Εργαλεία υποστήριξης για το Windows XP Service Pack 2

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το άρθρο αυτό περιγράφει τις αλλαγές στα εργαλεία υποστήριξης των Windows που περιλαμβάνονται στο Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Εάν ανήκετε στην υπηρεσία υποστήριξης ή είστε διαχειριστής δικτύου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία υποστήριξης των Windows για να διαχειριστείτε δίκτυα και να αντιμετωπίσετε προβλήματα.
Περισσότερες πληροφορίες
Το Windows XP SP2 περιλαμβάνει ενημερωμένες εκδόσεις για τα παρακάτω εργαλεία υποστήριξης:
 • Ipseccmd.exe
 • Httpcfg.exe
 • Replmon.exe
 • Iadstools.dll
 • Extract.exe
 • Bitsadmin.exe
 • Netdom.exe
Τα εργαλεία υποστήριξης δεν εγκαθίστανται αυτόματα κατά την εγκατάσταση του Windows XP SP2. Για να εγκαταστήστε τα εργαλεία υποστήριξης σε υπολογιστή που εκτελεί τα Windows XP, εκτελέστε το αρχείο Setup.exe από το φάκελο \Support\Tools που βρίσκεται στο CD των Windows XP.

Το αρχείο βοήθειας των εργαλείων υποστήριξης των Windows XP βρίσκεται στο αρχείο Support.cab. Αυτό το αρχείο βοήθειας περιλαμβάνει μια περιγραφή για κάθε αρχείο και τη σύνταξη, το δείγμα αποτελεσμάτων και τις σημειώσεις που συσχετίζονται με αυτό. Ανατρέξτε σε αυτό το θέμα της Βοήθειας (Help) για συγκεκριμένες πληροφορίες χρήσης για αυτά τα εργαλεία. Για πρόσθετη βοήθεια, πληκτρολογήστε όνομα_εργαλείου/help στη γραμμή εντολών και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του Windows XP SP2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για λήψη των ενημερωμένων εργαλείων υποστήριξης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Ipseccmd.exe

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Ipseccmd.exe, για τη διαχείριση και την εποπτεία των πολιτικών IPSec σε υπολογιστές που εκτελούν τα Windows XP. Αυτό το εργαλείο έχει ενημερωθεί για να παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:
 • Υποστήριξη για λειτουργίες εισαγωγής ή εξαγωγής πολιτικής.
 • Βελτιωμένη ηλεκτρονική βοήθεια, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας την επιλογή /?.
 • Κατάργηση της επιλογής αποθήκευσης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.
 • Μια επιλογή μόνιμης αποθήκευσης.
 • Μια επιλογή Show για τη δημιουργία πληροφοριών αντικειμένου Πολιτικής ομάδας (Group Policy).
 • Δυνατότητα δυναμικής ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της καταγραφής Oakley.

HTTPCfg.exe

Το βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων HTTP (Httpcfg.exe) περιλαμβάνεται στα εργαλεία υποστήριξης του Microsoft Windows Server 2003. Αυτό το εργαλείο περιλαμβάνεται τώρα στα εργαλεία υποστήριξης των Windows XP. Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο για να εγκαταστήσετε, να διαγράψετε και να υποβάλετε ερωτήματα για πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων, όπως οι πληροφορίες δέσμευσης χώρου ονομάτων, οι πληροφορίες πιστοποιητικού διακομιστή SSL και οι πληροφορίες λίστας ακρόασης IP για το πρόγραμμα οδήγησης HTTP (HTTP.SYS).

Replmon.exe

Με το εργαλείο παρακολούθηση αναπαραγωγής της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Replmon.exe), μπορείτε να προβάλετε την αναπαραγωγή, το συγχρονισμό και την τοπολογία της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Το αρχείο αυτό ενημερώνεται για την επίλυση ενός ζητήματος όπου το εργαλείο Replmon.exe δεν μπορεί να εμφανίσει περισσότερα από 200 μέλη αναπαραγωγής. Σε αυτό το σενάριο, το αρχείο Replmon.exe καταγράφει ένα σφάλμα παρόμοιο με το ακόλουθο:
### iadstools.log Warning   Application c:\temp\iadstools.log: Thread ID: 2488 ,Logged: <ημερομηνία> <ώρα> IADsTools Event: GetDirectPartnersEx: The API returned more partners than IAdsTools is designed for. Information Application c:\temp\iadstools.log: Thread ID: 2488 ,Logged: <ημερομηνία> <ώρα> IADsTools Event: GetDirectPartnersEx: The function completed successfully, returning (0) entries for directory partition (DC=domain,DC=corp,DC=example,DC=com). ###

Iadstools.dll

Το αρχείο Iadstools.dll είναι ένα βοηθητικό DLL για τις υπηρεσίες καταλόγου Active Directory Service Interfaces (ADSI). Το αρχείο αυτό ενημερώνεται για την επίλυση ενός προβλήματος όπου η λειτουργία GetDirectPartnersEx δεν υποστηρίζει περισσότερα από 200 αντικείμενα ConnectionObjects.

Extract.exe

Με το εργαλείο Extract.exe, μπορείτε να εξαγάγετε αρχεία από ένα αρχείο CAB. Το αρχείο αυτό ενημερώνεται για να συμπεριλάβει έλεγχο ορίων στην επιλογή που μεταβιβάζετε στην εντολή Extract.

Bitsadmin.exe

Το βοηθητικό πρόγραμμα διαχείρισης BITS είναι ένα εργαλείο γραμμής εντολών το οποίο ελέγχει την Υπηρεσία έξυπνης μεταφοράς στο παρασκήνιο (Background Intelligent Transfer Service - BITS) των Windows. Αυτό το εργαλείο έχει ενημερωθεί για να παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες:
 • Η επιλογή /TRANSFER μεταφέρει ένα μεμονωμένο αρχείο, χρησιμοποιώντας μια απλή εντολή.
 • Η επιλογή /ADDFILESET προσθέτει πολλά αρχεία σε μια εργασία, χρησιμοποιώντας μια απλή εντολή.
 • Η επιλογή /ADDFILEWITHRANGES προσθέτει ένα αρχείο εκεί όπου πρέπει να γίνει λήψη μόνο συγκεκριμένων τμημάτων αυτού του αρχείου.
 • Η επιλογή /REPLACEREMOTEPREFIX αλλάζει τη θέση λήψης μιας ομάδας αρχείων.
 • Οι επιλογές /SETACLFALGS και /GETACLFLAGS ενεργοποιούν την αντιγραφή των καταχωρήσεων λίστας ελέγχου πρόσβασης (ACL) αρχείων.
 • Οι επιλογές /UTIL /SETIEPROXY και /UTIL /GETIEPROXY ορίζουν και ανακτούν τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης του Internet Explorer για τον τρέχοντα χρήστη.
 • Η επιλογή /UTIL /VERSION κάνει ανάκτηση των πληροφοριών έκδοσης για την τρέχουσα εγκατεστημένη έκδοση του BITS.
 • Η επιλογή /UTIL /REPAIRSERVICE επιδιορθώνει μια κατεστραμμένη εγκατάσταση του BITS.

Netdom.exe

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο της γραμμής εντολών Netdom.exe για τη συμμετοχή ενός υπολογιστή σε έναν τομέα ή για τη διαχείριση ενός λογαριασμού υπολογιστή.
 • Η επιλογή /JOINDOMAIN ορίζει τη συμμετοχή ενός υπολογιστή σε έναν τομέα.
 • Η επιλογή /JOINWORKGROUP ορίζει τη συμμετοχή ενός υπολογιστή σε μια ομάδα εργασίας.
 • Η επιλογή /RENAME μετονομάζει τον υπολογιστή του τομέα.

Θέματα

 • Εάν έχετε μια παλαιότερη έκδοση των εργαλείων υποστήριξης εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας και εγκαθιστάτε τα εργαλεία υποστήριξης του Windows XP SP2 χωρίς να καταργήσετε την παλαιότερη έκδοση, τα αρχεία Iadstools.doc, Iadstools.dll και Replmon.exe δεν εγκαθίστανται στο φάκελο Support Tools.

  Σημείωση Δεν πρόκειται να επηρεαστείτε από αυτό το ζήτημα, εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
  • Καταργήσατε μια παλαιότερη έκδοση των εργαλείων υποστήριξης στον υπολογιστή σας, πριν να εγκαταστήσετε τα εργαλεία υποστήριξης του Windows XP SP2.
  • Δεν εγκαταστήσατε μια έκδοση των εργαλείων υποστήριξης στον υπολογιστή σας, πριν να εγκαταστήσετε τα εργαλεία υποστήριξης του Windows XP SP2.
  Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή ο αριθμός έκδοσης του αρχείου Iadstools.dll και του αρχείου Replmon.exe στα εργαλεία υποστήριξης του Windows XP SP2 είναι 1.0.0.2234. Σε παλαιότερες εκδόσεις των εργαλείων υποστήριξης των Windows XP, ο αριθμός έκδοσης του αρχείου Iadstools.dll και του αρχείου Replmon.exe είναι 1.1.0.1. Ο Windows Installer χρησιμοποιεί τους αριθμούς έκδοσης αρχείων, για να προσδιορίσει το νεότερο αρχείο στη διάρκεια μιας λειτουργίας αναβάθμισης. (Μεγαλύτερος αριθμός έκδοσης αντιπροσωπεύει νεότερο αρχείο.) Επειδή ο αριθμός έκδοσης των εργαλείων υποστήριξης του Windows XP SP2 είναι μικρότερος από τον αριθμό έκδοσης σε παλαιότερες εκδόσεις των εργαλείων υποστήριξης των Window XP, ο Windows Installer καταργεί τα παλιά αρχεία χωρίς να εγκαταστήσει τα νεότερα αρχεία που περιλαμβάνονται στα εργαλεία υποστήριξης του Windows XP SP2.

  Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εάν εγκαταστήσατε ήδη τα εργαλεία υποστήριξης του Windows XP SP2, εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα Εγκατάστασης για τα εργαλεία υποστήριξης του Windows XP SP2. Στη σελίδα Setup Options του οδηγού Windows Support Tools Setup Wizard, κάντε κλικ στην επιλογή Add/Remove, κατόπιν στο κουμπί Επόμενο (Next) και στη συνέχεια ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επανεγκαταστήσετε τα εργαλεία υποστήριξης του Windows XP SP2. Τα αρχεία Iadstools.doc, Iadstools.dll και Replmon.exe εγκαθίστανται στο φάκελο Support Tools.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 838079 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/15/2005 18:50:00 - Αναθεώρηση: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbinfo kbfix kbdeployment KB838079
Σχόλια