XP Service Pack 2 (SP2) κατά την εφαρμογή του Office SP3 σε ένα σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης.

Troubleshooting notes

The following Ohotfix verbose log shows an error 2749 with an error code of 1642 at the end of the log entry:
MSI (s) (F8:64): Looking for storage transform: 7TTo7UMSI (s) (F8:64): Validating transform '7TTo7U' with validation bits 0x122MSI (s) (F8:64): Note: 1: 2749 2: 7TTo7U 3: C:\WINDOWS\Installer\3b569.msi 4: 10.0.2627.01 5: 10.0.4330.0 MSI (s) (F8:64): 1: 2749 2: 7TTo7U 3: C:\WINDOWS\Installer\3b569.msi 4: 10.0.2627.01 5: 10.0.4330.0 (Expected version is 10.0.2627, version found is 10.0.4330.0.)
The following Ohotfix log entry shows error code 1642 at the end of the log:
The upgrade patch cannot be installed by the Windows Installer service because the program to be upgraded may be missing, or the upgrade patch may update a different version of the program. Verify that the program to be upgraded exists on your computer and that you have the correct upgrade patch.C:\DOCUME~1\username.NOR\LOCALS~1\Temp\IXP000.TMP\MAINSP3op.mspMSI (s) (F8:64): Attempting to delete file C:\WINDOWS\Installer\22879.mspMSI (s) (F8:64): MainEngineThread is returning 1642MSI (c) (50:40): Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied.  Counter after decrement: -1MSI (c) (50:40): MainEngineThread is returning 1642
For additional information about how to use the Microsoft Office XP installation log files to troubleshoot Office Setup issues, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
296603How To Use an Office XP Setup Log File to Troubleshoot Setup Problems in Office XP
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
325671OFFXP: Επισκόπηση το Office XP Service Pack 2

307843OFFXP: Επισκόπηση το Office XP Service Pack 1

283686OFFXP: Setup Command-Line Switches for Office XP
offxp xl2002 fp2002 ppt2002 pub2002 ol2002 wd2002

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 837826 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 06:30:46 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB837826 KbMtel
Σχόλια