Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται με την.NET Framework 1.1 Service Pack 1

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:867460
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Αυτό το άρθρο ασχολείται με τα σφάλματα που επιδιορθώνονται στο Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (SP1).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το.NET Framework Service Pack 1, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε το τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
885055Τρόπος απόκτησης της Microsoft.NET Framework 1.1 Service Pack 1
318785 Τρόπος προσδιορισμού των εκδόσεων του το.NET Framework που είναι εγκατεστημένες και αν έχουν εφαρμοστεί τα service pack
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση αυτού του service pack, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
899619 Εγκατάσταση του.Τα service pack NET Framework δεν ολοκληρωθεί εάν πρώτα εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS05-004
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το.NET Framework και τι του.Χρησιμοποιείται NET Framework, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web:
Περισσότερες πληροφορίες

.NET Framework 1.1 Service Pack 1

818776 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Διάταξη ενός στοιχείου ελέγχου σε μια φόρμα μεταβιβαζόμενο Windows μπορεί να αλλάξει κατά τη χρήση του.NET Framework 1.1
824210 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Λάβετε ένα μήνυμα λάθους "σφάλμα μηχανής εκτέλεσης ανεπανόρθωτο" στον Windows Server 2003
824297 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Παραλλαγές του τύπου VT_NULL δεν αντιστοιχίζονται με επιτυχία σε κοινούς τύπους αναφοράς χρόνου εκτέλεσης γλώσσας στη Microsoft.NET Framework
837522 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους "e_invalidarg" όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια παρουσία ενός.NET συντηρηθεί στοιχείου
836989 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ένας χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα λάθους "εξαίρεση ασφαλείας" κατά την εκτέλεση κώδικα χρήστη που βασίζεται σε του.NET Framework 1.1 σε μερική αξιοπιστία περιβάλλον
835405 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το στοιχείο ελέγχου DataGrid αναφέρει ένα πλήθος γραμμών εσφαλμένη όταν τροποποιηθεί στήλη είναι κρυφή με κύλιση κατά τη χρήση του.NET Framework 1.1
835847 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το στοιχείο ελέγχου χρήστη Windows Forms δεν εκτυπώνεται και δεν εμφανίζεται στην προεπισκόπηση εκτύπωσης στον Internet Explorer
829986 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: COM σε παράταξη COM + δεν χειρίζεται τα ορίσματα enregistered σωστά
828884 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Α.NET Framework εφαρμογή που περιέχει ένα αντικείμενο MSChart εκτελείται αργά εάν η εφαρμογή ήταν ενσωματωμένη στο Visual Studio.NET 2003
828295 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μήνυμα λάθους "εξαίρεση ασφαλείας: PermissionToken ευρετήριο δεν συμφωνεί με ευρετήριο σε m_unrestrictedPermSet"
825680 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: μνήμη εξαντλήθηκε σφάλματα εξαίρεσης μπορεί να προκύψει όταν εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ποσότητες πραγματικής μνήμης
823473 Visual Basic.ΚΑΘΑΡΉ εφαρμογή που χρησιμοποιεί μια δήλωση ReDim ενδέχεται να κλείσει απροσδόκητα
823445 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Πρόγραμμα-πελάτης που ενεργοποιείται αντικείμενο πελάτες που συνδέονται με τη χρήση Soapsuds.exe ενδέχεται να αποτύχει με σφάλμα αποσειριοποίησης εξαίρεση
823201 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εφαρμογή COM + μπορεί να εκτελεστεί πιο αργά όταν δημιουργείτε ένα αντικείμενο χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό SynchronizationAttribute
818982 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "COMException – Ασυμφωνία τύπων" μήνυμα λάθους όταν περάσει μια παράμετρος VARIANT από διαχειριζόμενο κώδικα
817703 Συνδυασμένη εγκατάστασης πακέτου για το.NET Framework 1.1 - επείγουσες επιδιορθώσεις 818981, 818982 και 822878
813340 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Λαμβάνετε ένα "System.NullReferenceException: αντικείμενο αναφοράς δεν έχει οριστεί σε μια παρουσία του αντικειμένου" μήνυμα λάθους όταν εφαρμόσετε βελτιστοποίηση JIT χρησιμοποιώντας έναν αριθμό κινητής υποδιαστολής
811672 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "Εξαίρεση που δεν αντιμετωπίστηκε" όταν εκτελείτε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί έγκυρο κώδικα c
839616 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Η τιμή της ιδιότητας SelectedIndex ελέγχου για σύνθετο πλαίσιο δεν αλλάζει όταν ορίσετε το κείμενο χρησιμοποιώντας την ιδιότητα κειμένου
839424 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Η λίστα μελών ομάδας γίνεται περικοπή όταν προσθέσετε ιδιότητες μέλους ομάδας, χρησιμοποιώντας το.NET Framework System.DirectoryServices χώρου ονομάτων
839289 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σωρού GC καταστραφεί κατά τη χρήση του.Κλάση NET Framework System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider
836874 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: System.ArgumentOutOfRangeException παρουσιάζεται κατά διαστήματα με τα ADO.NET
839047 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Διαρροή μνήμης μπορεί να προκύψει όταν μεταβιβάζονται αντικείμενα COM ως ΠΑΡΑΛΛΑΓΉ της Microsoft.NET Framework 1.1
838301 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Συμβάντων WMI δεν είναι δυνατό να προκύψει εάν πολλές αναφορές αρχείου μεταβιβάζονται στο εργαλείο Csc.exe
837634 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εφαρμογή σταματά να ανταποκρίνεται όταν ανοίξετε πολλαπλά παράθυρα διαλόγου, χρησιμοποιώντας το Visual Studio.NET σε Tablet PC που εκτελεί τα Windows XP Tablet PC Edition
837033 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Δεν είναι δυνατό να λάβετε ένα.NET Framework συγκρότησης στον Internet Explorer
836798 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Αδιέξοδη κατάσταση προκύπτει όταν κάνετε λήψη συγκροτήσεις σε μια εφαρμογή που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το.NET Framework 1.1
836612 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μεταβιβασμένα Windows φόρμα σας γίνεται μικρότερο κατά την επεξεργασία στο Visual Studio.NET 2003
835480 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το στοιχείο ελέγχου DataGrid ίσως δεν επανασχεδιάζονται σωστά όταν αλλάζετε το μέγεθος μιας στήλης σε ένα.NET Framework 1.1 Windows Forms εφαρμογής
835361 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Όταν ορίσετε την ιδιότητα ορατό ελέγχου DataGrid σε false, το στοιχείο ελέγχου DataGrid είναι ορατός στο του.NET Framework 1.1
834672 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Αντιμετωπίζετε θέματα επιδόσεων, όταν σας πολυνηματική εφαρμογή καλεί τη μέθοδο PerformanceCounter.NextValue
834608 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Λάβετε ένα μήνυμα λάθους "Πολλαπλά στοιχεία ελέγχου με το ίδιο Αναγνωριστικό" όταν προσθέσετε δυναμικά στοιχεία ελέγχου χρήστη προσωρινής αποθήκευσης σε Webforms
834104 Μια ASP.ΚΑΘΑΡΉ εφαρμογή διακόπτεται στο του.NET Framework όταν εκτελείται σε έναν υπολογιστή πολλών επεξεργαστή και χρησιμοποιεί την κλάση ArrayList
833326 Σφάλμα: Εμφανίζεται στον πίνακα κατακερματισμού για να αναπτυχθεί επιδιόρθωσαν με το.NET Framework 1.1
832705 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου στο στοιχείο ελέγχου DataGrid
832597 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ενδέχεται να λάβετε ένα σφάλμα εφαρμογής στο Vbc.exe ή Csc.exe κατά την εκτέλεση μιας.NET Framework εφαρμογής
831730 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "InvalidOperationException... Ο συντελεστής φόρτωσης πολύ υψηλό"όταν χρησιμοποιείτε μια συλλογή στον πίνακα κατακερματισμού
831263 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Αντιμετωπίσετε χαμηλές επιδόσεις όταν η μέτρηση # Induced GC είναι υψηλή σε διαχειριζόμενες εφαρμογές Windows Forms
831150 Το μήνυμα λάθους "Το Viewstate δεν είναι έγκυρο για αυτήν τη σελίδα" παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος
830789 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μέθοδος υπηρεσίας Web κλήσης απομακρυσμένης διαδικασίας (RPC) αγνοεί την ιδιότητα RequestElementName της κλάσης SoapRpcMethodAttribute όταν το όνομα μιας μεθόδου περιλαμβάνει ένα ενωτικό του.NET Framework 1.1
830698 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Η συγκρότηση που δημιουργήθηκε μπορεί να περιέχουν εκπεμπομένου χαρακτηριστικά
829977 Παρουσιάζεται μια συνθήκη "διαρροή" μνήμης κατά την εκτέλεση του COM + 1.0 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows 2000 Service Pack 4
829615 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Επικαλυπτόμενα φόρμες με ένα DataGrid ελέγχου αυτόματα προέρχονται στο προσκήνιο όταν ενημερώνονται στο αρχείο προέλευσης δεδομένων του.NET Framework 1.1
828943 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Κλήση διαλειτουργικότητας COM μπορεί να επιστρέψει λανθασμένη HRESULT
828099 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Δεδομένα δεν ταξινομούνται σωστά σε ένα στοιχείο ελέγχου σε μια εφαρμογή των Windows στο DataGrid του.NET Framework 1.1
827801 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Microsoft.NET Framework 1.1 Page_Load συμβάντων fires δύο φορές
827558 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: IEHost πραγματοποιεί κλήσεις σε θύρα 80, όταν ο Internet Explorer συνδέεται σε θύρα διαφορετική από τη θύρα 80
827210 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μήνυμα λάθους: System.ExecutionEngineException Παρουσιάστηκε ένα άγνωστο λειτουργικής μονάδας
827035 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: ASP.NET σταματά να ανταποκρίνεται κατά την εφαρμογή σας εκτελεί μια λειτουργία που δεν είναι έγκυρη
826981 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μήνυμα λάθους εξαίρεσης όταν πρόσβαση στην ιδιότητα RTF του στοιχείου ελέγχου RichTextBox
826945 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: ALT + TAB δεν εμφανίζεται το παράθυρο κατόχου στο προσκήνιο όταν γονική φόρμα περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου του ToolTip
826497 Μια φόρμα των Windows που περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου και ένα σύνθετο πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση αναπτυσσόμενο μενού
826368 Δεν μπορείτε να εκτελέσετε συμβάντων WMI από παλαιότερες εκδόσεις του τη συγκρότηση που χρησιμοποιείται
825082 Σφάλμα NullReferenceException όταν χρησιμοποιείτε το συνδυασμό απαριθμήσεις FlagsAttribute σε σελίδες ASP.NET στοιχεία ελέγχου
824680 Στοιχείο ελέγχου τηλεφώνημα απόδοση χαρακτήρα "συν" αριθμοί τηλεφώνου
824336 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μετρητές επιδόσεων προσαρμοσμένη δημοσίευση δεδομένων επιδόσεων WMI
823274 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Παραβίαση πρόσβασης παρουσιάζεται εάν η μεταβλητή περιβάλλοντος DEVPATH αναφέρεται σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου στο Visual Studio.Το project NET 2003
823140 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Διαχειριζόμενη εφαρμογή που κάνει COM κλήσεις COM + ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα σφάλμα παραβίασης πρόσβασης
822734 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Στοιχεία ελέγχου ValidationSummary (Validator) δεν εμφανίζονται πλέον μετά την αναβάθμιση σε του.NET Framework 1.1
821536 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μια εξαίρεση System.ArgumentException προκύπτει όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια φόρμα των Windows που μεταβιβάζονται από μια φόρμα των Windows που περιέχει ένα dataset
821349 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ενσωματωμένο χαρακτήρες null να παρακάμψει την αίτηση δέσμης ενεργειών επικύρωσης
821157 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "Διακομιστή εφαρμογής διαθέσιμο" μήνυμα λάθους αν η φόρτωση του DLL στο χώρο διεύθυνσης 0x33A20000 και ζητήστε μια ASP.NET σελίδας
821155 Μεταγλώττιση δέσμης φόντου μπορεί να προκαλέσει μια αδιέξοδη κατάσταση όταν έχει εξαντληθεί ο χώρος συγκέντρωσης νημάτων
820743 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: ASP.Μετρητές επιδόσεων ΔΙΚΤΎΟΥ δεν καταμέτρηση περισσότερους από 113 φόρτωση AppDomains
819792 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: JScript καλεί το GC.Συλλογή μέθοδο από IVsaEngine.Close στο Visual Studio.NET 2003
818803 Του RTM.NET Framework 1.1 ASP.Συμπτώματα πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης NET
811532 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Windows φόρμες ActiveX Control εισαγωγέα (Aximp.exe) δεν χειρίζεται προεπιλεγμένες τιμές σωστά
823030 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: DataGrid γίνουν συμβατές με το εδάφιο 508 των τροποποιήσεων πράξη αποκατάστασης του 1998
833612 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Λαμβάνετε ένα "μη έγκυρος δείκτης κωδικός: 0" μήνυμα λάθους όταν καλείτε τη μέθοδο AppendChild με μια παράμετρο Null στο Smartnav.js στο το.NET Framework 1.1
829487 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ελέγχου DataGrid χάνει εστίαση όταν πιέσετε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
829585 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το ASP.Διαδικασία εργασίας ΔΙΚΤΎΟΥ ενδέχεται να προκαλέσει μεγάλη χρήση της CPU όταν φιλοξενεί ένα διακομιστή απομακρυσμένης πρόσβασης
836092 WML υπολογιστές-πελάτες ενδέχεται να λάβετε μια διπλότυπη συλλογή QueryString που έχει οριστεί, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα Form.Action
834280 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Παρουσιάζεται ένα σφάλμα NullReferenceException όταν χρησιμοποιείτε μια μέθοδο που έχει την προεπιλεγμένη τιμή null ως παράμετρο στο του.NET Framework 1.1
833047 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μενού μνημονικών κωδικών πυρκαϊάς σε λάθος φόρμες σε μια εφαρμογή Windows Forms διασύνδεσης πολλαπλών εγγράφων (MDI)
833050 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "Ευρετήριο ήταν εκτός των ορίων του πίνακα" μήνυμα λάθους στο Visual Studio.NET όταν το πρόγραμμα οδήγησης ODBC δεν υποστηρίζει τη λειτουργία SQLGetInfo(SQL_SEARCH_PATTERN_ESCAPE)
839588 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εμφανίζεται μια System.ArgumentOutOfRangeException όταν καλέσετε τη μέθοδο ανάγνωση από μια κλάση XmlTextReader σε σελίδες ASP.NET
831575 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Χρήση μνήμης της CPU φθάσει κατά την ανάλυση στοιχείων appInfo σε σχήματα XML
832757 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μια εξαίρεση System.Xml.Xsl.XsltException προκύπτει όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε έναν μετασχηματισμό XSLT χρησιμοποιώντας ένα φύλλο στυλ XSLT που χρησιμοποιεί τη συνάρτηση μορφή αριθμού
822956 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Παρουσιάζεται υποβάθμιση των επιδόσεων όταν χρησιμοποιείτε πολλές παρουσίες της κλάσης XmlValidatingReader
818777 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Η κλάση XmlTextReader δημιουργεί μια εξαίρεση χρόνου εκτέλεσης κατά την ανάγνωση ενός εγγράφου XML
839462 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: σας.NET Framework 1.1 συγκρότησης ίσως σταματήσει να ανταποκρίνεται σε συνθήκες ανεπαρκούς μνήμης μετά την εκτέλεση της τοπικής εικόνας (Ngen.exe)
839577 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Που δεν είναι δυνατή η κύλιση προς τα κάτω μια θυγατρική φόρμα MDI, κάνοντας κλικ στο βέλος κύλισης προς τα κάτω
839174 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Λαμβάνετε ένα "σφάλμα 1053: Η υπηρεσία δεν αποκρίθηκε στην αίτηση εκκίνησης ή ελέγχου έγκαιρα" μήνυμα λάθους όταν διακοπή ή παύση διαχειριζόμενη υπηρεσία των Windows
836691 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Κείμενο που πληκτρολογείτε μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου επεξεργασίας δεν είναι ορατό όταν έχουν επιλεγεί πολλές γραμμές μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου DataGrid του.NET Framework 1.1
823951 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "Παραβίαση πρόσβασης" κατά την κλήση ενός αντικειμένου παραγόμενη κλάση ServicedComponent μέσω ενός προγράμματος εξομοίωσης COM δυνατή η κλήση
822411 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: XML ανταλλαγής μηνυμάτων με το.Συλλογή επειγουσών επιδιορθώσεων NET Framework 1.1
836144 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Πολλά μηνύματα ποντικιού ενδέχεται να προκαλέσει ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το.NET Framework 1.1 Service Pack 1
835815 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Η θέση του φύλλου ανάπτυγμα στο παράθυρο είναι διαφορετική από τη θέση του πλαισίου κύλισης στη γραμμή κύλισης σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το.NET Framework 1.1
831018 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ο διακομιστής σταματά να ανταποκρίνεται μετά πραγματοποιεί μια απομακρυσμένη κλήση σε ένα αντικείμενο δρομολόγησης κατά αναφορά (MBR) υπολογιστή-πελάτη.NET Framework 1.1 απομακρυσμένης πρόσβασης
824629 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Προσωρινά αρχεία δεν διαγράφονται μετά τη σύνδεση με ένα διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services ή SharePoint Portal Server 2003
821758 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Server.Transfer κλήση IsPostBack στο.NET Framework 1.1
825709 "Μια εξαίρεση που παρουσιάστηκε System.ExecutionEngineException" μήνυμα λάθους κατά τη χρήση πολλών ασύγχρονων συμβάντων

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 867460 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 07:37:31 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbresolve kbHotfixServer kbqfe kbtshoot kbmt KB867460 KbMtel
Σχόλια