Ένας υπολογιστής που βασίζεται σε Windows Server 2003 μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί αφού γίνει επαναφορά του από την κατάσταση αναμονής και τα συμβάντα 1030 και 1058 καταγραφούν στο αρχείο καταγραφής εφαρμογών σε έναν ελεγκτή τομέα

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Όταν επαναφέρετε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2003 από την κατάσταση αναμονής, μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί. Επίσης, μπορεί να δείτε το μήνυμα "Εφαρμογή των προσωπικών σας ρυθμίσεων" (Applying personal settings) έως και μία ώρα πριν να εμφανιστεί τελικά η επιφάνεια εργασίας.

Τυπικά, όταν επαναφέρετε έναν υπολογιστή με Windows Server 2003 από την κατάσταση αναμονής, ο υπολογιστής είναι κλειδωμένος. Επομένως, θα πρέπει να συνδεθείτε στον υπολογιστή για να έχετε πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας. Ωστόσο, όταν παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα, ο υπολογιστής δεν είναι κλειδωμένος και η οθόνη σύνδεσης του Windows Server 2003 δεν εμφανίζεται.

Επιπλέον, μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2003 ενδέχεται να γίνει καταγραφή των ακόλουθων μηνυμάτων συμβάντων στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογών του ελεγκτή τομέα:
Τύπος συμβάντος: Σφάλμα (Error)
Προέλευση συμβάντος: (Event Source:) Userenv
Κατηγορία συμβάντος: Καμία
Αναγνωριστικό συμβάντος: (Event ID:) 1058
Περιγραφή: (Description:) Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο αρχείο gpt.ini για το GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domain,DC=com. Το αρχείο πρέπει να βρίσκεται στη θέση <\\domain\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>. (Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. ). Η επεξεργασία πολιτικής ομάδας ματαιώθηκε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) στη διεύθυνση http://support.microsoft.com.
ή
Περιγραφή: (Description:) Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο αρχείο gpt.ini για το GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domain,DC=com. Το αρχείο πρέπει να βρίσκεται στη θέση <\\domain\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>. (Η διαδρομή του δικτύου δεν εντοπίστηκε. ).

Τύπος συμβάντος: (Event Type:) Σφάλμα (Error)
Προέλευση συμβάντος: (Event Source:) Userenv
Κατηγορία συμβάντος: Καμία (None)
Αναγνωριστικό συμβάντος: (Event ID:) 1030
Περιγραφή: (Description:) Τα Windows δεν είναι δυνατό να απευθύνουν ερώτημα για τη λίστα των αντικειμένων πολιτικής ομάδας. Ένα μήνυμα που περιγράφει το λόγο καταγράφηκε προηγούμενα από το μηχανισμό πολιτικών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) στη διεύθυνση http://support.microsoft.com.
Όταν ενεργοποιείτε την καταγραφή περιβάλλοντος χρήστη (Userenv), οι υπηρεσίες τομέα DFS (Distributed File System) ενδέχεται να μην λειτουργούν μετά την επαναφορά του υπολογιστή από την κατάσταση αναμονής. Επιπλέον, ενδέχεται να λάβετε μηνύματα παρόμοια με τα ακόλουθα μηνύματα του αρχείου %SystemRoot%\Debug\UserMode\Userenv.log.

Σημείωση Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της καταγραφής Userenv, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base) το οποίο αναφέρεται στην ενότητα "Αναφορές".
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 EvaluateDeferredGPOs: Αναζήτηση για GPO σε cn=policies,cn=system,DC=domain,DC=local
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Searching <CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domain,DC=local>
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Machine has access to this GPO.
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: GPO passes the filter check.
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Found functionality version of: 2
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Found file system path of: <\\domain.local\sysvol\domain.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}>
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:734 ProcessGPO: Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της πολιτικής ομάδας αρχείο προτύπου <\\domain.local\sysvol\domain.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>, error = 0x5.
Αιτία
Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει, εάν η διαδικασία Winlogon προσπαθήσει να επεξεργαστεί πολιτικές ομάδας πριν από την εκτέλεση άλλων στοιχείων. Το service pack που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο προσθέτει περισσότερη λογική για τη βελτίωση της προεπιλεγμένης συμπεριφοράς της διαδικασίας Winlogon και των υπηρεσιών σταθμού εργασίας.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά άλλα σενάρια τα οποία ενδέχεται επίσης να προκαλέσουν αυτό το πρόβλημα. Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα στοιχεία έχουν ξεκινήσει και ρυθμιστεί σωστά πριν να εφαρμόσετε αυτό το service pack:
 • Έχει γίνει εκκίνηση των υπηρεσιών Netlogon και DFS.
 • Οι ελεγκτές τομέα διαθέτουν δικαιώματα ανάγνωσης και εφαρμογής στην πολιτική ελεγκτών τομέων.
 • Τα δικαιώματα και τα δικαιώματα κοινής χρήσης για το σύστημα αρχείων NTFS έχουν οριστεί σωστά στο κοινόχρηστο στοιχείο Sysvol.
 • Οι καταχωρήσεις DNS είναι σωστές για τους ελεγκτές τομέα.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες για το Service Pack" που ακολουθεί αμέσως μετά. Για να αντιμετωπίσετε προσωρινά αυτό το πρόβλημα, ανατρέξτε στην ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης" στη συνέχεια αυτής της ενότητας "Προτεινόμενη αντιμετώπιση".

Πληροφορίες για το Service Pack

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αποκτήστε το πιο πρόσφατο Service Pack για Windows Server 2003. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
889100 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Windows Server 2003
Σημείωση Αφού εγκαταστήσετε αυτό το service pack, επιστρέψτε σε αυτό το άρθρο για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα that is outlined in the "Πληροφορίες μητρώου" που ακολουθεί αμέσως μετά.

Πληροφορίες μητρώου

Σημείωση Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στον Windows Server 2003.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς μητρώου στα Windows
Για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από τον χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια να γίνει αυτόματη επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση Fix it. Στο πλαίσιο διαλόγου Λήψη αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό "Αυτόματη επίλυση".Σημειώσεις
 • Εγκαταστήστε το service pack στην ενότητα "Πληροφορίες για το Service Pack" προτού εκτελέσετε το πακέτο.
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την αυτόματη επίλυση σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε την στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Έπειτα, μεταβείτε στην ενότητα "Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από τον χρήστη

Αφού εφαρμόσετε αυτό το service pack, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Εάν λείπει η καταχώρηση WaitForNetwork, πρέπει να την προσθέσετε. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε δεξιό κλικ στο δευτερεύον κλειδί Winlogon, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή Dword (Dword Value).
  2. Στο πλαίσιο Όνομα τιμής (Value name), πληκτρολογήστε WaitForNetwork.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο WaitForNetwork και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD (Edit DWORD Value), στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε 1 και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.

Με αυτήν την ενέργεια επιλύθηκε το πρόβλημα;

 • Ελέγξτε εάν το πρόβλημα επιλύθηκε. Εάν το πρόβλημα έχει επιλυθεί, έχετε τελειώσει με αυτή την ενότητα. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την υποστήριξη.
 • Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας. Για να στείλετε σχόλια ή να αναφέρετε τυχόν ζητήματα που αφορούν αυτή τη λύση, αφήστε το σχόλιό σας στο ιστολόγιο "Αυτόματη επίλυση" ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να αντιμετωπίσετε προσωρινά αυτό το ζήτημα, μπορείτε να εκτελέσετε το αρχείο Dfsutil.exe που περιλαμβάνεται στα Εργαλεία υποστήριξης του Windows Server 2003. Μπορείτε να εγκαταστήσετε τα Εργαλεία υποστήριξης του Windows Server 2003 με δύο τρόπους. Μπορείτε να εκτελέσετε το αρχείο \\Support\Tolls\Suptools.msi από το CD-ROM του Windows Server 2003. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε εξαγωγή των εργαλείων υποστήριξης απευθείας από το αρχείο \\Support\Tools\Support.cab file. Για να εκτελέσετε το αρχείο Dfsutil.exe, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε dfsutil /PurgeMupCache και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε αρχικά στο Service Pack 1 του Windows Server 2003.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της καταγραφής του περιβάλλοντος χρήστη, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
221833 Τρόπος ενεργοποίησης της καταγραφής εντοπισμού σφαλμάτων περιβάλλοντος χρήστη σε επίσημες εκδόσεις των Windows
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 842804 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/16/2011 23:13:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbresolve kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbprb kbbug kbfixme kbmsifixme KB842804
Σχόλια