Διαθεσιμότητα της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων μετά το Service Pack 3 για το Exchange 2000 του Αυγούστου 2004

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:870540
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το Αυγούστου 2004 ενημερωμένων εκδόσεων Microsoft Exchange 2000 Server μετά Service Pack 3 (SP3). Ο αριθμός build του Αυγούστου 2004 ενημερωμένων εκδόσεων Microsoft Exchange 2000 Server μετά Service Pack 3 (SP3) είναι 6603.1. Αυτό το άρθρο περιγράφει τα ακόλουθα θέματα σχετικά με τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων:
 • Θέματα που επιδιορθώνονται από τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων
 • Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων
 • Εάν πρέπει να επανεκκινήσετε το διακομιστή μετά την εγκατάσταση της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων
 • Τα αρχεία που περιέχονται στο της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει το Αυγούστου 2004 ενημερωμένων εκδόσεων Microsoft Exchange 2000 Server μετά Service Pack 3 (SP3).The build number of the August 2004 Microsoft Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 (SP3) Update Rollup is 6603.1. This update rollup is a prerequisite for all Exchange 2000 Server hotfixes that are released after June 29, 2004 and that have a build number that is higher than 6603.

List of top hotfixes that are contained in the update rollup

The following is a list of key hotfixes that are contained in the update rollup:
 • 830762Messages that are larger than global size limits can affect server performance
 • 834384An NDR does not notify you that the sender's mailbox is larger than the storage limit set in Exchange 2000 Server
 • 838644Messages in the deferred delivery queue cause performance problems on an Exchange 2000 computer
 • 838233Your computer may slow or stop responding and repeatedly log event IDs 9582 and 1160 in Exchange 2000 Server
 • 839798The public folder replication agent may stop responding in Exchange 2000 Server
 • 838086You cannot recover or permanently delete soft-deleted items from Outlook Web Access (OWA)

Complete list of hotfixes that are contained in the update rollup

The following is a complete list of the hotfixes that are contained in the update rollup:
 • 815615Calendar items show the incorrect date and time in your Pocket PC device
 • 825314Link state traffic saturates slow links between servers
 • 828300An update is available that changes the way that Outlook Web Access handles e-mail file attachments
 • 828547Addresses in the Bcc field are missing from e-mail messages in the Sent folder
 • 829207Microsoft Exchange Information Store service stops responding when a store event sink runs in Exchange 2000 Server
 • 829491E-mail users can send messages that are greater than the size limit that has been set for your X.400 connectors in Exchange 2000 Server
 • 830408Exchange database stores remain mounted although all transaction logs that are available to a storage group have been used
 • 830762Messages that are larger than global size limits can affect server performance
 • 830910Messages that are received through an X.400 connector are not routed through an SAP connector in Exchange 2000 Server
 • 831020The ResolveName function call returns the MAPI_E_NOT_FOUND error code instead of the MAPI_E_END_OF_SESSION error code after you apply the 823719 hotfix for Exchange 2000 Server
 • 831485The server-side rule on Exchange 2000 Server does not function with public folders when an e-mail is received from a non-MAPI client
 • 832164The Faxination tab does not appear in the Send Options dialog box when a user tries to send a fax from an Exchange 2000 Server client
 • 832795A server in a cluster may fail over when you try to view a large mailbox list on your Exchange 2000 server
 • 833607The Microsoft Exchange Information Store service uses 100 percent of the CPU resources on an Exchange 2000 server
 • 833841The Microsoft Exchange Information Store service unexpectedly stops responding
 • 833893The Oldest Message Queued performance counter in Exchange 2000 Server displays a very large value when the queue is empty
 • 834043A rule to copy a message from the Inbox to a subfolder does not work after you register a synchronous store event sink in Exchange 2000 Server
 • 834117Users cannot connect to an Exchange 2000 server when you change the system clock and then add or remove users in a folder
 • 834384An NDR does not notify you that the sender's mailbox is larger than the storage limit set in Exchange 2000 Server
 • 834784Content stream is corrupted when you use a CDO function with the GetStream method to load an e-mail message in Exchange 2000 Server
 • 835259Information is missing in messages when OWA users in Exchange 2000 reply to a message several times
 • 835437Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους "C0000005 Παραβίαση πρόσβασης" και το συμβάν ID 7031 και 7011 μηνύματα σε έναν υπολογιστή με Exchange 2000
 • 835578Η Διαχείριση ομάδας διανομής δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε το Outlook για να προβάλετε τα μέλη από μια καθολική ομάδα διανομής που έχει κρυφά μέλη στο Exchange 2000 Server
 • 836177Οι υπηρεσίες IIS σταματά να ανταποκρίνεται και Inetinfo.exe διακόπτεται σε Davex.dll το Exchange 2000 Server
 • 836728Συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν μπορεί να σαρωθούν από το λογισμικό αντιμετώπισης ιών σε ένα διακομιστή Exchange 2000
 • 836883Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος 0x80040301 κατά την προσπάθειά σας να μετακινήσετε ένα γραμματοκιβώτιο στον Exchange 2000 Server
 • 837141Την υπηρεσία Information Store σταματά να λειτουργεί όταν προσπαθεί να επιβεβαιώσει ότι είναι ένας χρήστης του πίνακα ID πρόσβασης ελέγχου λίστα μελών
 • 837427Η διαδικασία Inetinfo.exe μαζί με τη διεργασία Store.exe καταναλώσει το 100 τοις εκατό του χρόνου της CPU, σε έναν υπολογιστή συμπλέγματος του Exchange 2000 Server
 • 838644Μηνύματα της ουράς παράδοσης που αναβλήθηκε προκαλούν προβλήματα σε έναν υπολογιστή με Exchange 2000
 • 838937Διακόπτεται η υπηρεσία χώρου αποθήκευσης πληροφοριών μετά τη μετακίνηση των αρχείων βάσης δεδομένων του Exchange 2000 σε έναν νέο σκληρό δίσκο
 • 839316Συναντήσεις που αποδίδονται από Cdohtml.dll είναι λανθασμένες κατά μία ώρα στη διάρκεια του Οκτωβρίου 2004 για τη ζώνη ώρας 'GFT' στον Exchange 2000 Server
 • 839483Η επικύρωση κρυπτογραφικών υπογραφών δεν ολοκληρώνεται σωστά σε ένα δέκτη συμβάντων μεταφοράς στον Exchange 2000 Server
 • 834289An access violation occurs in the Inetinfo.exe process when you delete an empty Exchange 2000 routing group
 • 834318Exchange monitoring tools incorrectly report that SMTP queues have a critical queue length in Exchange 2000 Server
 • 834431E-mail messages are incorrectly routed on an Exchange 2000 Server computer that is part of an Exchange 5.5-based routing group
 • 834512E-mail messages that contain DBCS characters are stuck in the Exchange 2000 Server local delivery queue and cannot be delivered
 • 834522Users cannot log on or access e-mail because System Attendant stops responding in Exchange 2000 Server
 • 834877An update is available that lets you dump the information store on a clustered Exchange 2000 Server
 • 835156Recipient policy changes are automatically applied to users in Exchange 2000 Server
 • 835643Attachments with file names that contain extended ASCII characters cannot be retrieved by using the FETCH (BODYSTRUCTURE) command in Exchange 2000 Server
 • 835742The Information Store service stops responding when an OWA client tries to open a contact distribution list
 • 836050An access violation may occur in the Inetinfo.exe process when an address that is in the routing list contains a comma
 • 836213An iCalendar meeting request or response becomes stuck in the local delivery queue
 • 836491You receive a 0x8004210B operation time-out error message when you choose to send a read receipt notification in Outlook 2000 or in Outlook 2003
 • 837031The Information Store service quits unexpectedly on the target server when you try to move a mailbox in Exchange 2000 Server
 • 837165Duplicate users occasionally appear in the Global Address List in Exchange 2000 Server
 • 837480Search for some Japanese Word files receives no hits in Exchange 2000 Server
 • 837627A corrupted non-delivery report message causes the Microsoft Exchange Information Store service to crash in Exchange 2000 Server
 • 837811Users receive incorrect or blank delivery status notification reports in Exchange 2000 Server
 • 837893The ChangeBy field is not updated correctly in Exchange 2000 Server
 • 838922An Exchange 2000 Server cluster node fails over and the HTTP service stops when you add more than 28 host headers in Internet Services Manager
 • 839379The Inetinfo.exe process on a Microsoft Exchange 2000 Server expansion server stops unexpectedly
 • 839798The public folder replication agent may stop responding in Exchange 2000 Server
 • 838086You cannot recover or permanently delete soft-deleted items from Outlook Web Access (OWA)
 • 839957E-mail messages that you send by using MMIS and that are forwarded by an Exchange 2000 rule do not reach the intended recipient
 • 840047Some Sender fields in the Microsoft Exchange 2000 Server message tracking log file contain incorrect information
 • 840055Χώρος αποθήκευσης σταματά να ανταποκρίνεται στον Exchange 2000 Server
 • 840504Ενδέχεται να παρουσιαστεί διαρροή μνήμης σε ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα, εάν η συνάρτηση MAPILogon και η συνάρτηση MAPILogoff καλούνται συνεχώς για τα γραμματοκιβώτια του Exchange 2000 Server
 • 840546Ορισμένοι φάκελοι του Exchange 2000 Server λείπουν όταν προβάλλετε τους φακέλους χρησιμοποιώντας το Entourage 2003 για Mac
 • 841645Οι επιδόσεις είναι χαμηλές σε έναν υπολογιστή διακομιστή δημόσιου φακέλου του Exchange 2000 Server
 • 841869Μια παραβίαση πρόσβασης ενδέχεται να παρουσιαστεί στην υπηρεσία Microsoft Exchange Information Store (Store.exe) στον Exchange 2000 Server
 • 842278Στοίβες κλήσεων δεν μπορεί να είναι χρήσιμες κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων διαρροή μνήμης στον Exchange 2000 Server
 • 842636Ένα πρόγραμμα εντοπισμού ιών δεν μπορεί να σαρώσει όλα τα μηνύματα σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Exchange 2000 Server
 • 834796Η κλήση της συνάρτησης ResolveName δεν επιστρέφει τον κωδικό σφάλματος MAPI_E_USER_CANCEL αφού εφαρμόσετε την επείγουσα επιδιόρθωση 823719 για τον Exchange 2000 Server
 • 827119Διακόπτει την παράδοση μηνυμάτων τοπικών και απομακρυσμένων αδιέξοδο στα Όργανα διαχείρισης των Windows
 • 830409Έναν παραλήπτη Exchange 2000 ενδέχεται να λάβετε μια έκθεση NDR ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν έχει μορφοποιηθεί σωστά
 • 832174Δεν υπάρχει επιλογή απενεργοποίησης της εξαίρεσης IMAIL χειρισμού στον Exchange 2000 Server
 • 834320Δεν είναι δυνατή η διαγραφή ενός συνημμένου από μια προσαρμοσμένη φόρμα στο Outlook Web Access
 • 836488Απρίλιος 2004 Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων του Exchange 2000 Server μετά το Service Pack 3
 • 838233Ο υπολογιστής σας μπορεί να καθυστερήσει ή να σταματήσει να ανταποκρίνεται και να επανειλημμένα Καταγραφή συμβάντος 9582 ταυτότητες και 1160 στο Exchange 2000 Server
 • 823602Σύμβολο απάντηση για το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν συγχρονίζονται μεταξύ του MAPI και IMAP στο Exchange 2000 Server
 • 833809Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση για το Exchange 2000 OWA για να περιορίσετε το άνοιγμα ορισμένων τύπων συνημμένων αρχείων στον Internet Explorer 5.x
 • 836738Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι μεγαλύτερα από το "Μέγεθος" μήνυμα"Αποστολή" επιλογή παράδοσης παραδίδονται στον Exchange 2000 Server
 • Εάν θέλετε τα εισερχόμενα μηνύματα SMTP που είναι δεσμευμένες για τους δημόσιους φακέλους για να επισημανθούν ως IPM.Note, μπορείτε να το ρυθμίσετε με τη χρήση ενός κλειδιού μητρώου. Η επείγουσα επιδιόρθωση που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του κλειδιού μητρώου που περιγράφεται και που παρέχονται στο ακόλουθο άρθρο στη της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB):
  827555Εσφαλμένος αριθμός των μη αναγνωσμένων στοιχείων ενδέχεται να εμφανιστεί για τους δημόσιους φακέλους στο Exchange 2000 Server SP3
  For more information about IPM.Note, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
  830961Embedded e-mail messages appear as IPM.Post after you configure incoming SMTP messages as IPM.Note in Exchange 2000 Server
  817809Update to permit the caching of incoming SMTP messages as IPM.Note


  ΣΗΜΕΙΩΣΗThe hotfixes that are described and provided in KB articles 830961 and 817809 are included in the hotfix that is provided in article 827555.
The following issues are also fixed in this rollup. No Microsoft Knowledge Base articles have been written about these issues yet.
 • The information store crashes randomly.
 • A meeting request appears to be an hour later when you view it with Outlook Web Access or when you send it to a different organization for the Hobart time zone.
 • MAPI folders are created in Croatian when Serbian Outlook 2003 logs on to a new mailbox.
 • Exchange 2000 Server drops a supplementary field when it is larger than 128 bytes.
 • Inetinfo.exe stops unexpectedly (crashes) on ActiveSync if the custom store sink is active.
 • Event 9518 -614 is not logged in a Japanese environment.
 • External e-mail accounts can send e-mail messages to a distribution list that has restricted access.
 • The information store crashes while you are expanding calendar items.
Περισσότερες πληροφορίες

How to obtain the update rollup

The August 2004 Exchange 2000 Server post-Service Pack 3 update rollup supersedes the April 2004 Exchange 2000 Server post-Service Pack 3 rollup that was released on April 19, 2004. The build number of the April 2004 Microsoft Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 (SP3) Update Rollup is 6556.5.

You can install the August 2004 Exchange 2000 Server post-Service Pack 3 update rollup without uninstalling the April 2004 Exchange 2000 Server post-Service Pack 3 rollup. In other words, you can install build number 6603.1 without uninstalling build number 6556.5.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του Αυγούστου 2004 τώρα το πακέτο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων Microsoft Exchange 2000 Server μετά Service Pack 3 (SP3).

Ημερομηνία έκδοσης: Αύγουστος 16, 2004

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε το αρχείο αυτό για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αυτήν τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων απαιτεί Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 3 (SP3).Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου service pack για τον Exchange 2000 Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
301378Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack του Exchange 2000 Server

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Αφού εφαρμόσετε αυτήν τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του διακομιστή.

Ενημέρωση εκδόσεων αρχείου πληροφοριών

Η αγγλική έκδοση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε τηνΖώνη ώραςκαρτέλα στο εργαλείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.
  Date     Time    Version     Size   File name     --------------------------------------------------------------                  12-Jun-2004  4:29:30  6.0.6603.0   602,112  Abv_dg.dll  12-Jun-2004  4:29:31  6.0.6603.0   757,760  Adc.exe  12-Jun-2004  4:54:56  6.0.6603.0  4,370,432  Adcadmin.dll  12-Jun-2004  4:25:53  6.0.6603.0   93,920  Addxa.dll  12-Jun-2004  4:44:25  6.0.6603.0   49,152  Archivesink.dll  12-Jun-2004  4:58:08  6.0.6603.0   221,184  Calconmsg.dll  12-Jun-2004  4:14:24  6.0.6603.0   585,728  Ccmc.exe  12-Jun-2004  4:56:14  6.0.6603.0   69,632  Ccmproxy.dll  12-Jun-2004  4:20:00  6.0.6603.0   716,800  Cdo.dll  12-Jun-2004  5:35:31  6.0.6603.0  3,919,872  Cdoex.dll  12-Jun-2004  4:56:15  6.0.6603.0  2,109,440  Cdoexm.dll  12-Jun-2004  4:11:07  6.0.6603.0   561,152  Cdohtml.dll  10-Jun-2004  18:37:58  n/a       12,720  Ctrl_calendarview20.htc  10-Jun-2004  18:37:58  n/a       91,631  Ctrl_calendarview20.js  10-Jun-2004  18:37:58  n/a       8,882  Ctrl_reminder20.htc  10-Jun-2004  18:37:59  n/a       71,102  Ctrl_View20.js  12-Jun-2004  4:56:16  6.0.6603.0   794,624  Dapi.dll  12-Jun-2004  5:27:18  6.0.6603.0   856,064  Davex.dll  12-Jun-2004  5:27:18  6.0.6603.0   53,248  Davexpc.dll  12-Jun-2004  4:22:41  6.0.6603.0   28,672  Dramapi.dll  12-Jun-2004  5:22:23  6.0.6603.0   131,072  Drviis.dll  12-Jun-2004  4:33:51  6.0.6603.0   151,552  Ds2mb.dll  12-Jun-2004  4:56:16  6.0.6603.0   114,688  Ds2mbmsg.dll  12-Jun-2004  5:23:08  6.0.6603.0   577,536  Dsaccess.dll  12-Jun-2004  4:35:07  6.0.6603.0   184,320  Dscmsg.dll  12-Jun-2004  4:26:10  6.0.6603.0   69,632  Dsproxy.dll  12-Jun-2004  4:30:23  6.0.6603.0   65,536  Dxanotes.dll  12-Jun-2004  2:45:14  n/a       2,670  Edkguid.h  12-Jun-2004  3:04:15  n/a       18,980  Edkguid.lib  12-Jun-2004  2:45:14  n/a      105,318  Edkmdb.h  12-Jun-2004  4:12:07  6.0.6603.0   49,152  Embx.dll  12-Jun-2004  4:29:32  6.0.6603.0   167,936  EMSABP32.dll  12-Jun-2004  4:37:19  6.0.6603.0   962,560  Emsmdb32.dll  12-Jun-2004  4:23:02  6.0.6603.0  1,798,144  Emsmta.exe  12-Jun-2004  5:24:01  6.0.6603.0   733,184  Epoxy.dll  12-Jun-2004  4:12:03  6.0.6603.0   16,384  Escprint.dll  12-Jun-2004  5:25:53  6.0.6603.0  2,179,072  Ese.dll  12-Jun-2004  5:25:53  6.0.6603.0   266,240  Eseback2.dll  12-Jun-2004  5:25:54  6.0.6603.0   217,088  Esebcli2.dll  12-Jun-2004  5:25:54  6.0.6603.0   40,960  Eseperf.dll  10-Jun-2004  18:42:35  n/a       6,991  Eseperf.hxx  12-Jun-2004  5:25:55  n/a      391,634  Eseperf.ini  12-Jun-2004  4:55:17  6.0.6603.0  8,470,528  Exadmin.dll  12-Jun-2004  5:35:33  6.0.6603.1  3,596,288  Excdo.dll  12-Jun-2004  5:23:46  6.0.6603.0   167,936  Exchmem.dll  12-Jun-2004  4:55:29  6.0.6603.0  3,850,240  Excluadm.dll  12-Jun-2004  4:39:53  6.0.6603.0  3,354,624  Exconmsg.dll  12-Jun-2004  2:45:04  6.0.6603.0   210,688  Exifs.sys  12-Jun-2004  2:45:03  6.0.6603.0    8,192  Exifsmsg.dll  12-Jun-2004  5:22:19  6.0.6603.0   94,208  Eximap4.dll  12-Jun-2004  4:56:24  6.0.6603.0  1,867,776  Exmgmt.exe  12-Jun-2004  5:23:17  6.0.6603.0   262,144  Exmime.dll  12-Jun-2004  4:11:17  6.0.6603.0   176,128  Exnntp.dll  12-Jun-2004  5:27:19  6.0.6603.0   143,360  Exodbesh.dll  12-Jun-2004  5:27:19  6.0.6603.0   57,344  Exodbpc.dll  12-Jun-2004  5:27:19  6.0.6603.0   200,704  Exodbprx.dll  12-Jun-2004  5:27:20  6.0.6603.0  2,179,072  Exoledb.dll  12-Jun-2004  5:20:24  6.0.6603.0   81,920  Exosal.dll  12-Jun-2004  4:24:21  6.0.6603.0   28,672  Expkm.dll  12-Jun-2004  5:22:35  6.0.6603.0   32,768  Expop3.dll  12-Jun-2004  5:23:11  6.0.6603.0   32,768  Exproto.dll  12-Jun-2004  5:27:21  6.0.6603.0   307,200  Exprox.dll  12-Jun-2004  5:20:35  6.0.6603.0   122,880  Exps.dll  12-Jun-2004  4:17:12  6.0.6603.0   139,264  Exres.dll  12-Jun-2004  4:36:35  6.0.6603.0   143,360  Exschema.exe  12-Jun-2004  5:27:45  6.0.6603.0   331,776  Exsmtp.dll  12-Jun-2004  4:37:40  6.0.6603.0   720,896  Exsp.dll  12-Jun-2004  4:38:37  6.0.6603.0   675,840  Exwform.dll  12-Jun-2004  4:12:54  6.0.6603.0   180,224  Exwin32.dll  12-Jun-2004  4:56:26  6.0.6603.0  1,347,584  Exwmi.dll  12-Jun-2004  4:37:34  6.0.6603.0   40,960  Febecfg.dll  10-Jun-2004  18:37:59  n/a       5,596  Frm_Attach20.js  10-Jun-2004  18:37:59  n/a       32,766  Frm_composeappt20.js  10-Jun-2004  18:37:59  n/a       28,461  Frm_composecontact20.js  10-Jun-2004  18:37:59  n/a       8,985  Frm_readnote20.js  12-Jun-2004  4:33:11  6.0.6603.0   40,960  Gw2mex.exe  12-Jun-2004  4:32:02  6.0.6603.0   77,824  Gwart.dll  12-Jun-2004  4:32:35  6.0.6603.0   110,592  Gwhc.dll  12-Jun-2004  4:43:43  6.0.6603.0   24,576  Gwisecalmsg.dll  12-Jun-2004  5:22:26  6.0.6603.0   32,768  Iisif.dll  12-Jun-2004  5:23:49  6.0.6603.0   135,168  Iisproto.dll  12-Jun-2004  5:23:58  6.0.6603.0   61,440  Imap4be.dll  12-Jun-2004  4:41:09  6.0.6603.0   319,488  Imap4evt.dll  12-Jun-2004  4:38:58  6.0.6603.0   126,976  Imap4fe.dll  12-Jun-2004  5:22:32  6.0.6603.0   126,976  Imap4svc.dll  12-Jun-2004  4:37:23  6.0.6603.0   114,688  Imapadm.dll  12-Jun-2004  4:37:17  6.0.6603.0   20,480  Imapapi.dll  12-Jun-2004  4:56:27  6.0.6603.0   479,232  Imapmgr.dll  12-Jun-2004  4:56:27  6.0.6603.0   73,728  Inproxy.dll  12-Jun-2004  5:23:31  6.0.6603.0   40,960  Jcb.dll  12-Jun-2004  4:22:59  6.0.6603.0   36,864  Kmsbackup.dll  12-Jun-2004  4:22:59  6.0.6603.0   204,800  Kmserver.exe  12-Jun-2004  4:39:40  6.0.6603.0   36,864  Letadata.dll  12-Jun-2004  4:35:52  6.0.6603.0   868,352  Lsadmin.exe  12-Jun-2004  4:27:02  6.0.6603.0   163,840  Lscms.dll  12-Jun-2004  4:41:04  6.0.6603.0   344,064  Lscps.dll  12-Jun-2004  4:27:27  6.0.6603.0   73,728  Lslde.dll  12-Jun-2004  4:27:23  6.0.6603.0   28,672  Lsldew.dll  12-Jun-2004  4:27:44  6.0.6603.0   139,264  Lsmexhc.dll  12-Jun-2004  4:27:35  6.0.6603.0   237,568  Lsmexif.dll  12-Jun-2004  4:31:03  6.0.6603.0   20,480  Lsmexin.exe  12-Jun-2004  4:31:23  6.0.6603.0   40,960  Lsmexnts.exe  12-Jun-2004  4:31:35  6.0.6603.0   20,480  Lsmexout.exe  12-Jun-2004  4:27:07  6.0.6603.0   118,784  Lsmmdodb.dll  12-Jun-2004  4:27:40  6.0.6603.0   200,704  Lsntshc.dll  12-Jun-2004  4:32:04  6.0.6603.0   49,152  Lsntsmex.exe  12-Jun-2004  4:32:19  6.0.6603.0   49,152  Lsxfm.dll  12-Jun-2004  4:56:31  6.0.6603.0  2,973,696  Mad.exe  12-Jun-2004  5:35:33  6.0.6603.0   524,288  Madfb.dll  12-Jun-2004  4:56:32  6.0.6603.0   811,008  Madmsg.dll  12-Jun-2004  4:55:37  6.0.6603.0  4,698,112  Maildsmx.dll  12-Jun-2004  4:17:34  6.0.6603.0   745,472  Mapi32.dll  12-Jun-2004  4:43:37  6.0.6603.0   24,576  Mapical.dll  12-Jun-2004  4:12:00  6.0.6603.0   49,152  Mdbevent.dll  12-Jun-2004  4:31:44  6.0.6603.0  2,293,760  Mdbmsg.dll  12-Jun-2004  4:14:02  6.0.6603.0   32,768  Mdbrole.dll  12-Jun-2004  4:37:19  6.0.6603.0   917,504  Mdbsz.dll  12-Jun-2004  5:23:43  6.0.6603.0   24,576  Mdbtask.dll  12-Jun-2004  4:32:51  6.0.6603.0   32,768  Mex2gw.exe  12-Jun-2004  4:13:08  6.0.6603.0  2,551,808  Mlmig32.dll  12-Jun-2004  4:11:09  6.0.6603.0   69,632  Mlmignts.dll  12-Jun-2004  4:19:50  6.0.6603.0   245,760  Mmfmig32.dll  12-Jun-2004  4:29:33  6.0.6603.0   856,064  Msallog.dll  12-Jun-2004  4:35:32  6.0.6603.0   81,920  Msgtrack.dll  12-Jun-2004  4:39:04  6.0.6603.0  3,092,480  Mtamsg.dll  12-Jun-2004  4:39:05  6.0.6603.0   32,768  Mtaperf.dll  10-Jun-2004  18:58:02  n/a       5,621  Mtaperf.h  12-Jun-2004  4:39:05  n/a       96,078  Mtaperf.ini  12-Jun-2004  4:34:10  6.0.6603.0   73,728  Mtaroute.dll  12-Jun-2004  4:11:12  6.0.6603.0   151,552  Nntpex.dll  12-Jun-2004  4:56:33  6.0.6603.0  1,105,920  Nntpmgr.dll  12-Jun-2004  4:26:34  6.0.6603.0   53,248  Ntspxgen.dll  12-Jun-2004  4:22:55  6.0.6603.0   57,344  Oabgen.dll  10-Jun-2004  18:50:38  11.0.5704.14  125,136  Offfilt.dll  12-Jun-2004  4:56:34  6.0.6603.0   77,824  Pcproxy.dll  12-Jun-2004  5:19:13  6.0.6603.0   94,208  Peexch50.dll  12-Jun-2004  5:20:31  6.0.6603.0   413,696  Phatcat.dll  12-Jun-2004  5:27:46  6.0.6603.0   507,904  Phatq.dll  12-Jun-2004  5:27:46  6.0.6603.0   229,376  Phatqadm.dll  12-Jun-2004  4:37:29  6.0.6603.0   114,688  Pop3adm.dll  12-Jun-2004  4:37:14  6.0.6603.0   20,480  Pop3api.dll  12-Jun-2004  5:22:28  6.0.6603.0   36,864  Pop3be.dll  12-Jun-2004  4:41:09  6.0.6603.0   303,104  Pop3evt.dll  12-Jun-2004  4:39:36  6.0.6603.0   24,576  Pop3fe.dll  12-Jun-2004  4:56:34  6.0.6603.0   892,928  Pop3mgr.dll  12-Jun-2004  5:20:20  6.0.6603.0   73,728  Pop3svc.dll  12-Jun-2004  4:41:09  6.0.6603.0   163,840  Protomsg.dll  12-Jun-2004  5:23:39  6.0.6603.0   532,480  Reapi.dll  12-Jun-2004  5:27:46  6.0.6603.0   311,296  Resvc.dll  12-Jun-2004  4:56:35  6.0.6603.0   708,608  Smtpmgr.dll  04-Aug-2004  22:30:20  6.0.6603.1   159,744  Spuninst.exe  12-Jun-2004  4:22:43  6.0.6603.0   86,016  Srscheck.dll  12-Jun-2004  4:25:04  6.0.6603.0   401,408  Srsmain.exe  12-Jun-2004  4:29:33  6.0.6603.0  1,069,056  Srsmsg.dll  12-Jun-2004  5:22:12  6.0.6603.0  4,673,536  Store.exe  12-Jun-2004  4:10:58  6.0.6603.0   65,536  Tokenm.dll  12-Jun-2004  5:27:47  6.0.6603.0   421,888  Tranmsg.dll  12-Jun-2004  4:35:36  6.0.6603.0   73,728  Turflist.dll  10-Jun-2004  18:38:00  n/a       22,121  Util_Owa20.js  10-Jun-2004  18:38:00  n/a       12,696  Util_View20.js  12-Jun-2004  4:38:21  6.0.6603.0  3,735,552  Wmtemplates.dll  12-Jun-2004  4:11:54  6.0.6603.0   40,960  X400omv1.dll  12-Jun-2004  4:56:35  6.0.6603.0   94,208  X400prox.dll
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft κατά την επιδιόρθωση λογισμικού μετά την κυκλοφορία του, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft
συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων sp3 καταχώρηση ανταλλαγής

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 870540 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 07:43:42 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbfix kbmt KB870540 KbMtel
Σχόλια