Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Είναι διαθέσιμη μια ενημερωμένη έκδοση για την Υπηρεσία έξυπνης μεταφοράς στο παρασκήνιο (Background Intelligent Transfer Service - BITS) 2.0 για Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία BITS. Το άρθρο περιγράφει τις νέες δυνατότητες και βελτιώσεις, εξηγεί θέματα που ενδέχεται να προκύψουν με προγράμματα-πελάτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία BITS έκδοση 2.0, εξηγεί την προτεινόμενη αντιμετώπιση και τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης των θεμάτων που ενδέχεται να προκύψουν με την υπηρεσία BITS έκδοση 2.0 και παρέχει οδηγίες για τη θέση, την εγκατάσταση και την κατάργηση της ενημερωμένης έκδοσης.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ενημερωμένη έκδοση της υπηρεσίας BITS 2.0 και η ενημερωμένη έκδοση των υπηρεσιών Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP ) 5.1 είναι στοιχεία που απαιτούνται για τις νέες εκδόσεις του Microsoft Windows Update και της υπηρεσίας Αυτόματων ενημερώσεων (Automatic Updates). Η υπηρεσία BITS 2.0 βελτιώνει τις ταχύτητες μεταφοράς και την ανοχή, ενώ μειώνει την κατανάλωση εύρους ζώνης δικτύου κατά τη μεταφορά αρχείων. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συνδυασμένη ενημερωμένη έκδοση των υπηρεσιών BITS 2.0 και WinHTTP 5.1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
842773 Το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων, το οποίο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες BITS (Background Intelligent Transfer Service) έκδοση 2.0 και WinHTTP 5.1, είναι διαθέσιμο για τα Windows XP
Περισσότερες πληροφορίες
Προειδοποίηση Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Υπηρεσία έξυπνης μεταφοράς στο παρασκήνιο (Background Intelligent Transfer Service) 2.0

Η υπηρεσία BITS 2.0 μεταφέρει αρχεία μεταξύ του υπολογιστή-πελάτη και του διακομιστή και επιστρέφει πληροφορίες προόδου στον υπολογιστή-πελάτη σχετικά με λειτουργίες αποστολής και λήψης αρχείων. Η υπηρεσία BITS 2.0 παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:
 • Εκτελεί ταυτόχρονες λήψεις στο προσκήνιο.
 • Υποστηρίζει το πρωτόκολλο μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (server message block - SMB) για απομακρυσμένα ονόματα.
 • Υποστηρίζει λήψη εύρους αρχείων. Η προέλευση μεταφοράς ενός αρχείου μπορεί να μεταβληθεί από κάποιο πρόγραμμα.
 • Βελτιώνει την κατανάλωση εύρους ζώνης του υπολογιστή-πελάτη.
Η υπηρεσία BITS 2.0 παρέχει διαχείριση ουράς των αιτήσεων μεταφοράς αρχείων από πολλά προγράμματα βάσει των επιπέδων προτεραιότητας τα οποία υποδεικνύονται από τα προγράμματα που υποβάλλουν την αίτηση. Η ταυτόχρονη μεταφορά στο προσκήνιο της υπηρεσίας BITS 2.0 υποστηρίζει τη μεταφορά αρχείων από πολλές εργασίες χρησιμοποιώντας πλήρες εύρος ζώνης και υποστηρίζει τη μεταφορά στο παρασκήνιο χρησιμοποιώντας μόνο αδρανές εύρος ζώνης. Εάν διακοπεί η διαδικασία μεταφοράς, η υπηρεσία BITS μπορεί να συνεχίσει τη μεταφορά του αρχείου από το ακριβές σημείο της διακοπής, αντί να επαναλάβει τη μεταφορά ολόκληρου του αρχείου. Επειδή η υπηρεσία BITS αρχίζει ξανά τις μεταφορές από το ακριβές σημείο της διακοπής, όλες οι μεταφορές συνεχίζονται αποτελεσματικά σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια διακοπή, όπως αποσύνδεση από το δίκτυο και επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Η υπηρεσία BITS 2.0 παρέχει ένα σύνολο API (Application Program Interface) για προγραμματιστές, ώστε να έχουν πρόσβαση στη νέα λειτουργικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα διασύνδεση API για την υπηρεσία BITS 2.0 και το Microsoft Windows XP Platform SDK, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Άλλες βελτιώσεις

Στην υπηρεσία BITS 2.0 έγιναν βελτιώσεις που διασφαλίζουν ότι η υπηρεσία ξεκινά και σταματά αξιόπιστα, όταν στο σύστημα υπάρχουν προγράμματα που χρησιμοποιούν υπηρεσίες παροχής σε επίπεδα. Τα προγράμματα που χρησιμοποιούν υπηρεσίες παροχής σε επίπεδα περιλαμβάνουν κάποια προγράμματα τείχους προστασίας άλλων κατασκευαστών.

Η μεταφορά αρχείων γίνεται πιο αποδοτικά από την υπηρεσία BITS 2.0, ενώ επιταχύνεται η κατανάλωση εύρους ζώνης μέσω αργής σύνδεσης. Η υπηρεσία BITS 2.0 προσφέρει επίσης βελτιωμένη υποστήριξη επιτάχυνσης σε περιβάλλοντα ελέγχου ταυτότητας Kerberos.

Γνωστά θέματα

Τα προγράμματα-πελάτες της υπηρεσίας BITS 2.0 ενδέχεται να μην μπορούν να κάνουν λήψη αρχείων από τον SMS 2003

Η υπηρεσία BITS 2.0 ενδέχεται να ζητήσει εύρος που υπερβαίνει το τέλος κάποιου αρχείου. Όταν η υπηρεσία BITS 2.0 ζητά εύρος που υπερβαίνει το τέλος κάποιου αρχείου, ορισμένα προγράμματα διακομιστών δεν λειτουργούν σωστά. Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει, όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία BITS 2.0 με προγράμματα Internet Server API (ISAPI) όπως ο Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003. Αυτό το ζήτημα έχει διορθωθεί στο Systems Management Server 2003 Service Pack 1.

Σημαντικό Ένα πρόγραμμα-πελάτης της υπηρεσίας BITS 2.0 ενδέχεται να μην μπορεί να ολοκληρώσει μια μεταφορά αρχείου από ένα διακομιστή Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
832860 Οι υπολογιστές-πελάτες με Windows XP Service Pack 2 δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία έξυπνης μεταφοράς στο παρασκήνιο (Background Intelligent Transfer Service) για τη λήψη αρχείων από τον SMS 2003

Τα προγράμματα-πελάτες της υπηρεσίας BITS 2.0 ενδέχεται να μην ολοκληρώσουν με επιτυχία τη μεταφορά κάποιου αρχείου

Ένας υπολογιστής που χρησιμοποιεί την υπηρεσία BITS 2.0 ενδέχεται να μην ολοκληρώσει με επιτυχία τη μεταφορά κάποιου αρχείου και να επιστρέψει ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
HTTP 401-Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας από το διακομιστή (Server Authentication required).
Σημείωση Όταν το πρόγραμμα-πελάτης της υπηρεσίας BITS 2.0 λάβει αυτό το μήνυμα λάθους, ενδέχεται να λάβει επίσης τον κωδικό σφάλματος 0x80190191.
HTTP 407-Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή μεσολάβησης (Proxy Authentication).
Σημείωση Όταν το πρόγραμμα-πελάτης της υπηρεσίας BITS 2.0 λάβει αυτό το μήνυμα λάθους, ενδέχεται να λάβει επίσης τον κωδικό σφάλματος 0x80190197.

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν ισχύουν όλες οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Το πρόγραμμα-πελάτης που χρησιμοποιεί την υπηρεσία BITS 2.0 δεν καθορίζει ότι οι πιστοποιήσεις του προγράμματος-πελάτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάνοντας κλήση της μεθόδου IBackgroundCopyJob2::SetCredentials.
 • Το επίπεδο συμβατότητας Microsoft LAN Manager (LmCompatibilityLevel) στο πρόγραμμα-πελάτη της υπηρεσίας BITS 2.0 περιέχει μια τιμή που είναι ορισμένη σε 1 ή 0. Μπορείτε να βρείτε την καταχώρηση επιπέδου συμβατότητας n του LAN Manager στο παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel
 • Η μεταφορά αρχείων εκτελείται μέσω διακομιστή που βασίζεται σε Windows ή μέσω διακομιστή μεσολάβησης Internet που βασίζεται σε Windows, ο οποίος απαιτεί ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας των Windows.

Συμπεριφορά ελέγχου ταυτότητας στην υπηρεσία BITS 2.0

Για λόγους ασφαλείας που αφορούν την αποτροπή μεταβίβασης πιστοποιήσεων σε οποιονδήποτε διακομιστή μεσολάβησης ή διακομιστή που απαιτεί πιστοποιήσεις σύνδεσης, η υπηρεσία BITS 2.0 επιτρέπει τη χρήση των πιστοποιήσεων σύνδεσης μόνο όταν ισχύει μία από τις παρακάτω συνθήκες:
 • Ένα πρόγραμμα ζητά πιστοποιήσεις προς εφαρμογή με κλήση της παρακάτω συνάρτησης και παρόμοιων παραμέτρων:
  IBackgroundCopyJob2::SetCredentials. (target=Διακομιστής_μεσολάβησης_ή_διακομιστής, Negotiate/NTLM, username=NULL,password=NULL)
 • Εάν η τιμή LmCompatibilityLevel στο πρόγραμμα-πελάτη έχει οριστεί σε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με 2.
Σημαντικό Από προεπιλογή, τα Windows XP ορίζουν την τιμή LmCompatibilityLevel σε 0. Με την υπηρεσία BITS 2.0, οι πιστοποιήσεις σύνδεσης δεν θα χρησιμοποιηθούν, εάν η τιμή LmCompatibilityLevel έχει οριστεί σε 0.

Σημείωση Η υπηρεσία BITS 1.5 επιτρέπει τη χρήση των πιστοποιήσεων σύνδεσης για έλεγχο ταυτότητας διακομιστή μεσολάβησης, όταν η τιμή LmCompatibilityLevel είναι μικρότερη από 2 και όταν δεν έχει γίνει κλήση της μεθόδου SetCredentials.

Τα προγράμματα που λειτουργούν με τις υπηρεσίες BITS 1.0 και 1.2 ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά με τις υπηρεσίες BITS 1.5 ή BITS 2.0. Αυτό συμβαίνει επειδή η προεπιλεγμένη τιμή για την τιμή μητρώου LmCompatibilityLevel στα Microsoft Windows 2000 και Microsoft Windows XP είναι 0. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση μητρώου LmCompatibilityLevel, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
147706 Τρόπος απενεργοποίησης του ελέγχου ταυτότητας LM στα Windows NT
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αλλάξτε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά της υπηρεσίας BITS 2.0 για να μην αποστέλλει πιστοποιήσεις σύνδεσης σε διακομιστή μεσολάβησης ή διακομιστή που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας. Για να το κάνετε αυτό, ρυθμίστε το πρόγραμμα να χρησιμοποιεί τη μέθοδο IBackgroundCopyJob2::SetCredentials, η οποία θα χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες πιστοποιήσεις σύνδεσης, όπως περιγράφεται στην παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα αλλάζοντας τη μέθοδο που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα-πελάτης της υπηρεσίας BITS 2.0 για να παρέχει πιστοποιήσεις σύνδεσης στο διακομιστή, δημιουργήστε μια τιμή μητρώου
UseLmCompat
στο δευτερεύον κλειδί
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BITS
και, στη συνέχεια, προσθέστε μια τιμή DWORD 0. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στον υπολογιστή-πελάτη της υπηρεσίας BITS 2.0:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε regedit.
 2. Εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BITS
 3. Κάντε δεξιό κλικ στην εντολή BITS, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New), κάντε κλικ στην επιλογή Τιμή DWORD (DWORD Value), πληκτρολογήστε UseLmCompat και, κατόπιν, πιέστε ENTER.
 4. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο UseLmCompat και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 5. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε 0 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 7. Επανεκκινήστε την υπηρεσία BITS 2.0.

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης για τις υπηρεσίες BITS 2.0 και WinHTTP 5.1

Για να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, επισκεφθείτε την τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web. Εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση 842773. Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να κάνουν λήψη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center).

Σημαντικό Η εγκατάσταση της υπηρεσίας BITS 2.0 θα ενεργοποιήσει την υπηρεσία BITS, εάν είχε απενεργοποιηθεί προηγουμένως.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):


Ημερομηνία κυκλοφορίας: 13 Ιουλίου 2004

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να αναπτύξουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Software Update Services (SUS) της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SUS, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
810796 Λευκή Βίβλος επισκόπησης των υπηρεσιών Software Update Services (SUS) διαθέσιμη

Τρόπος κατάργησης της ενημερωμένης έκδοσης για τις υπηρεσίες BITS 2.0 και WinHTTP 5.1

Για να καταργήσετε την ενημερωμένη έκδοση μετά την εγκατάστασή της, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε appwiz.cpl και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
 3. Στη λίστα των πρόσφατα εγκατεστημένων προγραμμάτων, κάντε κλικ στο στοιχείο Άμεση επιδιόρθωση για Windows XP - KB842773 (Windows XP Hotfix – KB842773) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove).
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να καταργήσετε την ενημερωμένη έκδοση από τον υπολογιστή σας.
 5. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Οι διαχειριστές μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιήσουν το βοηθητικό πρόγραμμα Spunist.exe, για να καταργήσουν αυτό το πακέτο. Το αρχείο προγράμματος Spuninst.exe βρίσκεται στο φάκελο %Windir%\$NTUninstallKB842773$\Spuninst.

Τρόπος επιβεβαίωσης της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης για τις υπηρεσίες BITS 2.0 και WinHTTP 5.1

Για να επιβεβαιώσετε ότι έχει εγκατασταθεί η ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, συγκρίνετε τα αρχεία του υπολογιστή που λειτουργεί με Windows XP με τις παρακάτω πληροφορίες αρχείων. Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  --------------------------------------------------------------  01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569    7.680 Bitsprx2.dll    01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569    7.168 Bitsprx3.dll    01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569   361.984 Qmgr.dll      01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569   17.408 Qmgrprxy.dll    01-Jul-2004 22:08 5.1.2600.1557   331.776 Winhttp.dll     30-Jun-2004 23:59 5.1.2600.1570   158.720 Xpob2res.dll   				
Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου, για να επιβεβαιώσετε ότι έχει εγκατασταθεί η ενημερωμένη έκδοση:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB842773
Η ενημερωμένη έκδοση έχει εγκατασταθεί, εάν η καταχώρηση περιλαμβάνει μια τιμή Installed για το στοιχείο DWORD και αυτή η τιμή έχει οριστεί σε 1.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει προγραμματιστεί να συμπεριληφθεί στο Windows XP Service Pack 2.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία BITS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες WinHTTP, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 842309 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/14/2011 19:47:00 - Αναθεώρηση: 9.0

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • kbqfe kbinfo KB842309
Σχόλια