Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη" (Service Unavailable) κατά την περιήγηση σε μια ιστοσελίδα IIS 6.0 σε έναν ελεγκτή τομέα που βασίζεται σε Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Όταν περιηγείστε σε μια ιστοσελίδα που περιέχεται σε έναν ελεγκτή τομέα που βασίζεται σε Microsoft Windows Server 2003, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους "Σφάλμα 5" (Error 5) των ενεργών σελίδων διακομιστή (ASP):
Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη (Service Unavailable)
Επιπλέον, ενδέχεται να καταγραφεί το ακόλουθο προειδοποιητικό συμβάν στο αρχείο καταγραφής συμβάντων συστήματος:

Τύπος συμβάντος: (Event Type:) Προειδοποίηση (Warning)
Προέλευση συμβάντος: (Event Source:) W3SVC
Κατηγορία συμβάντος: (Event Category:) Καμία (None)
Αναγνωριστικό συμβάντος: (Event ID:) 1009
Ημερομηνία: (Date:) Ημερομηνία
Ώρα: (Time:) Ώρα
Χρήστης: (User:) Δ/Υ (N/A)
Υπολογιστής: (Computer:) Όνομα_υπολογιστή
Περιγραφή: (Description:)
Μια διαδικασία που εξυπηρετεί το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών "Application_Pool_Name" τερματίστηκε απροσδόκητα. Το αναγνωριστικό της διαδικασίας ήταν '5288'. Ο κωδικός τερματισμού της διαδικασίας ήταν '0xffffffff'.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης στη διεύθυνση <http://support.microsoft.com.>

Επιπλέον, ενδέχεται να καταγραφεί το ακόλουθο σφάλμα συμβάντος στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογής:

Τύπος συμβάντος: (Event Type:) Μήνυμα (Message)
Προέλευση συμβάντος: (Event Source:) Active Server Pages
Κατηγορία συμβάντος: (Event Category:) Καμία (None)
Αναγνωριστικό συμβάντος: (Event ID:) 5
Ημερομηνία: (Date:) Ημερομηνία
Ώρα: (Time:) Ώρα
Χρήστης: (User:) Δ/Υ (N/A)
Υπολογιστής: (Computer:) Όνομα_υπολογιστή
Περιγραφή: (Description:)
Σφάλμα: (Error:) Η προετοιμασία του μόνιμου χώρου cache προτύπων για το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών 'Application_Pool_Name' απέτυχε εξαιτίας του παρακάτω σφάλματος: Δεν είναι δυνατή η δημιουργία υποκαταλόγου προσωρινής αποθήκευσης δίσκου για το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών. Ενδέχεται τα δεδομένα να έχουν πρόσθετους κωδικούς σφαλμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης στη διεύθυνση <http://support.microsoft.com.>

Όταν χρησιμοποιείτε το Filemon για την παρακολούθηση της δραστηριότητας αρχείων, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
3521 Time w3wp.exe:3168 CREATE C:\WINDOWS\system32\inetsrv\ASP Compiled Templates\PID3168.TMP ACCESS DENIED NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί όταν ο διακομιστής που εκτελεί τις υπηρεσίες Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 είναι επίσης ελεγκτής τομέα. Το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή ο χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών χρησιμοποιεί το λογαριασμό NT Authority\Network Service και ο λογαριασμός NT Authority\Network Service ίσως δεν διαθέτει δικαιώματα πρόσβασης σε φακέλους που απαιτούνται.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ορίστε με μη αυτόματο τρόπο τα δικαιώματα στους φακέλους για την ομάδα IIS_WPG και, στη συνέχεια, ορίστε δικαιώματα στους φακέλους για το λογαριασμό NT Authority\Network Service.Για να επιδιορθώσουμε αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από τον χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια να γίνει αυτόματη επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση Fix it. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Επίλυσης.Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την επίλυση Fix it σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε την στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Έπειτα, μεταβείτε στην ενότητα "Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από τον χρήστη


Για να ορίσετε δικαιώματα στους φακέλους για την ομάδα IIS_WPG, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) και κατόπιν ανοίξτε τον ακόλουθο φάκελο:
  %systemroot%\Help\iisHelp
 2. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο Common και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση και Ασφάλεια (Sharing and Security).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), έπειτα στο στοιχείο Προσθήκη (Add), πληκτρολογήστε IIS_WPG και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Με επιλεγμένο το IIS_WPG, κάντε κλικ για να επιλέξετε τα ακόλουθα πλαίσια ελέγχου στη στήλη Αποδοχή (Allow) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  • Ανάγνωση και εκτέλεση (Read and Execute)
  • Λίστα περιεχομένων φακέλου (List Folder Contents)
  • Ανάγνωση (Read)
 5. Ανοίξτε τον ακόλουθο φάκελο:
  %systemroot%\system32\inetsrv
 6. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο ASP Compiled Templates και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση και Ασφάλεια (Sharing and Security).
 7. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), έπειτα στην ομάδα IIS_WPG και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Πλήρης έλεγχος (Full Control) από τη στήλη Αποδοχή (Allow). Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 8. Ανοίξτε τον ακόλουθο φάκελο:
  %systemroot%
 9. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο IIS Temporary Compressed και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση και Ασφάλεια (Sharing and Security).
 10. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), έπειτα στην ομάδα IIS_WPG και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Πλήρης έλεγχος (Full Control) από τη στήλη Αποδοχή (Allow). Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Για να ορίσετε δικαιώματα σε φακέλους για το λογαριασμό NT Authority\Network Service, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) και κατόπιν ανοίξτε τον ακόλουθο φάκελο:
  %systemroot%\Help\iisHelp
 2. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο Common και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση και Ασφάλεια (Sharing and Security).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), έπειτα στο στοιχείο Προσθήκη (Add), πληκτρολογήστε NETWORK SERVICE και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Με επιλεγμένο το NETWORK SERVICE, κάντε κλικ για να επιλέξετε τα ακόλουθα πλαίσια ελέγχου στη στήλη Αποδοχή (Allow) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  • Ανάγνωση και εκτέλεση (Read and Execute)
  • Λίστα περιεχομένων φακέλου (List Folder Contents)
  • Ανάγνωση (Read)
 5. Ανοίξτε τον ακόλουθο φάκελο:
  %systemroot%\system32\inetsrv
 6. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο ASP Compiled Templates και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση και Ασφάλεια (Sharing and Security).
 7. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), έπειτα στο στοιχείο Προσθήκη (Add), πληκτρολογήστε NETWORK SERVICE και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 8. Με επιλεγμένη την ομάδα NETWORK SERVICE, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Πλήρης έλεγχος (Full Control) στη στήλη Αποδοχή (Allow) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK:
 9. Ανοίξτε τον ακόλουθο φάκελο:
  %systemroot%
 10. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο IIS Temporary Compressed και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση και Ασφάλεια (Sharing and Security).
 11. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), έπειτα στο στοιχείο Προσθήκη (Add), πληκτρολογήστε NETWORK SERVICE και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 12. Με επιλεγμένη την ομάδα NETWORK SERVICE, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Πλήρης έλεγχος (Full Control) στη στήλη Αποδοχή (Allow) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK:
Αφού ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, κάντε επανεκκίνηση της υπηρεσίας IIS Admin από το συμπληρωματικό πρόγραμμα Υπηρεσίες (Services) ή από το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Διαχείριση Υπολογιστή" (Computer Management).
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Ίσως έχετε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε προσωρινά αυτό το πρόβλημα, κάνοντας επανεκκίνηση της υπηρεσίας διαχείρισης IIS από το συμπληρωματικό πρόγραμμα Υπηρεσίες ή από το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Διαχείριση Υπολογιστή" .
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ένα παρόμοιο θέμα με διαφορετική αιτία, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
332097 Το DCPROMO δεν διατηρεί δικαιώματα σε ορισμένους φακέλους των υπηρεσιών IIS

Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα;

 • Ελέγξτε εάν το πρόβλημα επιδιορθώθηκε. Εάν το πρόβλημα έχει επιδιορθωθεί, έχετε τελειώσει με αυτή την ενότητα. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιδιορθωθεί, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την υποστήριξη.
 • Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας. Για να στείλετε σχόλια ή να αναφέρετε τυχόν ζητήματα που αφορούν αυτή τη λύση, αφήστε το σχόλιό σας στο ιστολόγιο "Αυτόματη επίλυση" ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
fixit fix it fixme επίλυση
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 842493 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/16/2011 22:28:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB842493
Σχόλια