Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους στο αρχείο καταγραφής ανίχνευσης υπηρεσιών αναφοράς όταν κάνετε επανεκκίνηση της υπηρεσίας διακομιστή εκτύπωσης μετά την αλλαγή του λογαριασμού χρήστη που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας διακομιστή αναφοράς

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:842421
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τον Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services, εάν αλλάξετε το λογαριασμό χρήστη που χρησιμοποιείτε για να εκτελέσετε την υπηρεσία διακομιστή εκτύπωσης και, στη συνέχεια, ξεκινήστε πάλι την υπηρεσία διακομιστή εκτύπωσης, ίσως παρατηρήσετε μια συμπεριφορά που είναι παρόμοιο με το ακόλουθο:
 • Εάν αλλάξετε το λογαριασμό χρήστη που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας Windows Server αναφοράς, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο στο αρχείο καταγραφής ανίχνευσης υπηρεσιών αναφοράς:
  ReportingServicesService!crypto!d00!5/18/2004-13:10:54:: i INFO: Initializing crypto as user: DomainName\UserNameReportingServicesService!crypto!d00!5/18/2004-13:10:54:: i INFO: Exporting public keyReportingServicesService!crypto!d00!5/18/2004-13:10:55:: i INFO: Performing sku validationReportingServicesService!crypto!d00!5/18/2004-13:10:55:: i INFO: Importing existing encryption keyReportingServicesService!library!d00!5/18/2004-13:10:55:: e ERROR: Throwing Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ReportServerDisabledException: The report server cannot decrypt the symmetric key used to access sensitive or encrypted data in a report server database. You must either restore a backup key or delete all encrypted content and then restart the service. Check the documentation for more information., ; Info: Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ReportServerDisabledException: The report server cannot decrypt the symmetric key used to access sensitive or encrypted data in a report server database. You must either restore a backup key or delete all encrypted content and then restart the service. Check the documentation for more information. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80090005): Bad Data. at System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHR(Int32 errorCode,  IntPtr errorInfo) at RSManagedCrypto.RSCrypto.ImportSymmetricKey(Byte[] pSymKeyBlob) at Microsoft.ReportingServices.Library.ConnectionManager.GetEncryptionKey() --- End of inner exception stack trace ---ReportingServicesService!library!d00!5/18/2004-13:10:55:: Exception caught while starting service. Error: Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ReportServerDisabledException: The report server cannot decrypt the symmetric key used to access sensitive or encrypted data in a report server database. You must either restore a backup  key or delete all encrypted content and then restart the service. Check the documentation for more information. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80090005): Bad Data. at System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHR(Int32 errorCode,  IntPtr errorInfo) at RSManagedCrypto.RSCrypto.ImportSymmetricKey(Byte[] pSymKeyBlob) at Microsoft.ReportingServices.Library.ConnectionManager.GetEncryptionKey() --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.ReportingServices.Library.ConnectionManager.GetEncryptionKey() at Microsoft.ReportingServices.Library.ConnectionManager.ConnectStorage() at Microsoft.ReportingServices.Library.ConnectionManager.VerifyConnection() at Microsoft.ReportingServices.Library.ServiceController.ServiceStartThread()ReportingServicesService!library!d00!5/18/2004-13:10:55:: Attempting to start service again...
  ΣΗΜΕΙΩΣΗΑπό προεπιλογή, καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής ανίχνευσης υπηρεσίας Windows Server αναφοράς τουInstallationDrive: \Program Files\Microsoft Server\ SQLInstanceOfSQLServer\Reporting Services\LogFiles\ReportServerService_Σήμανση χρόνουτο αρχείο καταγραφής.
 • Εάν αλλάξετε το λογαριασμό χρήστη που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας αναφοράς διακομιστή Web, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο στο αρχείο καταγραφής ανίχνευσης υπηρεσιών αναφοράς:
  aspnet_wp!crypto!c84!5/21/2004-05:26:15:: i INFO: Initializing crypto as user: UserNameaspnet_wp!crypto!c84!5/21/2004-05:26:15:: i INFO: Exporting public keyaspnet_wp!crypto!c84!5/21/2004-05:26:15:: i INFO: Performing sku validationaspnet_wp!crypto!c84!5/21/2004-05:26:15:: i INFO: Importing existing encryption keyaspnet_wp!library!c84!5/21/2004-05:26:15:: e ERROR: Throwing Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ReportServerDisabledException: The report server cannot decrypt the symmetric key used to access sensitive or encrypted data in a report server database. You must either restore a backup key or delete all encrypted content and then restart the service. Check the documentation for more information., ;Info: Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ReportServerDisabledException: The report server cannot decrypt the symmetric key used to access sensitive or encrypted data in a report server database. You must either restore a backup key or delete all encrypted content and then restart the service. Check the documentation for more information. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80090005): Bad Data.at System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHR(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)at RSManagedCrypto.RSCrypto.ImportSymmetricKey(Byte[] pSymKeyBlob)at Microsoft.ReportingServices.Library.ConnectionManager.GetEncryptionKey()  --- End of inner exception stack trace ---aspnet_wp!webserver!72c!5/21/2004-05:26:25:: i INFO: Reporting Web Server stopped
  ΣΗΜΕΙΩΣΗΑπό προεπιλογή, καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής ανίχνευσης Web Server αναφορά υπηρεσίας τουInstallationDrive: \Program Files\Microsoft Server\ SQLInstanceOfSQLServer\Reporting Services\LogFiles\ReportServer_TimeStamp.log file.

  Additionally, when you start the Report Manager, you may receive an error message that is similar to the following:

  The report server cannot decrypt the symmetric key used to access sensitive or encrypted data in a report server database. You must either restore a backup key or delete all encrypted content and then restart the service. Check the documentation for more information. (rsReportServerDisabled) Get Online Help
  Bad Data.
Αιτία
The Report Server service uses the symmetric key to access the encrypted data in a report server database. This symmetric key is encrypted by using an asymmetric public key that corresponds to the computer and the user account that is used to run the Report Server service. When you change the user account that is used to run the Report Server service, the report server cannot use the asymmetric public key to decrypt the symmetric key. Therefore, the Report Server service cannot use the symmetric key to access the data from the report server database.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
To resolve this problem, you must back up the encrypted keys before you change the user account that is used to run the Report Server Windows service or the Report Server Web service, and then you must apply the keys that were backed up. To do this, on the computer that is running the Reporting Services, follow these steps:
 1. Start the Report Server Windows service and the Report Server Web service by using the user account that the service was running successfully for.
 2. Use the rskeymgmt command-line utility to back up the encryption keys. To do this, run the following command at the command prompt:
  RSKeyMgmt -e -fFileName-pStrongPassword
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑντικατάστασηFileNameANDStrongPasswordwith an appropriate file name and an appropriate password. By default, the rskeymgmt command-line utility is located in theInstallationDrive:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn folder.

  For more information about the rskeymgmt command-line utility, run the following command at the command prompt:
  RSKeyMgmt /?
 3. Use the rskeymgmt command-line utility to remove the reference to the existing keys. To do this, run the following command at the command prompt:
  RSKeyMgmt -rInstallationID
  ΣΗΜΕΙΩΣΗΑντικαταστήστε το τμήμαInstallationIDwith the installation ID that is provided in theInstallationIDsetting of the RSReportServer.config file. By default, the RSReportServer.config file is stored in theInstallationDrive:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Reporting Services\ReportServer folder.
 4. Stop Microsoft Internet Information Services (IIS).
 5. Stop the Report Server Windows service.
 6. Change the user account that is used to run the Report Server Windows service or the Report Server Web service to the user account that you want.
 7. Η εκκίνηση των υπηρεσιών IIS.
 8. Start the Report Server Windows service.
 9. Use the rskeymgmt command-line utility to apply the encryption keys that were backed up in step 2. To do this, run the following command at the command prompt:
  RSKeyMgmt -a -fFileName-pStrongPassword
  ΣΗΜΕΙΩΣΗΑντικαταστήστε το τμήμαFileNameANDStrongPasswordwith the file name and the password that you used to back up the symmetric encryption keys in step 1.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
security context under
Αναφορές
For more information about Reporting Services trace logs, visit the following Microsoft Developer Network (MSDN) Web site:For more information about the RSReportServer.config configuration file, visit the following Microsoft Web site:

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 842421 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 07:21:38 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbconfig kbservice kbreport kbmsg kbuser kbsettings kblogin kberrmsg kbprb kbmt KB842421 KbMtel
Σχόλια