Οι δυνατότητες διαθεσιμότητας Internet (Internet Free/Busy) του Office καταργούνται κατά την εγκατάσταση του Outlook 2003 Service Pack 1

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όλες οι δυνατότητες του Microsoft Office Outlook 2003 οι οποίες αποκτούν πρόσβαση στην υπηρεσία διαθεσιμότητας Internet (Internet Free/Busy) του Microsoft Office (OIFB) δεν είναι πλέον διαθέσιμες μετά την εγκατάσταση του Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1).
Αιτία
Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται επειδή η υπηρεσία OIFB πρόκειται να απενεργοποιηθεί μέσα στο 2004.

Χρονικό πλαίσιο για την απενεργοποίηση της υπηρεσίας OIFB

Η εκτιμώμενη ημερομηνία για την απενεργοποίηση της υπηρεσίας OIFB είναι γύρω στο τέλος του 2004. Την ειδοποίηση για την απενεργοποίηση της υπηρεσίας OIFB θα την λάβετε με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  1. Θα λάβετε μια ειδοποίηση στην ακόλουθη κεντρική σελίδα διαθεσιμότητας Internet (Internet Free/Busy) του Microsoft Office:
  2. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν είστε τρέχων καταχωρημένος χρήστης στην υπηρεσία OIFB.

Και οι δύο ειδοποιήσεις θα σας ενημερώνουν ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λύσεις ή εναλλακτικές δυνατότητες μετά την απενεργοποίηση της υπηρεσίας OIFB:
  1. Μπορείτε να δημοσιεύσετε τις πληροφορίες διαθεσιμότητας σε οποιονδήποτε διακομιστή στον οποίο έχετε δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής.
  2. Εάν διαθέτετε λογαριασμό MSN Premium, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση των δεδομένων διαθεσιμότητας, χρησιμοποιώντας το Microsoft Office Outlook Connector για το MSN.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Outlook Connector για MSN, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
287604 Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων του MSN για λειτουργία με το Outlook 2002 και το Outlook 2003

Αλλαγές περιβάλλοντος χρήστη

Μετά την απενεργοποίηση της υπηρεσίας OIFB, όλα τα σημεία εισαγωγής για αυτήν τη δυνατότητα θα καταργηθούν ή θα απενεργοποιηθούν στο Microsoft Outlook. Στην περίπτωση που έχετε προγραμματίσει μια σύσκεψη με κάποιο πρόσωπο στο Internet όταν δεν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία OIFB, δεν θα λαμβάνετε πλέον το ακόλουθο μήνυμα στο παράθυρο διαλόγου Διαθεσιμότητα Internet του Microsoft Office (Microsoft Office Internet Free/Busy):
Οι πληροφορίες χρονοδιαγράμματος για κάποιους συμμετέχοντες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Για να προβάλετε τις ώρες διαθεσιμότητας μεταξύ σας, εσείς και οι συμμετέχοντες μπορείτε να συμμετάσχετε στην υπηρεσία Διαθεσιμότητας Internet του Microsoft Office.

(Schedule information for some attendees may not be available. To view each other’s free and busy times, you and your attendees can join the Microsoft Office Internet Free/Busy Service.)

Επιπλέον, οι παρακάτω επιλογές του παραθύρου διαλόγου Επιλογές διαθεσιμότητας (Free/Busy Options) του Outlook 2003 καταργούνται μετά την εγκατάσταση του Office 2003 SP1:
  • Δημοσίευση και αναζήτηση με την υπηρεσία Διαθεσιμότητας Internet του Office (Publish and search using Microsoft Office Internet Free/Busy Service)
  • Αίτηση πληροφοριών διαθεσιμότητας σε προσκλήσεις σε σύσκεψη (Request free/busy information in meeting invitations)

Μόλις εγκαταστήσετε το Office 2003 SP1, το παράθυρο διαλόγου Επιλογές διαθεσιμότητας (Free/Busy Options) θα εξακολουθήσει να περιέχει την επιλογή Δημοσίευση στη θέση μου (Publish at my location). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να δημοσιεύσετε τις πληροφορίες διαθεσιμότητας του Outlook σε μια θέση πρωτοκόλλου FTP (File Transfer Protocol) όπου έχετε δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της επιλογής "Δημοσίευση στη θέση μου" (Publish at my location), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
827775 Τρόπος χρήσης της δυνατότητας "Διαθεσιμότητα Internet" (Internet Free/Busy) στο Outlook 2003


Μετά την απενεργοποίηση της υπηρεσίας OIFB


Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Outlook 2002 ή εάν δεν έχετε ενημερώσει ακόμα το Outlook 2003 με το Office 2003 SP1, θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα όταν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία OIFB μέσω των σημείων εισαγωγής που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα στο Outlook:
"Η υπηρεσία Διαθεσιμότητας Internet του Microsoft Office διακόπηκε. Κάντε κλικ στην επιλογή "Απενεργοποίηση", για να σταματήσετε τη χρήση αυτής της υπηρεσίας από το Microsoft Outlook.

(The Microsoft Office Internet Free/Busy Service has been discontinued. Click Turn Off to stop using the service from Microsoft Office Outlook.)

Στο μήνυμα, έχετε τις επιλογές Απενεργοποίηση (Turn Off) και Άκυρο (Cancel). Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση (Turn Off), γίνεται ρύθμιση παραμέτρων των ακόλουθων δεδομένων μητρώου στον υπολογιστή-πελάτη:

HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options\Calendar\Internet Free/Busy

Τιμή (Value): NoService
Τύπος (Type): DWORD
Δεδομένα (Data): 1 (Η υπηρεσία OIFB θα απενεργοποιηθεί στον υπολογιστή-πελάτη) (The OIFB service will be disabled on the client)

Μετά τη ρύθμιση παραμέτρων του κλειδιού μητρώου με τα δεδομένα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, οι παράμετροι του Outlook ρυθμίζονται ουσιαστικά όπως ακριβώς και με την εγκατάσταση του Office 2003 SP1 (ανεξάρτητα αν η υπηρεσία OIFB εξακολουθούσε να λειτουργεί). Τα σημεία εισαγωγής για την υπηρεσία OIFB του Outlook είτε δεν είναι διαθέσιμα (σκιασμένα) είτε δεν υπάρχουν, επειδή η υπηρεσία OIFB δεν είναι πλέον διαθέσιμη σε αυτήν την περίπτωση. Συνιστούμε να κάνετε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση (Turn Off) όταν λάβετε αυτό το μήνυμα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 842166 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/12/2015 23:39:08 - Αναθεώρηση: 1.2

Microsoft Office Outlook 2003, Service Pack 1 (SP1), Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive KB842166
Σχόλια