Ένα πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων, το οποίο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες BITS 2.0 και WinHTTP 5.1, είναι διαθέσιμο για τον Windows Server 2003, τα Windows XP και τα Windows 2000

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πακέτο συνδυασμένων ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνει την Υπηρεσία έξυπνης μεταφοράς στο παρασκήνιο (Background Intelligent Transfer Service - BITS) έκδοση 2.0 και τις υπηρεσίες Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP) έκδοση 5.1. Το άρθρο περιγράφει τις νέες δυνατότητες και βελτιώσεις των υπηρεσιών BITS 2.0 και WinHTTP 5.1. Καθορίζει επίσης τη θέση του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων και παρέχει οδηγίες για την εγκατάσταση και την κατάργηση του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένα πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων, το οποίο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες BITS 2.0 και WinHTTP 5.1, είναι τώρα διαθέσιμο για τον Windows Server 2003, τα Windows XP και τα Windows 2000. Αυτό το πακέτο ενημερώνει την υπηρεσία BITS στην έκδοση 2.0 και ενημερώνει τις υπηρεσίες WinHTTP 5.1. Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις βοηθούν να εξασφαλιστεί η βέλτιστη εμπειρία λήψης κατά τη χρήση μελλοντικών εκδόσεων της υπηρεσίας Αυτόματης ενημέρωσης του Microsoft Windows Update και άλλων προγραμμάτων που βασίζονται στην υπηρεσία BITS για τη μεταφορά αρχείων χρησιμοποιώντας αδρανές εύρος ζώνης δικτύου.

Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις για τις υπηρεσίες BITS και WinHTTP 5.1 είναι απαιτούμενα στοιχεία για τις νέες εκδόσεις του Windows Update και της Αυτόματης ενημέρωσης. Η υπηρεσία BITS 2.0 βελτιώνει τις ταχύτητες μεταφοράς και την ανοχή, ενώ μειώνει την κατανάλωση εύρους ζώνης δικτύου κατά τη μεταφορά αρχείων. Οι νέες δυνατότητες της υπηρεσίας BITS 2.0 συνεργάζονται με τις βελτιστοποιήσεις ταυτότητας χρήστη και απομόνωσης που περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση WinHTTP 5.1, για να βελτιωθεί η ασφάλεια και η ευελιξία της μεταφοράς δεδομένων μέσω της υπηρεσίας BITS.
Περισσότερες πληροφορίες

BITS 2.0

Η υπηρεσία BITS 2.0 είναι ένα στοιχείο συστήματος των Windows που παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς αρχείων στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Αυτές οι μεταφορές αρχείων περιλαμβάνουν αποστολές και λήψεις. Η υπηρεσία BITS χρησιμοποιεί αδρανές εύρος ζώνης δικτύου για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των αρχείων. Η υπηρεσία BITS 2.0 χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αρχείων από την υπηρεσία Αυτόματης ενημέρωσης, το Windows Update και άλλα προγράμματα. Οι δυνατότητες της υπηρεσίας BITS 2.0 παρέχουν υποστήριξη για λήψη εύρους αρχείων, υποστήριξη για το πρωτόκολλο μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (server message block - SMB), δυνατότητα περιορισμού της χρήσης του εύρους ζώνης και ταυτόχρονες μεταφορές αρχείων στο προσκήνιο.

Η υπηρεσία BITS 2.0 μεταφέρει αρχεία μεταξύ ενός υπολογιστή-πελάτη και ενός διακομιστή. Επιστρέφει επίσης πληροφορίες προόδου στον υπολογιστή-πελάτη για τις λειτουργίες αποστολής και λήψης αρχείων. Η υπηρεσία BITS 2.0 παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:
 • Εκτελεί ταυτόχρονες λήψεις στο προσκήνιο.
 • Υποστηρίζει το πρωτόκολλο SMB για απομακρυσμένα ονόματα.
 • Υποστηρίζει λήψη εύρους αρχείων. Η λήψη εύρους αρχείων επιτρέπει την αλλαγή της προέλευσης μεταφοράς ενός αρχείου από ένα πρόγραμμα.
 • Βελτιώνει την κατανάλωση εύρους ζώνης του υπολογιστή-πελάτη.
Η υπηρεσία BITS 2.0 παρέχει διαχείριση ουράς των αιτήσεων μεταφοράς αρχείων από πολλά προγράμματα βάσει των επιπέδων προτεραιότητας τα οποία υποδεικνύονται από τα προγράμματα που υποβάλλουν την αίτηση. Η ταυτόχρονη μεταφορά στο προσκήνιο της υπηρεσίας BITS 2.0 υποστηρίζει τη μεταφορά αρχείων από πολλές εργασίες χρησιμοποιώντας πλήρες εύρος ζώνης και υποστηρίζει τη μεταφορά στο παρασκήνιο χρησιμοποιώντας μόνο αδρανές εύρος ζώνης. Εάν διακοπεί η διαδικασία μεταφοράς, η υπηρεσία BITS μπορεί να συνεχίσει τη μεταφορά του αρχείου από το ακριβές σημείο της διακοπής, αντί να επαναλάβει τη μεταφορά ολόκληρου του αρχείου. Επειδή η υπηρεσία BITS αρχίζει ξανά τις μεταφορές από το ακριβές σημείο της διακοπής, όλες οι μεταφορές συνεχίζονται αποτελεσματικά σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια διακοπή, όπως αποσύνδεση από το δίκτυο και επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Στην υπηρεσία BITS 2.0 έγιναν βελτιώσεις που διασφαλίζουν ότι η υπηρεσία ξεκινά και σταματά αξιόπιστα, όταν στο σύστημα υπάρχουν προγράμματα που χρησιμοποιούν υπηρεσίες παροχής σε επίπεδα. Τα προγράμματα που χρησιμοποιούν υπηρεσίες παροχής σε επίπεδα περιλαμβάνουν κάποια προγράμματα τείχους προστασίας άλλων κατασκευαστών.

Η μεταφορά αρχείων γίνεται πιο αποδοτικά από την υπηρεσία BITS 2.0, ενώ επιταχύνεται η κατανάλωση εύρους ζώνης μέσω αργής σύνδεσης. Η υπηρεσία BITS 2.0 προσφέρει επίσης βελτιωμένη υποστήριξη επιτάχυνσης σε περιβάλλοντα ελέγχου ταυτότητας Kerberos. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες λειτουργίες της υπηρεσίας BITS 2.0 και τις αλλαγές στην υπηρεσία BITS 1.0 και 1.5 κατά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
842309 Είναι διαθέσιμη μια ενημερωμένη έκδοση για την Υπηρεσία έξυπνης μεταφοράς στο παρασκήνιο (Background Intelligent Transfer Service - BITS) για Windows XP

WinHTTP 5.1

Η υπηρεσία WinHTTP παρέχει API που υποστηρίζει το πρωτόκολλο Internet HTTP/1.1. Η υπηρεσία WinHTTP έχει σχεδιαστεί για χρήση από εφαρμογές διακομιστή που επικοινωνούν με διακομιστές HTTP, με υπηρεσίες συστήματος και με εφαρμογές σε υπολογιστές-πελάτες που βασίζονται σε HTTP. Η υπηρεσία BITS χρησιμοποιεί την υπηρεσία WinHTTP για την αποστολή αιτήσεων HTTP και την επεξεργασία των αποκρίσεων.

Η ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία WinHTTP 5.1 συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω βελτιώσεις:
 • Βελτιώσεις που προσδιορίζουν την ταυτότητα του χρήστη που προετοιμάζει μια μεταφορά αρχείου.
 • Βελτιώσεις που απομονώνουν συνδέσεις, για τις οποίες έχει γίνει έλεγχος ταυτότητας αναφορικά με συγκεκριμένο χρήστη. Αυτό συμβάλλει στην αποτροπή πλαστογράφησης ταυτότητας από άλλο χρήστη.
 • Βελτιώσεις που εξασφαλίζουν την εφαρμογή της πολιτικής ασφαλείας, όταν ένας χρήστης επικοινωνεί με ένα διακομιστή μεσολάβησης.

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες BITS 2.0 και WinHTTP 5.1 για Windows Server 2003

Σημείωση Εάν έχετε απενεργοποιήσει την υπηρεσία BITS στον υπολογιστή σας, η υπηρεσία BITS ενεργοποιείται αυτόματα κατά την εγκατάσταση της υπηρεσίας BITS 2.0.

Οι υπηρεσίες BITS 2.0 και WinHTTP 5.1 συμπεριλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση KB842773. Για λήψη και εγκατάσταση του KB842773, επισκεφθείτε την τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web: Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να κάνουν λήψη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να αναπτύξουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Software Update Services (SUS) της Microsoft.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SUS, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
810796 Λευκή Βίβλος επισκόπησης των υπηρεσιών Software Update Services (SUS) διαθέσιμη

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες BITS 2.0 και WinHTTP 5.1 για Windows XP

Σημείωση Εάν έχετε απενεργοποιήσει την υπηρεσία BITS στον υπολογιστή σας, η υπηρεσία BITS ενεργοποιείται αυτόματα κατά την εγκατάσταση της υπηρεσίας BITS 2.0.

Οι υπηρεσίες BITS 2.0 και WinHTTP 5.1 συμπεριλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση KB842773. Για λήψη και εγκατάσταση του KB842773, επισκεφθείτε την τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web: Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να κάνουν λήψη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να αναπτύξουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Software Update Services (SUS) της Microsoft.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SUS, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
810796 Λευκή Βίβλος επισκόπησης των υπηρεσιών Software Update Services (SUS) διαθέσιμη

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες BITS 2.0 και WinHTTP 5.1 για Windows 2000.

Σημείωση Εάν έχετε απενεργοποιήσει την υπηρεσία BITS στον υπολογιστή σας, η υπηρεσία BITS ενεργοποιείται αυτόματα κατά την εγκατάσταση της υπηρεσίας BITS 2.0.

Οι υπηρεσίες BITS 2.0 και WinHTTP 5.1 συμπεριλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση KB842773. Για λήψη και εγκατάσταση του KB842773, επισκεφθείτε την τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web: Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να κάνουν λήψη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να αναπτύξουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Software Update Services (SUS) της Microsoft.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SUS, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
810796 Λευκή Βίβλος επισκόπησης των υπηρεσιών Software Update Services (SUS) διαθέσιμη

Τρόπος κατάργησης του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες BITS 2.0 και WinHTTP 5.1 για Windows Server 2003, για Windows XP και για Windows 2000

Για να καταργήσετε την ενημερωμένη έκδοση μετά την εγκατάστασή της, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε appwiz.cpl και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα (Currently installed programs), κάντε κλικ στο στοιχείο Άμεση επιδιόρθωση για Windows XP - KB842773 (Windows XP Hotfix - KB842773) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove).

  Σημείωση Άμεση επιδιόρθωση για Windows Server 2003 - KB842773 για Windows Server 2003 και Άμεση επιδιόρθωση για Windows 2000 - KB842773 για Windows 2000.
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον "Οδηγό κατάργησης εγκατάστασης του Windows XP KB842773", για να καταργήσετε την ενημερωμένη έκδοση από τον υπολογιστή σας.

  Σημείωση Windows Server 2003 KB842773 για Windows Server 2003 και Windows 2000 KB842773 για Windows 2000.
 4. Όταν καταργηθεί το Windows XP KB842773, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

  Σημείωση Windows Server 2003 KB842773 για Windows Server 2003 και Windows 2000 KB842773 για Windows 2000.
Οι διαχειριστές μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιήσουν το βοηθητικό πρόγραμμα Spunist.exe, για να καταργήσουν αυτό το πακέτο. Το αρχείο προγράμματος Spuninst.exe βρίσκεται στο φάκελο %systemroot%\$NtUninstallKB842773$\spuninst. Ο φάκελος %systemroot% είναι ο φάκελος όπου εγκαταστήσατε τα Microsoft Windows.

Τρόπος επιβεβαίωσης της εγκατάστασης του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες BITS 2.0 και WinHTTP 5.1 για τον Windows Server 2003

Για να επιβεβαιώσετε ότι είναι εγκατεστημένη η ενημερωμένη έκδοση, συγκρίνετε τα αρχεία στον υπολογιστή σας με τα αρχεία της παρακάτω λίστας. Τα αρχεία βρίσκονται στο φάκελο %systemroot%\system32.

Σημείωση Το αρχείο qmgr.dll μπορεί να υπάρχει επίσης στο φάκελο %systemroot%\system32\bits.

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" του Πίνακα Ελέγχου.
  Date    Version     Size   File name  --------------------------------------------------------------  10-20-2004 6.6.3790.220   7,680 bitsprx2.dll  09-30-2004 6.6.3790.220   7,168 bitsprx3.dll  10-20-2004 6.6.3790.220  364,032 qmgr.dll  10-20-2004 6.6.3790.220   18,944 qmgrprxy.dll  10-20-2004 5.2.3790.218  339,456 winhttp.dll  09-19-2004 5.2.3790.212  439,296 xpob2res.dll  
Μπορείτε επίσης να βεβαιωθείτε για την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης από το μητρώο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για περισσότερη ασφάλεια, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου προτού το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και την επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου, κάντε κλικ στον εξής αριθμό άρθρου για να δείτε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
322756 Δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου στα Windows
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Εάν η ενημερωμένη έκδοση είναι εγκατεστημένη, το δευτερεύον κλειδί περιέχει την καταχώρηση Installed με τιμή 1.

Τρόπος επιβεβαίωσης της εγκατάστασης του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες BITS 2.0 και WinHTTP 5.1 για τα Windows XP

Για να επιβεβαιώσετε ότι είναι εγκατεστημένη η ενημερωμένη έκδοση, συγκρίνετε τα αρχεία στον υπολογιστή σας με τα αρχεία της παρακάτω λίστας. Τα αρχεία βρίσκονται στο φάκελο %systemroot%\system32.

Σημείωση Το αρχείο Qmgr.dll μπορεί να υπάρχει επίσης στο φάκελο %systemroot%\system32\bits.

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" του Πίνακα Ελέγχου.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569    7,680 Bitsprx2.dll    01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569    7,168 Bitsprx3.dll    01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569   361,984 Qmgr.dll      01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569   17,408 Qmgrprxy.dll    01-Jul-2004 22:08 5.1.2600.1557   331,776 Winhttp.dll     30-Jun-2004 23:59 5.1.2600.1570   158,720 Xpob2res.dll   
Μπορείτε επίσης να βεβαιωθείτε για την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης από το μητρώο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για περισσότερη ασφάλεια, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου προτού το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και την επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου, κάντε κλικ στον εξής αριθμό άρθρου για να δείτε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
322756 Δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου στα Windows
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Εάν η ενημερωμένη έκδοση είναι εγκατεστημένη, το δευτερεύον κλειδί περιέχει την καταχώρηση Installed με τιμή 1.

Τρόπος επιβεβαίωσης της εγκατάστασης του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες BITS 2.0 και WinHTTP 5.1 για τα Windows 2000

Για να επιβεβαιώσετε ότι είναι εγκατεστημένη η ενημερωμένη έκδοση, συγκρίνετε τα αρχεία στον υπολογιστή σας με τα αρχεία της παρακάτω λίστας. Τα αρχεία βρίσκονται στο φάκελο %systemroot%\system32.

Σημείωση Το αρχείο qmgr.dll μπορεί να υπάρχει επίσης στο φάκελο %systemroot%\system32\bits.

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" του Πίνακα Ελέγχου.
  Date    Version     Size   File name  --------------------------------------------------------------  10-05-2004 6.6.2600.1596   7,680 bitsprx2.dll  10-05-2004 6.6.2600.1596   7,168 bitsprx3.dll  10-05-2004 6.6.2600.1596  362,496 qmgr.dll  10-05-2004 6.6.2600.1596   17,408 qmgrprxy.dll  10-11-2004 5.1.2600.1557  331,776 winhttp.dll  06-04-2004 5.1.2600.1557  439,296 xpob2res.dll  
Μπορείτε επίσης να βεβαιωθείτε για την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης από το μητρώο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για περισσότερη ασφάλεια, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου προτού το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και την επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου, κάντε κλικ στον εξής αριθμό άρθρου για να δείτε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
322756 Δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου στα Windows
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Εάν η ενημερωμένη έκδοση είναι εγκατεστημένη, το δευτερεύον κλειδί περιέχει την καταχώρηση Installed με τιμή 1.

Γνωστά ζητήματα

Αντιμετωπίζετε ένα από τα ακόλουθα ζητήματα:
 • Όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση BITS 2.0_WinHTTP, η εγκατάσταση ενδέχεται να αποτύχει και το αρχείο καταγραφής Windows Update.log περιέχει το σφάλμα 80070643.
 • Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση BITS 2.0_WinHTTP, λαμβάνετε το μήνυμα λάθους "Η ψηφιακή υπογραφή δεν βρέθηκε" (Digital Signature Not Found).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
822798 Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση ορισμένων ενημερωμένων εκδόσεων ή προγραμμάτων
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία BITS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία WinHTTP, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Ζητήματα που διορθώθηκαν

Το πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ενδέχεται να αποτύχει ή να εξαιρέσει εσφαλμένα ορισμένα αρχεία από το αντίγραφο ασφαλείας μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης BITS 2.0_WinHTTP.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
883357 Το πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ενδέχεται να αποτύχει ή να εξαιρέσει εσφαλμένα ορισμένα αρχεία από το αντίγραφο ασφαλείας
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 842773 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/26/2014 18:27:00 - Αναθεώρηση: 14.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbhowto KB842773
Σχόλια