Μια συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων είναι διαθέσιμη για τον Internet Explorer εκδόσεις 5.x και 6.0

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Μια νέα ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για τον Internet Explorer 5.x και 6. Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 871260 περιλαμβάνει την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 867801 και όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις του Internet Explorer που κυκλοφόρησαν μετά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη από το Κέντρο λήψης της Microsoft. Εάν είστε διαχειριστής συστήματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup), για να εκτελέσετε μια προσαρμοσμένη εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης. Για όλες τις εκδόσεις εκτός από τον Windows Server 2003 και τα Windows XP 64-Bit Edition, Version 2003, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η ενημερωμένη έκδοση είναι εγκατεστημένη, επαληθεύοντας ότι το στοιχείο Q871260 αναγράφεται στην ενότητα Ενημέρωση εκδόσεων (Update Versions) του παραθύρου διαλόγου Πληροφορίες για τον Internet Explorer (About Internet Explorer). Για τις εκδόσεις του Windows Server 2003 και των Windows XP 64-bit, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η ενημερωμένη έκδοση είναι εγκατεστημένη, συγκρίνοντας τις εκδόσεις των ενημερωμένων αρχείων στον υπολογιστή σας με τα αρχεία που παρατίθενται σε λίστα στην ενότητα "Πληροφορίες αρχείων" σε αυτό το άρθρο. Μπορείτε επίσης να επιβεβαιώσετε ότι η τιμή DWORD
IsInstalled
εμφανίζεται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου και έχει την τιμή 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{42cd6e37-d75d-4b9a-bcd5-4aedd9e32728}.
Οι εκδόσεις Internet Explorer 6, Internet Explorer 5.5 και Internet Explorer 5.01 αυτής της ενημερωμένης έκδοσης απαιτούν επανεκκίνηση για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs ή Add/Remove Programs) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Επιπλέον, οι διαχειριστές συστημάτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βοηθητικό πρόγραμμα Ieuninst.exe ή το βοηθητικό πρόγραμμα Spuninst.exe, για να καταργήσουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Το βοηθητικό πρόγραμμα Ieuninst.exe είναι εγκατεστημένο στο φάκελο %Windir% . Το βοηθητικό πρόγραμμα Spuninst.exe είναι εγκατεστημένο στο φάκελο %Windir%\$NTUninstallKB867801$\Spuninst.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μια ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για τον Microsoft Internet Explorer. Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 871260 περιλαμβάνει την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 867801 (MS04-025) και όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις του Internet Explorer που δημιουργήθηκαν μετά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894 (MS04-004).

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 867801, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Επιστροφή στην αρχή
Περισσότερες πληροφορίες

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου IE6.0shttp://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2F13B107-C509-497C-B5F5-C86154DA4E91&displaylang=en-KB871260-x86-ENU.exe (Αγγλική έκδοση).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου IE6.0shttp://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=el&FamilyID=2F13B107-C509-497C-B5F5-C86154DA4E91-KB871260-x86-ELL.exe (Ελληνική έκδοση).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Επιστροφή στην αρχή

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου IE6.0shttp://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=794BA98B-253F-4107-A7DB-4E38BDCF6BA2&displaylang=en-KB871260-ia64-ENU.exe (Αγγλική έκδοση).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Επιστροφή στην αρχή

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου WindowsServer2003-KB867801-ia64-enu.exe (Αγγλική έκδοση).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Σημείωση Οι επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894 (MS04-004) περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 867801 (MS04-025), αν εκτελείτε τον Microsoft Windows Server 2003 (εκδόσεις 64 bit). Όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 867801 (MS04-025) σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στον Windows Server 2003, το πρόγραμμα εγκατάστασης ελέγχει αν ένα ή περισσότερα από τα αρχεία τα οποία ενημερώνονται στον υπολογιστή σας έχουν ενημερωθεί προηγουμένως από μια επείγουσα επιδιόρθωση της Microsoft. Εάν έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως μια επείγουσα επιδιόρθωση για να ενημερώσετε ένα από αυτά τα αρχεία, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει στον υπολογιστή σας τα αρχεία των αθροιστικών επειγουσών επιδιορθώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824994 Περιγραφή των περιεχομένων ενός πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων Windows Server 2003


Επιστροφή στην αρχή

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου WindowsServer2003-KB867801-x86-enu.exe (Αγγλική έκδοση).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Σημείωση Οι επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894 (MS04-004) περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 867801 (MS04-025), αν εκτελείτε τον Windows Server 2003 (εκδόσεις 32 bit). Όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 867801 (MS04-025) σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στον Windows Server 2003, το πρόγραμμα εγκατάστασης ελέγχει αν ένα ή περισσότερα από τα αρχεία τα οποία ενημερώνονται στον υπολογιστή σας έχουν ενημερωθεί προηγουμένως από μια επείγουσα επιδιόρθωση της Microsoft. Εάν έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως μια επείγουσα επιδιόρθωση για να ενημερώσετε ένα από αυτά τα αρχεία, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει στον υπολογιστή σας τα αρχεία των αθροιστικών επειγουσών επιδιορθώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824994 Περιγραφή των περιεχομένων ενός πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων Windows Server 2003


Επιστροφή στην αρχή

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου WindowsServer2003-KB867801-ia64-enu.exe (Αγγλική έκδοση).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Σημείωση Οι επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894 (MS04-004) περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 867801 (MS04-025), αν εκτελείτε τα Microsoft Windows XP 64-Bit Edition, Version 2003. Όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 867801 (MS04-025) σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP 64-Bit Edition, Version 2003, το πρόγραμμα εγκατάστασης ελέγχει αν ένα ή περισσότερα από τα αρχεία που ενημερώνονται στον υπολογιστή σας έχουν προηγουμένως ενημερωθεί από μια επείγουσα επιδιόρθωση της Microsoft. Εάν έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως μια επείγουσα επιδιόρθωση για να ενημερώσετε ένα από αυτά τα αρχεία, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει στον υπολογιστή σας τα αρχεία των αθροιστικών επειγουσών επιδιορθώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824994 Περιγραφή των περιεχομένων ενός πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων Windows Server 2003


Επιστροφή στην αρχή

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου IE6.0-KB871260-WindowsXP-x86-ENU.exe (Αγγλική έκδοση).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου IE6.0-KB871260-WindowsXP-x86-ELL.exe (Ελληνική έκδοση).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Επιστροφή στην αρχή

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου IE5.5sp2-KB871260-x86-ENU.exe (Αγγλική έκδοση).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου IE5.5sp2-KB871260-x86-ELL.exe (Ελληνική έκδοση).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Επιστροφή στην αρχή

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου IE5.01sp2-KB871260-Windows2000sp2-x86-ENU.exe (Αγγλική έκδοση).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου IE5.01sp2-KB871260-Windows2000sp2-x86-ELL.exe (Ελληνική έκδοση).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Επιστροφή στην αρχή

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου IE5.01sp3-KB871260-Windows2000sp3-x86-ENU.exe (Αγγλική έκδοση).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου IE5.01sp3-KB871260-Windows2000sp3-x86-ELL.exe (Ελληνική έκδοση).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Επιστροφή στην αρχή

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου IE5.01sp4-KB871260-Windows2000sp4-x86-ENU.exe (Αγγλική έκδοση).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου IE5.01sp4-KB871260-Windows2000sp4-x86-ELL.exe (Ελληνική έκδοση).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Επιστροφή στην αρχή

Θα πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής για την εγκατάσταση αυτής της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων. Για να εγκαταστήσετε μια ληφθείσα έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, εκτελέστε το πακέτο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 871260 ή την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 867801 (για τον Windows Server 2003 και τα Windows XP 64-Bit Edition, Version 2003) της οποίας έχετε κάνει λήψη, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).

Εάν είστε διαχειριστής εταιρικών συστημάτων, μπορείτε να αναπτύξετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 871260, χρησιμοποιώντας το πακέτο δυνατοτήτων του Microsoft Systems Management Server (SMS) ή τον SMS 2003. Το εργαλείο MBSA μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχει εγκατασταθεί η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων και, εάν έχει εγκατασταθεί, μπορεί να υποδείξει σωστά ότι υπάρχει το MS04-025. Από τον SMS μπορεί να αναπτυχθεί είτε η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας είτε η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων, επειδή οι νεότερες εκδόσεις αρχείων της συλλογής αναγνωρίζονται από το εργαλείο MBSA ως ισοδύναμες, από άποψη ασφαλείας, με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS04-025. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο MBSA για να καθορίσετε αν η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων σχετίζεται ειδικά με τον υπολογιστή που ελέγχεται. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο MSBA για να καθορίσετε αν χρησιμοποιούνται επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά το MS04-004. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο MSBA μόνο για να καθορίσετε αν πληρείται ή όχι η ελάχιστη γραμμή βάσης ασφαλείας που δημιουργείται από το MS04-025. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Microsoft Software Update Services (SUS) για να αναπτύξετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 871260. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 871260 χρησιμοποιώντας τον SMS μόνο σε υπολογιστές που εκτελούν επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά το MS04-004 ή για την εξακρίβωση της εγκατάστασης της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων σε υπολογιστές-πελάτες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
867832 Τρόπος διανομής ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού που δεν ανιχνεύονται από το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer στον Systems Management Server 2003


Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει εγκατασταθεί, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους.

Windows Server 2003 και Windows XP 64-Bit Edition, Version 2003

 • Συγκρίνετε τις εκδόσεις των ενημερωμένων αρχείων στον υπολογιστή σας με τα αρχεία που παρατίθενται σε λίστα στην ενότητα "Πληροφορίες αρχείου" αυτού του άρθρου.
 • Επιβεβαιώστε ότι η τιμή DWORD
  Installed
  εμφανίζεται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου και έχει την τιμή δεδομένων 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB871260

Όλες οι υπόλοιπες εκδόσεις των Windows

 • Επιβεβαιώστε ότι το άρθρο Q871260 παρατίθεται σε λίστα στην ενότητα Ενημέρωση εκδόσεων (Update Versions) του παραθύρου διαλόγου Πληροφορίες για τον Internet Explorer (About Internet Explorer).
 • Συγκρίνετε τις εκδόσεις των ενημερωμένων αρχείων στον υπολογιστή σας με τα αρχεία που παρατίθενται σε λίστα στην ενότητα "Πληροφορίες αρχείου" αυτού του άρθρου.
 • Επιβεβαιώστε ότι η τιμή DWORD
  IsInstalled
  εμφανίζεται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου και έχει την τιμή δεδομένων 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{42cd6e37-d75d-4b9a-bcd5-4aedd9e32728}
Επιστροφή στην αρχή

Η Microsoft έλεγξε τις εκδόσεις των Windows και τις εκδόσεις του Internet Explorer που παρατίθενται σε λίστα σε αυτό το άρθρο, για να διαπιστώσει αν επηρεάζονται από αυτά τα θέματα ευπάθειας και να επιβεβαιώσει ότι η ενημερωμένη έκδοση που περιγράφει αυτό το άρθρο αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα ευπάθειας.


Για να εγκαταστήσετε τις εκδόσεις Internet Explorer 6 για τον Windows Server 2003 αυτής της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων, πρέπει να εκτελείτε τον Internet Explorer 6 (έκδοση 6.00.3790.0000) στον Windows Server 2003 (εκδόσεις 32 bit ή 64 bit) ή τον Internet Explorer 6 στα Windows XP 64-Bit Edition, Version 2003.

Επιστροφή στην αρχή


Για να εγκαταστήσετε τις εκδόσεις Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) αυτής της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων, πρέπει να εκτελείτε μία από τις ακόλουθες εκδόσεις του Internet Explorer:
 • Internet Explorer 6 SP1 (έκδοση 6.00.2800.1106) σε Windows XP 64-Bit Edition, έκδοση 2002
 • Internet Explorer 6 SP1 (έκδοση 6.00.2800.1106) στο Windows XP Service Pack 1 (SP1)
 • Internet Explorer 6 SP1 (έκδοση 6.00.2800.1106) σε Windows XP
 • Internet Explorer 6 SP1 (έκδοση 6.00.2800.1106) στο Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
 • Internet Explorer 6 SP1 (έκδοση 6.00.2800.1106) στο Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
 • Internet Explorer 6 SP1 (έκδοση 6.00.2800.1106) στο Windows 2000 Service Pack 2 (SP2)
 • Internet Explorer 6 SP1 (έκδοση 6.00.2800.1106) στο Microsoft Windows NT Workstation και Server 4.0 Service Pack 6a (SP6a)
 • Internet Explorer 6 SP1 (έκδοση 6.00.2800.1106) στον Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition SP6
 • Internet Explorer 6 SP1 (έκδοση 6.00.2800.1106) σε Microsoft Windows Millennium Edition
Επιστροφή στην αρχή

Για να εγκαταστήσετε την έκδοση Internet Explorer 6 αυτής της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων, πρέπει να εκτελείτε τον Internet Explorer 6 (έκδοση 6.00.2600.0000) στα Windows XP.

Επιστροφή στην αρχή

Για να εγκαταστήσετε την έκδοση Internet Explorer 5.5 αυτής της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων, πρέπει να εκτελείτε τα Windows Millennium Edition.

Επιστροφή στην αρχή

Για να εγκαταστήσετε την έκδοση Internet Explorer 5.01 αυτής της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων, πρέπει να εκτελείτε τον Internet Explorer 5.01 SP4 (έκδοση 5.00.3700.1000) στο Windows 2000 SP4 ή πρέπει να εκτελείτε το Internet Explorer 5.01 SP3 (έκδοση 5.00.3502.1000) στο Windows 2000 SP3.

Επιστροφή στην αρχή

 • Οι εκδόσεις των Windows και οι εκδόσεις του Internet Explorer που δεν παρατίθενται σε αυτό το άρθρο είτε βρίσκονται στην εκτεταμένη περίοδο υποστήριξης του κύκλου ζωής του προϊόντος είτε δεν υποστηρίζονται πλέον. Παρόλο που μπορείτε να εγκαταστήσετε σε αυτές τις εκδόσεις των Windows και του Internet Explorer ορισμένα από τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, η Microsoft δεν έχει ελέγξει αυτές τις εκδόσεις για να διαπιστώσει εάν επηρεάζονται από αυτά τα θέματα ευπάθειας ή για να επιβεβαιώσει ότι η ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα ευπάθειας. Συνιστάμε να κάνετε αναβάθμιση σε έκδοση των Windows και του Internet Explorer που υποστηρίζεται και, στη συνέχεια, να εφαρμόσετε την κατάλληλη ενημερωμένη έκδοση. Εάν εκτελείτε μια έκδοση των Windows ή του Internet Explorer που βρίσκεται στην εκτεταμένη περίοδο υποστήριξης του κύκλου ζωής του προϊόντος και εάν έχετε συμβόλαιο εκτεταμένης υποστήριξης, επικοινωνήστε με τον τεχνικό διαχειριστή λογαριασμών (Technical Account Manager - TAM) ή με το Σύμβουλο ανάπτυξης εφαρμογών (Applications Development Consultant - ADC) για πληροφορίες σχετικά με μια ενημερωμένη έκδοση που να ανταποκρίνεται στις ρυθμίσεις σας.
 • Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του Internet Explorer που εκτελείτε, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  164539 Τρόπος προσδιορισμού της εγκατεστημένης έκδοσης του Internet Explorer
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κύκλους ζωής υποστήριξης των στοιχείων των Windows, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 • Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του Internet Explorer 6 SP1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  328548 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Internet Explorer 6
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Internet Explorer 5.5, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  276369 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Internet Explorer 5.5
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του Internet Explorer 5.01 SP3, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  267954 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Internet Explorer 5.01
Επιστροφή στην αρχή

Για τις εκδόσεις αυτής της ενημερωμένης έκδοσης για τον Internet Explorer 6, πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Για τις εκδόσεις αυτής της ενημερωμένης έκδοσης για τον Internet Explorer 5.01 και τον Internet Explorer 5.5, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και κατόπιν να συνδεθείτε ως διαχειριστές, για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση σε υπολογιστές με Windows NT 4.0 και Windows 2000.

Επιστροφή στην αρχή

Οι εκδόσεις Windows Server 2003 της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 867801 και οι εκδόσεις Windows Server 2003 αυτής της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων (περιλαμβανομένων των Windows XP 64-Bit Edition, Version 2003) υποστηρίζουν τους ακόλουθους διακόπτες προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /?: Εμφάνιση της λίστας των διακοπτών εγκατάστασης.
 • /u: Χρήση κατάστασης λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.
 • /n: Χωρίς δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων που καταργούνται.
 • /o: Αντικατάσταση αρχείων OEM χωρίς ειδοποίηση.
 • /z: Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /q: Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη).
 • /l: Εμφάνιση της λίστας των εγκατεστημένων επειγουσών επιδιορθώσεων.
 • /x: Εξαγωγή αρχείων χωρίς εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).

Μπορείτε να συνδυάσετε αυτούς τους διακόπτες σε μία εντολή. Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων του Windows Server 2003 32 bit χωρίς παρέμβαση του χρήστη, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
WindowsServer2003-KB867801-x86-enu.exe /u /q
Για να εγκαταστήσετε την έκδοση Windows Server 2003 (32-bit) της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 867801 χωρίς αναγκαστική επανεκκίνηση του υπολογιστή, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
WindowsServer2003-KB867801-x86-enu.exe /z

Τα υπόλοιπα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων για τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 871260 υποστηρίζουν τους ακόλουθους διακόπτες:
 • /q: Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα ή απόκρυψη μηνυμάτων, όταν γίνεται εξαγωγή αρχείων.
 • /q:u: Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα χρήστη. Κατά την εγκατάσταση χωρίς μηνύματα χρήστη, εμφανίζονται ορισμένα παράθυρα διαλόγου στο χρήστη.
 • /q:a: Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα διαχειριστή. Κατά την εγκατάσταση χωρίς μηνύματα διαχειριστή, δεν εμφανίζεται κανένα παράθυρο διαλόγου στο χρήστη.
 • /t: διαδρομή: Καθορισμός της θέσης του προσωρινού φακέλου που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) ή από το φάκελο προορισμού για την εξαγωγή των αρχείων (όταν χρησιμοποιείτε το διακόπτη /c ).
 • /c: Εξαγωγή των αρχείων χωρίς εγκατάσταση. Εάν δεν καθορίσετε το διακόπτη /t: διαδρομή, θα σας ζητηθεί ένας φάκελος προορισμού.
 • /c: διαδρομή: Καθορισμός της διαδρομής και του ονόματος του αρχείου Setup .inf ή του αρχείου .exe.
 • /r:n: Δεν γίνεται ποτέ επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση.
 • /r:i: Αίτηση προς το χρήστη να κάνει επανεκκίνηση του υπολογιστή, εάν απαιτείται, εκτός από την περίπτωση που αυτός ο διακόπτης χρησιμοποιείται με το διακόπτη /q:a.
 • /r:a: Γίνεται πάντα επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση.
 • /r:s: Γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση χωρίς να ζητείται η έγκριση του χρήστη.
 • /n:v: Δεν γίνεται έλεγχος της έκδοσης. Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη με προσοχή, για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση σε οποιασδήποτε έκδοση του Internet Explorer.

Μπορείτε να συνδυάσετε αυτούς τους διακόπτες σε μία εντολή. Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων για το Internet Explorer 6 SP1 (32 bit) χωρίς παρέμβαση του χρήστη και χωρίς αναγκαστική επανεκκίνηση του υπολογιστή, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
IE6.0sp1-KB871260-x86-ENU.exe /q:a /r:n
Επιστροφή στην αρχή

837247Μια σύνδεση που έχει έναν καθορισμένο προορισμό ανοίγει πάντα σε ένα νέο παράθυρο αν ο Internet Explorer είναι το πρόγραμμα εκκίνησης σε μια περίοδο λειτουργίας των υπηρεσιών Terminal Services ή το κέλυφος για το λειτουργικό σύστημα
831845Παρουσιάζεται μια παραβίαση πρόσβασης στο Mshtml.dll, όταν κλείνετε ένα παράθυρο του Internet Explorer 6 χρησιμοποιώντας μια δέσμη ενεργειών
835183Παρουσιάζεται μια παραβίαση πρόσβασης στο Msxml3.dll όταν προσπαθείτε να κλείσετε τον Internet Explorer 6
817786Παρουσιάζεται μια παραβίαση πρόσβασης κατά την ανανέωση μιας ιστοσελίδας στον Internet Explorer
818614Μια καταχώρηση σε ένα πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας σε μια ιστοσελίδα στον Internet Explorer 6.0 δεν επιλέγεται, όταν πιέζετε ένα πλήκτρο του πληκτρολογίου
837209Η λήψη μιας ιστοσελίδας HTTPS δεν πραγματοποιείται αμέσως στον Internet Explorer 5.5
840312Τα προσωρινά αποθηκευμένα αρχεία HTC δημιουργούν πρόσθετες αιτήσεις GET στον Internet Explorer 6
826722Δεν είναι δυνατή η διαγραφή συντόμευσης σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου: "Χρησιμοποιείται από άλλο πρόσωπο ή πρόγραμμα"
840386Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας του Excel 2003 χρησιμοποιώντας τον Internet Explorer 6.0
840387Τα συμπιεσμένα αρχεία .exe που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες IIS περικόπτονται όταν εκτελείτε τον Internet Explorer 6
839571Οι συνδέσεις δεν χρησιμοποιούν αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων LAN και ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης στον Windows Server 2003
840388Τα δεδομένα δεν αποσυμπιέζονται όταν χρησιμοποιείτε συμπεριφορές με συμπιεσμένα δεδομένα στον Internet Explorer 6
813503Η δυναμική προσθήκη και κατάργηση ενός IFRAME με φίλτρα προκαλεί τη διακοπή λειτουργίας του Internet Explorer
816868Μήνυμα λάθους: "Ο Internet Explorer δεν μπορεί να κάνει λήψη ενός αρχείου"
831306ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Το συμβάν FileDownload δεν ενεργοποιείται πάντα
328353Η επιλογή φακέλων συμπτύσσεται όταν μετονομάσετε ένα φάκελο σε προβολή δομής του Windows Explorer
817981Τα εικονίδια στις προβολές δομής φακέλων είναι πολύ μικρά για να κάνετε κλικ ή για να τα δείτε καθαρά
834273Ο Internet Explorer 6 ενδέχεται να κλείσει απροσδόκητα όταν προβάλλετε μια ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ
841368Το Internet Explorer 6 Service Pack 1 σταματά απροσδόκητα όταν προβάλλετε ένα πρόγραμμα Web στα Windows XP
840391Ο Internet Explorer 6 σταματά να ανταποκρίνεται όταν ξεκινά από μια υπερ-σύνδεση JScript ή από μια υπερ-σύνδεση JavaScript σε ένα έγγραφο του Office
835311Ο Internet Explorer 6 σταματά να ανταποκρίνεται όταν τον ξεκινάτε από μια υπερ-σύνδεση JavaScript σε ένα έγγραφο του Office
829643Το Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα "Αυτόματος εντοπισμός των ρυθμίσεων" σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP, για να εντοπίσει ένα διακομιστή WPAD
837251Ο Internet Explorer δεν αποσυμπιέζει σωστά τα δεδομένα που χρησιμοποιούν τη μέθοδο συμπίεσης δεδομένων GZIP
830511Ο Internet Explorer κλείνει απροσδόκητα όταν πιέζετε το πλήκτρο F1 σε ένα παράθυρο διαλόγου ιστοσελίδας
827666Ο Internet Explorer κλείνει απροσδόκητα όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε ή να κάνετε προεπισκόπηση ενός εγγράφου
327010Η σύνδεση που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ελλιπής στη γραμμή θέματος και δεν εμφανίζεται στο σώμα κειμένου
840139Μεγάλοι χρόνοι αποστολής σε μια ιστοσελίδα μέσω του Internet Explorer 6
840378Τα προφίλ περιαγωγής δεν αποστέλλονται σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στον Windows Server 2003 και που εκτελεί τις υπηρεσίες Terminal Services
824463Το μέγεθος των εικόνων υπό κλίμακα δεν ρυθμίζεται σωστά και υπάρχουν κενά ανάμεσα στις εικόνες
320273Οι υποφάκελοι ενός φακέλου Web δεν απαριθμούνται στο παράθυρο φακέλων στα Windows XP
830849Η δυνατότητα "Αυτόματος εντοπισμός των ρυθμίσεων" ενεργοποιείται ακόμα και με περιορισμένη πρόσβαση στον Internet Explorer 6
843268Ο υπολογιστής ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται και η χρήση της CPU για τον Internet Explorer ενδέχεται να παραμείνει υψηλή για πολλή ώρα όταν προβάλλετε μια ιστοσελίδα
838893Ο διακομιστής επέστρεψε ένα μήνυμα λάθους μη έγκυρης ή μη αναγνωρισμένης ανταπόκρισης στο Internet Explorer 6 Service Pack 1
834806Η συντόμευση πληκτρολογίου SHIFT+F10 δεν κλείνει ένα μενού συντόμευσης στον Internet Explorer σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows 2000
830313Η γραμμή τίτλου εμφανίζει τη διεύθυνση της τοποθεσίας Web αντί για τον τίτλο της τοποθεσίας Web στον Windows Server 2003
828432Το λογισμικό άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται μετά την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας Internet Explorer 6.0 MS03-032
834158Η ιστοσελίδα δεν εκτυπώνεται όταν αλλάζετε από οριζόντιο σε κατακόρυφο προσανατολισμό
821591Εμφανίζεται το μήνυμα "Η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη χωρίς σύνδεση", όταν κάνετε κλικ σε μια υπερ-σύνδεση για δεύτερη φορά στο Internet Explorer 6 Service Pack 1
830780Η Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) σταματά να ανταποκρίνεται και το μενού συντόμευσης δεν κλείνει, όταν χρησιμοποιείτε τη συντόμευση πληκτρολογίου SHIFT+F10
824067Σας ζητείται ένας κωδικός πρόσβασης και όνομα χρήστη όταν προβάλλετε μηνύματα HTML στο Outlook
840530Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε συνδεδεμένες ιστοσελίδες από μια τοποθεσία Web στην οποία πραγματοποιείτε πρόσβαση μέσω μιας συντόμευσης επιφάνειας εργασίας στο Internet Explorer Service Pack 1
831167Δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε μια τοποθεσία Web ή να ολοκληρώσετε μια συναλλαγή μέσω Internet ή λαμβάνετε μια ιστοσελίδα HTTP 500 (εσωτερικό σφάλμα διακομιστή)
826499Δεν μπορείτε να δείτε τις επιλογές λίστας όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα μεγέθυνσης στον Internet Explorer
843613Λαμβάνετε μια παραβίαση πρόσβασης στο Internet Explorer 6 SP1, όταν χρησιμοποιείτε ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα που βασίζεται στο Web μέσω SSL
842527Βλέπετε ένα κενό παράθυρο προεπισκόπησης όταν πραγματοποιήσετε πρόσβαση σε ένα φάκελο με μια κεντρική σελίδα που ανακατευθύνεται σε ένα αρχείο .xml
Επιστροφή στην αρχή

Η αγγλική έκδοση αυτής της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Internet Explorer 6.0 SP1 για τα Windows XP, τα Windows 2000, τα Windows NT 4.0 και τα Windows Millennium Edition

  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  --------------------------------------------------------------  21-Jul-2004 18:23 6.0.2800.1577  1.017.856 Browseui.dll    21-Jul-2004 14:49 6.0.2800.1459  2.802.688 Mshtml.dll     21-Jul-2004 18:23 6.0.2800.1577  1.336.832 Shdocvw.dll     21-Jul-2004 19:52 6.0.2800.1577   399.872 Shlwapi.dll     21-Jul-2004 14:50 6.0.2800.1459   485.888 Urlmon.dll     21-Jul-2004 14:50 6.0.2800.1459   590.336 Wininet.dll  

Internet Explorer 6.0 SP1 για τα Windows XP 64-Bit Edition, Version 2002

  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  --------------------------------------------------------------------  21-Jul-2004 19:25 6.0.2800.1577  2.869.760 Browseui.dll   IA64  21-Jul-2004 13:35 6.0.2800.1459  9.104.384 Mshtml.dll    IA64  21-Jul-2004 19:25 6.0.2800.1577  3.667.456 Shdocvw.dll   IA64  21-Jul-2004 19:24 6.0.2800.1577  1.112.064 Shlwapi.dll   IA64  21-Jul-2004 13:34 6.0.2800.1459  1.421.312 Urlmon.dll    IA64  21-Jul-2004 13:34 6.0.2800.1459  1.800.704 Wininet.dll   IA64 

Windows Server 2003

  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  Φάκελος  -----------------------------------------------------------------------  09-Jul-2004 00:12 6.0.3790.186  1.057.792 Browseui.dll   RTMQFE  08-Jul-2004 21:12 6.0.3790.191  2.921.472 Mshtml.dll    RTMQFE  09-Jul-2004 00:12 6.0.3790.186  1.394.688 Shdocvw.dll   RTMQFE  09-Jul-2004 00:12 6.0.3790.186   287.232 Shlwapi.dll   RTMQFE  09-Jul-2004 00:12 6.0.3790.186   509.952 Urlmon.dll    RTMQFE  09-Jul-2004 00:12 6.0.3790.186   624.640 Wininet.dll   RTMQFE  09-Jul-2004 00:25 6.0.3790.186  1.057.792 Browseui.dll   RTMGDR  09-Jul-2004 00:25 6.0.3790.191  2.921.472 Mshtml.dll    RTMGDR  09-Jul-2004 00:25 6.0.3790.186  1.394.688 Shdocvw.dll   RTMGDR  09-Jul-2004 00:25 6.0.3790.186   287.232 Shlwapi.dll   RTMGDR  09-Jul-2004 00:25 6.0.3790.186   509.952 Urlmon.dll    RTMGDR  09-Jul-2004 00:25 6.0.3790.186   624.640 Wininet.dll   RTMGDR 

Windows Server 2003 (64-Bit)

  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  Φάκελος  -----------------------------------------------------------------------  08-Jul-2004 21:06 6.0.3790.186  2.536.960 Browseui.dll   RTMQFE  08-Jul-2004 21:06 6.0.3790.191  8.221.696 Mshtml.dll    RTMQFE  08-Jul-2004 21:06 6.0.3790.186  3.361.792 Shdocvw.dll   RTMQFE  08-Jul-2004 21:06 6.0.3790.186   738.816 Shlwapi.dll   RTMQFE  08-Jul-2004 21:06 6.0.3790.186  1.272.320 Urlmon.dll    RTMQFE  08-Jul-2004 21:06 6.0.3790.186  1.503.744 Wininet.dll   RTMQFE  08-Jul-2004 21:12 6.0.3790.186  1.057.792 Wbrowseui.dll  RTMQFE  08-Jul-2004 21:12 6.0.3790.191  2.921.472 Wmshtml.dll   RTMQFE  08-Jul-2004 21:12 6.0.3790.186  1.394.688 Wshdocvw.dll   RTMQFE  08-Jul-2004 21:12 6.0.3790.186   287.232 Wshlwapi.dll   RTMQFE  08-Jul-2004 21:12 6.0.3790.186   509.952 Wurlmon.dll   RTMQFE  08-Jul-2004 21:12 6.0.3790.186   624.640 Wwininet.dll   RTMQFE  08-Jul-2004 21:26 6.0.3790.186  2.536.960 Browseui.dll   RTMGDR  08-Jul-2004 21:26 6.0.3790.191  8.221.184 Mshtml.dll    RTMGDR  08-Jul-2004 21:26 6.0.3790.186  3.361.792 Shdocvw.dll   RTMGDR  08-Jul-2004 21:26 6.0.3790.186   738.816 Shlwapi.dll   RTMGDR  08-Jul-2004 21:26 6.0.3790.186  1.272.320 Urlmon.dll    RTMGDR  08-Jul-2004 21:26 6.0.3790.186  1.503.232 Wininet.dll   RTMGDR  08-Jul-2004 21:25 6.0.3790.186  1.057.792 Wbrowseui.dll  RTMGDR  08-Jul-2004 21:25 6.0.3790.191  2.921.472 Wmshtml.dll   RTMGDR  08-Jul-2004 21:25 6.0.3790.186  1.394.688 Wshdocvw.dll   RTMGDR  08-Jul-2004 21:25 6.0.3790.186   287.232 Wshlwapi.dll   RTMGDR  08-Jul-2004 21:25 6.0.3790.186   509.952 Wurlmon.dll   RTMGDR  08-Jul-2004 21:25 6.0.3790.186   624.640 Wwininet.dll   RTMGDR

Internet Explorer 6.0 για Windows XP

  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  --------------------------------------------------------------  03-Jul-2004 19:04 6.0.2750.164  1.014.784 Browseui.dll     21-Jul-2004 13:48 6.0.2743.2100  2.768.896 Mshtml.dll     15-Aug-2003 17:31 6.0.2722.900    34.304 Pngfilt.dll     05-Mar-2002 00:09 6.0.2715.400   548.864 Shdoclc.dll     03-Jul-2004 19:03 6.0.2750.164  1.333.248 Shdocvw.dll     03-Jul-2004 19:02 6.0.2750.164   390.656 Shlwapi.dll     15-Aug-2003 17:31 6.0.2715.400   109.568 Url.dll       21-Jul-2004 13:49 6.0.2743.2100   481.792 Urlmon.dll     21-Jul-2004 13:49 6.0.2743.2100   585.216 Wininet.dll  

Internet Explorer 5.5 SP2 για Windows Millennium Edition

  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  --------------------------------------------------------------  21-Jul-2004 11:36 5.50.4943.2100  796.944 Browseui.dll    21-Jul-2004 11:39 5.50.4943.2100 2.663.696 Mshtml.dll     17-Oct-2002 00:01 5.50.4922.900   48.912 Pngfilt.dll     21-Jul-2004 11:36 5.50.4943.2100 1.141.008 Shdocvw.dll     21-Jul-2004 11:36 5.50.4943.2100  291.088 Shlwapi.dll     05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84.240 Url.dll       21-Jul-2004 11:40 5.50.4943.2100  409.360 Urlmon.dll     21-Jul-2004 11:39 5.50.4943.2100  463.632 Wininet.dll    

Internet Explorer 5.01 SP2 για Windows 2000 SP2

  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  --------------------------------------------------------------  21-Jul-2004 17:55 5.0.3532.2100   792.848 Browseui.dll      21-Jul-2004 18:02 5.0.3532.2100  2.287.888 Mshtml.dll     19-Aug-2003 15:00 5.0.3521.1800   48.912 Pngfilt.dll     21-Jul-2004 17:54 5.0.3532.2100  1.100.048 Shdocvw.dll     21-Jul-2004 17:52 5.0.3532.2100   279.312 Shlwapi.dll     05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84.240 Url.dll       21-Jul-2004 18:04 5.0.3532.2100   409.360 Urlmon.dll     21-Jul-2004 18:04 5.0.3532.2100   450.832 Wininet.dll 

Internet Explorer 5.01 SP3 για Windows 2000 SP3

  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  --------------------------------------------------------------  21-Jul-2004 17:55 5.0.3532.2100   792.848 Browseui.dll      21-Jul-2004 18:02 5.0.3532.2100  2.287.888 Mshtml.dll     19-Aug-2003 15:00 5.0.3521.1800   48.912 Pngfilt.dll     21-Jul-2004 17:54 5.0.3532.2100  1.100.048 Shdocvw.dll     21-Jul-2004 17:52 5.0.3532.2100   279.312 Shlwapi.dll     05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84.240 Url.dll       21-Jul-2004 18:04 5.0.3532.2100   409.360 Urlmon.dll     21-Jul-2004 18:04 5.0.3532.2100   450.832 Wininet.dll 

Internet Explorer 5.01 SP4 για Windows 2000 SP4


  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  --------------------------------------------------------------  21-Jul-2004 18:21 5.0.3819.2100   792.848 Browseui.dll     21-Jul-2004 18:24 5.0.3819.2100  2.287.888 Mshtml.dll     12-Jun-2003 23:15 5.0.3806.1200   48.912 Pngfilt.dll     21-Jul-2004 18:20 5.0.3819.2100  1.100.048 Shdocvw.dll     21-Jul-2004 18:20 5.0.3819.2100   279.312 Shlwapi.dll     05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84.240 Url.dll       21-Jul-2004 18:25 5.0.3819.2100   409.360 Urlmon.dll     21-Jul-2004 18:25 5.0.3819.2100   450.832 Wininet.dll   
Σημειώσεις:
 • Όταν κάνετε εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 867801 (MS04-025) σε υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2003 ή σε Windows XP 64-Bit Edition, Version 2003, το πρόγραμμα εγκατάστασης ελέγχει εάν ένα ή περισσότερα από τα αρχεία τα οποία ενημερώνονται στον υπολογιστή σας έχουν ενημερωθεί προηγουμένως από μια επείγουσα επιδιόρθωση της Microsoft. Εάν έχετε εγκαταστήσει παλιότερα μια επείγουσα επιδιόρθωση για να ενημερώσετε ένα από αυτά τα αρχεία, το πρόγραμμα Εγκατάστασης αντιγράφει στον υπολογιστή σας τα αρχεία RTMQFE. Διαφορετικά, το πρόγραμμα Εγκατάστασης αντιγράφει τα αρχεία RTMGDR στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  824994 Περιγραφή των περιεχομένων ενός πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων Windows Server 2003
 • Λόγω των εξαρτήσεων αρχείων και των απαιτήσεων εγκατάστασης ή κατάργησης, αυτά τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων ενδέχεται να περιλαμβάνουν, επίσης, πρόσθετα αρχεία.
Επιστροφή στην αρχή

Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, καταργήστε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 867801 (MS04-025). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
867801 MS04-025: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βοηθητικό πρόγραμμα Spunist.exe, για να καταργήσουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Το βοηθητικό πρόγραμμα Spuninst.exe βρίσκεται στο φάκελο %Windir%\$NTUninstallKB867801$\Spuninst. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα υποστηρίζει τους εξής διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /?: Εμφάνιση της λίστας των διακοπτών εγκατάστασης.
 • /u: Χρήση κατάστασης λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.
 • /f: Αναγκαστικό κλείσιμο άλλων προγραμμάτων κατά τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή.
 • /z: Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /q: Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη).

Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs ή Add/Remove Programs) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Κάντε κλικ στο στοιχείο Internet Explorer Q871260 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή/Κατάργηση (Change/Remove)Προσθαφαίρεση (Add/Remove)).

Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βοηθητικό πρόγραμμα Ieuninst.exe, για να καταργήσουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Αυτή η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων εγκαθιστά το βοηθητικό πρόγραμμα Ieuninst.exe στο φάκελο %Windir% . Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα υποστηρίζει τους εξής διακόπτες της γραμμής εντολών:
 • /?: Εμφάνιση της λίστας των υποστηριζόμενων διακοπτών εγκατάστασης.
 • /z: Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /q: Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη).
Για παράδειγμα, για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση χωρίς να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q871260.inf
Σημείωση Αυτή η εντολή προϋποθέτει ότι τα Windows είναι εγκατεστημένα στο φάκελο C:\Windows.

Επιστροφή στην αρχή

Για να καταργήσετε σωστά περισσότερες από μία αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον Internet Explorer σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τον Windows Server 2003 ή σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows XP 64-Bit Edition, Version 2003, πρέπει να καταργήσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις με την ίδια σειρά με την οποία τις εγκαταστήσατε. Για παράδειγμα, εάν εγκαταστήσατε την ενημερωμένη έκδοση 818529 και κατόπιν την 828750, θα πρέπει να καταργήσετε την 828750, πριν να καταργήσετε την 818529.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με γνωστά θέματα που ενδέχεται να προκύψουν μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
325192 Ζητήματα που εμφανίζονται μετά την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων του Internet Explorer ή των Windows

 • Όταν καταργήσετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 871260 από έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows XP, τα Windows 2000, τα Windows NT 4.0, τα Windows Millennium Edition ή τα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition), δεν μπορείτε να καταργήσετε προηγούμενες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον Internet Explorer, όπως η κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 818529. Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση. Η κατάργηση υποστηρίζεται μόνο για την τελευταία αθροιστική ενημερωμένη έκδοση που εγκαταστήσατε.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με γνωστά θέματα που ενδέχεται να προκύψουν μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  325192 Ζητήματα που εμφανίζονται μετά την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων του Internet Explorer ή των Windows
Eπιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 871260 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 07:52:12 - Αναθεώρηση: 8.1

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.0

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbinfo KB871260
Σχόλια