Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή της δυνατότητας "Τείχος προστασίας των Windows" (Windows Firewall) στο Windows XP Service Pack 2

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τη δυνατότητα "Τείχος προστασίας των Windows" (Windows Firewall) στο Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Το Τείχος προστασίας των Windows (Windows Firewall) είναι η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού τείχους προστασίας του Windows XP SP2, η οποία αντικαθιστά τη δυνατότητα "Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Firewall - ICF).
Περισσότερες πληροφορίες
Από προεπιλογή, το Τείχος προστασίας των Windows (Windows Firewall) είναι ενεργοποιημένο για όλες τις διασυνδέσεις δικτύου. Αυτό συμβάλλει στη βελτίωση της προστασίας του δικτύου για νέες εγκαταστάσεις και ενημερωμένες εκδόσεις των Windows XP. Το Τείχος προστασίας των Windows (Windows Firewall) ενισχύει επίσης την προστασία των νέων συνδέσεων δικτύου. Το Τείχος προστασίας των Windows (Windows Firewall) σάς επιτρέπει να προσθέτετε εξαιρέσεις για προγράμματα και υπηρεσίες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα λήψης εισερχόμενης κυκλοφορίας.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Τείχους προστασίας των Windows (Windows Firewall), χρησιμοποιήστε το Κέντρο ασφάλειας (Security Center) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) ή ανοίξτε το ίδιο το τείχος προστασίας από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Το Τείχος προστασίας των Windows (Windows Firewall) έχει τρεις καταστάσεις λειτουργίας:
 • Ενεργοποίηση (προτείνεται) (On (recommended))
 • Απενεργοποίηση (δεν προτείνεται) (Off (not recommended))
 • Να μην επιτρέπονται εξαιρέσεις (Don't allow exceptions)
Η καρτέλα Γενικά (General) παρέχει πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές ρύθμισης παραμέτρων.
 • Να μην επιτρέπονται εξαιρέσεις (Don't allow exceptions)
 • Εξαιρέσεις (Exceptions)
 • Για προχωρημένους (Advanced)

Να μην επιτρέπονται εξαιρέσεις (Don't allow exceptions)

Αφού επιλέξετε τη δυνατότητα Να μην επιτρέπονται εξαιρέσεις (Don't allow exceptions), το Τείχος προστασίας των Windows (Windows Firewall) αποκλείει όλες τις αιτήσεις σύνδεσης στον υπολογιστή σας. Στις αποκλεισμένες αιτήσεις περιλαμβάνονται οι αιτήσεις για σύνδεση από προγράμματα ή υπηρεσίες που παρατίθενται στην καρτέλα Εξαιρέσεις (Exceptions). Το Τείχος προστασίας των Windows (Windows Firewall) αποκλείει επίσης την κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών και τον εντοπισμό συσκευών δικτύου.

Ίσως σας διευκολύνει να χρησιμοποιήσετε το Τείχος προστασίας των Windows (Windows Firewall) χωρίς εξαιρέσεις κατά τη σύνδεση με ένα δημόσιο δίκτυο, όπως το δίκτυο ενός αεροδρομίου ή ξενοδοχείου. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να συμβάλει στην προστασία του υπολογιστή σας, επειδή αποκλείει όλες τις προσπάθειες σύνδεσης με αυτόν. Όταν χρησιμοποιείτε το Τείχος προστασίας των Windows (Windows Firewall) χωρίς εξαιρέσεις, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε ιστοσελίδες, να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο τη λειτουργία Να μην επιτρέπονται εξαιρέσεις (Don't allow exceptions). Ωστόσο, τα Windows ή κάποιο άλλο πρόγραμμα μπορεί επίσης να ρυθμίσει αυτόματα αυτήν τη δυνατότητα, εάν προκύψει ζήτημα ασφαλείας με μια υπηρεσία ή ένα πρόγραμμα που εκτελεί ακρόαση στον υπολογιστή.

Εξαιρέσεις (Exceptions)

Μπορείτε να προσθέσετε εξαιρέσεις προγραμμάτων και θυρών στην καρτέλα Εξαιρέσεις (Exceptions). Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα ή η θύρα που καταχωρείτε στη λίστα μπορεί να λαμβάνει συγκεκριμένους τύπους εισερχόμενης κυκλοφορίας.

Για κάθε εξαίρεση, μπορείτε να ορίσετε ένα πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης. Για οικιακά ή μικρά εταιρικά δίκτυα, συνιστάται να ορίσετε ως πεδίο εξαίρεσης μόνο το τοπικό δίκτυο, όπου είναι δυνατό. Εάν ορίσετε ως πεδίο εξαίρεσης μόνο το τοπικό δίκτυο, οι υπολογιστές του ίδιου δευτερεύοντος δικτύου θα μπορούν να συνδεθούν με το πρόγραμμα στον υπολογιστή. Ωστόσο, η κυκλοφορία που θα προέρχεται από απομακρυσμένο δίκτυο θα διακόπτεται.

Σημείωση Για να χρησιμοποιήσετε εξαιρέσεις σε μεγάλα δίκτυα, ίσως πρέπει να προσθέσετε μια διεύθυνση στη λίστα εξαιρέσεων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Όλοι οι υπολογιστές (Any Computer), όταν είναι ενεργοποιημένο ένα εταιρικό τείχος προστασίας. Οι ρυθμίσεις εξαίρεσης καθορίζουν το σύνολο των υπολογιστών για τους οποίους είναι ανοιχτή η συγκεκριμένη θύρα ή το πρόγραμμα. Ακολουθεί μια λίστα με τις ρυθμίσεις και μια περιγραφή του τρόπου πρόσβασης:
ΡύθμισηΠεριγραφή
Όλοι οι υπολογιστές (και αυτοί στο Internet) (Any computer (including those on the Internet))Το πρόγραμμα μπορεί να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε ξεκινά μια σύνδεση.
Το δίκτυο (υποδίκτυο) μου μόνο (My network (subnet) only)Μόνο το τοπικό δευτερεύον δίκτυο - Το πρόγραμμα μπορεί να επικοινωνήσει μόνο με τις αιτήσεις που δημιουργούνται σε υπολογιστές του τοπικού δευτερεύοντος δικτύου.
Προσαρμοσμένη λίστα (Custom list)Καθορισμός της διεύθυνσης με βάση τη μάσκα που παρέχεται.
Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα δίκτυο, προσθέστε το με τη σωστή μάσκα δευτερεύοντος δικτύου. Για παράδειγμα, 192.168.100.0/255.255.255.0
Εάν θέλετε να προσθέσετε μια μεμονωμένη διεύθυνση, χρησιμοποιήστε ολόκληρη τη διεύθυνση και μια μάσκα δευτερεύοντος δικτύου 255. Για παράδειγμα, 192.168.100.7/255.255.255.255
Η μάσκα αυτή υποδεικνύει στο τείχος προστασίας ότι ολόκληρη η διεύθυνση αντιπροσωπεύει το δίκτυο. Επομένως, θα επιτρέπεται μόνο αυτή η μεμονωμένη διεύθυνση IP.

Για προχωρημένους (Advanced)

Χρησιμοποιώντας την καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) των ιδιοτήτων του Τείχους προστασίας των Windows (Windows Firewall), μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους:
 • Ρυθμίσεις σύνδεσης δικτύου (Network Connection Settings) - Αυτή η επιλογή ρυθμίζει τις παραμέτρους συγκεκριμένων κανόνων που ισχύουν για κάθε διασύνδεση δικτύου.
 • Καταγραφή ασφάλειας (Security Logging) - Αυτή η επιλογή ρυθμίζει τις παραμέτρους καταγραφής ασφαλείας.
 • ICMP - Η επιλογή αυτή ρυθμίζει τις παραμέτρους των κανόνων που εφαρμόζονται στην κυκλοφορία του πρωτοκόλλου ICMP (Internet Control Message Protocol) και οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση πληροφοριών σφάλματος και κατάστασης.
 • Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (Default settings) - Η ρύθμιση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων παραμέτρων του Τείχους προστασίας των Windows (Windows Firewall).
Σημείωση Για να εκτελέσετε μια δοκιμή επιδόσεων μιας σύνδεσης, πρέπει να διακόψετε την υπηρεσία τείχους προστασίας στην κονσόλα διαχείρισης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage).
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Υπηρεσίες και εφαρμογές (Services and Applications) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες (Services).
 3. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στην υπηρεσία Τείχος προστασίας των Windows/Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing-ICS) (Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διακοπή (Stop).
 4. Για να ξεκινήσετε ξανά την υπηρεσία Τείχος προστασίας των Windows/Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing-ICS) (Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)), κάντε δεξιό κλικ στην υπηρεσία και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή "Έναρξη" (Start).
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Τείχος προστασίας των Windows (Windows Firewall), κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
842242 Η λειτουργία ορισμένων προγραμμάτων φαίνεται να διακόπτεται μετά την εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 2
875357 Αντιμετώπιση προβλημάτων ρυθμίσεων του Τείχους προστασίας των Windows (Windows Firewall) στο Windows XP Service Pack 2
875353 Τρόπος χρήσης του παραθύρου διαλόγου "Προειδοποίηση ασφαλείας" (Security Alert) στο Windows XP Service Pack 2 και στα Windows XP Tablet PC Edition 2005
windowsxpsp2 winxpsp2
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 843090 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/11/2005 05:02:38 - Αναθεώρηση: 3.4

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbsecurity kbpolicy kbfirewall kbinfo kbhowto KB843090
Σχόλια