Τρόπος εγκατάστασης του Windows XP Service Pack 2 (SP2) με χρήση του Systems Management Server

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 ή SMS 2003 για τη διανομή του Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) από έναν κοινόχρηστο φάκελο διανομής σε ένα δίκτυο.

Σημαντικό Για να κάνετε διανομή του Windows XP SP2 χρησιμοποιώντας τον SMS 2.0, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει τον SMS 2.0 με το Service Pack 4 (SP4).

Αν κάνετε εγκατάσταση του SP2 από CD, το αρχείο εγκατάστασης του Service Pack ονομάζεται Xpsp2.exe. Αν κάνετε λήψη του SP2 από την τοποθεσία της Microsoft στο Web, το αρχείο εγκατάστασης ονομάζεται WindowsXP-KB835935-SP2-xxx.exe (όπου το xxx αντιπροσωπεύει έναν συγκεκριμένο κωδικό γλώσσας, όπως το ENU για τα Αγγλικά). Και τα δύο αρχεία εγκατάστασης είναι ίδια. Απλώς έχουν διαφορετικά ονόματα.

Αν κάνετε λήψη του SP2 από το Web, για τις ανάγκες του εγγράφου, χρησιμοποιήστε το αρχείο WindowsXP-KB835935-SP2-xxx.exe όπου βλέπετε το αρχείο Xpsp2.exe. Για να κάνετε λήψη του SP2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Περισσότερες πληροφορίες
Υπάρχει διαθέσιμη η λευκή βίβλος "Ανάπτυξη του Windows XP Service Pack 2 χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Systems Management Server". Αυτή η λευκή βίβλος περιέχει οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εξής ενεργειών:
  • Λήψη και ανάπτυξη του Windows XP Service Pack 2
  • Δημιουργία του πακέτου και της διαφήμισης
  • Χρησιμοποιήστε το πακέτο και τη διαφήμιση για τη διανομή του Windows XP Service Pack 2
Για να αποκτήσετε αυτή τη λευκή βίβλο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SMS 2003, ανατρέξτε στον οδηγό "Systems Management Server 2003 Concepts, Planning, and Deployment Guid." Για να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του οδηγού, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διανομής λογισμικού χρησιμοποιώντας το SMS 2003, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3, "Διανομή λογισμικού," του οδηγού "Systems Management Server 2003 Concepts, Planning, and Deployment Guide." Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες ασφαλείας του SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Επιπλέον, εξετάστε τη λευκή βίβλο "Microsoft SMS Security Essentials". Για να αποκτήσετε αυτήν τη λευκή βίβλο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
ανάπτυξη ανανέωση windowsxpsp2 winxpsp2
Properties

Article ID: 842844 - Last Review: 05/21/2007 09:20:00 - Revision: 5.3

Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Systems Management Server 2.0 Service Pack 4, Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition

  • kbhowto kbinfo kbinterop kbpackage kbsoftwaredist kbadvertisement kbupgrade kbsmsadmin kbclient kbwinxpsp2fix KB842844
Feedback