Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την προσπάθεια εκτύπωσης σε τοπικό εκτυπωτή με χρήση προγραμμάτων του Office στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων εκτύπωσης του Microsoft Office στα Microsoft Windows XP και ασχολείται με τα ακόλουθα θέματα:
 • Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων υλικού του εκτυπωτή σας
 • Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας
 • Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων εκτύπωσης στα Windows XP
 • Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων εκτύπωσης προγραμμάτων
 • Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σε λειτουργία "Εκκίνηση με επιλογές" (Selective Startup)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων τα οποία ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την προσπάθεια εκτύπωσης σε τοπικό εκτυπωτή με χρήση προγραμμάτων του Microsoft Office στα Microsoft Windows XP.

Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το άρθρο δεν παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων εκτύπωσης μέσω δικτύου, αλλά παρέχει πολλά σημαντικά και βασικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διαγνώσετε δυσκολίες εκτύπωσης. Τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να επιβεβαιώσετε ότι το πρόβλημα εκτύπωσης δικτύου δεν έχει τοπική προέλευση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων εκτύπωσης σε δίκτυο, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
314073 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων εκτύπωσης σε δίκτυο στα Windows XP

Έλεγχος υλικού εκτυπωτή

Πολλά από τα θέματα εκτύπωσης μπορούν να δημιουργηθούν από θέματα που αφορούν το υλικό. Πριν να συνεχίσετε με πιο πολύπλοκες μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων, βεβαιωθείτε ότι το ζήτημα της εκτύπωσης δεν προκαλείται από τα ακόλουθα θέματα που αφορούν το υλικό:
 • Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος σε ενεργή παροχή ρεύματος.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι σωστά συνδεδεμένος με τη θύρα εκτυπωτή. Το καλώδιο πρέπει να είναι συνδεδεμένο σωστά στην κατάλληλη θύρα του υπολογιστή σας και του εκτυπωτή.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας διαθέτει χαρτί (ή άλλο κατάλληλο μέσο εκτύπωσης) και ότι το χαρτί δεν μπλοκάρει τον εκτυπωτή.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής περιέχει αρκετή ποσότητα μελάνης ή γραφίτη, για να λειτουργήσει σωστά.
 • Εάν ο εκτυπωτής σας διαθέτει κουμπί ή ρύθμιση σύνδεσης (online)-εκτός σύνδεσης (offline), βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι σε σύνδεση (online).
 • Επαναφέρετε τον εκτυπωτή σας, κλείνοντας το διακόπτη και στη συνέχεια ανοίγοντας το διακόπτη μετά από 5 έως 10 δευτερόλεπτα. Πολλά από τα θέματα εκτύπωσης μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι το buffer του εκτυπωτή είναι γεμάτο.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει όλες τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται από τον κατασκευαστή του εκτυπωτή σας.
 • Εάν το εγχειρίδιο του εκτυπωτή σας περιλαμβάνει βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, εκτελέστε αυτά τα βήματα.
 • Εάν μπορείτε, εκτελέστε αυτόματη δοκιμή στον εκτυπωτή. Αυτά τα εργαλεία "αυτόματης διάγνωσης" μπορούν συχνά να επιλύσουν ή να διαγνώσουν βασικά ζητήματα που αφορούν το υλικό σας. Η μέθοδος εκτέλεσης αυτόματης δοκιμής διαφέρει από εκτυπωτή σε εκτυπωτή. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης μιας αυτόματης δοκιμής, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο του εκτυπωτή σας.

  Σημείωση Στην περίπτωση που η αυτόματη δοκιμή δεν λειτουργεί, ο εκτυπωτής σας ενδέχεται να είναι κατεστραμμένος ή να χρειάζεται συντήρηση. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εκτυπωτή σας για περισσότερη βοήθεια.
 • Εάν υπάρχει άλλος υπολογιστής διαθέσιμος, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής λειτουργεί σωστά όταν είναι συνδεδεμένος στον άλλο υπολογιστή. Εάν ο εκτυπωτής σας δεν λειτουργεί σωστά όταν είναι συνδεδεμένος σε άλλο υπολογιστή, ενδέχεται να υπάρχει βλάβη στον εκτυπωτή σας και να χρειάζεται συντήρηση.

Επιβεβαίωση ιδιοτήτων εκτυπωτή

Εάν υπάρχουν εσφαλμένες ρυθμίσεις ιδιοτήτων εκτυπωτή, μπορεί να προκαλέσουν τα εξής ζητήματα:
 • Κακής ποιότητας εκτύπωση
 • Ελλιπής εκτύπωση
Επιπλέον, οι εσφαλμένες ρυθμίσεις ιδιοτήτων εκτυπωτή μπορεί να προκαλέσουν αδυναμία εκτύπωσης του εκτυπωτή σας. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ιδιοτήτων του εκτυπωτή έχουν ρυθμιστεί όπως προτείνεται από τον κατασκευαστή του εκτυπωτή σας.

Για να προβάλετε τις ρυθμίσεις ιδιοτήτων του εκτυπωτή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ (Printers and Faxes).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στον εκτυπωτή που θέλετε να προβάλετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ιδιότητες του εκτυπωτή σας έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με αυτά που προτείνει ο κατασκευαστής του εκτυπωτή σας.

  Για το σκοπό αυτό, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο που συνοδεύει τον εκτυπωτή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εκτυπωτή σας.

Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας

Για να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα, πρέπει να έχετε δικαιώματα εκτύπωσης. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα κατά την αρχική εγκατάσταση ενός εκτυπωτή.

Για να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ (Printers and Faxes).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στον εκτυπωτή που θέλετε να δοκιμάσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας (Print Test Page).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK αν η δοκιμαστική σελίδα εκτυπώνεται σωστά.
Στην περίπτωση που η δοκιμαστική σελίδα δεν εκτυπώνεται σωστά, συνεχίστε την αντιμετώπιση προβλημάτων για να επιλύσετε το ζήτημα εκτύπωσης. Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε δοκιμαστική σελίδα ή αν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε σε ορισμένα ή σε όλα τα προγράμματα των Microsoft Windows, τότε αντιμετωπίζετε ένα από τα ακόλουθα θέματα:
 • Δυσκολία με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή
 • Δυσκολία με τα Windows
 • Θέμα υλικού
 • Δυσκολία συνδεσιμότητας

Έλεγχος του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή

Για να ελέγξετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, δείτε εάν μπορείτε να εκτυπώσετε από το WordPad ή το Σημειωματάριο (Notepad).

Για να εκτυπώσετε από το WordPad ή από το Σημειωματάριο (Notepad), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σημειωματάριο (Notepad) ή στην επιλογή WordPad.
 3. Πληκτρολογήστε κείμενο και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να το εκτυπώσετε.
Εάν μπορείτε να εκτυπώσετε από το WordPad ή το Σημειωματάριο (Notepad), η δυσκολία ίσως να σχετίζεται με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε ή τα Windows μπορεί να μην εκτελούν μια συγκεκριμένη εντολή εκτύπωσης που απαιτεί το πρόγραμμα. Μια μικρή δυσκολία με το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή μπορεί να επηρεάσει την εκτύπωση.

Για να προσδιορίσετε αν το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή προκαλεί το ζήτημα, μπορείτε να το δοκιμάσετε εγκαθιστώντας ένα διαφορετικό πρόγραμμα οδήγησης. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Εάν χρησιμοποιείτε εκτυπωτή PostScript, φορτώστε το πρόγραμμα οδήγησης Apple LaserWriter NT. Αυτό είναι ένα βασικό πρόγραμμα οδήγησης PostScript. Το πρόγραμμα οδήγησης Apple LaserWriter NT μπορεί σας δείξει αν το θέμα σχετίζεται με το συγκεκριμένο αρχείο PostScript Printer Description (PPD) για τον εκτυπωτή.
 • Εάν ο εκτυπωτής δεν είναι PostScript, φορτώστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή "Γενικής χρήσης/Μόνο κείμενο" (Generic/Text Only). Αυτό είναι ένα βασικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Tο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή "Γενικής χρήσης/Μόνο κείμενο" (Generic/Text Only) μπορεί να σας δείξει αν η βασική στοίβα εκτύπωσης λειτουργεί σωστά.
 • Εάν χρησιμοποιείτε σχεδιαστή, φορτώστε το πρόγραμμα οδήγησης σχεδιαστή HP-GL/2 της Hewlett-Packard. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οδήγησης σχεδιαστή, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Hewlett-Packard (HP) στο Web (στα αγγλικά): Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.
Για να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ (Printers and Faxes).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στον εκτυπωτή του οποίου θέλετε να αλλάξετε τα προγράμματα οδήγησης και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Για να εγκαταστήσετε μια νέα ή ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό προσθήκης προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή" (Add Printer Driver Wizard), κάντε κλικ στο στοιχείο Νέο πρόγραμμα οδήγησης (New Driver) της καρτέλας Για προχωρημένους (Advanced).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Κάντε κλικ στον κατάλληλο κατασκευαστή εκτυπωτή και μοντέλο εκτυπωτή στην περίπτωση που το νέο ή το ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης βρίσκεται στη λίστα.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Από δισκέτα (Have Disk) αν το πρόγραμμα οδήγησης δεν περιλαμβάνεται στη λίστα ή όταν έχετε λάβει ένα νέο ή ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης σε CD ή δισκέτα από τον κατασκευαστή του εκτυπωτή. Πληκτρολογήστε τη διαδρομή δίσκου όπου βρίσκεται το πρόγραμμα οδήγησης και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.
Εάν ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει όταν χρησιμοποιείτε τα βασικά προγράμματα οδήγησης, ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος της στοίβας εκτύπωσης". Εάν ο εκτυπωτής εκτυπώνει όταν χρησιμοποιείτε τα βασικά προγράμματα οδήγησης, ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος του προγράμματος".

Έλεγχος της στοίβας εκτύπωσης

 1. Καταργήστε και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε εκ νέου το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Για να αντικαταστήσετε ένα κατεστραμμένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κλείστε όλα τα προγράμματα των Windows που εκτελούνται.
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ (Printers and Faxes).
  • Κάντε δεξιό κλικ στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete). Αν σας ζητηθεί να καταργήσετε επιπλέον αρχεία που έχουν απομείνει στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
  • Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθήκη εκτυπωτή (Add a Printer) και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επανεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

   Σημείωση Εάν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο, ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε το σωστό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή από ένα κοινόχρηστο στοιχείο εκτυπωτή δικτύου. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου για οδηγίες.

   Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης ενός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή από ένα κοινόχρηστο στοιχείο εκτυπωτή δικτύου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   135406 Βήματα για τη μη αυτόματη κατάργηση και επανεγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή

   Εάν χρησιμοποιείτε Service Pack, εγκαταστήστε εκ νέου το Service Pack αφού εγκαταστήσετε τους εκτυπωτές πάλι.
 2. Ελέγξτε το διαθέσιμο χώρο στον σκληρό δίσκο.
Οι εργασίες εκτύπωσης ενδέχεται να μην εκτυπωθούν εάν δεν υπάρχει επαρκής χώρος για να τοποθετηθεί σε ουρά η εργασία εκτύπωσης.

Εκτύπωση σε μια γραμμή εντολών

Όταν κάνετε εκτύπωση σε μια γραμμή εντολών, ελέγχεται η σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή σας και του εκτυπωτή. Η διαδικασία αυτή διαιρείται σε δύο ενότητες, ανάλογα με τον τύπο του εκτυπωτή σας: Εκτυπωτής PostScript ή εκτυπωτής που δεν είναι PostScript. Για οποιαδήποτε διαδικασία, πρέπει να γνωρίζετε τη θύρα εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής σας.

Για να προσδιορίσετε τη θύρα όπου είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ (Printers and Faxes).
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο που αντιπροσωπεύει τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο μενού Αρχείο (File) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Στην καρτέλα Θύρες (Ports), εξετάστε την περιοχή Εκτύπωση στη θύρα (Print To The Following Port) και, στη συνέχεια, δημιουργήστε μια σημείωση για τη θύρα στην οποία είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής σας.
Για να εκτυπώσετε σε μια γραμμή εντολών χρησιμοποιώντας εκτυπωτή PostScript, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt).
 2. Εάν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος στη θύρα LPT1, πληκτρολογήστε copy con lpt1 στη γραμμή εντολών. Εάν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος σε θύρα διαφορετική από τη θύρα LPT1, αντικαταστήστε το στοιχείο lpt1 με τη σωστή θύρα.
 3. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε showpage και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Πατήστε CTRL+Z και μετά το πλήκτρο ENTER.
Εάν ο εκτυπωτής σας εξαγάγει ένα φύλλο χαρτιού, η σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του εκτυπωτή είναι σωστή. Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε στη γραμμή εντολών, ανατρέξτε στην ενότητα [Εκκίνηση των Windows σε λειτουργία "Εκκίνηση με επιλογές" (Selective Startup)].

Για να εκτυπώσετε σε μια γραμμή εντολών χρησιμοποιώντας εκτυπωτή που δεν είναι PostScript, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα προγράμματα (More Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt).
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε echo hello, πιέστε CTRL+L και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε dir > lpt1. Εάν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος σε θύρα διαφορετική από τη θύρα LPT1, αντικαταστήστε το στοιχείο lpt1 με τη σωστή θύρα. Αφού πληκτρολογήσετε τη γραμμή, εμφανίζεται ως echo hello ^L > lpt1.
 3. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Εάν ο εκτυπωτής σας εκτυπώσει μια σελίδα που περιέχει μια λίστα, η σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του εκτυπωτή είναι σωστή. Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε στη γραμμή εντολών, ανατρέξτε στην ενότητα [Εκκίνηση των Windows σε λειτουργία "Εκκίνηση με επιλογές" (Selective Startup)].

Δοκιμή των γραμματοσειρών

Μια κατεστραμμένη γραμματοσειρά μπορεί να είναι η αιτία των ζητημάτων εκτύπωσης που αντιμετωπίζετε. Η ακόλουθη ενότητα θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα με τις γραμματοσειρές.

Εκτύπωση δείγματος γραμματοσειράς

Οι γραμματοσειρές χρησιμοποιούνται για να την εμφάνιση κειμένου στην οθόνη και για εκτύπωση. Οι γραμματοσειρές διαθέτουν στυλ, όπως πλάγια γραφή, έντονη γραφή και πλάγια έντονη γραφή. Εάν υποψιάζεστε ότι μια συγκεκριμένη γραμματοσειρά προκαλεί δυσκολία κατά την εκτύπωση, προσπαθήστε να εκτυπώσετε ένα δείγμα γραμματοσειράς.

Για να εκτυπώσετε ένα δείγμα γραμματοσειράς, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Γραμματοσειρές (Fonts).
 2. Κάντε διπλό κλικ στη γραμματοσειρά που θέλετε να εκτυπώσετε.
 3. Στη σελίδα δείγματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση (Print).
Στην περίπτωση που η δυσκολία περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη γραμματοσειρά, πιθανή αιτία μπορεί να είναι ένα κατεστραμμένο αρχείο γραμματοσειράς.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δοκιμή και την επανεγκατάσταση γραμματοσειρών, κάντε κλικ στον αριθμούς του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
314960 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εγκατάσταση ή κατάργηση γραμματοσειράς στα Windows

Εκτύπωση γραμματοσειρών TrueType ως γραφικών

Αν η δυσκολία φαίνεται να έχει σχέση με γραμματοσειρές, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα "Εκτύπωση γραμματοσειρών TrueType ως γραφικών" (Print TrueType As Graphics) εφόσον υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή σας και, στη συνέχεια, δοκιμάστε για να εξακριβώσετε αν η δυσκολία επιλύθηκε.

Για να εκτυπώσετε γραμματοσειρές TrueType ως γραφικά, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Για να αλλάξετε τις προτιμήσεις εκτύπωσης, πρέπει να διαθέτετε δικαιώματα εκτύπωσης.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ (Printers and Faxes).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις εκτύπωσης (Printing Preferences).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 4. Στην περιοχή Επιλογές εγγράφων (Document Options), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση κειμένου με μορφή γραφικών (Print Text as Graphics).

  Σημείωση Το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση κειμένου με μορφή γραφικών (Print Text as Graphics) εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Για προχωρημένους (Advanced) μόνο αν ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποιημένη (Enabled).
Σημείωση Από προεπιλογή, όταν ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει τη δυνατότητα Εκτύπωση κειμένου με μορφή γραφικών (Print Text as Graphics), γίνεται λήψη των γραμματοσειρών TrueType στον εκτυπωτή. Γενικά, έτσι επιταχύνεται η εκτύπωση επειδή οι γραμματοσειρές του εγγράφου σας εγκαθίστανται στη μνήμη του εκτυπωτή. Εάν ο εκτυπωτής σας δεν έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ενός εγγράφου όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα "Εκτύπωση κειμένου με μορφή γραφικών" (Print Text as Graphics), απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά την εκτύπωση.

Μείωση της ανάλυσης του εκτυπωτή σας

Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα εκτύπωσης όταν ο εκτυπωτής σας είναι ρυθμισμένος έτσι ώστε να εκτυπώνει σε υψηλή ανάλυση. Για να εξακριβώσετε εάν αυτή είναι η αιτία του θέματος εκτύπωσης, μειώστε την ανάλυση του εκτυπωτή σας και μετά κάντε έλεγχο για να εξακριβώσετε εάν το θέμα σας επιλύθηκε.

Για να μειώσετε την ανάλυση του εκτυπωτή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ (Printers and Faxes).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις εκτύπωσης (Printing Preferences).
 4. Κάντε κλικ σε χαμηλότερη ανάλυση (ή στιγμές ανά ίντσα) για τον εκτυπωτή σας στο πλαίσιο Ανάλυση (Resolution) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε έλεγχο για να διαπιστώσετε αν το θέμα σας έχει επιλυθεί και αν όχι, επαναφέρετε την ανάλυση του εκτυπωτή σας στην αρχική ρύθμιση.

Έλεγχος του προγράμματος

Σε αυτό το σημείο, έχει διαπιστωθεί ότι μπορείτε να κάνετε εκτύπωση από το WordPad ή από το Σημειωματάριο (Notepad) και η δυσκολία εκτύπωσης φαίνεται να αφορά ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Για την επίλυση αυτής της δυσκολίας στο πρόγραμμα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους.
 • Εκτυπώστε ένα διαφορετικό, πιο απλό αρχείο. Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο που περιέχει λιγότερες πληροφορίες. Η δοκιμή αυτή προσδιορίζει εάν η αιτία είναι το πρόγραμμα ή κάποιο στοιχείο μέσα στο έγγραφο.
 • Ελέγξτε το διαθέσιμο χώρο στο δίσκο στη μονάδα δίσκου του συστήματος, εξετάζοντας εάν οι μικρές εργασίες εκτύπωσης εκτυπώνονται με επιτυχία.
 • Εξετάστε εάν μπορείτε να εκτυπώσετε από άλλο λειτουργικό σύστημα. Εάν η εκτύπωση ολοκληρωθεί με επιτυχία, το ζήτημα έχει σχέση με το αρχείο εξόδου.
Στην περίπτωση που το νέο έγγραφο εκτυπώνεται, το ζήτημα ενδέχεται να αφορά το συγκεκριμένο έγγραφο. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες υποδείξεις για να διαπιστώσετε αν το πρόβλημα αφορά κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο του εγγράφου. Εάν το νέο έγγραφο δεν εκτυπώνεται, ανατρέξτε στην ενότητα [Εκκίνηση των Windows σε λειτουργία "Εκκίνηση με επιλογές" (Selective Startup)].

Έλεγχος μνήμης και χώρου στο δίσκο

Το έγγραφο που προσπαθείτε να εκτυπώσετε ίσως απαιτεί περισσότερη μνήμη. Αποθηκεύστε το έγγραφο που προσπαθείτε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, επικολλήστε μια ενότητα του εγγράφου σε ένα νέο αρχείο. Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να εκτυπώσετε γραφικά, επικολλήστε ένα από τα γραφικά στο νέο αρχείο. Κλείστε όλα τα αρχεία εκτός από νέο αρχείο και, στη συνέχεια, προσπαθήστε πάλι να εκτυπώσετε.

Εάν τώρα μπορείτε να εκτυπώσετε, τότε το αρχικό έγγραφο ίσως απαιτεί περισσότερη μνήμη από αυτήν που είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή σας. Το λειτουργικό σας σύστημα ίσως έχει χαμηλή μνήμη.

Για να απελευθερώσετε μνήμη, δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Κλείστε όλα τα προγράμματα που είναι ανοιχτά.
 • Κλείστε όλα τα έγγραφα εκτός από αυτό που προσπαθείτε να εκτυπώσετε.
 • Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε επαρκή ελεύθερο χώρο στον σκληρό σας δίσκο. Είναι καλύτερα να έχετε τουλάχιστον 120 MB ελεύθερου χώρου στο δίσκο.
Ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί χώρο στο δίσκο κατά τη διαδικασία αποστολής πληροφοριών στον εκτυπωτή. Ίσως αντιμετωπίσετε δυσκολίες εκτύπωσης αν ο ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows είναι μικρότερος από 120 MB.

Για να προσδιορίσετε τον ελεύθερο χώρο που είναι διαθέσιμος στον σκληρό σας δίσκο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties). Η καρτέλα Γενικά (General) εμφανίζει το συνολικό ελεύθερο χώρο που υπάρχει στον σκληρό δίσκο. 1 GB χώρου ισούται με 1024 MB.
Για να ελευθερώσετε περισσότερο χώρο, χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Αδειάστε τον Κάδο Ανακύκλωσης.
 • Χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Εκκαθάριση δίσκου" (Disk Cleanup), για να ελευθερώσετε χώρο στο δίσκο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση Δίσκου (Disk Cleanup).
  2. Στο πλαίσιο Προγράμματα οδήγησης (Drives), κάντε κλικ στον σκληρό σας δίσκο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  3. Στη λίστα Αρχεία προς διαγραφή (Files to delete), επιλέξτε μία ή περισσότερες από τις επιλογές.
  4. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην καρτέλα Περισσότερες επιλογές (More Options), για να εμφανίσετε και άλλες επιλογές για απελευθέρωση χώρου στο δίσκο.
 • Διαγράψτε όλα τα έγγραφα ή αρχεία δεδομένων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή μετακινήστε τα σε άλλη θέση για αρχειοθέτηση.
 • Χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs), για να καταργήσετε όλα τα προγράμματα που δεν χρειάζεστε. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και τέλος στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
  2. Κάντε κλικ στο πρόγραμμα που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή/Κατάργηση (Change/Remove).
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να καταργήσετε το πρόγραμμα.

Εξακρίβωση παύσης εκτύπωσης

Για να διαπιστώσετε αν έχει γίνει παύση της εκτύπωσης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ (Printers and Faxes).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στον εκτυπωτή σας.
 3. Κάντε κλικ στην εντολή Συνέχιση εκτύπωσης (Resume Printing) ή στην εντολή Χρήση εκτυπωτή με σύνδεση (Use Printer Online), αν κάποια από αυτές εμφανίζεται στο μενού.
 4. Προσπαθήστε ξανά να εκτυπώσετε.

Έλεγχος θύρας εκτυπωτή

Για να βεβαιωθείτε ότι πραγματοποιείτε εκτύπωση στη σωστή θύρα ή στην κοινόχρηστη διαδρομή εκτυπωτή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ (Printers and Faxes).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Στην καρτέλα Θύρες (Ports), στη λίστα Εκτύπωση στις θύρες (Print to the following ports), κάντε κλικ στη σωστή θύρα.
Η πιο κοινή ρύθμιση θύρας εκτυπωτή είναι η LPT1. Ωστόσο, ορισμένοι εκτυπωτές απαιτούν διαφορετική θύρα. Για να προσδιορίσετε τη θύρα που πρέπει να χρησιμοποιεί ο εκτυπωτής σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή.

Επαλήθευση της κοινόχρηστης διαδρομής εκτυπωτή για έναν εκτυπωτή δικτύου

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ (Printers and Faxes).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Στην καρτέλα Γενικά (General), βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το σωστό όνομα εκτυπωτή στην κορυφή της σελίδας.
Εάν εμφανίζεται λάθος όνομα εκτυπωτή ή αν δεν είστε βέβαιοι για τον εκτυπωτή με τον οποίο πρέπει να εκτυπώσετε, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας για περισσότερες πληροφορίες.

Αλλαγή των ρυθμίσεων ουράς

Εάν έχετε επαρκή χώρο στο δίσκο, αλλά εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες εκτύπωσης, προσπαθήστε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ουράς. Όταν κάνετε εκτύπωση, οι πληροφορίες γράφονται συνήθως σε ένα αρχείο του σκληρού σας δίσκου πριν να αποσταλούν στον εκτυπωτή. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται ουρά εκτύπωσης. Με την ουρά εκτύπωσης μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα προγράμματά σας κατά την εκτύπωση του εγγράφου. Η ουρά εκτύπωσης είναι συνήθως πιο γρήγορη διαδικασία από την απευθείας εκτύπωση στον εκτυπωτή. Ωστόσο, εάν υπάρχει λίγος χώρος στο δίσκο, η απενεργοποίηση της ουράς εκτύπωσης ίσως αυξήσει την ταχύτητα εκτύπωσης.

Σημείωση Με απενεργοποιημένη την ουρά εκτύπωσης, πρέπει να περιμένετε την ολοκλήρωση της εκτύπωσης του αρχείου σας πριν να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε άλλες εργασίες στο πρόγραμμα από το οποίο κάνετε εκτύπωση.

Για να ελέγξετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ουράς, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ (Printers and Faxes).
 2. Κάντε διπλό κλικ στον εκτυπωτή που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε. Εμφανίζεται η ουρά εκτύπωσης για αυτόν τον εκτυπωτή.
 3. Εάν εμφανιστούν οποιαδήποτε έγγραφα στην ουρά εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση (Print), έπειτα στην επιλογή Ακύρωση όλων των εγγράφων (Cancel All Documents) και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
  • Στην περίπτωση που είναι επιλεγμένη η δυνατότητα Έγγραφα εκτύπωσης σε ουρά, ώστε το πρόγραμμα να τελειώνει την εκτύπωση ταχύτερα (Spool print documents so program finishes printing faster), η ουρά εκτύπωσης είναι ενεργοποιημένη.
  • Στην περίπτωση που είναι επιλεγμένη η δυνατότητα Εκτύπωση κατευθείαν στον εκτυπωτή (Print directly to the printer), η ουρά εκτύπωσης είναι απενεργοποιημένη και η εκτύπωση γίνεται απευθείας στον εκτυπωτή.
 6. Αλλάξτε τη ρύθμιση για να δείτε αν επιταχύνεται η εκτύπωση. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, κάντε κλικ σε μία από τις επιλογές που παρατίθενται στο βήμα 5.
  • Εάν κάνετε εκτύπωση σε έναν εκτυπωτή δικτύου, ίσως να μην έχετε τη δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων ουράς.
  • Για ορισμένους εκτυπωτές, η ταχύτητα εκτύπωσης μπορεί να είναι πολύ μικρότερη κατά την εκτύπωση γραφικών παρά κατά την εκτύπωση κειμένου.

Αναζήτηση διενέξεων πόρων

Το υλικό του εκτυπωτή σας πρέπει να είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να μην έρχεται σε διένεξη με το υπόλοιπο υλικό που έχετε εγκαταστήσει.

Για να αναζητήσετε διενέξεις πόρων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα (System).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συστήματος (System Properties), κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικό (Hardware) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Θύρες (Ports).
 4. Κάντε δεξιό κλικ στην κατάλληλη θύρα του εκτυπωτή σας και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πόροι (Resources) και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι δεν αναφέρονται διενέξεις στη λίστα Συσκευές σε διένεξη (Conflicting device).

Εκκίνηση των Windows σε λειτουργία "Εκκίνηση με επιλογές" (Selective Startup)

Για να εξετάσετε εάν τα προγράμματα οδήγησης συσκευών ή τα προγράμματα που παραμένουν στη μνήμη επηρεάζουν τη λειτουργία εκτύπωσης του προγράμματος που χρησιμοποιείτε, εκκινήστε σε λειτουργία Windows και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να εκτυπώσετε σε ένα αρχείο του προγράμματος.

Σημείωση Θα πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators, για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία. Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, οι ρυθμίσεις της πολιτικής δικτύου είναι, επίσης, δυνατό να αποτρέψουν την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. (Administrators Only (-2146828218) To install items from Windows Update, you must be logged on as an administrator or a member of the Administrators group. If your computer is connected to a network, network policy settings may also prevent you from completing this procedure.)

Προειδοποίηση Όταν ακολουθείτε τα βήματα αυτής της ενότητας, ίσως απενεργοποιήσετε την "Υπηρεσία επαναφοράς συστήματος" (System Restore Service) και ίσως καταργήσετε οποιαδήποτε σημεία επαναφοράς που δημιουργήθηκαν προηγουμένως.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας "Επαναφορά Συστήματος" (System Restore) για την επαναφορά του υπολογιστή σε προηγούμενη κατάσταση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
306084 Τρόπος επαναφοράς του λειτουργικού συστήματος σε προηγούμενη κατάσταση στα Windows XP

Για να κάνετε εκκίνηση των Windows σε λειτουργία "Εκκίνησης με επιλογές" (Selective Startup), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup) και στη συνέχεια κάντε κλικ σε όλα τα επόμενα πλαίσια ελέγχου, για να καταργήσετε την επιλογή τους:

  Σημείωση Η κατάργηση της επιλογής του πλαισίου ελέγχου Χρήση αρχικού BOOT.INI (Use Original BOOT.INI) δεν είναι δυνατή.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση (Restart), για να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας.
Εάν τα προβλήματα εκτύπωσης δεν εμφανίζονται όταν κάνετε εκκίνηση των Windows σε λειτουργία "Εκκίνηση με επιλογές" (Selective Startup), χρησιμοποιήστε την αντιμετώπιση προβλημάτων καθαρής εκκίνησης για να προσδιορίσετε την αιτία της δυσκολίας.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
310353 Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows XP
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
off2000 off2002 off2003 winxp windowsxp WD2007 OFF2007
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 870622 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/04/2007 14:24:23 - Αναθεώρηση: 5.10

Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Visio 2000 Enterprise Edition, Microsoft Visio 2000 Professional Edition, Microsoft Visio 2000 Standard Edition, Microsoft Visio 2000 Technical Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project Standard 2002

 • kbprint kbtshoot KB870622
Σχόλια