Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Δεν μπορείτε να προβιβάσετε έναν ελεγκτή τομέα που βασίζεται στα Windows 2000 σε διακομιστή καθολικού καταλόγου

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Δεν μπορείτε να προβιβάσετε έναν ελεγκτή τομέα που βασίζεται στα Microsoft Windows 2000 σε διακομιστή καθολικού καταλόγου. Κατά την προσπάθειά σας να εκχωρήσετε το ρόλο καθολικού καταλόγου στο διακομιστή κάνοντας κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Global Catalog, ενδέχεται γίνει επανειλημμένη καταγραφή συμβάντων παρόμοιο με το ακόλουθο στο αρχείο καταγραφής των υπηρεσιών Directory Services του προγράμματος Event Viewer:
 • Συμβάντα πληροφόρησης παρόμοια με το ακόλουθο καταγράφονται κάθε 30 λεπτά:

  Event ID: 1559
  Event Source: NTDS Replication
  Event type: Informational
  Description: A request has been made to promote this DSA to a Global Catalog (GC).
  A precondition to becoming a GC is that this server host a read-only copy of all partitions in the enterprise. This server should hold a copy of partition DC=child,DC=h,DC=com but it does not. This system will not be promoted to a GC until this condition is met.

  This may be because the KCC has not run, or that it is unable to add a replica of the partition because all of its sources are down. Please check the event log for KCC errors.

  The KCC will retry adding the replica.


  Event ID: 1578
  Event Source: NTDS Replication
  Event type: Informational
  Description: Promotion of this server to a Global Catalog has been delayed because partition occupancy requirements have not been met.

  A parameter is used to control the strictness that the Directory enforces the partition occupancy requirement. The parameter is

  HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Current Control Set \ Services \ NTDS \ Parameters \ Global Catalog Partition Occupancy

  The levels are as follows: (0) No occupancy requirement; (1) At least one read-only partition in site added by the KCC; (2) At least one partition in site synchronized fully; (3) All read-only partitions in site added by the KCC (at least one synchronized); (4) All partitions in site synchronized fully.

  Greater levels include the requirements of lesser levels. The current occupancy requirement is 4. This server is currently at level 0.


  Event ID: 1110
  Event Source: NTDS Replication
  Event type: Informational
  Description: Promotion of this server to a Global Catalog will be delayed for 30 minutes. This delay is necessary so that the required partitions can be made ready before the GC is advertised. The operations that will occur during this time include the KCC being run to generate the new topology, all read-only partitions in the enterprise being added to this server, and the contents of these partitions being replicated into this system.

  If you wish to promote the GC immediately without enforcing this precondition, set the registry variable

  HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Current Control Set \ Services \ NTDS \ Parameters \ Global Catalog Delay Advertisement (sec)

  to a DWORD value of 0. The GC will be promoted on the next attempt to check preconditions. This value can also be set to the maximum number of seconds that the DSA will wait before promoting to a GC.
 • Ένα προειδοποιητικό συμβάν παρόμοιο με το ακόλουθο καταγράφεται κάθε 15 λεπτά:

  Event ID: 1265
  Event Source: NTDS KCC
  Event type: Informational
  Description: The attempt to establish a replication link with parameters

  Partition: DC=child,DC=h,DC=com
  Source DSA DN: CN=NTDS
  Settings,CN=WIN2K500,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration ,DC=h,DC=com
  Source DSA Address: e91ab89f-8789-4506-b5ed-e31f225c47ec._msdcs.h.com
  Inter-site Transport (if any): failed with the following status:

  The DSA operation is unable to proceed because of a DNS lookup failure.

  The record data is the status code. This operation will be retried.
 • Το ακόλουθο μήνυμα λάθους καταγράφεται κάθε μία ώρα:

  Event ID: 1126
  Event Source: NTDS General
  Event type: Informational
  Description: Unable to establish connection with global catalog
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι ελεγκτές τομέα για έναν συγκεκριμένο τομέα. Το ζήτημα παρουσιάζεται εξαιτίας θεμάτων αναπαραγωγής της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πρέπει να εξετάσετε και να επιλύσετε τα θέματα αναπαραγωγής της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που περιέχονται στα μηνύματα λάθους για να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε το ζήτημα. Για παράδειγμα, ίσως να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αναγνωριστικό συμβάντος 1559 για να αναγνωρίσετε το διαμέρισμα τομέα του οποίου η αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή.

Επιπλέον, ίσως να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αναγνωριστικό 1265 για να προσδιορίσετε την αιτία της αποτυχίας αναπαραγωγής για το ίδιο διαμέρισμα τομέα.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση ζητημάτων αναπαραγωγής του βοηθητικού προγράμματος active directory connector, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
253841 Αντιμετώπιση ζητημάτων αναπαραγωγής του βοηθητικού προγράμματος Active Directory connector
229896 Χρήση του Repadmin.exe για την αντιμετώπιση προβλημάτων αναπαραγωγής στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory
Σημείωση Εάν χρειαστεί, ακολουθήστε τα βήματα του άρθρου 230306 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) για να καταργήσετε οριστικά τον αναγνωρισμένο τομέα από το σύμπλεγμα δομών.

230306 Τρόπος κατάργησης ορφανών τομέων από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory
Περισσότερες πληροφορίες
Μετά τον προβιβασμό του ελεγκτή τομέα σε διακομιστή καθολικού καταλόγου και την αναπαραγωγή των πληροφοριών λογαριασμού και σχήματος στο νέο διακομιστή καθολικού καταλόγου, ενδέχεται να καταγραφεί το συμβάν 1119 στο αρχείο καταγραφής των υπηρεσιών καταλόγου του ελεγκτή τομέα. Η περιγραφή του συμβάντος αναφέρει ότι ο υπολογιστής κοινοποιεί τώρα τον εαυτό του ως διακομιστή καθολικού καταλόγου.

Για να επιβεβαιώσετε ότι πρωτεύων ελεγκτής ονομασίας τομέων είναι ένας διακομιστής καθολικού καταλόγου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Start, κατόπιν στην επιλογή Run, πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πληκτρολογήστε nltest /dsgetdc:Domain_name /server:Server_Name και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Επαληθεύστε ότι ο διακομιστής κοινοποιεί τη σημαία "GC". Για παράδειγμα, όταν πληκτρολογήσετε την εντολή, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα παρόμοιο με το ακόλουθο όταν υπάρχει η σημαία GC:

  DC: \\Server_Name
  Address: \\IP Address
  Dom Guid: 47bc7d87-309e-4a2a-bac3-c9866a66bab8
  Dom Name: Domain_name
  Forest Name: Domain_name.com
  Dc Site Name: Default-First-Site-Name
  Our Site Name: Default-First-Site-Name
  Flags: PDC GC DS LDAP KDC TIMESERV WRITABLE DNS_FOREST CLOSE_SITE
  The command completed successfully
Σημείωση Το εργαλείο nltest περιλαμβάνεται στα εργαλεία υποστήριξης των Microsoft Windows 2000. Για να εγκαταστήσετε τα εργαλεία υποστήριξης των Windows 2000, ανοίξτε το φάκελο Support\Tools από το CD-ROM των Windows 2000 και, στη συνέχεια, εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης. Για να εγκαταστήσετε αυτά τα εργαλεία, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι ως μέλη της ομάδας Administrators.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 842208 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/11/2015 06:01:34 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbwinservds kbactivedirectory kbtshoot kberrmsg KB842208
Σχόλια