Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS05-014: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-014. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πληροφορίες δήλωσης αρχείου και οι επιλογές ανάπτυξης. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web. Σημειώσεις
 • Η Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 867282 περιλαμβάνει τις αθροιστικές ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που τεκμηριώνονται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-014 της Microsoft και τις επείγουσες επιδιορθώσεις για τον Microsoft Internet Explorer που κυκλοφόρησαν μετά το MS04-040.
 • Το πρόγραμμα εγκατάστασης επιβεβαιώνει αν ένα ή περισσότερα από τα αρχεία που ενημερώνονται στον υπολογιστή σας έχουν ενημερωθεί στο παρελθόν από μια επείγουσα επιδιόρθωση της Microsoft. Ωστόσο, το πρόγραμμα εγκατάστασης εντοπίζει μόνο τις επείγουσες επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν μετά το MS04-038 και μετά τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377 ή τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 889669.
 • Το πρόγραμμα εγκατάστασης επιβεβαιώνει εάν ένα ή περισσότερα από τα αρχεία που ενημερώνονται στον υπολογιστή έχουν ενημερωθεί στο παρελθόν από μια επείγουσα επιδιόρθωση της Microsoft. Ωστόσο, το πρόγραμμα εγκατάστασης εντοπίζει μόνο τις επείγουσες επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν μετά το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-038, τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377 ή τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 889669. Επομένως, εάν ο υπολογιστής σας έχει τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377, τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 889669 ή μια επείγουσα επιδιόρθωση που κυκλοφόρησε μετά τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377, το πρόγραμμα εγκατάστασης εγκαθιστά αυτόματα τις επείγουσες επιδιορθώσεις μαζί με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 867282. Ωστόσο, εάν ο υπολογιστής δεν διαθέτει τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377, τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 889669 ή μια επείγουσα επιδιόρθωση που κυκλοφόρησε μετά το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-038 και θέλετε να εγκαταστήσετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 867282, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται στο άρθρο 897225 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base). Διαφορετικά, οι επείγουσες επιδιορθώσεις θα καταργηθούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης επειγουσών επιδιορθώσεων που περιλαμβάνονται στις αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για το Internet Explorer 6 Service Pack 1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  897225 Τρόπος εγκατάστασης επειγουσών επιδιορθώσεων οι οποίες περιλαμβάνονται σε αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για το Internet Explorer 6 Service Pack 1
 • Οι ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού περιλαμβάνονται σε όλα τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας 867282:
  • 889334 Το χρονικό όριο για την αποστολή αρχείου σε μια ιστοσελίδα στον Internet Explorer 6 μπορεί να λήξει ή να απαιτήσει περισσότερο χρόνο από τον αναμενόμενο για να ολοκληρωθεί στο Windows XP Service Pack 2
  • 889388 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Παρουσιάζεται παραβίαση πρόσβασης στη μέθοδο digest!CList::GetNext, όταν εκτελείτε συγχρόνως δύο ή περισσότερες εφαρμογές WinHTTP 5.1 που χρησιμοποιούν Digest Authentication στον Windows Server 2003
  • 890215 Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν το WinINet API ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται όπως αναμενόταν σε διακομιστή κατά τη χρήση του Internet Explorer 6
  • 890327 Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να αποστείλετε ένα έγγραφο HTML στην τοποθεσία http://validator.w3.org
  • 841008 Οι προειδοποιήσεις του αυτόματου ορθογραφικού ελέγχου ενδέχεται να μην εμφανίζονται κάτω από τις λέξεις με ορθογραφικά λάθη στο Office InfoPath 2003 με S841008 ή σε άλλα προγράμματα που χρησιμοποιούν τον αυτόματο ορθογραφικό έλεγχο
  • 818408 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Windows - Καθυστερημένη εγγραφή" (Windows - Delayed Write) και το αναγνωριστικό συμβάντος 14800, όταν προσπαθείτε να αντιγράψετε ένα μεγάλο αρχείο σε ένα φάκελο Web χρησιμοποιώντας το WebDAV
  • 884534 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας" (Page cannot be displayed) στον Internet Explorer, όταν κάνετε κλικ σε μια υπερ-σύνδεση για να προβάλετε ένα έγγραφο του Microsoft Office
  • 873387 Τα συνημμένα του Outlook Web Access δεν αποθηκεύονται σωστά στο Internet Explorer 6 Service Pack 1
  • 890208 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Αν κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο SELECT HTML που βρίσκεται στην αναπτυσσόμενη λίστα, μπορεί να προκληθεί διακοπή της λειτουργίας του Internet Explorer 6
  • 872942 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Προκαλείται διαρροή μνήμης στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), όταν χρησιμοποιείτε την προβολή της δομής της Εξερεύνησης των Windows (Windows Explorer), για να αναζητήσετε διαφορετικούς φακέλους στα Windows XP και στον Windows Server 2003
  • 883740 Εμφανίζεται το προειδοποιητικό μήνυμα "Πρόκειται να γίνει ανακατεύθυνση σε μια σύνδεση που δεν είναι ασφαλής." (You are about to be redirected to a connection that is not secure.) στο Internet Explorer 6 Service Pack 1
  • 886801 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Ο τερματισμός ενός προγράμματος που καλεί το αρχείο Wininet.dll διαρκεί περισσότερο από ό,τι αναμένεται
  • 888110 Ο Internet Explorer 6 ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται, όταν προσπαθήσετε να αλλάξετε το περιεχόμενο μιας τοποθεσίας Microsoft SharePoint Portal Server 2001
  • 835183 Παρουσιάζεται μια παραβίαση πρόσβασης στο Msxml3.dll, όταν προσπαθείτε να κλείσετε τον Internet Explorer 6
  • 888406 Το κουμπί "Πίσω" (Back) δεν είναι διαθέσιμο, όταν κάνετε κλικ σε μια υπερ-σύνδεση ενός εγγράφου του Word που ανοίγετε στον Internet Explorer 6.0 σε έναν υπολογιστή με Windows XP
  • 884838 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Ο Microsoft Internet Explorer αντιμετώπισε πρόβλημα και πρέπει να τερματιστεί η λειτουργία του" (Microsoft Internet Explorer has encountered a problem and needs to close), όταν εμφανιστούν ταυτόχρονα δύο αναδυόμενα παράθυρα στο Internet Explorer 6 Service Pack 1
  • 832823 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Παραβίαση πρόσβασης (εξαίρεση 0xC0000005)" (Access Violation (0xC0000005 exception)) στον Internet Explorer 6.0
  • 889386 Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους απαγόρευσης πρόσβασης, όταν μια τοποθεσία Web σάς ανακατευθύνει σε άλλη ιστοσελίδα, σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το Windows XP Service Pack 2
  • 889389 Η λειτουργία του Internet Explorer ενδέχεται να τερματίζεται κατά διαστήματα, όταν κλείνετε μια εφαρμογή HTML στο Internet Explorer 6 Service Pack 1
  • 892049 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Το Internet Explorer 6.0 S892049 δεν εμφανίζει το μενού συντόμευσης ενός στοιχείου ελέγχου ActiveX στο Windows XP Service Pack 2
  • 837247 Μια σύνδεση που έχει έναν καθορισμένο προορισμό ανοίγει πάντα σε ένα νέο παράθυρο, αν ο Internet Explorer είναι το πρόγραμμα εκκίνησης σε μια περίοδο λειτουργίας των υπηρεσιών Terminal Services ή το κέλυφος για το λειτουργικό σύστημα
Γνωστά θέματα
 • Το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) είναι το εργαλείο σάρωσης που χρησιμοποιεί ο Microsoft Systems Management Server (SMS). Το MBSA μπορεί να εντοπίζει υπολογιστές που απαιτούν τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας οι οποίες αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-014 της Microsoft. Ωστόσο, για υπολογιστές που εκτελούν το Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 για Microsoft Windows NT 4.0 και το Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 για Microsoft Windows 2000 και για Microsoft Windows XP, το εργαλείο MBSA δεν μπορεί να παράσχει στον SMS τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη και την ανάπτυξη των κατάλληλων πακέτων ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας MS05-014. Για την επίλυση αυτού του θέματος, μπορείτε να κάνετε λήψη ενός πακέτου ανάπτυξης SMS από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center). Αν αναπτύσσετε αυτήν την ενημέρωση κώδικα χρησιμοποιώντας τον Systems Management Server, δείτε τις λεπτομέρειες του ακόλουθου άρθρου της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
  892937 Τα πακέτα ανάπτυξης του Systems Management Server είναι διαθέσιμα για τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας MS04-038 για το Internet Explorer 6 Service Pack 1
 • Σε ορισμένα DVD του Windows Media High Definition Video (WMV HD), ένα κεφάλαιο στο οποίο κάνετε κλικ για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του δεν αναπαράγεται στο Microsoft Windows Media Player μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  884487 Στο Windows Media Player, σε ορισμένα DVD WMV HD δεν γίνεται αναπαραγωγή κεφαλαίου όταν κάνετε κλικ επάνω του
 • Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 867282, η λειτουργία του Internet Explorer διακόπτεται όταν αντιγράφετε εικόνες από τοποθεσίες Web που χρησιμοποιούν την ετικέτα "<input type=image>".
  894926 Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 867282 που περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-014, διακόπτεται η λειτουργία του Internet Explorer όταν αντιγράφετε εικόνες από τοποθεσίες Web που χρησιμοποιούν την ετικέτα &input type=image&

Τεχνική υποστήριξη για εκδόσεις x64 των Windows

Ο κατασκευαστής του υλικού σας παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια για τις εκδόσεις x64 των Windows. Ο κατασκευαστής του υλικού σας παρέχει υποστήριξη, επειδή η έκδοση x64 των Windows περιλαμβανόταν στο υλικό σας. Ο κατασκευαστής του υλικού σας ενδέχεται να προσάρμοσε την εγκατάσταση της έκδοσης x64 των Windows με μοναδικά στοιχεία. Τα μοναδικά στοιχεία μπορεί να είναι προγράμματα οδήγησης συγκεκριμένων συσκευών ή προαιρετικές ρυθμίσεις για μεγιστοποίηση των επιδόσεων του υλικού. Η Microsoft θα σας παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια, εάν χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη με την έκδοση x64 των Windows. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του υλικού είναι πιο αρμόδιος να υποστηρίξει το λογισμικό που ο ίδιος εγκατέστησε στο υλικό.

Για πληροφορίες σχετικά με τα Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις x64 του Microsoft Windows Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
ενημερωμένη_έκδοση ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο ειδικά_κατασκευασμένο άρνηση_εξυπηρέτησης DoS TSE WinNT Win2000 Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 867282 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/30/2006 10:46:00 - Αναθεώρηση: 9.2

Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 3, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix kbhotfixserver KB867282
Σχόλια