Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή του Office 2003 Service Pack 1

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει ένα Service Pack για το Microsoft Office 2003. Η παρακάτω ενότητα "Περιεχόμενα άρθρου" περιγράφει τις πληροφορίες που περιέχει αυτό το άρθρο σχετικά με το Service Pack.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) παρέχει τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις για το Microsoft Office 2003. Το Office 2003 SP1 περιέχει σημαντικές βελτιώσεις που αφορούν την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Το Office 2003 SP1 περιέχει επίσης πολλές βελτιώσεις που αφορούν τις επιδόσεις και τις δυνατότητες στο Microsoft Office InfoPath 2003.

επιστροφή στην αρχή
Περισσότερες πληροφορίες

Λεπτομέρειες του Service Pack

Λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνονται στο Service PackMicrosoft Office Access 2003


Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνει αυτό το Service Pack, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
872834 Ζητήματα που επιδιορθώνονται στην Access 2003 από το Office 2003 Service Pack 1


Microsoft Office Excel 2003


Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνει αυτό το Service Pack, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
872835 Ζητήματα που επιδιορθώνονται στο Excel 2003 από το Office 2003 Service Pack 1


Microsoft Office FrontPage 2003


Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνει αυτό το Service Pack, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
872837 Ζητήματα που επιδιορθώνονται στο FrontPage 2003 από το Office 2003 Service Pack 1


Microsoft Office InfoPath 2003


Το Office 2003 SP1 επιδιορθώνει το ζήτημα του InfoPath 2003 το οποίο περιγράφεται στο ακόλουθο πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης:

833859 Πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης InfoPath 2003 (Γερμανικά): 12 Μαρτίου, 2004
Το Office 2003 SP1 επιδιορθώνει τα ακόλουθα ζητήματα του InfoPath 2003 τα οποία δεν τεκμηριώθηκαν προηγουμένως στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base).

Το μέγεθος του παραθύρου εργασιών δεν αποθηκεύεται όταν εργάζεστε στην προβολή "Κατακόρυφο" (Portrait) σε επίπεδο υπολογιστή χειρός

Όταν αλλάζετε το μέγεθος ενός παραθύρου εργασιών στο InfoPath 2003 που είναι εγκατεστημένο σε επίπεδο υπολογιστή χειρός, το μέγεθος του παραθύρου εργασιών δεν αποθηκεύεται όταν εργάζεστε στην προβολή Κατακόρυφο (Portrait) σε επίπεδο υπολογιστή χειρός.


Το InfoPath 2003 τερματίζεται απροσδόκητα όταν αντικαθιστάτε μια μεγάλη συμβολοσειρά κειμένου με έγκυρο όνομα χρήστη στην ενότητα "Ρόλοι χρηστών" (User Roles)

Όταν αντικαθιστάτε μια μεγάλη συμβολοσειρά κειμένου με ένα έγκυρο όνομα χρήστη στην ενότητα Ρόλοι χρηστών (User Roles), το InfoPath 2003 ενδέχεται να τερματιστεί απροσδόκητα.


Microsoft Office 2003


Το Office 2003 SP1 επιδιορθώνει τα ζητήματα του Office 2003 τα οποία περιγράφονται στα ακόλουθα πακέτα επειγουσών επιδιορθώσεων:

831939 Περιγραφή του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης για το Office 2003: 29 Ιανουαρίου 2004
835209 Πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης για το Office 2003 Resource Kit: 10 Φεβρουαρίου 2004
830001 Πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης για το Office 2003: 5 Μαρτίου 2004
835704 Περιγραφή του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης για το Office 2003: 18 Μαρτίου 2004
837256 Πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης για το Office 2003: 19 Μαρτίου 2004
837015 Περιγραφή του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης για το Office 2003: 22 Μαρτίου 2004
839657 Περιγραφή του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης για το Office 2003: 14 Μαΐου 2004
837257 Περιγραφή των εργαλείων γλωσσικού ελέγχου για την ρωσική έκδοση του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office 2003: 21 Μαΐου 2004
831940 Περιγραφή των εργαλείων γλωσσικού ελέγχου για την ολλανδική έκδοση του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office 2003: 24 Μαΐου 2004
835211 Περιγραφή των εργαλείων γλωσσικού ελέγχου για την σουηδική έκδοση του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office 2003: 24 Μαΐου 2004
830815 Περιγραφή των εργαλείων γλωσσικού ελέγχου για την ιταλική έκδοση του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office 2003: 1 Ιουνίου 2004

Το Office 2003 SP1 επιδιορθώνει τα ζητήματα του Office 2003 τα οποία περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

835404 Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα έγγραφο του Office 2003 λαμβάνετε το μήνυμα λάθους "Το αρχείο δεν είναι διαθέσιμο" (File is not available)
834603 Τρόπος ανακατεύθυνσης των διαδρομών για τα αρχεία της Οργάνωσης Clip (Clip Organizer) στο Office 2003


Microsoft Office Outlook 2003


Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται σε αυτό το Service Pack, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
872839 Ζητήματα που διορθώνονται στο Outlook 2003 από το Office 2003 Service Pack 1


Microsoft Office PowerPoint 2003


Το Office 2003 SP1 επιδιορθώνει τα ζητήματα του PowerPoint 2003 τα οποία περιγράφονται στα ακόλουθα πακέτα επειγουσών επιδιορθώσεων:

835728 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων για το PowerPoint 2003: 6 Μαρτίου 2004
837236 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων για το PowerPoint 2003: 6 Μαρτίου 2004
838007 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων για το PowerPoint 2003: 14 Μαρτίου 2004


Το Office 2003 SP1 επιδιορθώνει το ζήτημα του PowerPoint 2003 το οποίο περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

835733 Το τρέχον χρώμα γεμίσματος ή εφέ γεμίσματος δεν είναι επιλεγμένο στο δευτερεύον μενού "Χρώμα γεμίσματος" (Fill Color) στο PowerPoint 2003
Το Office 2003 SP1 επιδιορθώνει τα ακόλουθα ζητήματα του PowerPoint 2003 τα οποία τεκμηριώθηκαν προηγουμένως στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base).

Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε μια παρουσίαση στο PowerPoint Viewer 2003 εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Το αρχείο είναι κατεστραμμένο" (File is corrupted)

Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε μια παρουσίαση του PowerPoint 2003 στο PowerPoint Viewer 2003, εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Το αρχείο είναι κατεστραμμένο" (File is corrupted). Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν η τελευταία αποθήκευση της παρουσίασης έγινε σε προηγούμενη έκδοση του Microsoft PowerPoint, όπως το Microsoft PowerPoint 97 ή το Microsoft PowerPoint 2000. Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, επαναλάβετε την αποθήκευση αυτής της παρουσίασης στο PowerPoint 2003 πριν να ανοίξετε την παρουσίαση στο PowerPoint Viewer 2003.


Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν κάνετε κλικ στην εντολή "Πακέτο σε CD" (Package to CD) του μενού "Αρχείο" (File)

Όταν κάνετε κλικ στην εντολή Πακέτο σε CD (Package to CD) του μενού Αρχείο (File) και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην εντολή Αντιγραφή σε φάκελο (Copy to folder) του PowerPoint 2003, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το ψηφιακό πιστοποιητικό για το PowerPoint Viewer δεν είναι έγκυρο ή έχει αλλοιωθεί. Για να συμπεριλάβετε το πρόγραμμα προβολής, εγκαταστήστε εκ νέου το πακέτο για CD (Package for CD) καθώς και το πρόγραμμα προβολής PowerPoint Viewer.

(The digital certificate for the PowerPoint Viewer is invalid or has been tampered with. To include the viewer, reinstall Package for CD and the PowerPoint Viewer.)


Microsoft Office Publisher 2003


Το Office 2003 SP1 επιδιορθώνει τα ζητήματα του Publisher 2003 τα οποία περιγράφονται στα ακόλουθα πακέτα επειγουσών επιδιορθώσεων:

835709 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων για το Publisher 2003: 29 Φεβρουαρίου 2004
838901 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων για το Publisher 2003: 1 Απριλίου 2004

Το Office 2003 SP1 επιδιορθώνει τα ακόλουθα ζητήματα του Publisher 2003 τα οποία δεν τεκμηριώθηκαν προηγουμένως στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base).

Το περίγραμμα δεν εκτυπώνεται ή λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους, όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε μια παρουσίαση σε έγχρωμο εκτυπωτή PostScript

Όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε μια παρουσίαση σε έγχρωμο εκτυπωτή PostScript που περιέχει ένα αντικείμενο με καλλιτεχνικό περίγραμμα, το καλλιτεχνικό περίγραμμα δεν εκτυπώνεται ή λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους PostScript. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Μετατροπή γκρι γραφικών σε γκρι PostScript (Convert Gray Graphics to PostScript Gray) στις ιδιότητες του έγχρωμου εκτυπωτή που διαθέτετε.


Το πλαίσιο ελέγχου "Ενεργοποίηση ελέγχου αποστάσεων χαρακτήρων" (Enable character spacing control) δεν είναι διαθέσιμο στον Publisher 2003

Στον Microsoft Publisher 2002, το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ελέγχου αποστάσεων χαρακτήρων (Enable character spacing control) ήταν διαθέσιμο στην καρτέλα Ασιατική τυπογραφία (Asian Typography). Στον Publisher 2003, το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ελέγχου αποστάσεων χαρακτήρων (Enable character spacing control) δεν είναι διαθέσιμο.


Η προέλευση του χαρτιού επαναφέρεται στην αρχική ρύθμιση, όταν αλλάζετε την προέλευση του χαρτιού για τον εκτυπωτή σας

Όταν αλλάζετε την προέλευση του χαρτιού για τον εκτυπωτή σας στην καρτέλα Εκτυπωτής και χαρτί (Printer and Paper) του Publisher 2003 και στη συνέχεια ανοίξετε εκ νέου την καρτέλα Εκτυπωτής και χαρτί (Printer and Paper), η προέλευση του χαρτιού επαναφέρεται στην αρχική της ρύθμιση.


Η εικόνα επανέρχεται στο αρχικό της μέγεθος όταν κάνετε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση ως συνδεδεμένης εικόνας" (Save as Linked Picture) στην ενότητα "Διαχείριση γραφικών" (Graphics Manager)

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως συνδεδεμένης εικόνας (Save as Linked Picture) της ενότητας Διαχείριση γραφικών (Graphics Manager) του μενού Εργαλεία (Tools), η εικόνα της παρουσίασής σας επανέρχεται στο αρχικό της μέγεθος.


Το μέγεθος του αρχείου HTML είναι μεγάλο όταν δημοσιεύετε μια παρουσίαση, έχοντας απενεργοποιήσει την επιλογή "Χρήση PNG ως μορφής γραφικού" (Allow PNG as a graphics format)

Όταν απενεργοποιήσετε την επιλογή Χρήση PNG ως μορφής γραφικών για τη βελτίωση της ποιότητας των γραφικών (Allow PNG as a graphics format to improve graphics quality) στην καρτέλα Web και στη συνέχεια δημοσιεύσετε τη δημοσίευσή σας σε ένα φάκελο της τοπικής μονάδας σκληρού δίσκου, τα αρχεία γραφικών PNG αποθηκεύονται στο φάκελο ενώ τα μεγάλα αρχεία JPG δεν συμπιέζονται. Το ζήτημα αυτό προκαλεί την αύξηση του μεγέθους του αρχείου για τη σελίδα HTML.


Microsoft Office Word 2003


Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στο Service Pack, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
872844 Ζητήματα που διορθώνονται στο Word 2003 από το Office 2003 Service Pack 1
επιστροφή στην αρχή

Λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνονται από το Office 2003 SP1 σε μορφή με δυνατότητα λήψης

Υπάρχει διαθέσιμο ένα βιβλίο εργασίας του Excel το οποίο περιέχει μια λίστα με τα ζητήματα του Office 2003 τα οποία επιδιορθώνονται από το Office 2003 SP1.

Σημείωση Το βιβλίο εργασίας διατίθεται στην Αγγλική γλώσσα και δεν πρόκειται να μεταφραστεί σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):


ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο. επιστροφή στην αρχή

Ανακοινώσεις ασφαλείας που σχετίζονται με το Service Pack

Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις ασφαλείας που σχετίζονται με το Office 2003 SP1.

επιστροφή στην αρχή

Παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις που περιλαμβάνονται στο Service Pack

Το Office 2003 SP1 περιλαμβάνει την ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση που κυκλοφόρησε παλαιότερα:

828041 Περιγραφή της κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης του Office 2003: 4 Νοεμβρίου 2003
834691 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Excel 2003: 23 Μαρτίου 2004
830000 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Word 2003: 27 Ιανουαρίου 2004
Η δανική έκδοση γλώσσας του Office 2003 SP1 περιλαμβάνει την ακόλουθη παλαιότερη ενημερωμένη έκδοση:
834013 Περιγραφή της δανικής ενημερωμένης έκδοσης για την Access 2003: 25 Μαΐου 2004
Η φινλανδική έκδοση γλώσσας του Office 2003 SP1 περιλαμβάνει την ακόλουθη παλαιότερη ενημερωμένη έκδοση:
834702 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Word 2003: 25 Μαΐου 2004
Η ολλανδική έκδοση γλώσσας του Office 2003 SP1 περιλαμβάνει την ακόλουθη παλαιότερη ενημερωμένη έκδοση:

838022 Περιγραφή της ολλανδικής ενημερωμένης έκδοσης ορθογραφικού ελέγχου του Office 2003: 25 Μαΐου 2004
επιστροφή στην αρχή

Γνωστά ζητήματα

Γνωστά ζητήματα κατά την εγκατάσταση του Service Pack

Υπάρχει ένα γνωστό ζήτημα το οποίο παρουσιάζεται κατά την εγκατάσταση του Office 2003 SP1.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
875556 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Σφάλμα εγκατάστασης: Το αρχείο δεν βρέθηκε", όταν προσπαθείτε να ενημερώσετε προγράμματα του Office 2003 από την τοποθεσία του Office Update στο Web


επιστροφή στην αρχή

Γνωστά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν μετά την εγκατάσταση του Service Pack

Υπάρχει ένα γνωστό ζήτημα που παρουσιάζεται μετά την εγκατάσταση του Office 2003 SP1.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα που παρουσιάζεται μετά την εγκατάσταση του Service Pack, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
873125 Δεν μπορείτε να καταργήσετε το Service Pack 1 για προϊόντα του Office 2003
επιστροφή στην αρχή

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Απόκτηση και εγκατάσταση του Service Pack

Μπορείτε να βρείτε τις παρακάτω πληροφορίες στο Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
 • Οδηγίες εγκατάστασης για το Office 2003 SP1
 • Στρατηγικές ανάπτυξης για το Office 2003 SP1
Για να κάνετε λήψη του Service Pack από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Επιστροφή στην αρχή

Εξακρίβωση εγκατάστασης του Service Pack

Το Service Pack περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις των εξής αρχείων:
  Όνομα αρχείου  Έκδοση  ---------------------------  Excel.exe    11.0.6355.0  Frontpg.exe   11.0.6356.0  Infopath.exe  11.0.6357.0  Msaccess.exe  11.0.6355.0  Outlook.exe   11.0.6353.0  Powerpnt.exe  11.0.6361.0  Winword.exe   11.0.6359.0  Mspub.exe    11.0.6255.0
Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτό το Service Pack, εάν διαθέτετε νεότερη έκδοση των αρχείων που αναφέρονται στον πίνακα.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του Office 2003 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
821549 Τρόπος ελέγχου της έκδοσης του Office 2003

Επιπλέον, γίνεται εγκατάσταση και των ακόλουθων αρχείων, όταν εγκαθιστάτε το Office 2003 SP1:
         Accwiz.dll   Msain.dll  Acwzlib.mde   Msconv97.dll  Acwzmain.mde  Mshy3es.dll  Acwztool.mde  Msimport.exe  Alrtintl.dll  Msmapi32.dll  Bssym7.ttf   Mso.dll  Cdlmso.dll   Msocf.dll  Cdo.dll     Msocfu.dll  Contab32.dll  Msohelp.exe  Dumpster.dll  Msointl.dll  Dwdcw20.dll   Msplcres.dll  Dwtrig20.exe  Mspst32.dll  Emsabp32.dll  Morph9.dll  Emsmdb32.dll  Mstordb.exe  Emsui32.dll   Mstore.exe  Envelope.dll  Mstores.dll  Epsimp32.flt  Mswrd832.cnv  Exchcsp.dll   Msxml5.dll  Exsec32.dll   Office.xml  Fm20.dll    Oinfo11.ocx  Fpcutl.dll   Oinfop11.mof  Fpdb.dll    Oisapp.dll  Fpdtc.dll    Osa.exe  Fpeditax.dll  Outex.dll  Fpedsat.dll   Outlacct.dll  Fpexpsat.dll  Outllib.dll  Fpsrvutl.dll  Outllibr.dll  Fpwec.dll    Outlph.dll  Fpwel.dll    Owc10.dll  Gdiplus.dll   Owc11.dll  Gdiplus.dll   Owci10.dll  Gdiplus.dll   Owci11.dll  Graph.exe    Owsclt.dll  Html32.cnv   Ppintl.dll
επιστροφή στην αρχή

Πληροφορίες αρχείου MSP για διαχειριστές

Η διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση αποτελείται από ένα πλήρες αρχείο ενημερωμένης έκδοσης κώδικα του Windows Installer (αρχείο MSP) που περιέχεται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής. Τα ακόλουθα αρχεία MSP διανέμονται σε αυτό το Service Pack:

όνομα αρχείου MSPΠεριγραφή
MainSP1ff.mspΕνημερωμένη έκδοση στοιχείων πυρήνα Office 2003 SP1
Owc11sp1ff.mspOffice 2003 SP1 για στοιχεία Web του Office 2003
Owc102003sp1ff.mspOffice 2003 SP1 για στοιχεία Web του Office XP
επιστροφή στην αρχή

Δυνατότητες για την επανεγκατάσταση συγκεκριμένων στοιχείων για διαχειριστές

Εάν ενημερώσετε το σημείο της διαχειριστικής εγκατάστασης και αποθηκεύσετε πάλι προσωρινά και επανεγκαταστήσετε το Office 2003 σε υπολογιστές-πελάτες, συστήνουμε να εκτελέσετε μια γραμμή εντολών που θα περιλαμβάνει την ιδιότητα REINSTALL=ALL για να εγκαταστήσετε όλες τις δυνατότητες.

Για λεπτομερείς διαδικασίες σχετικά με την ενημέρωση ενός διαχειριστικού ειδώλου και την ενημέρωση των υπολογιστών-πελατών, ανατρέξτε στην ενότητα "Updating clients from a patched administrative image (Ενημέρωση υπολογιστών-πελατών από ένα επιδιορθωμένο διαχειριστικό είδωλο)" στο θέμα "Distributing Office 2003 Product Updates (Διανομή ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων του Office 2003)". Για να προβάλετε το θέμα "Distributing Office 2003 Product Updates (Διανομή ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων του Office 2003)", επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Το κέντρο διαχειριστικών ενημερωμένων εκδόσεων του Office (Office Admin Update Center) για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Microsoft Office.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κέντρο διαχειριστικών ενημερωμένων εκδόσεων του Office (Office Admin Update Center), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):επιστροφή στην αρχή

Λεπτομέρειες υπογραφής λάθους

Όταν χρησιμοποιείτε το Office 2003 SP1, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το παρακάτω:
Το Microsoft όνομα εφαρμογής αντιμετώπισε πρόβλημα και πρέπει να τερματιστεί η λειτουργία του. Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση.

Για να δείτε τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν την αναφορά σφάλματος, κάντε κλικ εδώ.

(Microsoft application name has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.

To see what data this error report contains, click here.)
Σημείωση Σε αυτό το μήνυμα λάθους, όνομα εφαρμογής είναι το όνομα του προγράμματος του Office 2003 το οποίο εκτελείται όταν λαμβάνετε το μήνυμα λάθους.

Όταν προβάλλετε τα δεδομένα στην αναφορά σφάλματος, η αναφορά περιέχει μια υπογραφή σφάλματος παρόμοια με μία από τις ακόλουθες:
  Όνομα εφαρμογής Έκδοση εφαρμογής  Όνομα λειτ.μον. Έκδοση λειτ.μον. Μετατόπιση  ----------------------------------------------------------------------------------  Powerpnt.exe   11.0.5529.0    Query.dll    5.1.2600.1106   00029756  Powerpnt.exe   11.0.5529.0    Query.dll    5.1.2600.1106   0002976a  Osa.exe      11.0.5510.0    Kernel32.dll   5.1.2600.11006  00000000  Powerpnt.exe   11.0.5529.0    Powerpnt.exe   11.0.5529.0    0037f3a2  Iexplore.exe   6.0.2800.1106   Owc11.dll    11.05531.0    0013a262  Ois.exe      11.0.5510.0    Kernel32.dll   5.1.2600.1106   00013887  Mspub.exe     11.0.5525.0    Pubconv.dll   11.0.5510.0    00029de9  Mspub.exe     11.0.5525.0    Mimfn5_b.dll   0.3.0.0      00005518  Mspub.exe     11.0.5525.0    Mimfn5_p.dll   0.3.0.2020    00005568  Mspub.exe     11.0.5525.0    Imfnt5.dll    0.3.1418.0    00005918  Mspub.exe     11.0.5525.0    Imfnt5.dll    0.3.0.0      000054f8  Mspub.exe     11.0.5525.0    Mimfn5_j.dll   0.3.0.1224    0000700e  Mspub.exe     11.0.5525.0    Mimfn5_b.dll   0.3.0.0      0000705e  Mspub.exe     11.0.5525.0    Mspub.exe    11.0.5525.0    000423d4  Mspub.exe     11.0.5525.0    Ptxt9.dll    11.0.5510.0    00038ae9  Mspub.exe     11.0.5525.0    Mspub.exe    11.0.5525.0    0010065b  Powerpnt.exe   11.0.5529.0    Mso.dll     11.0.5606.0    0008c829  Mspub.exe     11.0.5525.0    Mso.dll     11.0.5606.0    004db3b0  Powerpnt.exe   11.0.5529.0    Mso.dll     11.0.5606.0    004db3b0  Mspub.exe     11.0.5525.0    Unknown     0.0.0.0      004201a0
Επιπλέον, είναι δυνατόν να υπάρξουν άλλες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών μονάδων και μετατοπίσεων.

Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 842532 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 07:22:57 - Αναθεώρηση: 4.5

Microsoft Office 2003, All Editions, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Access 2003 Ελληνική έκδοση, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Publisher 2003 Ελληνική έκδοση, Microsoft Office Word 2003

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbfix kbupdate kbtshoot KB842532
Σχόλια