Τρόπος εγκατάστασης του προσαρμογέα Microsoft Loopback στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 236869.
Περίληψη
Ο προσαρμογέας Microsoft Loopback είναι ένα εργαλείο ελέγχου για περιβάλλον εικονικού δικτύου όπου η πρόσβαση στο δίκτυο δεν είναι δυνατή. Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα Loopback όταν υπάρχουν διενέξεις με έναν προσαρμογέα δικτύου ή με ένα πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα δικτύου. Μπορείτε να συνδέσετε προγράμματα-πελάτες δικτύου, πρωτόκολλα και άλλα στοιχεία ρύθμισης παραμέτρων δικτύου στον προσαρμογέα Loopback και μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης προσαρμογέα δικτύου ή του προσαρμογέα δικτύου κάποια στιγμή αργότερα, ενώ διατηρείτε τις πληροφορίες της ρύθμισης παραμέτρων δικτύου. Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα δικτύου Loopback στη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης χωρίς παρακολούθηση.

Μη αυτόματη εγκατάσταση

Για να εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα Microsoft Loopback στα Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Εάν είστε σε κλασική προβολή (Classic view), κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σε προβολή κατηγοριών (Switch to Category View) στην περιοχή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) στην αριστερή πλευρά του παραθύρου.
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Εκτυπωτές και άλλο υλικό (Printers and Other Hardware) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Στην ενότητα Δείτε επίσης (See Also) του αριστερού τμήματος του παραθύρου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υλικού (Add Hardware) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, έχω ήδη συνδέσει τη συσκευή (Yes, I have already connected the hardware) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Στο κάτω μέρος της λίστας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέας συσκευής υλικού (Add a new hardware device) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση του υλικού επιλογής μου από μια λίστα (Install the hardware that I manually select from a list και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογείς δικτύου (Network adapters) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 9. Στο πλαίσιο Κατασκευαστής (Manufacturer), κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft.
 10. Στο πλαίσιο Προσαρμογέας δικτύου (Network Adapter), κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογέας Loopback της Microsoft (Microsoft Loopback Adapter) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
Μετά την επιτυχή εγκατάσταση του προσαρμογέα, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των επιλογών του με μη αυτόματο τρόπο, καθώς και οποιουδήποτε άλλου προσαρμογέα. Στην περίπτωση που οι ιδιότητες TCP/IP έχουν ρυθμιστεί να χρησιμοποιούν DHCP, ο προσαρμογέας θα χρησιμοποιήσει τελικά μια διεύθυνση autonet (169.254.x.x/16) επειδή, στην πραγματικότητα, δεν συνδέεται με οποιοδήποτε φυσικό μέσο.

Σημείωση Από προεπιλογή, οι ιδιότητες TCP/IP έχουν ρυθμιστεί να χρησιμοποιούν DHCP.

Εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση

Για να εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα Loopback της Microsoft, χρησιμοποιήστε το ακόλουθο δείγμα αρχείου Unattend.txt ως μοντέλο για το αρχείο Unattend.txt:
[NetAdapters] Adapter01=Params.Adapter01[Params.Adapter01] InfID="*msloop" ; Microsoft Loopback Adapter ConnectionName ="MS Loopback Adapter"[NetProtocols] MS_TCPIP=Params.MS_TCPIP ; Παράμετροι TCP/IP ; Χρησιμοποιήστε τιμές παραμέτρων που αφορούν το δίκτυό σας[Params.MS_TCPIP] AdapterSections=params.TCPIP.Adapter01 DNS=yes DNSSuffixSearchOrder=mycorp.com EnableLMHosts=No ; Παράμετροι TCP/IP προσαρμογέα ; Χρησιμοποιήστε τιμές παραμέτρων που αφορούν το δίκτυό σας[params.TCPIP.Adapter01] SpecificTo=Adapter01 DNSDomain=mycorp.com DNSServerSearchOrder=192.168.5.251 WINS=no DHCP=no IPAddress=192.168.5.10 SubnetMask=255.255.255.0 DefaultGateway=192.168.5.254


Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο Preinstallation Reference Help των Windows XP που βρίσκεται στο φάκελο Support\Tools\Deploy.cab του CD-ROM των Windows XP .

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 839013 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 06:43:26 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbnetwork kbhowto KB839013
Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)