Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Σημειώσεις έκδοσης έξυπνο Message Filter

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:867633
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
README αυτή παρέχει οδηγίες για την κατάργηση της εγκατάστασης του Microsoft Exchange Intelligent Message Filter, πληροφορίες σχετικά με γνωστά θέματα και απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις στις ακόλουθες ενότητες:
Περισσότερες πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Οδηγό του Microsoft Exchange Intelligent Message Filter ανάπτυξης βρίσκεται στοhttp://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=27922

(Τοποθεσία) του Exchange της Microsoft στο Webhttp://www.Microsoft.com/Exchange) παρέχει προϊόντα και πληροφορίες άδειας χρήσης σχετικά με το διακομιστή σας Exchange, όπως λευκές βίβλους, έντυπα προϊόντων, συμβάντα που σχετίζονται με το Exchange, τα service pack και πολλά άλλα. Επισκεφθείτε την τοποθεσία συχνά για νέα και ενημερωμένα περιεχόμενα.

Την τεχνική τεκμηρίωση βιβλιοθήκης () του Exchange Server 2003http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/bb123872.aspx) είναι η πηγή διακοπής μία τεχνική τεκμηρίωση σχετικά με το Exchange Server 2003. Η βιβλιοθήκη είναι ένας κατάλογος τεχνικό περιεχόμενο του Exchange που έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από την ομάδα προϊόντων του Exchange στη Microsoft.

Επιστροφή στην αρχή

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Έξυπνος Message Filter απαιτεί το ακόλουθο λογισμικό:
  • Τα Microsoft Windows Server 2003, τα Windows 2000 Advanced Server ή Windows 2000 Server. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις των Windows και τα service pack, επισκεφθείτε τηνhttp://www.microsoft.com/windows.
  • Microsoft Exchange Server 2003. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις του Exchange και του service pack, επισκεφθείτε τηνhttp://www.Microsoft.com/Exchange.
Επιστροφή στην αρχή

Κατάργηση Εγκατάστασης Intelligent Message Filter

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του Intelligent Message Filter, χρησιμοποιήστεΠροσθήκη ή κατάργηση προγραμμάτωνστοΟ πίνακας ελέγχου. Ο λογαριασμός που χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάσταση του Intelligent Message Filter πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί για να καταργήσετε το φίλτρο. Δεν υπάρχουν άλλοι λογαριασμοί θα δείτε Intelligent Message Filter στοΠροσθήκη ή κατάργηση προγραμμάτων.

Η κατάργηση του Intelligent Message Filter δεν καταργεί αντικείμενα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που δημιουργήθηκαν κατά την πρώτη εγκατάσταση του φίλτρου.

Επιστροφή στην αρχή

Γνωστά θέματα με δυνατότητα Intelligent Message Filter

Κατά τη στιγμή της κυκλοφορίας, τα ακόλουθα είναι γνωστά ζητήματα με δυνατότητα Intelligent Message Filter.

Η εξάρτηση του .NET framework

Για να εγκαταστήσετε τα εργαλεία διαχείρισης για δυνατότητα Intelligent Message Filter σε μια κονσόλα διαχείρισης συστήματος του Exchange, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το .NET Framework 1.1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το .NET Framework, επισκεφθείτε τηνhttp://www.microsoft.com/net.

Ενσωματωμένη Βοήθεια αρχεία είναι μόνο στα Αγγλικά

Εμφανίζει τη Βοήθεια που συνδέονται με τα εργαλεία διαχείρισης για δυνατότητα Intelligent Message Filter πάντα στα Αγγλικά, ανεξάρτητα από το οποίο έχει εγκατασταθεί το πακέτο MSI γλωσσών.

Μετά την εγκατάσταση, δεν γίνεται επανεκκίνηση της υπηρεσίας δημοσίευσης FTP

Έξυπνος Message Filter εγκατάστασης σταματά της υπηρεσίας διαχείρισης των υπηρεσιών IIS. Οι ακόλουθες υπηρεσίες έχουν γίνει επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
  • Απλή υπηρεσία Mail Transfer Protocol (smtpsvc)
  • Η υπηρεσία πρωτοκόλλου μεταφοράς συζητήσεων δικτύου (nntpsvc)
  • Τ/υ Microsoft Exchange Post Office Protocol έκδοση 3 (pop3svc)
  • Microsoft Exchange Routing Engine Service (resvc)
  • Υπηρεσία πρωτοκόλλου πρόσβασης μηνυμάτων Internet του Microsoft Exchange (imap4svc)
Δεν γίνεται επανεκκίνηση της υπηρεσίας δημοσίευσης FTP. Δεν θα γίνει επανεκκίνηση των υπηρεσιών που είχαν προηγουμένως απενεργοποιηθεί.

Αλλαγές για το όριο πύλης αναφέρουν ότι το όριο χώρου αποθήκευσης τροποποιήθηκε κατά λάθος

Όταν το όριο πύλης έχει κάνει μια αλλαγή, ο χώρος αποθήκευσης του Exchange αναφέρει ότι το όριο χώρου αποθήκευσης έχει τροποποιηθεί στο αρχείο καταγραφής συμβάντων, ακόμη και αν δεν έχει τροποποιηθεί. Ακολουθεί μια περιγραφή του συμβάντος:

Το προεπιλεγμένο επίπεδο φίλτρο Αυτόκλητη εμπορική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει ενημερωθεί. Η νέα τιμή είναιn.

Το συμβάν αυτό καταγράφεται, επειδή το περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI) εγγράφει ξανά και οι δύο τιμές στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory, ανεξάρτητα αν έχει αλλάξει την τιμή ορίου του χώρου αποθήκευσης. Ο χώρος αποθήκευσης του Exchange έχει ειδοποιηθεί για την αλλαγή και εγγράφει την καταχώρηση συμβάντος.

Όλα τα μηνύματα Internet μετακινούνται στο φάκελο Ανεπιθύμητη αλληλογραφία του Outlook ακόμα και αν το όριο έχει οριστεί σε μια τιμή μεγαλύτερη από 0

Μετά την εγκατάσταση του Intelligent Message Filter, υπηρεσία καταλόγου Active Directory έχει ενημερωθεί με τις τιμές ορίου αποθήκευσης και πύλης. Πρέπει να γίνει επανεκκίνηση της υπηρεσίας MSExchangeIS, έτσι ώστε οι αλλαγές σε αυτές τις τιμές που έχουν καταχωρηθεί με το χώρο αποθήκευσης. Αυτό ισχύει για οποιαδήποτε εφαρμογή που εγκαθίσταται χρησιμοποιεί την υποδομή SCL μέσα στο Exchange Server 2003.

Οι μετρητές επιδόσεων του Exchange Intelligent Message Filter δεν εμφανίζονται στην Εποπτεία συστήματος

Οι μετρητές της Εποπτείας συστήματος φίλτρο Intelligent Message εμφανίζεται μόνο στην Εποπτεία συστήματος, αφού έχει γίνει επεξεργασία ενός μηνύματος από τη δυνατότητα Intelligent Message Filter.

The UI contains incorrect SCL rating text for the store threshold

The "Store Junk E-Mail Configuration" section of the UI incorrectly states "Move messages with an SCL rating greater than or equal to." The correct text should be the following (corrected text in bold): "Move messages with an SCL ratinggreater than."

Επιστροφή στην αρχή

Known issues with the Microsoft Exchange Intelligent Message Filter Deployment Guide

Evaluation of SCL rating by the gateway threshold is not correct

In the "How Intelligent Message Filter Works" section, the following incorrect statement is made: "If a message has a rating higher than the gateway threshold, Intelligent Message Filter takes the action specified."

The following text (in bold) is the correct text: "If a message has a ratinggreater than or equal tothe gateway threshold, Intelligent Message Filter takes the action specified."

In the "How Intelligent Message Filter Works with Exchange 2003 and Outlook Filtering Features" section, the evaluation of the SCL rating in item 6 is incorrect. The following text (in bold) is the correct text:

6. ...
  • If Intelligent Message Filter assigns the message an SCL rating that isgreater than or equal toyour gateway threshold, Intelligent Message Filter takes the appropriate gateway action.
  • If Intelligent Message Filter assigns the message an SCL rating that islower thanyour gateway threshold, the message is passed to the Exchange server with the user’s mailbox store.

Screenshots of the UI contain incorrect SCL rating text for the store threshold

The "Store Junk E-Mail Configuration" section of the UI incorrectly states "Move messages with an SCL rating greater than or equal to." The correct text should be the following (corrected text in bold): "Move messages with an SCL ratinggreater than."

How Intelligent Message Filter works with Outlook filtering features needs clarification

In the "How Intelligent Message Filter Works with Exchange 2003 and Outlook Filtering Features" section, the following statements are made: "If a user is running an earlier version of Outlook, the safe senders and blocked senders lists are not available. Any message marked as spam is delivered directly to the user’s Inbox."

Following is text that provides further clarification about this interaction: "If a user is running an earlier version of Outlook than 2003, the Safe Senders and Blocked Senders lists cannot be modified from that e-mail client, however, these lists can be modified using Outlook Web Access 2003. If Outlook Web Access 2003 is used in this way to enable junk e-mail filtering, messages whose sender is on the Blocked Senders list or are marked as spam will be delivered to the user's Junk E-mail folder. Messages marked as spam whose sender is on the Safe Senders list will be delivered to the user’s Inbox. If Outlook Web Access 2003 has not been used to enable junk e-mail filtering, every message, including those marked as spam, is delivered directly to the user's Inbox."

Table 5.2 is incorrect

Table 5.2 in the guide is incorrect. Use the following table.
COUNTERΠεριγραφή
Total Messages Scanned for UCEThe total number of messages scanned by Intelligent Message Filter. If this number is 0 or very low, Intelligent Message Filter may not be functioning properly.
Messages Scanned for UCE/secThe number of messages scanned per second by Intelligent Message Filter. This counter indicates how quickly Intelligent Message Filter is operating.
Total UCE Messages Acted UponΟ συνολικός αριθμός των μηνυμάτων που Intelligent Message Filter έχει αναγνωριστεί ως UCE και να ενεργήσει κατά, ανάλογα με την ενέργεια που έχει καθοριστεί από το διαχειριστή.
Μηνύματα UCE ενεργούσαν κατά / δευτερόλεπτοΟ αριθμός των μηνυμάτων που ενεργούσαν με ανά δευτερόλεπτο με δυνατότητα Intelligent Message Filter. Αυτός ο μετρητής δείχνει πόσο γρήγορα Intelligent Message Filter αποκτά ενέργεια μηνυμάτων προσδιορίζονται ως UCE.
% UCE από σαρωμένα σύνολο μηνυμάτωνΤο ποσοστό του συνολικού αριθμού μηνυμάτων σαρωθεί από Intelligent Message Filter, τα οποία αναγνωρίστηκαν ως UCE.
% UCE των μηνυμάτων σαρωμένα τα προηγούμενα 30 λεπτάΤο ποσοστό του αριθμού των μηνυμάτων που έχουν σαρωθεί από Intelligent Message Filter, τα προηγούμενα 30 λεπτά που αναγνωρίστηκαν ως UCE.
Σύνολο μηνυμάτων που έχουν ανατεθεί ένας χαρακτηρισμός SCL τουXΟ συνολικός αριθμός μηνυμάτων σαρωθεί από Intelligent Message Filter που είχαν εκχωρηθεί spam εμπιστοσύνης επίπεδο (SCL) χαρακτηρισμό του x, όπου x είναι ένα χαρακτηρισμό spam από 0 έως 9.
Επιστροφή στην αρχή

Συνήθεις ερωτήσεις

Πρέπει να εγκαταστήσετε το Intelligent Message Filter σε όλους τους διακομιστές του Exchange 2003;

Όχι, Intelligent Message Filter πρέπει μόνο να είναι εγκατεστημένες σε διακομιστές εκτεθειμένοι με το Internet. Αυτές είναι οι διακομιστές μέσα την τοπολογία του Exchange που είναι η πρώτη λήψη αλληλογραφίας από το Internet.

Πώς λειτουργεί η Outlook 2003 με δυνατότητα Intelligent Message Filter;

Ρυθμίσεις ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Microsoft Office Outlook ® 2003/ενέργειες διαφέρουν από ενέργειες του Intelligent Message Filter, επειδή το Outlook χρησιμοποιεί τη δική του έκδοση της τεχνολογίας SmartScreen ™. Το SCL που ορίζονται από τη δυνατότητα Intelligent Message Filter χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον καθορισμένο χρήστη ασφαλών αποστολέων, ασφαλών παραληπτών, και παραθέτει σε λίστα αποκλεισμένων αποστολέων. Αυτές οι λίστες μπορούν να ρυθμιστούν με χρήση του Outlook 2003 ή το Outlook Web Access 2003.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Intelligent Message Filter με το Outlook 2003, ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς Intelligent Message φίλτρο Works με Exchange 2003 και Outlook φιλτραρίσματος δυνατότητες" του Microsoft Exchange Intelligent Message Filter ανάπτυξης Οδηγού βρίσκεται στη θέσηhttp://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=27922.

Do exception addresses under connection filtering affect Intelligent Message Filter behavior?

Exception e-mail addresses under connection filtering have no effect on Intelligent Message Filter behavior.

Does Allow Address under connection filtering affect Intelligent Message Filter behavior?

IP Allow addresses under connection filtering allows mail to bypass Intelligent Message Filter, which results in messages that have no SCL value stamped on them. These messages can be filtered by Outlook 2003 Junk E-mail rules. Intelligent Message Filter does not specify an SCL by design because content scanning was actually bypassed. In this case, setting an SCL of 0 would not be an accurate value from Intelligent Message Filter.

Why do some messages get a SCL rating of -1?

Messages submitted to Exchange using authenticated credentials receive an SCL value of -1. All users that submit messages from authenticated clients such as Outlook or Outlook Web Access will receive an SCL stamp of -1. This ensures that authenticated messages will not be moved to the Junk E-mail folder.

Internal applications should submit mail using authentication to prevent the messages from being treated as junk e-mail, which would occur if the messages either (1) don’t go through Intelligent Message Filter and do not receive an SCL value, or (2) they go through Intelligent Message Filter and get a value that is high enough that an action is taken on the message that either prevents it from being delivered to the recipient or moves it to the user's Junk E-mail folder.

For more information about connection filtering and controlling spam, see the Exchange Server 2003 Transport and Routing Guide athttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=26041.

Is the SCL rating an Intelligent Message Filter feature?

No, the SCL rating is an Exchange Server 2003 feature. Intelligent Message Filter is the first Microsoft application that uses the SCL rating. Third-party applications can also stamp the SCL rating on messages. For more information about the Anti-Spam infrastructure and SCL values, see the Anti-Spam section of the Exchange Server 2003 SDK.

How is the SCL information transferred between Exchange servers?

SCL information is transmitted as part of the EXCH50 blob between Exchange 2000 and/or Exchange 2003 servers. EXCH50 blobs can only be transmitted across authenticated connections that have SendAs rights.

However, if there is a device in between the Exchange servers that does not support EXCH50, the SCL rating will be lost.

Can I use Intelligent Message Filter to filter messages sent to public folders?

No, because junk e-mail rules cannot be created for public folders.

Επιστροφή στην αρχή
IMF

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 867633 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 07:39:57 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB867633 KbMtel
Σχόλια