Διορθώνει τη λίστα του Com + στο Windows XP Service Pack 2 και στα Windows XP Tablet PC Edition 2005

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 838211
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο παραθέτει τα ζητήματα COM + και τις ενημερωμένες εκδόσεις που αντιμετωπίζονται στα Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) και Windows XP Tablet PC Edition 2005.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ζητήματα που επιλύονται στο Windows XP SP2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
811113Λίστα ενημερώσεων κώδικα που περιλαμβάνονται στο Windows XP Service Pack 2
Περισσότερες πληροφορίες
Τα ζητήματα COM + και τις ενημερωμένες εκδόσεις που απευθύνονται σε Microsoft Windows XP SP2 είναι οι εξής:

Αλλαγή RPCSS έτσι ότι ένα στοιχείο εκτελείται στο λογαριασμό τοπικού συστήματος και ένα άλλο στοιχείο που εκτελείται στο λογαριασμό υπηρεσίας δικτύου

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση τροποποιεί την υπηρεσία διακομιστή απομακρυσμένης κλήσης διαδικασίας (RPCSS) έτσι ώστε ένα στοιχείο της υπηρεσίας εκτελείται στο λογαριασμό τοπικού συστήματος και ένα άλλο στοιχείο της υπηρεσίας εκτελείται υπό τον λογαριασμό υπηρεσίας δικτύου.

Τροποποίηση δικαιωμάτων DCOM

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση σάς επιτρέπει να ορίσετε διαφορετικά δικαιώματα για τις εφαρμογές μοντέλου αντικειμένου στοιχείου (COM), ανάλογα με το αν ο καλών είναι τοπικό ή απομακρυσμένο. Μια τοπική καλών δηλώνει ότι εστάλη το μήνυμα COM χρησιμοποιώντας μια κλήση απομακρυσμένης διαδικασίας ελαφρύ (πρωτόκολλο LRPC). Απομακρυσμένο στοιχείο κλήσης δηλώνει ότι εστάλη το μήνυμα COM χρησιμοποιώντας απομακρυσμένη πρωτόκολλο RPC, όπως το πρωτόκολλο TCP. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα διακομιστή COM για την αποδοχή τοπικά τηλεφωνήματα από όλους τους χρήστες και να αποδέχεται απομακρυσμένες κλήσεις μόνο από διαχειριστές.

Προσθέστε καταχωρήσεις ελέγχου τοπικής πρόσβασης (ACE) και απομακρυσμένη πρόσβαση ACE που στο DCOM

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση προσθέτει δύο λίστες ελέγχου πρόσβασης (ACL) για να επιτρέψετε τους περιορισμούς όλες τις περιοχές του υπολογιστή σε όλους τους διακομιστές DCOM. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τα όρια της πρόσβασης σε όλους τους διακομιστές DCOM που υπάρχουν στον υπολογιστή. Επιπλέον, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δημιουργεί περιορισμούς πρόσβασης στην υπηρεσία RPCSS, ώστε επιτρέπει πλέον καλούντες χωρίς έλεγχο ταυτότητας. Αυτοί οι περιορισμοί Δημιουργία πολιτικής όλες τις περιοχές του υπολογιστή για να περιορίσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις αντικατάστασης που έχουν ρυθμιστεί. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ισχύει για τα δικαιώματα πρόσβασης και η εκκίνηση δικαιώματα.

Προσθήκη καταχώρησης μόνο τοπικής διασύνδεσης RPC DCOM

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ρυθμίζει τις παραμέτρους DCOM για να χρησιμοποιήσετε μια νέα API RPC για τη δήλωση καλούντες. Τα νέα API απαιτεί καλούντες της διασύνδεσης να βρίσκεται στον ίδιο υπολογιστή με το διακομιστή DCOM. DCOM μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το API για τις ιδιωτικές τοπικές διασυνδέσεις που χρησιμοποιεί το DCOM για επικοινωνία μεταξύ Ole32 και RPCSS. Εάν η πρόσβαση στο διακομιστή DCOM περιορίζεται σε τοπικές καλούντες, DCOM επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το API για την καταχώρηση των διασυνδέσεων COM. Με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, DCOM δεν είναι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις πολιτικής όλο το RPC που επηρεάζουν τον έλεγχο ταυτότητας. Αντίθετα, το DCOM ακολουθεί τις ρυθμίσεις που έχουν οριστεί για το διακομιστή. (Τα όρια είναι όλες τις περιοχές του υπολογιστή).

Περιορισμός εισερχόμενες συναλλαγές δικτύου στο Συντονισμό κατανεμημένων συναλλαγών

Όταν οι συναλλαγές στο δίκτυο έχουν ενεργοποιηθεί στην αρχική επίσημη έκδοση των Windows XP ή σε Windows XP Service Pack 1 (SP1), επιτρέπονται τόσο συναλλαγές που προετοιμάζονται από άλλους υπολογιστές και τις συναλλαγές που προετοιμάζονται από τον τοπικό υπολογιστή. Ωστόσο, τα Windows XP χρησιμοποιείται συνήθως ως ένα λειτουργικό σύστημα υπολογιστή-πελάτη. Σε αυτό το σενάριο, όπου τα Windows XP λειτουργεί ως ένας υπολογιστής-πελάτης, εισερχόμενες συναλλαγές δεν χρειάζεται να υφίσταται. Είναι διαθέσιμη μια νέα επιλογή που χωρίζει την πρόσβαση δικτύου σε τους εξής δύο τύπους:
  • Εξερχόμενες συναλλαγές μόνο
  • Οι εισερχόμενες και εξερχόμενες συναλλαγές
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δίνει τη δυνατότητα εξερχόμενες συναλλαγές κατά αποκλείει εισερχόμενες συναλλαγές.

Διαθεσιμότητα ρυθμίσεων παραμέτρων DCOM σε πολιτική ομάδας

Με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ένας διαχειριστής δικτύου να χρησιμοποιήσετε την πολιτική ομάδας για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους DCOM σε υπολογιστές με Windows XP SP2.

Προσθέστε την ιδιότητα COMBND_SERVER_LOCALITY IRpcOptions::Query στα Windows XP

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση προσθέτει τονCOMBND_SERVER_LOCALITYεπιλογή για τοIRpcOptions::QueryΗ μέθοδος των οργάνων διαχείρισης των Windows (WMI). WMI χρησιμοποιεί αυτήν την επιλογή για να προσδιορίσετε αν είναι τοπική ή απομακρυσμένη σύνδεση WMI.

Προσθήκη υποστήριξης για το OLE 16-bit σε ενσωματωμένο εκδόσεις των Windows XP

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση προσθέτει υποστήριξη για 16-bit OLE DLL στο ενσωματωμένο εκδόσεις των Windows XP.

Ο σωρός σελίδας ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο, αν παρουσιαστεί ένα σφάλμα εγγραφής στο Microsoft Windows Media Player

Εάν παρουσιαστεί σφάλμα σε μία από τις καταχωρήσεις του Windows Media Player, ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο το heap σελίδα όταν το Windows Media Player τερματίζεται.

Ο υπολογιστής επανεκκινείται ξαφνικά μετά την εγκατάσταση του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας της Microsoft MS03-026

Εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός προτύπου ασφαλείας, για να ενεργοποιήσετε την τιμή μητρώου CrashOnAuditFailure, ο υπολογιστής σας επανεκκινείται απροσδόκητα μετά την εγκατάσταση του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας της Microsoft MS03-026.

Παρουσιάζεται ένα σφάλμα ασυμφωνίας μοντέλο νημάτων

Όταν δημιουργείτε ένα πρόγραμμα διακομιστή COM + που είναι πολλαπλών νημάτων και το οποίο χρησιμοποιείμεσολάβηση/στέλεχοςκωδικός, ο κατάλογος COM + έχει ρυθμιστεί να περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες. Σε αυτό το σενάριο, εσφαλμένες πληροφορίες αποθηκεύονται με τοsavedThreadinModelη στήλη της βάσης δεδομένων καταλόγου.Επομένως, παρουσιάζεται ένα σφάλμα ασυμφωνίας μοντέλο νημάτων.

ASaP McAfee VirusScan δεν ενημερώνεται μετά την εγκατάσταση του Windows XP SP2

Μετά την εγκατάσταση ενός προ-έκδοση του Windows XP SP2, ASaP McAfee VirusScan δεν ενημερώνει το ορισμούς ιών. Όταν προσπαθείτε να ενημερώσετε τους ορισμούς ιών, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντικειμένου Installer Cab.
Η υπηρεσία παράγοντα μπορεί να μην εκτελείται σωστά. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες.Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
kbfixlist winxpsp2 xpsp2

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 838211 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/17/2015 17:44:54 - Αναθεώρηση: 2.0

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbfix kbbug kbmt KB838211 KbMtel
Σχόλια