Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του αρχείου. Η μορφή δεν υποστηρίζεται. (Σφάλμα=80040265)" (Cannot play back the file. The format is not supported. (Error=80040265)) κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσων στον Windows Media Player

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Περίληψη
Όταν προσπαθείτε να κάνετε αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσων χρησιμοποιώντας το Microsoft Windows Media Player, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του αρχείου. Η μορφή δεν υποστηρίζεται. (Σφάλμα=80040265)

(Cannot play back the file.The format is not supported. (Error=80040265))
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:
 • Ένα ή περισσότερα αρχεία του Windows Media Player λείπουν ή έχουν καταστραφεί.
 • Προσπαθείτε να κάνετε αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσου με μορφή που δεν υποστηρίζεται από το Windows Media Player. Για παράδειγμα, προσπαθείτε να κάνετε αναπαραγωγή ενός αρχείου .viv. Το Windows Media Player δεν υποστηρίζει αρχεία .viv.
 • Το αρχείο πολυμέσων έχει καταστραφεί.
 • Το αρχείο πολυμέσων χρησιμοποιεί έναν κωδικοποιητή που δεν έχει εγκατασταθεί.
 • Το αρχείο πολυμέσων χρησιμοποιεί έναν κωδικοποιητή που δεν υποστηρίζεται από το Windows Media Player.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα. Ολοκληρώνοντας κάθε βήμα, ελέγχετε για να διαπιστώσετε εάν επιλύθηκε το ζήτημα.

Σημείωση Το Windows Media Player υποστηρίζει τις πιο συνηθισμένες μορφές αρχείου πολυμέσων. Ωστόσο, δεν υποστηρίζει κάθε μορφή αρχείου πολυμέσων που είναι διαθέσιμη αυτήν τη στιγμή. Στο βήμα 1, βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player υποστηρίζει τη μορφή του αρχείου που προσπαθείτε να αναπαραγάγετε. Εάν το Windows Media Player δεν υποστηρίζει αυτήν τη μορφή, μην προχωρήσετε στα επόμενα βήματα. Αντί για αυτό, επικοινωνήστε με το διανομέα του αρχείου για να εξακριβώσετε αν είναι διαθέσιμο κάποιο πρόγραμμα προβολής για το αρχείο.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Εάν διαφέρουν, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player υποστηρίζει τη μορφή αρχείου που προσπαθείτε να αναπαραγάγετε. Το Windows Media Player υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείου:
  • Μορφές αρχείου του Windows Media: .asf, .asx, .avi, .wav, .wax, .wma, .wm, .wmv
  • Μορφές MPEG (Moving Pictures Experts Group): .m3u, .mp2v, .mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .mpv2
  • Μορφές MIDI (Musical Instrument Digital Interface): .mid, .midi, .rmi
  • Μορφές UNIX: .au, .snd
  Σημείωση Το Windows Media Player δεν υποστηρίζει την αναπαραγωγή αρχείων .avi τα οποία δημιουργήθηκαν με τον κωδικοποιητή Microsoft MPEG4v3. Η Microsoft υποστηρίζει αρχεία MPEG4v3 μόνο σε μορφή ροής .asf. Τα αρχεία αυτά δεν υποστηρίζονται σε τύπο αρχείου .avi. Για να κάνετε αναπαραγωγή του αρχείου, πρέπει να κωδικοποιήσετε ξανά το αρχείο χρησιμοποιώντας την αρχική προέλευση σε μια υποστηριζόμενη μορφή, όπως η μορφή .wmv. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Windows Media Encoder. Για πρόσθετες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Windows Media Encoder από τη λίστα Επιλέξτε αρχείο προς λήψη (Select Download): Εάν έχετε πρόσβαση στην αρχική προέλευση, επικοινωνήστε με το δημιουργό του αρχείου και ζητήστε του να μετατρέψει το αρχείο σε μορφή αρχείου που υποστηρίζεται από το Windows Media Player.
 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δυνατότητα αναπαραγωγής ενός αρχείου πολυμέσων που χρησιμοποιεί την ίδια επέκταση αρχείου με το αρχείο που προσπαθούσατε να αναπαραγάγετε όταν λάβατε το μήνυμα λάθους.

  Για περιγραφές και δείγματα των μορφών αρχείου που υποστηρίζονται από το Windows Media Player, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  316992 Μορφές αρχείου πολυμέσων του Windows Media Player
  Εάν η αναπαραγωγή του άλλου αρχείου γίνει σωστά, το αρχικό αρχείο που προσπαθούσατε να αναπαραγάγετε μπορεί να είναι κατεστραμμένο. Εάν λάβετε μήνυμα λάθους κατά την αναπαραγωγή και των δύο αρχείων, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
 3. Καταργήστε το Windows Media Player, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και στη συνέχεια εγκαταστήστε πάλι το Windows Media Player.
  • Για να καταργήσετε το Windows Media Player, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
   1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και τέλος στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
   2. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα (Currently installed programs), κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft Windows Media Player και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή/Κατάργηση (Change/Remove).
   3. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την κατάργηση, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).

    Σημείωση Δεν μπορείτε να καταργήσετε την ενσωματωμένη έκδοση του Windows Media Player με αυτήν τη μέθοδο. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την κατάργηση του Windows Media Player 9 Series, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
  • Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
  • Για να κάνετε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης του Windows Media Player, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 4. Επανάληψη εγκατάστασης της τελευταίας έκδοσης του Microsoft DirectX. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων και την εγκατάσταση του DirectX, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  179113 Τρόπος λήψης και εγκατάστασης του DirectX
  157730 Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης του DirectX με χρήση του εργαλείου διάγνωσης για το DirectX (DirectX Diagnostic Tool)
 5. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον σωστό κωδικοποιητή για το αρχείο πολυμέσων που προσπαθείτε να αναπαραγάγετε. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επαλήθευση, την εγκατάσταση και την αντιμετώπιση προβλημάτων κωδικοποιητών ήχου, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  142731 Τρόπος εγκατάστασης και κατάργησης κωδικοποιητών και συσκευών MCI στα Windows
  141801 Αντιμετώπιση προβλημάτων κωδικοποιητών ήχου και βίντεο στα Windows 95/98
  191533 Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του αρχείου .avi από το Media Player με χρήση του κωδικοποιητή Indeo 4.x
  221831 Δεν είναι δυνατή η λήψη του κατάλληλου προγράμματος αποσυμπίεσης
 6. Ξεκινήστε τον "Επεξεργαστή μητρώου" (Registry Editor) και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου και οι σχετικές τιμές του. Για να ξεκινήσετε τον "Επεξεργαστή μητρώου" (Registry Editor), κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Προειδοποίηση Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

  Δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{da4e3da0-d07d-11d0-bd50-00a0c911ce86}\Instance\{083863F1-70DE-11d0-BD40-00A0C911CE86}
  Οι σχετικές καταχωρήσεις και οι τιμές τους:
  ΌνομαΔεδομέναΤύπος
  CLSID{083863F1-70DE-11d0-BD40-00A0C911CE86} Τιμή συμβολοσειράς
  FriendlyNameDirectShow FiltersΤιμή συμβολοσειράς
  Merit00600000Τιμή DWORD
  Εάν υπάρχει το δευτερεύον κλειδί και οι σχετικές τιμές του είναι σωστές, τερματίστε τον "Επεξεργαστή μητρώου" (Registry Editor).

  Εάν το κλειδί δεν υπάρχει, δημιουργήστε το. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{da4e3da0-d07d-11d0-bd50-00a0c911ce86}\Instance
  • Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
  • Πληκτρολογήστε {083863F1-70DE-11d0-BD40-00A0C911CE86} και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Τιμή ακολουθίας χαρακτήρων (String Value).
  • Πληκτρολογήστε CLSID και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  • Πληκτρολογήστε {083863F1-70DE-11d0-BD40-00A0C911CE86} και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Τιμή ακολουθίας χαρακτήρων (String Value).
  • Πληκτρολογήστε FriendlyName και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  • Πληκτρολογήστε DirectShow Filters και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
  • Πληκτρολογήστε Merit και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  • Πληκτρολογήστε 600000 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με άλλα μηνύματα λάθους τα οποία ενδέχεται να λάβετε κατά την προσπάθειά σας να κάνετε αναπαραγωγή αρχείων στο Windows Media Player, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
234019 Μήνυμα λάθους του Windows Media Player σχετικά με εσφαλμένη μορφή αρχείου
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 842180 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2007 19:34:56 - Αναθεώρηση: 8.3

Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 6.0, Microsoft Windows Media Player 6.1, Microsoft Windows Media Player 6.4, Microsoft Windows Media Player 7.0, Microsoft Windows Media Player 7.1

 • kbtshoot kberrmsg kbprb KB842180
Σχόλια